21 Ιουλ 2018

Λυγέρια θρησκειολογία – οντότητα, πίνακας, λογοτεχνία, τέχνη, προσέγγιση, νούμερα, ερμηνεία, υπερβολές, παραβολές, πείραμα, γραφές, ηλιθιότητα, μοντέλο, πραγματική πραγματικότητα, σκέψη, ανθρωπότητα…….

Δημοσιογράφος: Ο Ιησούς όταν έπεισε τους πιστούς στην.. όταν ήλθε στον κόσμο αυτό, έκαμε τα θαύματα, τα λεγόμενα θαύματα, τα οποία δεν είναι βέβαια πείραμα, έτσι προς Θεού, αλλά ήταν αυτά η πράξη η οποία αποδείκνυε ότι αυτά τα οποία έλεγε, ότι ο Λόγος του Θεού ήτανε στην πράξη με τα θαύματα τα οποία…..
Νίκος Λυγερός: Η θρησκεία δεν αποδεικνύει, δείχνει. Είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει καμία αν θέλετε τάση απόδειξης εκ μέρους του Χριστού. Δεν έκανε αυτά τα θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν Χριστός. Τα έκανε επειδή υπήρχε ανάγκη. Μετά εμείς μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε ως θαύματα.
σ.σ. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία είναι Αποκάλυψις. Η πρόταση: «Η θρησκεία δεν αποδεικνύει, δείχνει.» μας λέει ότι ο Νίκος Λυγερός δεν ζει μέσα στην Εκκλησία και μας δίνει σαφές στίγμα ότι θα ακολουθήσει μία επιστημονική προσέγγιση. Αυτή δε τη γενική άποψη περί θρησκείας την κολλάει αυθαίρετα στις προθέσεις του Ιησού Χριστού, και λέει ότι δεν έκανε θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν ο Χριστός. Ο δημοσιογράφος, όπως θα δείτε πιο κάτω, δεν το ‘πιάνει’ διότι και ο ίδιος προφανώς δεν ζει μέσα στην Εκκλησία. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι συζήτηση (για κλάματα) πρόκειται να ακολουθήσει. Ουδείς ζει μέσα στην Εκκλησία αλλά θα μιλήσουν για τον Ιησού Χριστό!!
Παρατηρείστε επίσης και αυτό: «Δεν έκανε αυτά τα θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν Χριστός.» Δεν προηγείται το άρθρο Ο πριν από το Χριστός -«᾿Ιησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας»- σα να υπάρχουν πολλοί «Χριστοί» που ήρθαν και θα έρθουν.
Ο Ιησούς Χριστός, εν αντιθέσει με αυτά που λέει ο Νίκος Λυγερός, έκανε θαύματα για να πιστέψουν οι άνθρωποι σε Αυτόν και στον σωτήριο λόγο Του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ. 11, διαβάζουμε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ο οποίος μαθαίνοντας τα θαυμαστά έργα του Κυρίου έστειλε δύο μαθητές του να Τον ρωτήσουν εάν ήταν ο Μεσσίας. Και ο Κύριος απάντησε:
… πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε·
τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·
καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. [Ματθ. 11: 4, 5, 6]
(και τονίζω εδώ το τελευταίο, και μακάριος είναι εκείνος που δεν θα κλονιστεί η πίστη του προς εμένα)
Δεν ενσαρκώθηκε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός για να γιατρέψει απλά ένα μάτι ή ένα πόδι, όπως κάνουν οι γιατροί όταν πάμε στο νοσοκομείο. Αυτοί όντως, δεν τους ενδιαφέρει αν θα τους θυμόμαστε και την επόμενη ημέρα, αρκεί να πάρουν τον παρά τους. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός δεν έβλεπε απλά μια σωματική «ανάγκη». Βεβαίως και θεράπευε τους ανθρώπους διότι τους συμπονούσε εκείνη την στιγμή, αλλά η μεγάλη «ανάγκη» ήταν να θεραπεύσει την ψυχή τους. Οι σωματικές ασθένειες άλλωστε πολλές φορές λειτουργούν  παιδαγωγικά. Μετά την πτώση του ανθρώπου η ασθένεια της ψυχής είναι η αιτία των σωματικών ασθενειών και του θανάτου. Θα ήταν λοιπόν γελοίο να ισχυριστεί κάποιος ότι «δεν έκανε αυτά τα θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν Ο Χριστός» την στιγμή που μόνο η πίστη σε Εκείνον θεραπεύει την αρρωστημένη ψυχή, την ρίζα του προβλήματος και εκεί που διενεργείται το μεγαλύτερο θαύμα. Στα περισσότερα θαύματα μάλιστα που έκανε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έλεγε, η πίστη σου σε έσωσε -ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΝ- ενώ σε άλλες περιπτώσεις έλεγε σε εκείνους που θεράπευε να μην αμαρτάνουν.
Τα θαύματα λοιπόν δεν τα έκανε και δεν τα κάνει ο Ιησούς Χριστός για να τα ερμηνεύουμε αλλά για να τα πιστεύουμε. Όποιοι δεν θέλουν και δεν μπορούν να πιστέψουν στα θαύματα τα ερμηνεύουν. Περιέργως, όπως έχουν προφητεύσει οι Προφήτες, όταν έλθει ο Αντίχριστος θα κάνει ψευτοθαύματα και τα δικά του ψευτοθαύματα οι περισσότεροι θα τα πιστέψουν.
Η δύναμη το Ονόματος.
Ἰησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς», είπαν οι λεπροί στον Ιησού Χριστό.
