5 Νοε 2019

Δικαιοδοσίες ναί, ἀλλὰ μὲ ἑνότητα


Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΑΝΙΗΛ ΑΕΡΑΚΗΣ
-Δικαιοδοσίες ναί, ἀλλὰ μὲ ἑνότητα-
Ἡ ἑνότητα τῆς πίστεως στὴν Ἐκκλησία εἶναι καὶ ἑνότητα ἀγάπης καὶ ἑνότητα ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας. Ὅταν φθάνη μία τοπικὴ Ἐκκλησία νὰ κηρύττη ἀκοινώνητη ἄλλη τοπικὴ Ἐκκλησία καὶ νὰ τὴν διαγράφη ἀπό τά λειτουργικά της δίπτυχα, τότε ἔχουμε ἀρχὴ ὀδύνων ἐκκλησιαστικῶν, δηλαδή, ἀφορμὴ σχισμάτων καὶ ἀναταραχῶν.
• Αὐτὴ τὴ στιγμὴ, ἡ πολυπληθής Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καὶ ἡ πρωτόθρονος Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, εὑρίσκονται σὲ πρωτοφανῆ ἀντιπαράθεσι! Ἀφορμὴ ἡ χορὴγησις τοῦ οὐκρανικοῦ αὐτοκέφαλου. Μὲ τὴν ἀπόφασι δὲ πού ἔλαβε ἐσπευσμένα ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς 12 Ὀκτωβρίου 2019, στὴ θλιβερὴ ὑπάρχουσα ἀντιπαράθεσι, ὑπεισέρχεται καὶ ἡ δική μας Ἐκκλησία.

Ἤδη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας διεμήνυσε, ὅτι ἀφ’ ἧς στιγμῆς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν μνημονεύση σέ θ. Λειτουργία τὸν προεστώτα τῆς παρατάξεως στὴν Οὐκρανία, πού ἔλαβε τὴν αὐτοκεφαλία, θὰ διακὸψη τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος!
Πολλὰ ἐπιχειρήματα θεολογικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ ἔχουν γραφῆ, ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ δοθῆ ἡ αὐτοκεφαλία στὴν Οὐκρανία, ὄχι διότι τὸ αὐτοκέφαλο δὲν τὸ χορηγεῖ ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, οὔτε διότι μία Ἐκκλησία ἑνὸς ἔθνους δὲν δικαιοῦται αὐτοκεφαλία, ἀλλά διότι αὐτοὶ στοὺς ὁποίους χορηγήθηκε ἀποτελοῦν μειονοψηφία στὸ σῶμα τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄλλο λόγο: Οἱ λαβόντες τὴν αὐτοκεφαλία ἦσαν πρὶν καθηρημένοι ἀπό τό Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας, κάτι πού εἶχε ἀποδεχθῆ καὶ ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖος!
Ἂν ἡ αὐτοκεφαλία στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δινόταν μὲ συνεννόησι τῶν δύο Πατριαρχῶν, Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ρωσίας, καὶ συγκατάθεσι καὶ τῶν λοιπῶν αὐτοκέφαλων Ἐκκλησιῶν, τότε οὐδεμία ἀφορμὴ σχίσματος θὰ ὑπῆρχε. Τώρα, ἀσχέτως πολιτικῶν παραγόντων, πού ἐνδεχομένως ἀνεμίχθησαν στὴν ὑπόθεσι, ἡ Ρωσία ὄχι μόνο θέλει νὰ διατηρήση τὴν ἐπιρροή της στὴν Οὐκρανία, ἀλλά ἀπό ἀντίδρασι θὰ ὑπεισέρχεται καὶ στὶς δικαιοδοσίες ἄλλων Ἐκκλησιῶν!
Ὑπάρχουν τρεῖς κίνδυνοι: Ὁ ἕνας, στὴν Οὐκρανία νὰ αὐξηθοῦν τὰ σχίσματα, ἀντὶ νὰ ἐπέλθη ἡ ἑνότητα. Ὁ ἄλλος, στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο νὰ δημιουργηθοῦν σχίσματα ἢ νὰ αὐξηθοῦν οἱ ἀποτειχίσεις. Ὁ τρίτος, ὁ ρωσικὸς ἐκκλησιαστικὸς ἰμπεριαλισμὸς νὰ εἰσβάλη παντοῦ.
Μερικὰ κείμενα, γραμμένα μὲ πόνο, ἀξίζει νὰ μελετηθοῦν, ἔστω καὶ ἂν δὲν ἐκφράζουν ὅμοιες ἀπόψεις, ὅπως ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, ἢ ἡ νομοκανονικὴ μελέτη τοῦ Μητροπ. Πειραιῶς π. Σεραφείμ, ἢ ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Ν. Σμύρνης π. Συμεὼν πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ τοὺς Μητροπολίτες τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἤ καὶ ἡ πρώτη ἐπιστολὴ τοῦ Πισιδίας π. Σωτηρίου (σπουδαίου ἱεραποστόλου).
Ἂν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμφωνήσουμε γιὰ τὸ οὐκρανικό, ἃς κρατήσουμε τὴν ἑνότητα. «Ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ἥτις ἐστὶ σύνδεσμος τῆς τελειότητος. Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι» (Κολοσ. γ' 14-15).

