10 Αυγ 2019

Ο Πανιερώτατος Μόρφου κ. Νεόφυτος και οι επικριτές του

Αποτέλεσμα εικόνας για μορφου νεοφυτος
Ο  ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΣ  ΜΟΡΦΟΥ  κ.  ΝΕΟΦΥΤΟΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ  ΤΟΥ
Κωνσταντῖνος Γ. Καρακατσάνης,τ. Καθηγητής  Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τοῦ Α.Π.Θ
Σεβασμός, βαθύτατη ἐκτίμηση καί τιμή ὕψιστη ὀφείλονται εἰς τόν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Μόρφου τῆς Κύπρου κ. Νεόφυτον, ὁποῖος ὑπακούοντας εἰς τήν φωνήν τῆς Ἀρχιερατικῆς συνείδησής του, ὀρθοτόμησε τόν λόγον τῆς ἀληθείας συμφώνως πρός τήν γραπτή καί προφορική Παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας.

            Τί εἶπε ὁ Πανιερώτατος κ. Νεόφυτος; Ὑπεστήριξε τήν σαφέστατη θέση τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ὅτι, δηλαδή, ἡ ἔργῳ ἀσκούμενη ὁμοφυλοφιλία (ΟΦΦ, στό ἑξῆς) εἶναι πάθος βδελυκτό[1], τό ὁποῖο ἐπισύρει τήν παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ «ἐπί τούς υἱούς τῆς ἀπειθείας». Ἀπεκάλυψε, ἐπίσης, τήν θέση τοῦ συγχρόνου μεγάλου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, εἰς τόν ὁποῖον εἶχε χαρισθεῖ ὀξύτατο διορατικό χάρισμα -πεῖραν τοῦ ὁποίου ἔλαβε καί ὁ ὑπογράφων- ὅτι μεταξύ τῶν αἰτίων τῆς ΟΦΦ περιλαμβάνεται καί ἡ ἀφύσικη (καί βδελυκτή γιά πολλούς) πρακτική τῆς συνεύρεσης τῶν συζύγων[2] κατά τήν διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης.
            Πολλοί ἔσπευσαν νά κρίνουν καί νά εἰρωνευθοῦν τήν προαναφερθεῖσα τοποθέτηση τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου. Δέν διερωτήθηκαν, ὅμως, οἱ ἐπικριτές τοῦ Ἁγίου· ποῖος ἔχει τίς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις νά διερευνήσει τά αἴτια τῆς βαθύτατης αὐτῆς ψυχοσωματικῆς στρέβλωσης· ὁ ἐμπεπλεγμένος καί βιαίως συρόμενος ἀπό τά ἴδια πάθη, τά ὁποῖα τοῦ ἔχουν συσκοτίσει τό νοερόν ὄμμα τῆς ψυχῆς ἤ ὁ κεκαθαρμένος καί ἔμφορτος πνευματικῶν ἐμπειριῶν καί ἀρετῶν, ὁ ὁποῖος ἔχει καταστήσει τόν ἑαυτόν του ζῶν κατοικητήριον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;
            Ἡ πρόσφατη ἐπιστήμη τῆς Ἐπιγενετικῆς ἔχει παράσχει ἰσχυρές ἐνδείξεις ὅτι ἐμπειρίες οἱ ὁποῖες δημιουργοῦν ἔντονα ψυχικά βιώματα, προκαλοῦν τήν ἔκκριση ὁρμονῶν, οἱ ὁποῖες ὄχι μόνον μεταβάλλουν τήν γονιδιακή «ἔκφραση» ἐπί τά χείρῳ, ἀλλά, μέσῳ ἐπιγενετικοῦ μηχανισμοῦ, ἡ «ἔκθεση» σέ αὐτές καταγράφεται ὡς μνημονικό γεγονός ἐπί τοῦ γονιδιώματος καί ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει καί μετά τήν πάροδο τοῦ βιώματος αὐτοῦ[3].
            Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης σέ σχετική συζήτηση μέ τόν ὑπογράφοντα - ὁ ὁποῖος εἶχε πνευματική ἐπικοινωνία καί συνεβουλεύετο τόν Ἅγιο ἐπί δέκαεννέα συναπτά ἔτη- τοῦ εἶχε δώσει τήν «ἄνωθεν πληροφορία» ὅτι ἀκόμη καί κατά τήν φυσιολογική συνεύρεση τῶν συζύγων κατά τή διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης τό ἔμβρυο βιώνει (τήν ἀνεπιθύμητη) ἐμπειρία τῆς σαρκικῆς ἡδονῆς! Ὁμιλοῦσε, ἀκόμη, ὁ ἴδιος Ἅγιος γιά τήν ὕπαρξη κληρονομικῶν παθῶν, τά ὁποῖα, ὅμως, ὑπερνικῶνται μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τά Ἁγιαστικά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.
            Οἱ ἔχοντες συναίσθηση -μετά ἀπό εἰλικρινῆ ἐξέταση τοῦ ἑαυτοῦ των- τοῦ πνευματικοῦ σκοτασμοῦ τόν ὁποῖον βιώνουν, δέν ὀφείλουν νά βάλουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικό, νά ἐνδιατρίψουν καί νά ἐξετάσουν μέ μεγαλύτερη προσοχή τά ὅσα ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας συμβουλεύει καί καθορίζει;
            Ἐπειδή τό προαναφερθέν θέμα εἶναι ὕψιστης πνευματικῆς σπουδαιότητας, «ἄς τό ἀφήσουμε σέ αὐτούς, πού ἀγαπήσανε πολύ τόν Θεόν καί εἶναι θεολόγοι σάν τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι νομολόγοι…», ὅπως ἔγραφε γιά τό θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τό ἔτος 1969 ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης[4]· διότι, ἄλλως, ὅσοι διδάσκουν ἀποκυήματα τοῦ δικοῦ τους νοῦ, θά εἶναι ἀναπολόγητοι κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως![1] Λευιτ. ΙΗ΄, 22.
[3] Meaney MJ, Szyf M. Environmental programming of stress responses through DNA methylation; life at the interface between a dynamic environment and a fixed genome. Dialogues in Clinical Neuroscience, 2005 June; 7(2): 103- 123. Meaney MJ, Szyf M, Secki JR. Epigenetic mechanisms of perinatal programming of hypothalamic- pituitary- adrenal function and health. Trends in MolecularMedicine, Vol 13(7):269-277, July 2007. Csoka AB, Szyf M. Epigenetic side- effects of common pharmaceuticals. A potential new field in Medicine and Pharmacology. Medical Hypotheses Vol 73(5):770-778, November 2009.
[4] ΚΕΙΜΕΝΑ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ. Γέροντος ΠΑΪΣΙΟΥ τοῦ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ἐκδόσεις ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ, Θεσσαλονίκη, 2009, σελ. 18-26.

23 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Λίγα λόγια καί σταράτα.
Εὖγε στόν κ. καθηγητή!
Τόν εὐχαριστοῦμε καί προσυπογράφομε τήν ἐξαίρετη ἁγιοπνευματική καί ἐπιστημονική του μαρτυρία.


Φώτιος Μιχαήλ
Εἰδικός παθολόγος

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον κ. Κωνσταντίνο Καρακατσάνη!

Φ.

Ανώνυμος είπε...

Δόξα τω Θεώ έχουμε και επιστημονική τεκμηρίωση από τον κ. καθηγητή που πολύ εύστοχα εν κατακλείδι τα χώνει και στον οικουμενισμό. Εύγε και πάλι εύγε!

Δημήτριος Αθανασός είπε...

Ευχαριστούμε κ Καρακατσάνη.Η Χάρις της Παναγίας μας να σας επισκιάζει.
Καλή Παναγιά.