Ἰησοῦ Υἱὲ Δαβὶδ ἐλέησόν με», φώναξε ο τυφλός στον Ιησού Χριστό.
ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω» (Ἰωάν. ιδ´ 14), είπε ο Ιησούς Χριστός και όντως, με την επίκληση του Ονόματός Του, οι μαθητές Του έκαναν θαύματα.
«Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι˙ ὃ δὲ ἔχω τοῦτο σοὶ δίδωμι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου ἔγειρε καὶ περιπάτει» (Πράξ. γ´6), είπε ο Απόστολος Πέτρος στον χωλό.
Το Όνομα του Ιησού Χριστού είναι παντοδύναμο. «πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων» (Φιλιπ. β´ 10) Και αυτό μας το τονίζουν και οι νηπτικοί Πατέρες με την Ευχή του Ιησού «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με».
«Δεν έκανε αυτά τα θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν Ο Χριστός» λοιπόν; Σε ποιανού το Όνομα δύναται να καθαρθεί, να φωτιστεί και να θεωθεί ο άνθρωπος;
Ο κ. Νίκος Λυγερός εννοείται ότι μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, δεν μπορεί όμως να παραποιεί τον Ιησού Χριστό. Ας φροντίσει να ‘πιαστεί’ από κάπου αλλού για να χτίσει την προσωπική του θεωρία και όχι από έναν παραποιημένο Ιησού Χριστό.
Δημοσιογράφος: Εσείς πιστεύετε στον Θεό κύριε Λυγερέ;
Νίκος Λυγερός: Ναι βεβαίως. Ναι.
Δημοσιογράφος: Νομίζω πρέπει να είστε εξαίρεση διότι…
Νίκος Λυγερός: Όχι δεν είναι εξαίρεση, απλώς είναι…
Δημοσιογράφος: Οι περισσότερες που έχω ακούσει από τους δικούς σας έτσι επιστήμονες αν μου επιτρέπετε, τους θετικούς, μεγάλους επιστήμονες, η μεγάλη πλειοψηφία δεν πιστεύει στον Θεό. Και όταν τους ρωτάνε για τον άλλον κόσμο, την άλλη ζωή, τί γίνεται μετά το πέρας; τι είναι ο θάνατος; τί ακολουθεί μετά; οι συνήθως απαντήσεις που δίνουν είναι καθαρά επιστημονικές, δηλαδή καμία σχέση με το φυσικό της θρησκείας.
σ.σ. Καταλαβαίνετε τώρα ποιο είναι το δράμα μας; Το δράμα μας δεν είναι ο Νίκος Λυγερός και ο κάθε Νίκος Λυγερός, ο οποίος στο κάτω κάτω της γραφής έχει το δικαίωμα να έχει τις απόψεις του. Το δράμα μας είναι ο «τύπος» του δημοσιογράφου, ο οποίος «τύπος» αυτός πλεονάζει στην εποχή μας γενικώς. Δεν γνωρίζει την Πίστη του και παρασημοφορεί τα αντορθόδοξα πράγματα ως Ορθόδοξα.  Στο τέλος ο δημοσιογράφος καταλήγει να συμφωνεί με τον Λυγερό, ενώ είναι εμφανές ότι δεν καταλαβαίνει γρι από αυτά που λέει. Φτάνει μάλιστα σε σημείο να συνηγορεί με την επιστημονική προσέγγιση του Λυγερού επικαλούμενος «αλλοιωμένες πηγές», ενώ πριν λίγο του είπε ότι αποτελεί «εξαίρεση» ανάμεσα στους άλλους επιστήμονες που προσεγγίζουν τον Θεό με καθαρά επιστημονικές θέσεις!  Ο Λυγερός κάνει κανονικό πάρτι με την άγνοια του δημοσιογράφου και τον μπουμπουνίζει με τις θεωρίες του στριφογυρίζοντάς τον σαν τη σβούρα όπου θέλει. Το δράμα μας λοιπόν είναι ότι η Εκκλησία έχει εκκοσμικευθεί σε τέτοιο βαθμό που ο Ελληνικός λαός είναι ακατήχητος σε πολύ βασικά πράγματα και έτοιμος να ‘πέσει’ στον κάθε Λυγερό και να δεχτεί οτιδήποτε. 
Τελειώνω το παρόν σχόλιο με σχολιασμό από το ιστολόγιο Σάλπισμα Ζωής στο απόσπασμα του βίντεο που ακολουθεί:
Ο Νίκος Λυγερός για τον Θεό και την Θρησκεία
Ακούμε: 1.19΄ «Αν πιστεύετε ότι ο Θεός είναι η σκέψη της Ανθρωπότητας είναι λίγο δύσκολο ακόμα κι αν είστε επιστήμονες να μην πιστεύετε στον Θεό. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει η Ανθρωπότητα, ξέρετε ότι υπάρχει η Σκέψη, ξέρετε ότι ο συνδυασμός των δύο αποτελεί μία οντότητα. Αυτή η οντότητα έχει κάποια σημασία, και το βλέπουμε και στο διαχρονικό πλαίσιο της εξέλιξης του ανθρώπου.…
1.54΄ «Αν τώρα μου λέτε αν πιστεύω κατά γράμμα σ’ οτιδήποτε έχει γραφτεί περί Θρησκείας, και βέβαια και πάλι αυτό είναι ηλίθιο διότι το ξέρουμε πολύ καλά ότι στην γραφή υπάρχουν υπερβολές υπάρχουν παραβολές, η ακρίβεια όσον αφορά τα νούμερα είναι λογοτεχνική….
ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ:
Ας ακούσουμε προσεκτικά τις θέσεις της παρακάτω συνέντευξης.
Θέση 1η: Θεός είναι η σκέψη της Ανθρωπότητας.
Θέση 2η: Ο συνδυασμός Ανθρωπότητας και Σκέψης αποτελεί μία Οντότητα.
Θέση 3η: Η πίστη στα όσα περιγράφονται στη γραφή είναι ηλιθιότητα.
(Άρα αν ο Θεός είναι κάτι άλλο από της σκέψη της Ανθρωπότητας δεν πιστεύουμε στον Θεό. Ή κάνουμε λάθος;)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα υπόλοιπα εδώ και τα συμπεράσματα δικά σας.

