11 Αυγ 2019

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 9.8.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Η ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ, ΑΙΤΙΑ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ! Ὁ 28ος Κανών τῆς Δ΄Οἰκ. Συνόδου συνετέθη, διά νά περιορίση τόν ἐπεκτατισμόν τῆς τότε Πρωτοκαθέδρου καί εἰς τό μέλλον τοῦ κάθε Πρωτοκαθέδρου! Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.
Ἡ Μήτηρ τῆς Ζωῆς καὶ τὸ «πρόσωπον» τοῦ θανάτου. Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Μάξιμος Λαυριώτης.

Νὰ μεταβάλωμεν τὴν Οὐνίαν εἰς «Δούρειον Ἵππον» κατὰ τοῦ Παπισμοῦ. Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.
«Θεοτόκος - Ἡ ἄρρητος Δόξα τῆς Κοιμήσεως». Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ.  Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
Εἶναι τὸ ἔμβρυον «πρόσωπον»; Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἀποκαθιστᾶ τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων.
Ὁ Μόρφου καὶ τὰ μορφώματα. Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου, Δρ. Ἱστορίας.
Ἡ νέα στρατηγική τῆς Κυβερνήσεως διά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Ἰωάννου Θ.Χαΐνη, Ὁμ. Καθηγητοῦ Ἐ. Μ. Πολυτεχνείου.
ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ. Τοῦ Μάρκου Ὀρφανοῦ (†).
Τὸ Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας καὶ ἡ Συριακὴ τραγωδία. Τοῦ κ. Χαραλάμπους Καϊδόγλου.
Κυπριακόν: 45 χρόνια ἀδιαφορίας! Γράφει ὁ κ. Μανώλης Βολουδάκης.
Διπλωματία καὶ εὐθύτης: Ἡ στάσις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔναντι τῶν Κυβερνήσεων.
Ἡ ἀντιμετώπισις τῆς ἀδικίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Διὰ τὸν προσφάτως ἐκλιπόντα γέροντα π. Νεκτάριον Μαρμαρινόν.
Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία εἰς τὰ κοιμητήρια, περικόπτεται. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ζιόμπολας.
Λόγος εἰς τοὺς ἐκ πέντε ἄρτων τραφέντας πεντακισχιλίους. Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄ 14-22). Βασιλείου Ἐπισκόπου Σελευκείας.
Τὶς ὁ συγγραφεὺς τῆς ψευδοπραγματείας;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com