Ανώνυμος είπε...

Σίγουρα είναι καταδικαστέα η δαιμονικής εμπνεύσεως στοχοποίηση του μητροπολίτη Μόρφου με αιτία και αφορμή τις επιτυχώς ατυχείς δηλώσεις του.
Αναφαίρετο οπωσδήποτε το συνταγματικό του δικαίωμα να εκφράζει, έστω και προσωπικές και όχι τεκμηριωμένα θεολογικές και εκκλησιαστικές απόψεις, για τη σεξουαλική διαστροφή της λεγόμενης ομοφυλοφιλίας (πολύ ατυχής και "πολιτικά ορθός" όρος).
Από κει και πέρα καλείται ο κ.καθηγητής να είναι περισσότερο προσεκτικός όταν πρόκειται να υποστηρίξη επιεικώς αμφιλεγόμενες, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ θεσεις, ενός επισκόπου που ουδέ πόρρωθεν δύναται να γενικευθούν και οι οποίες δυνητικά μπορούν να πληγώσουν ευσεβείς μητέρες που σηκώνουν το σταυρό της αναθρέψεως ενός δυστυχούς τέκνου που εκδηλώνει κλίσεις και έλξεις προς το ίδιον φύλο.
Αντί να καταφεύγουμε σε επιεικώς αμφιλεγόμενες θέσεις, έστω και αγίων της Εκκλησίας μας (πολύ αμφιβάλλω εάν τις διατύπωσαν και πότε και με ποια αφορμή και σε ποιο πρόσωπο και για ποιο σκοπό), καλό θα προκύψει εάν αναπαράγουμε και διακηρήσσουμε σχετικώς την πάγια αγιογραφική και αγιοπατερική θέση (consensus patrum).
Αυτή η στάση μας προφυλάσσει από οδούς σκολιάς.

Ανώνυμος είπε...

Προς τον ανώνυμο 5:41 μ.μ.

Οι θέσεις των συγχρόνων Αγίων δεν είναι για πέταμα και ούτε για εύκολη κρίση με βάση τον λογισμό μας.

Οι δικές σας αμφιβολίες για τις θέσεις των συγχρόνων Αγίων δεν στηρίζονται πουθενά.
Όταν υπάρχουν μαρτυρίες από ανθρώπους που έζησαν τους σύγχρονους Αγίους όπως είναι ο Μόρφου Νέοφυτος, οι δικές ας έωλες αμφιβολίες δεν μπορούν να ληφθούν στα σοβαρά. Αν εσείς είχατε γνωρίσει τέτοιους διορατικούς Γέροντες τότε θα μπούσατε με συγκεκριμένα επιχειρήματα να αμφιβάλλετε. Μπορεί να μην το έχετε ξανακούσει και να σας ξένισε, αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα για να αμφιβάλλουμε ότι είπε κάτι τέτοιο σύγχρονος Άγιος. Ο Γόρτυνος Ιερεμίας, π.χ. καθόλου δεν αμφέβαλλε για το ότι είπε κάτι τέτοιο σύγχρονος Άγιος.

Και ακόμα ο Μόρφου Νέοφυτος δεν είπε ότι η αιτία είναι η μόνη και ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Γι΄ αυτό και δεν ισχύει ότι μπορούν να πληγώσουν ευσεβείς μητέρες που σηκώνουν το σταυρό της ανατροφής ενός παιδιού που εκδηλώνει έλξεις προς το ίδιον φύλο. Θα ίσχυε μόνο αν έλεγε ο μητροπολίτης ότι αυτό πάντοτε έχει αυτή την αιτία. Κάτι τέτοιο δεν είπε όμως μητροπολίτης Μόρφου Νέοφυτος.

Οι θέσεις των αγίων δεν είναι αμφιλεγόμενες και δεν είναι προσωπικες για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Αμφιλεγόμενες είναι οι λογικοκρατικές σκέψεις που μας φαίνονται σαν το άπαν.

