8 Φεβ 2019

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 8.2.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ «ΝΕΟΥ ΣΑΟΥΛ»; Νὰ ὀργανωθῆ εἰρηνικὸν συλλαλητήριον ἔμπροσθεν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.
Τὸ Ὑπερταμεῖον ἁρμόζει εἰς τὴν Νέαν Τάξιν Πραγμάτων. Νὰ γίνη σεβαστὴ ἡ αὐτοδιαχείρισις τῆς περιουσίας ἐνοριῶν, Μονῶν καὶ Μητροπόλεων. Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς τοῦ Φιλαδέλφου.

Σατράπης: «Σὲ χρίω Πρόεδρον, ἐὰν τυφλὰ ὑπακούης». Πολιτικάντης: Ὑποτάσσομαι εἰς τό ἀφεντικόν μου, εἰς τόν κ. Σημίτην καί ὄχι εἰς τόν Χριστόδουλον.  Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.
Δὲν ἐξουσιοδοτήθη ἡ Βουλὴ νὰ ἐπικυρώση τὴν «Συμφωνίαν». Ὑπογράφοντες: Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ καὶ ὁ Ἱερὸς Κλήρος Ἱ. Μ. Κυθήρων.
Ἡ ἑνότης τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὸν Ἅγ. Ἰγνάτιον τὸν Θεοφόρον. Γράφει ὁ π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός.
Ἀντηλλάξαμεν τὴν Ὀρθοδοξίαν μὲ τὴν πολιτικὴν ὀρθότητα! Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ, Συγγραφέως.
Ὁ Παγκοσμιοποιητὴς Τσίπρας ἀπεμπολεῖ τὰ πάντα. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
Ἡ σχισματικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἤρχισε τὴν κατάσχεσιν τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τῆς κας Леся Коваленко.
κ. Ὑπουργέ, ἡμέρα Παιδείας καὶ ὄχι ἡμέρα ἀργίας. Τοῦ Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου.
«Νά χαιρόμαστε τόν νέον “προκαθήμενον”…».  Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος.
Εἶναι ἀνεπίτρεπτον χριστιανοὶ νὰ ψηφίζουν ἀθέους. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
«Πήραμε τὴ ζωή μας λάθος»… Τοῦ κ. Νεκταρίου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας.
Ἡ εὐχαριστιακὴ θεολογία κρινομένη ὑπὸ τὸ φῶς τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ κ. Δημητρίου Ἰωάννου.
Ἐλεύθερον Βῆμα. Ἐξομολογήσεις διὰ τὸν Ἰωσὴφ Βατοπαιδινόν. Γράφει ὁ π. Ἰωσὴφ Διονυσιάτης.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com