6 σχόλια:

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ είπε...

Πολύ αξιόλογη η μελέτη της Φαίης.
Έπρεπε, επιτέλους, να αποκαλυφθούν τα μπερδεμένα και αντιχριστιανικά πιστεύω αυτού του ανθρώπου που τον προβάλλουν, εδώ και χρόνια, πλήθος ιστολόγια και περιφερειακής εμβέλειας Μ.Μ.Ε. ως ειδήμονα κ.λ.π.

Ανώνυμος είπε...

Το τάλαντο της ευφυΐας (περί Στρατηγικής) που του έδωσε ο Θεός το αξιοποίησε εις το έπακρον, όπως φαίνεται από την σταδιοδρομία του. Το χάρισμα αυτό όμως βασίζεται στην ανθρώπινη αναλυτική λογική.
Όταν όμως ο Θεός ζήτησε πίστη για να τον προσεγγίσουμε, και εσύ χρησιμοποιείς λογική, τότε πιθανόν να οδηγηθείς σε πλάνη. Και όπως είπε ο προφήτης Ησαΐας [47:11] "άνθρωπος καθ' εαυτόν επλανήθη" (κάθε άνθρωπος υπόκεινται σε πλάνη).
Μακάρι να τον ελεήσει και να τον φωτίσει ο Θεός και να τον βγάλει από αυτή την πλάνη (της ερμηνείας των Αγ. Γραφών όπως ο καθείς νομίζει και του φαίνεται).

Βασίλειος Λιάκος είπε...