Ισίδωρος

Ανώνυμος είπε...

Προς Ισίδωρο: το αλάθητο το έχει η Εκκλησία και όχι μεμονωμένα πρόσωπα, έστω και αν είναι άγιοι.
Κλασσική περίπτωση ο άγιος Ιουστίνος, ο άγιος Αυγουστίνος και ο Γρηγόριος Νύσσης που έσφαλλαν σε δογματικά θέματα.
Δεν είμαστε παπάτο.

Ανώνυμος είπε...

Η πάγια αγιογραφική και αγιοπατερική θέση δεν είναι αντίθετη με τη θέση των συγχρόνων Αγίων. Ισχύουν και τα δύο.

Ανώνυμος είπε...

Προς Ανώνυμο 12 Αυγούστου 2019 - 12:19 μ.μ.

- Πού έσφαλε ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης;

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ μαζί σας 12:19 μ.μ. ότι το αλάθητο το έχει η Εκκλησία.
Από την άλλη όμως, αν δεν μας βρείτε αγίους που διαφωνούσαν με τους συγχρόνους αγίους για κάποιο θέμα, τότε δεν μπορείτε να πετάτε τις γνώμες των συγχρόνων αγίων επειδή έτσι σας "κάπνισε". Δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα.

Ανώνυμος είπε...

Ταπεινά φρονώ ότι η υπό συζήτηση θέση του Αγ. Πορφυρίου οφείλει να είναι σεβαστή, όχι με την έννοια κάποιας επισήμου δογματικής θέσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά ως μία θέση ενός ανθρώπου Αγίου, διακριτικου, που έπασχε τα θεία και που αξιώθηκε του διορατικού χαρίσματος.

Το ζήτημα που τίθεται είναι εν τέλει, αν η συγκεκριμένη θέση είναι προϊόν αποκαλύψεως, συμπερασματικής θέσεως κατοπιν εμπειρίας από την εξομολόγηση, ή απλά προσωπικής τοποθέτησης που δεν αποκλείεται να φανεί κάποτε ότι σφάλει.
Στις δύο πρώτες περιπτώσεις είναι θέση από την εκκλησιαστική εμπειρία και ζωή.
Μέχρι λοιπόν να μάθουμε την "πηγή", αν την μάθουμε,
ναι μεν είναι άριστη η προτροπή του ανωνυμου (11/8, 5:41) να «αναπαράγουμε και διακηρήσσουμε σχετικώς την πάγια αγιογραφική και αγιοπατερική θέση (consensus patrum)».
Όμως ταυτόχρονα, εκτός από το γεγονός ότι η θέση αυτή ελέχθη από έναν χαρισματικό άγιο, δεν μπορούμε να την αποριπτουμε ούτε να την αμφισβητούμε βιαστικά και δυναμικά, καθότι, η εν λόγω θέση -δεδομενων των ευρημάτων της επιγενετικης,τελικά ούτε με την επιστήμη δύναται να θεωρηθεί ότι έρχεται σε αντίθεση, ούτε φυσικά με τον πνευματικό νόμο κατά τον οποίο οι αμαρτίες των γονεων δεν αποκλείεται να ταλαιπωρούν τα τέκνα τους.
Ενώ, πάθη ατιμίας γενικότερα, δύναται να αποτελούν τα της αμαρτίας «οψώνια».

Ανώνυμος είπε...

"Από την άλλη όμως, αν δεν μας βρείτε αγίους που διαφωνούσαν με τους συγχρόνους αγίους για κάποιο θέμα, τότε δεν μπορείτε να πετάτε τις γνώμες των συγχρόνων αγίων επειδή έτσι σας "κάπνισε". Δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα".
Μα πώς να διαφωνήσουν αφού τώρα για πρώτη φορά διατυπώθηκαν αυτές οι θέσεις;
Απ όσο γνωρίζω δεν έχουν ξαναειπωθεί αυτά στο παρελθόν.

