8 Ιουν 2018

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 8.6.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΕΙΣΘΕ ΙΣΟΒΙΟΣ, ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ (ΟΧΙ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ) ΑΜΕΡΙΚΗΣ. Δέν εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία παράρτημα τῆς CIA! Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.
Ὁ Ἀμερικανὸς Πρέσβυς μᾶς κατευθύνει εἰς πόλεμον;! Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.

Οἱ Μητροπολῖται στηρίζουν τὰ συλλαλητήρια
Προκαθήμενος κ. Ἱερώνυμος σηματοδοτεῖ: Δέν εἶχε λόγον παρουσίας εἰς τήν Χαλκίδα ὁ κ. Βαρθολομαῖος. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου.
Οἱ ἀνθέλληνες Σκοπιανοὶ κυβερνοῦν τὴν Κυβέρνησιν. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Κ. Διώτης, Θεολόγος καὶ Δημοσιογράφος.
Οἱ κάτοικοι τῶν Σκοπίων διατί «ψάχνονται»; ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ. «ΒΑΡΒΑΡΟΙ». Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς, Ἐπ/μος Πρ/δρος Ἐφημεριακοῦ Κλήρου Ἑλλάδος.
Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι ὑπεράνω τῆς Θείας Χάριτος, ὅπως κακοδόξως προβάλλεται ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ     ΝΑ ΛΑΒΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΝ; Διατί «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος»; Τοῦ κ. Γεωργίου Β. Τσούπρα, Δρ Θεολογίας-Σλαβολόγου.
Προτάσεις διὰ τὸ περιεχόμενον καὶ τὴν διδασκαλίαν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Γράφει ο κ. Χαράλαμπος Καϊδόγλου.
Τὰ αἰτήματα τῆς Προσευχῆς. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ἡ ἀπίστευτος δρᾶσις τοῦ Σκοτεινοῦ Παρασκηνίου εἰς τὴν Πατρίδα μας. Ποῖος ἀνέβη εἰς τὸν Πρωθυπουργικὸν θῶκον τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν βοήθειαν τῶν πνευματιστῶν καὶ ἑνὸς ἰσχυροῦ μέντιουμ;
Λόγος ἐγκωμιαστικὸς περὶ τῶν Ὁσίων Πατέρων τῶν ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω διαλαμψάντων. Τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.
«Γρήγορα θά ἐκλείψει ὁ προσδιορισμός καί θά παραμείνει μόνον τό ὄνομα Μακεδονία».
Συνάντησις Προκαθημένων: Ἑλιγμοί, τακτικὴ καὶ κρύφιοι στόχοι...
Σεβ. Καστορίας: «Ἐκπέμπω SOS»
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com