11 Ιουλ 2018

Φώτης Μιχαήλ, Μέχρι πότε θά φιμώνονται οἱ παπάδες μας;

fimwsi-tou-tupou-sto-onoma-tis-krisis-kai-tis-ethnikis-asfaleias
Μέχρι πότε θά φιμώνονται οἱ παπάδες μας;
Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Ἐδῶ καί δυό χρόνια περίπου, ὅσοι ἀπό τούς ἱερεῖς μας εἶναι φιλότιμοι, εὐλαβεῖς καί καθαρόαιμοι Ὀρθόδοξοι, βιώνουν ὁμολογουμένως ἕνα ἰδιάζον καί πρωτόγνωρο γι’ αὐτούς βασανιστήριο: Τούς ἔχει φορεθεῖ μέ τό στανιό φίμωτρο διπλῆς ραφῆς, μή τυχόν καί ξεθαρρέψουν καί μιλήσουν ἀπό ἄμβωνος γιά τά δεινά τῆς Ὀρθοδοξίας μας, γιά τήν ἀπροκάλυπτη παραποίηση τῶν Ἀληθειῶν τῆς Πίστεώς μας.

Ἀπό τό Κολυμπάρι καί μετά, δηλαδή, ἀπό τήν Πεντηκοστή του 2016 καί ἐντεῦθεν, ὅσοι ἱερεῖς μας τολμοῦν καί πορεύονται δίπλα στό ποίμνιό τους ὡς ‘’ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις ἡμῶν Πατράσι’’ καί ὅχι ὡς ‘’πειθόμενοι τοῖς ρήμασι τοῖς αἱρετικοῖς’’, περνᾶνε δύσκολες ἡμέρες.
Στά κατάβαθα τῆς ψυχῆς τους ζοῦν διαρκῶς μία ἐξόχως βασανιστική σύγκρουση, ἡ ὁποία μέρα μέ τήν ἡμέρα γίνεται ὅλο καί πιό ὀδυνηρή.
Τό συγκρουσιακό δίπολο, ἰσχυρότατο μέν, ἀλλά ὄχι καί ἀκαταμάχητο, ξεκινάει ἀπό τήν αὐτονόητη ἐπιθυμία τῶν παραδοσιακῶν μας παπάδων νά ὑπακούσουν στήν προτροπή τοῦ Ἀπ. Πέτρου ‘’πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις’’.
Ἀπό τήν μιά μεριά, λοιπόν, οἱ βουλές τοῦ Θεοῦ: ἡ ζῶσα ἐκκλησιολογική τους συνείδηση προσπαθεῖ νά τούς κρατήσει ὅρθιους καί δυνατούς πάνω στίς ἐπάλξεις τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς ὀρθοπραξίας. Ἀπό τήν ἄλλη, τό θέλημα τό ἀνθρώπινο: οἱ δυνάμεις τοῦ μισόκαλου, καμουφλαρισμένες μέ μίτρες καί πατερίτσες χρυσοποίκιλτες, κάνουν τό πᾶν, ὥστε νά ἀλλοιώσουν τό Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιολογικό τους φρόνημα καί νά γκρεμίσουν μέσα τους κάθε σωτήριο ὀχυρό νηπτικῆς Πατερικῆς Παραδόσεως.
Οἱ καριερίστες Ἡρακλειδεῖς τοῦ Κολυμπαρίου, πειθόμενοι τοῖς ρήμασι τοῖς Λατινικοῖς καί μπροστά στόν κίνδυνο ἐπανάστασης τῶν κολλήγων, ἀποφάσισαν νά ξαναφέρουν σέ χρήση τήν περιβόητη κλίνη τοῦ Προκρούστη: Ὅποιος παραδοσιακός καί φιλόθεος παπάς σηκώσει τό ἀνάστημά του ἀπέναντι στόν ὀλετῆρα τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί τολμήσει νά ἀμφισβητήσει τό ‘’ἀλάθητο’’ τοῦ ὅποιου αἱρετίζοντος ἐπισκοπικοῦ θρόνου, καταλήγει δεσποτικῷ δικαιώματι ἐνώπιον τοῦ κολαστηρίου. Τό μπόϊ τοῦ τολμητία παπά καθηλώνεται ἐπί τῆς Προκρούστειας κλίνης καί μέ διαδικασίες συνοπτικές κόβεται στά μέτρα, πού ὁρίζονται, τάχα συνοδικῶς, ἀπό τίς ἀποφάσεις τοῦ ληστρικοῦ Κολυμπαρίου.