Ανώνυμος είπε...

Είναι ατυχείς οι απόψεις του αγίου Πορφυρίου 5:41 μ.μ. ;
Ο Μόρφου Νεόφυτος δεν είπε τίποτα άλλο εκτός από τις απόψεις του αγίου Πορφυρίου.

Ανώνυμος είπε...

Προς τον 10:35 πμ

Από το άρθρο του καθηγητή Ιατρικής κ. Καρακατσάνη:
" Δέν διερωτήθηκαν, ὅμως, οἱ ἐπικριτές τοῦ Ἁγίου· ποῖος ἔχει τίς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις νά διερευνήσει τά αἴτια τῆς βαθύτατης αὐτῆς ψυχοσωματικῆς στρέβλωσης· ὁ ἐμπεπλεγμένος καί βιαίως συρόμενος ἀπό τά ἴδια πάθη, τά ὁποῖα τοῦ ἔχουν συσκοτίσει τό νοερόν ὄμμα τῆς ψυχῆς ἤ ὁ κεκαθαρμένος καί ἔμφορτος πνευματικῶν ἐμπειριῶν καί ἀρετῶν, ὁ ὁποῖος ἔχει καταστήσει τόν ἑαυτόν του ζῶν κατοικητήριον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; "

Το ίδιο πρέπει να διερωτηθή και ο εξυπνάκιας ανώνυμος 10:35 π.μ.

Ανώνυμος είπε...

Αφού ανώνυμε 10:35 π.μ. δεν υπάρχουν άγιοι που να διαφωνούν με την άποψη του συγχρόνου αγίου Πορφυρίου τότε πώς εσύ υποστηρίζεις ότι είναι άξιες για πέταμα και για απόκρυψη;
Είσαι εσύ άγιος για να πετάξεις μια άποψη αγίου φωτισμένου από τον Θεό;

Ανώνυμος είπε...

Στο video που παρέθεσε ο κ.Καρακατσάνης ακούμε το μητροπολίτη Μόρφου να λέει ότι συνήθως η ομοφυλοφιλική διάθεση δημιουργείται λόγω της παρά φύσιν σεξουαλικής πράξεως των γονέων και συζύγων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Δηλαδή, κατά το μητροπολίτη, στις περισσότερες περιπτώσεις δημιουργίας ομοφυλοφιλικής διάθεσης αυτή είναι η αιτία. Και επικαλείται και τον άγιο Πορφύριο για να υποστηρίξει τα λεγόμενά του, ισχυριζόμενος ότι εκείνος αποκάλυψε αυτήν την αλήθεια.
Πρόκειται για μία καινούρια θέση που δεν είχε διατυπωθεί μέχρι σήμερα, απ όσο τουλάχιστον είναι γνωστό. Φυσικά και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο αποκαλύψεων κάποιων αληθειών σε κάποιους αγίους γέροντες αλλά και σε κάποιους πιστούς μη μοναχούς.
Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορούμε όμως να αποδίδουμε σε αυτήν την αιτία την πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Από την άλλη είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι πρώτον ουδείς άγιος είναι αλάθητος και δεύτερον η καθημερινή πραγματικότητα μαρτυρά ότι πολλά λόγια βάζουν κάποιοι στα λόγια αγίων και γερόντων ή που δεν τα έχουν πει καθόλου ή που δεν τα έχουν πει έτσι ακριβώς ή που δεν τους τα έχουν μεταφέρει σωστά ή που τα έχουν πει με συγκεκριμένη αιτία και αφορμή, σε συγκεκριμένους ανθρώπους και για συγκεκριμένο σκοπό (πιθανώς κάτι τέτοιο να μην ισχύει στην περίπτωση του μητροπολίτη Μόρφου αλλά υπάρχει γενικότερο πρόβλημα εξ ου και οι σχετικές επιφυλάξεις).
Επίσης κάποιοι σχολιαστές καλό θα είναι να μη θεωρούν ότι αποκτούν αξία τα "επιχειρήματά" τους απαξιώνοντας τους συσχολιαστές τους με χαρακτηρισμούς του τύπου "ο εξυπνάκιας" ή άλλους παρόμοιους. Μάλλον χάνουν σε αξία τα σχόλιά τους...