9 σχόλια:

Γιωργος Παπαδοπουλος είπε...

Ερώτηση προς τον π. Δανιηλ, αναφορικα με την τελευταια προταση του αρθρου του: ''τίς κοινωνία φωτί προς σκότος;'' Δεν γινεται π. Δανιηλ να κρατησουμε καμια ενοτητα με τους υποστηριζοντες [εμμενοντας] το σχισμα και την καταλυση οχι μονο των ιερων κανονων και των νομων του Θεου αλλα ακομα και της κοινης λογικης...

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ Π.ΔΑΝΙΗΛ;ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΕΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ.ΛΕΤΕ "δὲν ἔπρεπε νὰ δοθῆ ἡ αὐτοκεφαλία στὴν Οὐκρανία, ὄχι διότι τὸ αὐτοκέφαλο δὲν τὸ χορηγεῖ ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, οὔτε διότι μία Ἐκκλησία ἑνὸς ἔθνους δὲν δικαιοῦται αὐτοκεφαλία, ἀλλά διότι αὐτοὶ στοὺς ὁποίους χορηγήθηκε ἀποτελοῦν μειονοψηφία στὸ σῶμα τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας".ΣΟΒΑΡΑ ΜΙΛΑΤΕ;ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΛΕΓΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ.ΑΥΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΤΕΡ.ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΜΑΔΕΣ.ΚΑΙ ΔΕ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΔΩΣΕ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ ΣΕ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Διονύσιος είπε...

Συμφωνώ με τον Γιώργο και τον ανώνυμο σχολιαστή 5:42.

Α)Νά προσθέσω ότι καμία αναφορά δεν έκανε για της αιρετικές αποφάσεις τής ληστρικής ψευδοσυνοδου στο Κολυμπάρι τής Κρήτης.
Β)Δεν ομιλεί καθόλου για τους ιερούς κανόνες των οικουμενικών συνόδων,πού απαγορεύουν με καθαίρεση και αφορισμό τούς κληρικούς, πού συμπροσευχονται και συλλειτουργούν ή παρίστανται με ιερατικά άμφια σε Ι.Ν.,με ετεροδοξους και σχισματικούς κληρικούς.

Ανώνυμος είπε...

Εδω σειοντε η Ελλαδα και η Ορθοδοξια και κοντευουν να καταποντηστουν
απο λαθρομουσουλμανους εισβολεις ,που κρεμιζουν Σταυρους ,βεβυλωνουν Εκκλησιες ,βιαζουν σκοτωνουν.
Ο Θεος μας παρεδωσε σε μιαρα εθνη ,τι συμβανει.
Παροργησαμε τον Θεο,που μας επλασε
και μας ανεστησε απο τον θανατο της αμαριας
δια της παλιγενεσιας του Αγιου Βαπτισματος,
μας εξελεξε και μας εκανε υιους και θαγατερες του.
Και εμεις παροργησαμε την αγαθοτητα του ,ηνομησαμε ,αμαρτησαμεν
αποστατησαμε απο τον Θεο και Πατερα ημων ενεκεν των πολλλων μας αμαρτιων
και ο Θεος μας παρεδωκεν εις αδοκημον νουν
τον προδωσαμε με την κατωχειρωση της παναιρεσεως του οικομενισμου δια της ψευδοσυνοδου Κολυμβαριου,την αναγνωριση σχισματικων της Ουκρανιας,μας παρεδιδει απο πλανην εις πλανην.
Και αντι να μετανοησουμε πρωτα ο Κληρος για τις προδοσιες της πιστεως και κατοπιν ο λαος για τα πλημεληματα των αμαρτιων του
και να παρακαλεσουμε το Θεο να μας συγχωρησει και να μας συνετησει ,
εμεις παραμενουμε μεσα στην πλανη
και θελουμε να παρουσιασουμε το μαυριο ασπρο και το ασπρο μαυρο
παροργιζοντας ακομη περισσοτερο τον Θεο
Και αντι να κλαψουμε και να θρηνησουμε για το γκρεμησμα του Σταυρου ,που ειναι το τροπαιο της νικης του Χριστου κατα του θανατου και των σκοτεινων δυναμεων
και την βεβυλωσει των ναων του ,του ιερου σκηνωματος του Θεου και σωτηρος ημων,
και να φωναξουμε και να ομολογησομεν οτι
ΕΜΕΙς ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ,ΔΙΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΒΕΒΥΛΩΣΑΜΕ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΣΟΥ ΜΕ ΤΙς ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΚΡΕΜΙΣΑΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΟΥ.
ΠΑΝΤΕΣ ΗΝΟΜΗΣΑΜΕΝ ΕΞΑΧΡΕΙΩΘΗΚΑΝΕ ΕΞΑΘΛΙΩΘΗΚΑΜΕ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕ ΜΑΣ ΕΛΕΗΣΕ ΜΑΣ
ΔΙΟΤΙ ΚΟΝΤΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΝΤΗΣΤΟΥΜΕ ΩΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ ΑΣΤΟΧΗΣΑΜΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙ
ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΘΑΝΑΤΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΒΕΒΥΛΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΜΑΣ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΟΣΙΑ .
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΟΙ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ.