Τό ξύλο τό δεσποτικό, πού ἔφαγε ὁ Ἅγιος Παπουλᾶκος, φυλακισμένος σέ μοναστηριακό μπουντρούμι τῆς Ἄνδρου τό 1826, ὠχριᾶ μπροστά στήν σκληρότητα τῆς σημερινῆς τρομοκρατίας, πού ἀσκεῖται ἀπό γνωστά οἰκουμενιστικά περιβάλλοντα σέ βάρος τῶν καλῶν μας παπάδων.
Πόσο ἔντιμο καί πόσο θεάρεστο εἶναι, ἁπλοί Ὀρθόδοξοι παπάδες μας, οίκογενειάρχες μέ ἕνα τσοῦρμο παιδιά, νά τρομοκρατοῦνται καί νά ἐκβιάζονται σέ θέματα Πίστεως ἀπό ἀλλοιθωρίζοντες πρός δυσμάς ἐκκλησιαστικούς ἀξιωματούχους; Ἤ μήπως θέλουν οἱ ἐν λόγῳ μιτροφόροι νά πιστέψουμε ἀφελῶς, ὅτι ἡ ἐξαγορά τῆς ἱερατικῆς σιωπῆς μέ ἐκφοβισμούς οἰκονομικῆς τάξεως (διακοπή μισθοδοσίας) εἶναι ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἐπινόηση πολιτικῶν παραγόντων;
Καί ἐπίσης, πόσο Ὀρθόδοξο καί πόσο Πατερικό εἶναι, νά καταργοῦνται στήν οὐσία τά ἀντιαιρετικά γραφεῖα τῶν περισσοτέρων Μητροπόλεών μας καί στή θέση τους νά ἱδρύονται φιλοσοφικές ἀκαδημίες καί ἱερατικά φροντιστήρια ὑποχρεωτικῆς παρακολούθησης οἰκουμενιστικῆς προπαγάνδας;
Ἡ ἑωσφορική ρητορική τοῦ μασόνου καί λατινόφρονα πατριάρχη Μεταξάκη, πρίν ἀπό 100 χρόνια περίπου, φαντάζει ἀθῶο παιδικό διήγημα μπροστά στήν σημερινή διά ‘’συνόδου’’ ἐπιβληθεῖσα παραχάραξη τοῦ Δόγματός μας καί τῆς Πατερικῆς μας Ἱερᾶς Παραδόσεως.
Πόσο θεοφιλές καί πόσο ἀξιοπρεπές εἶναι, τό νά ἐπιβάλλεται στανικῶς στούς τιμίους καί ἐναρέτους παπάδες μας ἡ παρακολούθηση πολύωρων μαθημάτων ἐμπέδωσης τῶν ἀποφάσεων τῆς ληστρικῆς συνόδου τῆς Κρήτης; Πόσο Ὀρθόδοξο καί πόσο θεάρεστο εἶναι γιά κάποιους ἐπισκόπους μας, τό νά κλείνουν μέ ἀπειλές καί τρομοκρατία τά στόματα τῶν καλῶν μας παπάδων ἀπέναντι στίς ὀλέθριες συνέπειες τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ;
Πάντως, ὅσοι ἀπό τούς αἱρετίζοντες ἐκκλησιαστικούς ἀξιωματούχους, πού συνωστίζονται στίς συμπροσευχές τῆς Μυτιλήνης, τῆς Σμύρνης, τοῦ Φαναρίου καί τοῦ Μπάρι, νομίζουν ὅτι μέ τήν τρομοκρατία, μέ τήν βία καί τήν προπαγάνδα θά κάμψουν τό ἀκραιφνές Ὀρθόδοξο φρόνημα τῶν λιγοστῶν ἔστω ἀπροσκύνητων παπάδων μας, πλανῶνται πλάνην οἰκτράν. Διότι ἁπλούστατα ἡ τελική Νίκη, ὅπως προεῖπεν ἄλλωστε καί ἡ ἀδιάψευστη φωνή τοῦ σπηλαίου τῆς Πάτμου, θά εἶναι Νίκη τοῦ Ἀρνίου καί ὄχι τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους καί τῆς βδελυρᾶς πλάνης τῶν αἱρέσεων.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΥΡΙΖΕΙ ΜΠΑΡΟΥΤΙ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑ.ΙΕΡΕΙΣ ΥΠΑΡΧΕΤΕ"Η"ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΤΕ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΞΕΤΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΣΤΕ ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. - ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΕΙ ΕΝΑΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ.-

