15 Σεπ 2019

Πῶς καθιερώθη ἡ «θρονικὴ ἑορτή»;

ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ «θρονικὲς ἑορτὲς» Ρώμης καὶ Φαναρίου, εἶναι παπικῆς ἐμπνεύσεως. Γιατί καθιερώθηκαν; Μᾶς ἐξηγεῖ τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς: «Κατέστη πλέον θεσμὸς ὁ ἑορτασμὸς τῶν λεγομένων “θρονικῶν ἑορτῶν”, τόσο στὸ Φανάρι (30/11), ὅσο καὶ στὴ Ρώμη (29/7) καὶ ἡ ἀποστολὴ ἑκατέρωθεν ἐπισήμων ἀντιπροσωπιῶν.

Πρόκειται ἀναμφίβολα γιὰ καινοφανεῖς ἑορτές, ἐντελῶς ἀμάρτυρες στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, παπικῆς ἐμπνεύσεως, μὲ προφανῆ σκοπὸ νὰ προβάλλει εἰσέτι τὸ ἀντίχριστο δόγμα περὶ τῆςΠετρείου Ἐξουσίας”, τὸ γνωστό μαςπρωτεῖο ἐξουσίαςτοῦπάπαἐφὅλης τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατἐπέκταση ὅλου τοῦ κόσμου, ἀφοῦ αὐτός, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη διδασκαλία τῆς παπικῆςἐκκλησίαςεἶναι ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ” (Vicarious Christi) καὶ ὡς ἐκ τούτου, ἀπὸ αὐτὸν πηγάζουν ὅλες οἱ ἐξουσίες. Θυμίζουμε ἐδῶ ἁπλὰ τὸν διαβόητο “περὶ περιβολῆς ἀγώνα” (1076-1123), ὅπου οἱ Φράγκοι καταληψίες τοῦ Πατριαρχείου τῆς Δύσης “περιβλήθηκαν” ὅλες τὶς ἐξουσίες τοῦ κόσμου καὶ καταστάθηκαν οἱ “διαχειριστές” των, τόσο τὶς πνευματικὲς (θρησκευτικές), ὅσο καὶ τὶς πολιτικές.
Ὑπενθυμίζουμε ἐπίσης τὸ γεγονός, ὅτι ὅλοι οἱ ἡγεμόνες τῆς Δύσης, γιὰ πέντε σχεδὸν αἰῶνες, ἔπαιρναν τὴν ἐξουσία ἀπὸ τὰ χέρια τοῦπάπακαὶ ὅποιος δὲν πειθαρχοῦσε ἔχανε τὴν ἐξουσία του καὶ ὑφίστατο τρομερὲς συνέπειεςΣυμφωνοῦ­με, ἀπόλυτα. Ὁ «ἀλάθητος» σκαρφίζεται ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ τὶς μωροφιλοδοξίες του!

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

"Ὁ «ἀλάθητος» (ο Πάπας Ρώμης) σκαρφίζεται ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ τὶς μωροφιλοδοξίες του!".

Αυτοί που "λιβανίζουν" τον "αλάθητο" Πάπα Ρώμης, τι είναι;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com