Μαρία Π. είπε...

Ίσως να είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας χορηγήσεως και άλλων αυτοκέφαλων, με αντίστοιχους Τόμους όπως στην Ουκρανία με όλες τις δικαιοδοσίες να έχει ο Οικουμενικός, (που μέχρι και ο σχισματικός Φιλάρετος δεν δέχτηκε), και την απόλυτη επιρροή ώστε σε επόμενη σύνοδο να περάσει τις αποφάσεις που θέλει χωρίς εμπόδια. Πιθανόν πρόκειται για την αρχή δημιουργίας μιας «παράλληλης εκκλησίας» που θα αποτελείται από τις νέες αυτοκέφαλες, που θα ενωθεί με τον παπισμό και θα συμπαρασύρει όσους Ορθόδοξους μπορεί. Εδώ να σημειώσουμε ότι και η Ρωσική Εκκλησία δεν στέκεται καθόλου στο ύψος της.Εκτός από τα οικουμενιστικά ανοίγματα, την ακολουθούν οι επιπτώσεις της κομμουνιστικής αθεϊας. Έχει αναγνωρίσει τον πολιτικό γάμο που κάνει η συντριπτική πλειοψηφία (σπάνια γίνεται θρησκευτικός στα πρώην κομμουνιστικά καθεστώτα), και απλά βαπτίζει τα παιδιά τους. Μην ξεγελιόμαστε από κάποιες εικόνες των Ρώσων σε συγκεκριμένες γιορτές στην επαρχία, με λιτανείες κτλ.. Ο π.Ν.Μουλατσιώτης που πηγαίνει συχνά, λέει στις ομιλίες του ότι οι Ναοί είναι άδειοι σε όλες αυτές τις χώρες. Πρόκειται για μια γενιά που διαποτίστηκε με την άθεη προπαγάνδα, και η Εκκλησία έχει ακολουθήσει την εκκοσμίκευση και τους τύπους παρά την ουσία. Μην ξεχνάμε και την καθεστωτική λεγόμενη «Ζώσα εκκλησία» την καλύτερη σύμμαχο του Λένιν και αργότερα του Στάλιν στους διωγμούς των πιστών, που ουσιαστικά υπερσκέλισε την αληθινή Εκκλησία αφανίζοντάς την (και βιολογικά).Το παρελθόν δυστυχώς ακολουθεί την σημερινή Ρωσική Εκκλησία. Ένα δείγμα είναι το Τμήμα Εξωτερικών υποθέσεων που δημιουργήθηκε το 1946 επί Στάλιν, με σημερινό «Υπουργό» Εξωτερικών τον Βολοκολάμσκ, Ιλαρίωνα.Οι στόχοι αυτού του «Υπουργείου» όπως αυτοπροβάλονται είναι ανάμεσα στ΄άλλα «η συμμετοχή στην Οικουμενική κίνηση, και η προσέγγιση με τους Ρωμαιοκαθολικούς».

Ανώνυμος είπε...

Μεγιστη πτωση.
Ειμαστε χειροτεροι απο τους λαθροεισβολεις μας ,
διοτι εμεις κληρος και λαος πουλησαμε την πιστι και την πατρδα
για τον πρακτολο των ευρωπαικων κονδυλιων σαν τον Ιουδα .
Εν γνωση μας προδωσαμε ,ο μεν λαος και κληρος
αφου δεν αντεδρασαν στην αντιχριστη νομοθεσια του κρατους ,
ολα τα δεχτηκε σκηβωντας δουλικα το κεφαλη
μη υπολογιζοντας οχι μονον ουτε τον εαυτο του ,αλλα ουτε τα ιδια του τα παιδια που γεννησε
και ο κληρος επιπλεον με τη μεγιστη προδοσια της πιστις ,
Κολυμπαρη και Ουκρανικο .
Ειμαστε το ονειδος του Θεου και ο περιγελος των εθνων.

Ανώνυμος είπε...

Οτι δεν καταφερε η χανζαρα του Τουρκου κατακτητη το καταφερε το παραδακη

Ανώνυμος είπε...

«ὁ ρωσικὸς ἐκκλησιαστικὸς ἰμπεριαλισμὸς« - που το βρήκε αυτό; Ποιος παίζει τον εκκλησιαστικό αυτοκράτορα με το πιο έκδηλο και σοκαριστικό τρόπο σήμερα; Ποιος εισπιδει στα χωράφια άλλων χωρίς καμία ντροπή; Ποιος ξαπλώνει παντού τις πολιτικές του πλοκαμιες και στρατολογεί πολλούς με τρόπους μη ευαγγελικές, με κολακείες και τιμές, και εάν δεν πιάνουν αυτά, με απειλές; Όλοι ξέρουμε πολύ καλά ποιος, και πως δεν το βλέπει ο αρθρογράφος;

Ανώνυμος είπε...

Για ποιόν μιλάς Διονύσιε;;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com