Ανώνυμος είπε...

ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΣ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ,ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Η ΣΙΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ.

Αλέξανδρος Γαλανόπουλος Βερολίνο είπε...Συγχαρητήρια καί πάλι στον αγαπητό αδελφο, κύριο Φώτιο Μιχαήλ γιά τήν ενημέρωση πού κάνει καί την ομολογία της πίστεως του.

Εδώ στήν γερμανία τἀ πράγματα είναι πολύ χειρότερα, γιατί καί ο κόσμος, τό ποίμνιο, όχι απλὠς έχει φιμωθεί, αλλά είναι πλήρως αδιάφορο, πιστεύει μάλιστα, ότι οι μή Ορθόδοξοι, επειδή είναι καλοί άνθρωποι, είναι καί πνευματικοί αδελφοί μας καί χριστιανοί.

Δέν έχουν καμμία διάθεση καί δέν τούς ενδιαφέρει να ενημερωθούν καν γιά τά θέματα της πίστεως. Αν ακούσουν μάλιστα, για τήν τρομερή παναίρεση του οικουμενισμού, γελούν και κοροιδευουν αυτόν πού πάει νά τούς ενημερώσει.

Τί μας ενδιαφέρει λέει εμάς, αυτά ειναι φανατισμοί και βλακείες. Άντε παράτα μας κι εσυ μέ τό θέμα τού Οικουμενισμού.

Αυτοί λοιπόν οι καλοί οι άνθρωποι λέγονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τό πιστεύουν κι όλας ότι είναι.


Συνεχίστε λοιπόν κύριε Φώτιε τήν αρθρογράφηση σας. Αμαρτωλοί είμαστε βεβαίως, αλλά μαχόμεθα γιά τήν πίστη μας. Πάντα θά υπάρχουν καλοπροαίρετοι άνθρωποι, έστω καί μέσα από τό διαδίκτυο, πού θά ανάψει η φλόγα, Θεού θέλοντος, γιά νά υψώσουν καί νά ορθώσουν τήν φωνή τους ταπεινά καί νά ομολογήσουν τόν Κύριον έτσι όπως το απαιτεί Αυτός.

Ας δούν καί όλοι επίσης τί σημαίνει συγκοινωνούντα δοχεία...Νά ψάξουν νά τό βρούν καί νά δούν τί σημαίνει αυτό. Νά βάλουμε όλοι μας, τό μυαλό πού μας έδωσε ο Πανάγαθος, Σωτήρ ημών αλλά και Κριτής, νά εργασθούμε καί λίγο γιά τήν σωτηρία της ψυχής μας, αλλά βεβαίως καί του ποιμνίου.

Όλοι ένα σώμα είμαστε, οι Ορθόδοξοι εννοείται, κι όλοι όσοι γίνουν πραγματικά μετά από αληθή πίστη καί κανονικό βἀπτισμα, βύθισμα τρείς φορές όλου του σώματος μέσα στό νερό, κι όχι πασαλείμματα...Ένα σώμα μέ κεφαλή τόν Κύριον!

Ιω. 15,2 πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.

Ιω. 15,6 ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιω. 15,19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.


Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΣ. Α. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ


ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ ΣΟΥ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ

Αλέξανδρος Γαλανόπουλος

Βερολίνο

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com