3 Δεκ 2019

Καί πάλι «Βλαστημᾶτε!»

Καταργούνται αύριο βλασφημία θρησκειών και περιύβριση νεκρών
Καί πάλι «Βλαστημᾶτε!»
Ἀπὸ τὴν Κυβέρνησι ΣΥ.ΡΙΖ.Α τροποποιήθηκε πρό καιροῦ ὁ Ποινικὸς Κώδικας στὸ θέμα τῆς βλασφημίας τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὅπως ὅταν ἀποποινικοποιήθηκε ἡ μοιχεία, τὸ συνεπαγόμενο σύνθημα ἦταν «μοιχεύετε ἐλεύθερα!», ἔτσι καί μὲ τὴν ἀποποινικοποίησι τῆς βλασφημίας, τὸ συνεπαγόμενο σύνθημα εἶναι «βλασφημεῖτε ἐλεύθερα»!

• Ὁ νέος ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Κων. Τσιάρας, στὰ πλαίσια μιᾶς ἐκ νέου τροποποιήσεως τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, δήλωσε ὅτι ἐπανέρχεται ἡ διάταξις, ὅτι θ᾽ ἀποτελεῖ ἀδίκημα ἡ «κακόβουλη βλασφημία των θείων». Χωρὶς νὰ καταλαβαίνουμε τί σημαίνει «κακόβουλη» (λὲς καὶ ὑπάρχει καὶ καλόβουλη!), μὲ ἀνακούφισι ἀκούσαμε γιά τὴν ἐπαναφορὰ τῆς κατὰ τῆς βλασφημίας διατάξεως. Καὶ φυσικὰ μὲ τὴν καταδίκη τῆς βλασφημίας δὲν γινόμαστε συνήγοροι τοῦ ἀνενδεοῦς Θεοῦ, ἀλλὰ τουλάχιστον περιορίζεται ἡ δημόσια ἀσέβεια. Σωστὰ ἐπεσήμανε σὲ δήλωσί του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος:
«Ἡ ἐπαναφορά στὸν Ποινικὸ Κώδικα τῶν διατάξεων γιά τὸ ἀδίκημα τῆς κακόβουλης βλασφημίας καὶ τῆς καθυβρίσεως θρησκευμάτων, δὲν ἀποσκοπεῖ προφανῶς στὴν προστασία τοῦ Θεοῦ, τῶν θείων, τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ κάθε ἄλλης θρησκείας, καθὼς δὲν ἔχουν ἀνάγκη ἀνθρώπινης προστασίας, ἀποσκοπεῖ ὅμως στὴ διαφύλαξι τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος τῶν πιστῶν καὶ τοῦ ὑπέρτερου συμφέροντος, σὲ ἰδιαίτερα ταραγμένους καιρούς, τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης καὶ τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς, ἀγαθῶν, πού δὲν μποροῦν νὰ ποδοπατοῦνται χάριν τῆς «δικαιωματιστικῆς» λογικῆς τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου, πού ἐμπεριέχει ὕβρεις, μίσος καὶ φανατισμό.
Πάνω ἀπ᾽ ὅλα ὅμως, τὸ ὅλο ζήτημα εἶναι ζήτημα πολιτισμοῦ, κάτι τὸ ὁποῖο κάθε ἄνθρωπος μπορεῖ εὔκολα νὰ ἀντιληφθῆ, ἀρκεῖ νὰ πετάξη ἀπό πάνω του τὸ πέπλο τῶν ἰδεοληπτικῶν ἐμμονῶν καὶ τῶν μηδενιστικῶν ἀγκυλώσεων».
Ὁ σεβασμὸς τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἐξασφαλίζεται ἀπό το νόμο. Ἡ προσβολὴ τοῦ ἀνθρώπου θεωρεῖται ρατσισμός. Μόνο στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ δὲν χρειάζεται σεβασμός, κατὰ τὸν Ποινικὸ Κώδικα, ὅπως τροποποιήθηκε ἀπ᾽ το προηγούμενο ἀθεϊστικό καθεστώς!
Ἀσχέτως ἀπό τὴ θρησκευτικὴ διάστασι τοῦ θέματος, ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη, αὐτὴ τοῦ πολιτισμένου ἀνθρώπου. Ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος τονίζει: «Εἰ τὶς ἐν λόγῳ οὗ πταιει, οὗτος τέλειος ἀνήρ» (Ἰακ. γ´ 2). Στὴν Ἑλλάδα τὰ πταίσματα μὲ τὴ γλώσσα εἶναι ἀναρίθμητα. Στὶς τρεῖς λέξεις τῆς καθημερινότητας οἱ δύο εἶναι αἰσχρὲς ἢ βλάσφημες!
Ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος κτίζουμε ναοὺς καί... εἰσάγουμε εἰκόνες, καὶ ἀπό το ἄλλο γκρεμίζουμε τὴν πίστι, «κατεβάζοντας... καντήλια καὶ σταυροὺς» καὶ βωμολοχῶντας κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ καὶ Σωτῆρος μας!
• Δὲν προλάβαμε νὰ αἰσθανθοῦμε ἰκανοποίησι, πού μὲ τὴ νέα τροποποίησι τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα ἐπανερχόταν ἡ καταδίκη τῆς βλασφημίας, καὶ ἡ πίεσις κυρίως τῶν ἀθέων δημοσιογράφων, ἀνὰγκασε τὸν ὑπουργὸ νὰ πῆ, ὅτι τελικὰ θὰ ἀποσυρθῆ ἡ τροποποίησις καὶ θὰ ἰσχύη κανονικά το κακόβουλο τῆς ἀπελθούσης κυβερνήσεως!
Χριστιανοί! Γιὰ λίγο εἴπατε «δόξα Σοι, ὁ Θεός».
Ἡ κυβέρνησις ὅμως κάμφθηκε... Ἰσχύει καί πάλι τὸ «Βλασφημεῖτε ἐλεύθερα»! Προσοχὴ ὅμως! Μόνο το Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία ἔχουν δικαίωμα οἱ Ἕλληνες νὰ βλασφημοῦν μὲ τὸ γνωστὸ ρῆμα, ὄχι τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας! Μικρὸς, λοιπόν, ὁ Χριστός, μεγάλος ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας!
• Ὅσοι πιστοί, ἃς θρηνήσουμε. Καὶ ἃς ζητήσουμε τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου!

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

....ἡ πίεσις κυρίως τῶν ἀθέων δημοσιογράφων, ἀνὰγκασε τὸν ὑπουργὸ.....

Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, φταίνε μόνον οι άθεοι δημοσιογράφοι ! Ούτε ο υπουργός, ούτε ο Μητσοτάκης , ούτε η Ν.Δούλα !!

Ασφαλές συμπέρασμα : Ανήκομεν εις την Δεξιάν, μόνον οι δηλωμένοι άθεοι φταίνε!

eastwest είπε...

Γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος έχει αντίθεο φρόνημα;
Πώς περιμένουμε από τον κόσμο να δημιουργεί νόμους που να ταυτίζονται με το χριστιανικό ήθος;
Δεν είναι εδώ η Βασιλεία των Ουρανών.
Εδώ κυριαρχεί ο διάβολος.
Βρισκόμαστε σε εχθρικό έδαφος και σε διαρκή ανηλεή πόλεμο.
Ο δρόμος είναι ακανθοστόλιστος.
Απαιτούνται, πίστη, υπομονή και ανυποχώρητη συνταύτιση με τον Χριστό.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com