Ανώνυμος είπε...

Για τον 16-8-2019 - 1:51 μ.μ.


Ο μητροπολίτης Μόρφου δεν είναι απ΄ αυτούς που βάζουν πολλά λόγια "στα λόγια αγίων και γερόντων ή που δεν τα έχουν πει καθόλου ή που δεν τα έχουν πει έτσι ακριβώς ή που δεν τους τα έχουν μεταφέρει σωστά".

Το κάνουμε τον έξυπνο στα λόγια των αγίων που μπορεί να είναι και φανερώσεις Θεού δεν είναι καλό.

Για μια αιτία αν συμβαίνει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτό το ξέρουν οι άγιοι οι διορατικοί και όχι ο καθένας ανώνυμος ή επώνυμος που αερολογεί.

Αν τα είπε αυτά ο Άγιος Πορφύριος ----και δεν έχουμε γι΄αυτό κάτι που να μας λέει ότι δεν τα είπε---- τότε γιατί τα βάζουν με τον μητροπολίτη Μόρφου μερικοί ανώνυμοι;

Ανώνυμος είπε...

"Από την άλλη είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι πρώτον ουδείς άγιος είναι αλάθητος"
είπε ο ανώνυμος 1:51 μ.μ.

Αυτό το γενικόλογο μπορεί ο καθένας να το πάρει και να αμφισβητεί κάθε γνώμη αγίου που δεν του αρέσει και που του ενοχλεί τα αμαρτωλά πάθη του.
Με τέτοιες γενικολογίες θα φθάσουμε σε κάθε πλάνη, αρνούμενοι κάθε φωτισμένη διδαχή αγίου κατα το αμαρτωλό δοκούν μας.

Δεν είναι αυτό καλός αντίλογος που μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη.


Ανώνυμος είπε...

"Και επικαλείται και τον άγιο Πορφύριο για να υποστηρίξει τα λεγόμενά του, ισχυριζόμενος ότι εκείνος αποκάλυψε αυτήν την αλήθεια."

Γιατί αμφισβητείτε την αξιοπιστία του Μόρφου Νεόφυτου; Είναι κανένας τυχαίος;
Γιατί να πούμε ότι λέει ψέματα;
Όλη του τη ζωή δεν την έζησε κοντά σε αγίους Γέροντες σαν τον άγιο Πορφύριο;
Λάθος να αμφισβητούμε την επίκληση του αγίου Πορφυρίου από τον Μόρφου Νεόφυτο επειδή μας ξενίζουν ορισμένα.

Ανώνυμος είπε...

"Το να κάνουμε τον έξυπνο στα λόγια των αγίων που μπορεί να είναι και φανερώσεις Θεού δεν είναι καλό".

Μικρή διόρθωση σχολίου 2:37 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Έχουμε βαρεθεί 1:51 μ.μ. με τις εξυπνάδες που έχουν γεμίσει να λένε ελαφρά πολλοί και να αμφισβητούν ακόμα και αγίους!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο 1:51 μ.μ. θα πάρει την απάντηση του από το σχόλιο του Ισίδωρου στις 11 Αυγούστου 2019 - 8:06 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Ο ανώνυμος 1:51 μ.μ. να απαντήσει στο ερώτημα του σχολιαστή 14 Αυγούστου 2019 - 9:54 π.μ. και να αφήσει τις αμφισβητήσεις των λόγων των αγίων.
Όταν τα μεταφέρουν αξιόπιστοι άνθρωποι σαν τον μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο δεν μπορούμε να έχουμε και πολλές αμφιβολίες για την σωστή μεταφορά των λόγων των αγίων Γερόντων.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com