23 Νοε 2019

Ἡ διάσπασις μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς «φαναρολογίας»

Προφανῶς, ἡ διάσπαση ποὺ προέκυψε στὴν Ὀρθοδοξία θὰ βαθύνει. Ὅπως ὀρθῶς σημειώθηκε σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἄρθρα σχετικὰ μὲ αὐτὸ τὸ θέμα, ἡ «φαναρολογία» θὰ ξεχωρίσει ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία.

Ὅταν αὐτὴ ἡ διαίρεση διαμορφωθεῖ λίγο πολύ, οἱ Τοπικὲς Ἐκκλησίες, ποὺ θὰ παραμείνουν ὀρθόδοξες, θὰ προσπαθήσουν νὰ συγκαλέσουν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ νὰ καταδικάσουν τὴν «φαναρολογία» ὡς αἵρεση. Ἡ ὁμάδα τῶν «φαναρολόγων» θὰ ἐμβαθύνει ὅλο καὶ περισσότερο στὸν οἰκουμενισμὸ καὶ στὴν ἀποδέσμευση ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Ἕνα ζωντανὸ παράδειγμα εἶναι ἡ ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης περὶ παραδεκτοῦ τῶν διαζυγίων καὶ τῶν δεύτερων γάμων τῶν ἱερέων. Ὁ βαθμὸς τῆς ἐξάρτησής τους ἀπὸ τὶς κοσμικὲς ἀρχὲς θὰ αὐξάνεται.
Ἐπίσης, ὄχι πλέον εἰκαζόμενη, ἀλλὰ ὑποχρεωτικὴ συνέπεια τῆς ἀναγνώρισης ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τῆς OCU (ὑπὸ τὸν ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιο) θὰ εἶναι ἡ ἐνεργοποίηση τῶν παράνομων ἐνεργειῶν ἐναντίον τῶν πιστῶν τῆς UOC (ὑπὸ τὸν Κιέβου Ὀνούφριο). Οἱ ὑποστηρικτὲς αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης ἔλαβαν πρόσθετα κίνητρα γιὰ τὶς περαιτέρω καταλήψεις ναῶν καὶ ἄλλων ἀνομιῶν. Ἐπαναλαμβάνουμε, εἶναι πολὺ λυπηρὸ οἱ σεβαστοὶ Ἕλληνες ἱεράρχες, ποὺ θεωροῦνταν τὸ ὀχυρό τῆς ὀρθόδοξης πίστης, ἔδωσαν στὰ χέρια τῶν ἐθνικιστῶν-ριζοσπαστῶν καὶ ἄλλων ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας πρόσθετα ὅπλα στὸν ἀγώνα τους μὲ τὴν Ἐκκλησία.
Ἐν κατακλεῖδι, θὰ θέλαμε νὰ ἐπιστήσουμε τὴν προσοχὴ σὲ μία πολὺ συμβολικὴ στιγμὴ στὴν ἀναγνώριση τῆς OCU ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἔγινε τὴν παραμονὴ τῆς ρωσικῆς γιορτῆς τῆς Ἁγίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία τιμᾶ­ται πολὺ στὴ Ρωσία καὶ ἀγνοεῖ­ται πλήρως στὴν Ἑλλάδα. Παρόλο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν τὸ ἀντίθετο.
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι γιορτάζουμε τὸ γεγονὸς, ὅταν ἡ Ὑπερ­αγία Θεοτόκος μὲ τὸ ὠμοφόριό της προστάτεψε τὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὴν ἐπιδρομὴ τῶν Ρώσων ποὺ δὲν εἶχαν βαπτιστεῖ ἀκόμη τὸν 9ο αἰώνα. Τῶν προγόνων μας. Τότε, μετὰ ἀπὸ προσευχὴ στὴν ἐκκλησία τῶν Βλαχερνῶν καὶ τοποθέτηση τῆς Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου στὰ ὕδατα τοῦ Βοσπόρου, ἡ ἀνερχόμενη θύελλα διασκόρπισε τὰ πλοῖα τῶν Ρώς καὶ ἡ Κωνσταντινούπολη σώθηκε. Ἑορτάζουμε τὴ δική μας τὴν ἧττα. Μὲ τὸ γεγονὸς ποὺ γιορτάζουμε τὴν Ἁγία Ζώνη, δείχνουμε ὅτι εἴμαστε στὴν πλευρὰ τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καὶ ὄχι τῶν προγόνων μας ἀλλοθρήσκων μας. Τοποθετοῦμε τὴν δική μας ὀρθόδοξη πίστη πάνω ἀπὸ τὴν ἐθνική μας ὑπερηφάνεια. Καὶ τί κάνουν οἱ Ἕλληνες;»
Πηγή: Ἱστοσελὶς «Ἕνωση Ὀρθοδόξων Δημοσιογράφων», 20.10.2019.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Προφητικό κείμενο...

Ανώνυμος είπε...

Φαίνεται ήδη ξεκάθαρα η πορεία των πραγμάτων! Άρα το κείμενο κλίνει περισσότερο προς το λογικό συμπέρασμα, παρά προς την προφητεία!

Ανώνυμος είπε...

Το βέβαιο είναι ότι "η "φαναρολογία" θα ξεχωρίσει από την Ορθοδοξία".

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com