Άν υπήρχε λιγώτερος ζηλωτισμός καί περισσότερη διάκρισις δέν θά γραφόταν αυτό εδώ.Ο κ Λυγερός είναι μιά πολυσχιδής καί έντονη προσωπικότης. Στούς περισσοτέρους διεγείρει τόν θαυμασμό καί τήν θετική αποδοχή αλλά καί σέ κάποιους τήν ζήλεια καί τόν αρνητισμό ακόμη καί τόν φθόνο.Αυτός που έγραψε στίς Ακτίνες είναι η δεύτερη περίπτωση. Είδα τό video καί διάβασα πολύ προσεκτικά αυτά που είπε ο κ. Λυγερός αλλά καί τά πικρόχολα σχόλια τού αρθρογράφου. Όσοι δέν έχουν συνηθίσει νά εμβαθύνουν στόν λόγο του κ. Λυγερού πάντα κάνουν τό ίδιο λάθος: κάποια πράγματα τά κρίνουν επιφανειακώς ενώ στήν πραγματικότητα δέν είναι έτσι.Ο κ. Λυγερός δέν αποκλείεται σέ κάποιες λεπτές θεολογικές έννοιες νά μήν μπορή νά τίς διατυπώσει όπως πρέπει αλλά αυτό δέν σημαίνει ότι θά πρέπη νά τού τήν έχουμε στημένη στήν γωνία μέ τό δάχτυλο στήν σκανδάλη νά τόν εξαφανίσουμε μόνο καί μόνο επειδή κάτι δέν μάς κάθεται καλά.Αυτό κάνει ζηλωτής ο αρθρογράφος! Πήρε τό μέτρο καί τό ζύγι γιά κάθε συλλαβή που λέει! Νά πάη νά βγάλη τό μένος του στούς Οικουμενιστές καί στούς Κολυμπαριστές καί όχι στόν κ. Λυγερό. Εξ' άλλου, ο κ. Λυγερός μέ τίς πράξεις του έχει αποδείξει (καί τό κάνει καθημερινά) τόν πατριωτισμό του. Οι συνομοσιολογίες είναι άσχημο πράγμα. Νά είμαστε επιφυλακτικοί ναί, αλλά κοντά στόν νού κι η γνώση. Μή δούμε κάποιον νά ξεχωρίζη, αμέσως αρχίζουμε τό πετροβόλημα! ΛΑΘΟΣ ! Ας υπάρχη διάκρισις! Λέγει ο κ. Λυγερός "η θρησκεία δεν αποδεικνύει, δείχνει" Αυτό είναι απολύτως Ορθόδοξο. «Έστι δε πίστις ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων» τό λέγει ο Απόστολος Παύλος! Λοιπόν σταματήστε τίς κακίες καί τά φληναφήματα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ είπε...

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ

Του Παναγιώτη Π. Νούνη

Κατ΄ αρχήν να εκφράσω μια μικρή θεολογική άποψη, διότι έχω μελετήσει τα θεολογικά γραπτά του και έχω παρακολουθήσει αρκετές ομιλίες του Λυγερού και ιδιαίτερα όσες έχουν να κάνουν με την Θρησκεία και την Θεολογία.

Να ξεκαθαρίσω ότι δεν έτυχε ποτέ μου να τον γνωρίσω προσωπικά, άρα δεν συνδέομαι κάπως με την «σέκτα» του, αν και φαίνεται αξιόλογος άνθρωπος. Αλλά γιατί να διατηρεί σέκτα, αφού ο άνθρωπος είναι επιστήμων;

Ο κ. Νίκος Λυγερός ομιλεί και γράφει κυρίως ως θετικός επιστήμων, δηλ. φιλοσοφεί και θεολογεί εξ απόψεως και οπτικής των πιστών θετικών επιστημόνων.

Όταν ο Λυγερός μιλά περί αποδείξεως, στο μυαλό των θετικών επιστημόνων, εννοείται, ΜΟΝΟ, ότι υπάρχει και εκφράζεται η έννοια της απόδειξης είτε με την μαθηματική έννοια είτε με την μαθηματικοποιημένη φιλοσοφική Λογική.

Δεν υπάρχει άλλου είδους απόδειξη στα μυαλά των θετικών επιστημόνων. Αυτό δεν τους καθιστά βέβαια αντίχριστους, άθεους, πατριδοκάπηλους κ.ο.κ.

