12 Αυγ 2018

Ὅσιος Ἰάκωβος Τσαλίκης: Ἡ θέση του γιά τίς συμπροσευχές μέ ἑτερόδοξους

Σχετική εικόνα
«Ὅ­ταν ἔ­μει­νε γι­ά δι­α­νυ­κτέ­ρευ­ση στό Μο­να­στή­ρι ἕ­νας πα­πι­κός, ὁ Γέ­ρον­τας τοῦ φέρ­θη­κε μέ ἀ­γά­πη. Ὁ ἐ­πι­σκέ­πτης ἦ­ταν κα­λο­προ­αί­ρε­τος καί εἶ­χε πολ­λές ἀ­πο­ρί­ες. Ὁ Γέ­ρον­τας τοῦ ἐξη­γοῦ­σε μέ κα­λωσύ­νη καί πρα­ό­τη­τα. Τό­τε τό Μο­να­στή­ρι δέν εἶ­χε τήν με­γά­λη τρά­πε­ζα πού ἔ­χει τώ­ρα, καί ἔ­τρω­γαν ὅ­λοι μα­ζί (μο­να­χοί, κλη­ρι­κοί, λα­ϊ­κοί) σέ μι­ά μι­κρή τράπε­­ζα (τρα­πε­ζα­ρί­α) στό ἰ­σό­γει­ο, δί­πλα στή βρύ­ση. Εἶ­χαν προ­πο­ρευ­θῆ ὅ­λοι οἱ ἄλ­λοι. Κά­θησαν στήν τρά­πε­ζα καί πε­ρί­με­ναν τόν Γέ­ρον­τα.

­ταν μπῆ­κε Γέ­ρον­τας μέ­σα, ­λοι σηκώθηκαν ­πό σε­βα­σμό ἀλ­λά καί γι­ά νά γί­νη συ­νη­θι­σμέ­νη προ­σευ­χή τῆς τρα­πέ­ζης. Ὁ Γέροντας κά­θησε, εἶ­πε καί στούς ἄλ­λους νά καθήσουν, ἔ­κα­νε τό σταυ­ρό του καί ἄρ­χι­σε νά τρώ­η. Ὁ πα­πι­κός ἦ­ταν πι­στός. Παίρ­νει τό λόγο καί λέ­ει στό Γέ­ρον­τα: ”Γέροντα, δέν θά κά­νω­με προ­σευ­χή;”. Καί ὁ Γέ­ρον­τας ἤ­ρε­μα τοῦ ἀ­παν­τᾶ: ”Καλύ­τε­ρα νά κά­νω­με σι­ω­πή­”. Καί συ­νέ­χι­σε τό φα­γη­τό του. Ἄς κατανοήσουν τό πνεῦ­μα τοῦ ἁ­γί­ου Γέ­ρον­τος ὅ­σοι ἐ­πι­μέ­νουν στίς συμ­προ­σευ­χές μέ ἑτερο­δό­ξους».
ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ: Ο ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ enromiosini.gr

1 σχόλιο:

DIONISIOS HLIOPOYLOS είπε...

Πολύ σωστό το παράδειγμα του Αγίου, για τις απαγορευμένες συμπροσευχές με τους παπικούς.

Οι ιερείς εχουν δώσει όρκο στον Χριστό Θεό,να μην συμπροσεύχονται με παπικούς και να ενημερώνουν απο άμβωνος τους ορθοδόξους Χριστιανούς,για τις αιρετικές κακοδοξίες των παπικών χριστιανών,των προτεσταντών χριστιανών και των μονοφυσιστών χριστιανών,που βλασφημούν τον έναν Άγιο Τριαδικό θεό,τον Πατήρ,τον Υιό,και το Άγιο Πνεύμα Θεό,ομοούσιο και αχώριστο είς στους αιωνας των αιώνων αμήν.

Θα δώσουνε λόγο οι ιερείς στον Χριστό,που δεν κράτησαν τον όρκο τους.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com