19 Ιουλ 2018

Περιοδικό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ τεύχος 120 (ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018)

ΠEPIEXOMENA
Ὀργή ἀλλά καί ἀποφασιστικότητα γιά ἀγώνα ................................................. σελ. 1
Οἱ Μητροπολίτες τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας ...................................................... σελ. 3
Ἀνακοίνωσις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω ...................... σελ. 4
Νά μήν ἐπικυρώσετε τήν ὑπογραφεῖσα ἐπαίσχυντη συμφωνία ...............σελ. 6
Ἡ ντροπή θά μᾶς στιγματίζει γιά πάντα ............................................................. σελ. 9
Ἡ Μεγάλη Παρασκευή τῆς Μακεδονίας μας ................................................... σελ. 9
Εὐχή ὑπέρ τῆς Μακεδονίας .....................................................................................σελ. 14
Ἀνεπιθύμητοι στήν Αὐστραλία ὅσοι προδίδουν τή Μακεδονία .............σελ. 15
Σύμφωνο τῆς Βαλκανικῆς Ἕνωσης Σοβιετικῶν Δημοκρατιῶν ................σελ. 17
Γιά μᾶς ἡ ψυχή μας εἶναι τό ὄνομά μας ..........................................................σελ. 18
Ἡ ξεχασμένη μειονότητα τῶν 400.000 Ἑλλήνων στά Σκόπια .................σελ. 20
Τά Σκόπια ἐγγράφουν ὑποθῆκες γιά τή «Νότια Μακεδονία» ................σελ. 22
Κάποτε ἤμουν... ...........................................................................................................σελ. 24
Ἀλλάζουν τήν ἱστορία τῆς Κύπρου μέ λεξικό ...............................................σελ. 26
Βιβλιοπαρουσίαση ...................................................................................................σελ. 28
Εἰδήσεις καί Σχόλια .................................................................................................σελ. 29

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com