Δεν είναι καθόλου κακό, μάλλον είναι και αρετή, εμείς οι Χριστιανοί να μάθουμε να ερωτούμε με ταπείνωση «τι εννοείς βρε αδελφέ» με αυτό το τάδε και το δείνα, διότι ως γνωστόν οι διανοητικές λειτουργίες ολονών μας είναι αρκετά μικρές και περιορισμένες, δηλ. η λογική ενέργεια είναι αδύναμη, αν εξαιρέσουμε μάλιστα ότι ως Χριστιανοί πάσχουμε και απο σκοτασμό του Νού, δηλ. σκοτισμένοι της πνευματικής νοεράς ενέργειας.

Πολύ ορθά και δίκαια ο κ. Ν. Λυγερός δεν πιστεύει κατά γράμμα, ότι εγράφην περί Θρησκειών. Μόνο οι ηλίθιοι (και έχει δίκιο) πιστεύουν απόλυτα σε θρησκειολογικούς μύθους. Απορώ που μερικοί ενοχλούνται. Αναντίρρητα ενοχλούνται οι θεούσοι, οι θρησκευόμενοι και ευσεβείς-βλαμένοι.

Ούτως η άλλως η κάθε Θρησκεία (ακόμη και ο νοσηρός ορθοδοξισμός των «Ζηλωτών» και «Οικουμενιστών») είναι νευρολογική ασθένεια καθώς μας διακηρύττει ο μέγας Δογματολόγος π. Ιωάννης Ρωμανίδης.

Πολύ ορθά και ορθόδοξα ο κ. Ν. Λυγερός δεν πιστεύει στην κατά γράμμα ερμηνεία της Αγίας Γραφής.

Αυτή η προσέγγιση της κατά γράμμαν ερμηνείας και πίστεως των Γραφών είναι η προτεσταντική θεοπνευστία. Αυτό μόνον οι αιρετικοί Προτεστάντες το πιστεύουν. Η ορθόδοξη Θεοπνευστία διαφέρει όμως απο την προτεσταντική.

Όσοι λοιπόν σκανδαλίζεστε με το επιστημονικό ή προσωπικό λεξιλογιο του κ. Λυγερού, καλό θα είναι να μη επαναπαύεστε στις απόλυτες βεβαιότητές σας. Π.χ. όπου διετύπωσε την λέξη «σκέψη» αντικαταταστήστε αυτήν με την λέξη «Νούς»!

Ούκ ολίγοι πιστοί επιστήμονες ορθόδοξοι και ετερόδοξοι διακηρύττουν ότι ο Θεός είναι Νούς! Να τους πάρουμε με τις πέτρες επειδή έχουμε πονηρό και χαλασμένο λογισμό;

Ο Λυγερός δεν είναι θεολόγος ή κληρικός για να έχουμε την παράλογη απαίτησην να θεολογεί ορθοδόξως και απλανώς.

Ας είμαστε λοιπόν επιεικής με τον αδελφό μας, γύρω απο τα θρησκειολογικά και θεολογικά ζητήματα που συζητεί ο ίδιος δημόσια.

Και ας γίνουμε ιδιαίτερα καχύποπτοι με τους κομπογιαννίτες και λαοπλάνους ψευδοπροφήτες Προκαθημένους, πατριάρχιαρχες, μητροπολίτες, επισκόπους, πρεσβυτέρους και θεολόγους.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Προχτές στα συλλαλητήρια υπέρ της Μακεδονίας μας, ο Λυγερός εγκωμιάζετο υπό πάντων και πασών, σήμερα (σχεδόν μετά απο «μια» εβδομάδα) κραυγάζουν μερικοί «άρον άρον σταύρωσον αυτόν». Γιατί άραγε;

Του Παναγιώτη Π. Νούνη

Φαίη είπε...

Αγαπητέ, γράψατε για την πίστη «Έστι δε πίστις ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων» αλλά δεν αναφέρατε ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΑΥΤΗΣ που αναφέρει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους Επιστολή.
«Πίστει καὶ αὐτὴ Σάῤῥα δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβε καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας ἔτεκεν, ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον.», «Πίστει διέβησαν τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς, ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν.», «Πίστει τὰ τείχη Ἱεριχὼ ἔπεσε κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας.», « οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τούς νεκροὺς αὐτῶν·...»
Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ της Αλήθειας του Ευαγγελίου, η μεγαλύτερη όλων οι Άγιοι.... μέχρι και σήμερα.

Είναι αναληθές το «Δεν έκανε αυτά τα θαύματα για να αποδείξει ότι ήταν [Ο] Χριστός.», για έναν ακόμη πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο Θεός δεν ψεύδεται μέσω των προφητών Του οι οποίοι μίλησαν για τον ερχομό του Σωτήρα εκατοντάδες χρόνια πριν. Διότι έτσι εκπληρώθηκαν και επαληθεύτηκαν εκείνες οι προφητείες. Διότι έτσι ο πιστός θα ξέρει ότι όποιος άλλος έλθει στο μέλλον και πει «εγώ είμαι ο Χριστός» ή «εγώ είμαι ένας άλλος Χριστός», αυτός θα είναι απλά ένας ακόμη ψευδοπροφήτης ή ο αντίχριστος, για τους οποίους μίλησαν επίσης οι προφήτες. Άλλο λοιπόν ένας «περαστικός Χριστός» που είπε να κάνει θαύματα επειδή «υπήρχε ανάγκη» και άλλο ο Μοναδικός Υιός του αληθινού Θεού και Πατρός Ιησούς Χριστός:
«Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι.»
«καὶ αὐτὸς εἶπε πρὸς αὐτούς· ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται! ... καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διηρμήνευεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ.»
«εἶπε δὲ αὐτοῖς· οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτω γέγραπται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,».
Όσο τιποτένιοι, αμαρτωλοί και άθλιοι είμαστε όλοι εμείς, δεν μπορούμε να βλέπουμε να γίνεται αυτή η «κλοπή» και να σιωπούμε. Με τις λέξεις δεν παίζουμε, ούτε κάνουμε εκπτώσεις από 'δω κι από ΄κει... γιατί στο τέλος καταλήγουμε στο «ο Θεός είναι η σκέψη της Ανθρωπότητας» και στο «Η συνείδηση της Ανθρωπότητας είναι το Άγιο Πνεύμα, Δάσκαλε»

«Η συνειδητοποίηση
Ν. Λυγερός, Ι. Χατζηελευθερίου

-Ιωάννης: Βουτιά στα βαθιά αυτός ο λόγος. Η συνείδηση της Ανθρωπότητας είναι το Άγιο Πνεύμα, Δάσκαλε.
-Δάσκαλος: Ναι.
-Ιωάννης: Είναι αυτό που σας φώτισε για να γίνει το Αγαπάτε αλλήλους... Αγαπάτε την Ανθρωπότητα;
-Δάσκαλος: Πάντα.
-Ιωάννης: Ξυπνάτε την συνείδησή της, Δάσκαλε…
-Δάσκαλος: Ναι.
-Ιωάννης: Είναι ασύλληπτο αυτό για τον κοινό νου.
-Δάσκαλος: Για τον κοινό μόνο…
-Ιωάννης: Ναι… για τους άλλους που βλέπουν είναι Στίγμα.
-Δάσκαλος: Ακριβώς.
-Ιωάννης: Τα Δικαιώματα της είναι το πρώτο βήμα για να δουν και οι άλλοι, σωστά;
-Δάσκαλος: Σωστά.
-Ιωάννης: Και αφού δώσατε ζωή στην ύπαρξη… δώσατε σκοπό στη ζωή. Να είστε πάντα καλά, Δάσκαλε. Δίνετε… όχι δώσατε… γιατί συνεχίζουμε.
=Δάσκαλος: Προσφέρουμε, μαθητή. Δεν κάνουμε τίποτε άλλο. Διότι είναι το μόνο που είναι σημαντικό για την Ανθρωπότητα.
-Ιωάννης: Το νιώθω.
-Δάσκαλος: Με το Αγαπάτε την Ανθρωπότητα, απαγορεύεις τη βαρβαρότητα των εγκλημάτων εναντίον της.»

Unknown είπε...

Αγαπητέ Βασίλειε,
Έχετε δίκιο στο λεγόμενα σας σύμφωνα με την πολικότητα της σκέψεως που καταθέσατε. Στην σκέψη σας υπάρχουν δύο πολικότητες: του φθόνου και του θαυμασμού.
Άραγε χωρίς την μεσότητα για πια διάκριση ομιλείτε;
Αν η διάκρισή σας, χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς κατά της αρθογράφου τότε, για πια διάκριση μιλάμε;
Ο κάθε χαρακτηρισμός αποδεικνύει την έλλειψη επιχειρημάτων τα οποία αντικαθιστά, ως αυθόρμητος αμυντικοεπιθετικός μηχανισμός της Πολωμένης σκέψης.
Αγαπητέ Βασίλειε,
Τι είναι η Διάκρισης;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com