4 Μαρ 2018

Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών: Χαιρετισμός στο Συλλαλητήριο της 4ης Μαρτίου 2018 στα Προπύλαια για το μάθημα των Θρησκευτικών

Τά συνεργαζόμενα Ὀρθόδοξα Σωματεῖα Ἀθηνῶν χαιρετίζουμε μέ παλμό ἀγωνιστικό τό σημερινό παλλαϊκό συλλαλητήριο ἐδῶ, στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἔχουμε συγκεντρωθεῖ σήμερα, Κυριακή τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, μεγίστου θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας μας καί σεπτοῦ διδασκάλου τοῦ ἀκτίστου φωτός, γιά νά διατρανώσουμε τήν πλήρη ἀντίθεσή μας στήν ἐπιβολή ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας τῶν Νέων Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα. Εἴμαστε ἀντίθετοι μέ τά Νέα Θρησκευτικά. Μέ αὐτά ἐξαφανίζεται ἀπό τόν ὁρίζοντα τῆς μαθητιώσης νεολαίας τό ἀληθινό Φῶς, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Στόχος τῶν Νέων αὐτῶν Θρησκευτικῶν εἶναι νά δηλητηριάσουν πνευματικά τά παιδιά μας, νά ἀλλοιώσουν τό ὀρθόδοξο φρόνημά τους, νά καλλιεργήσουν στίς συνειδήσεις τους τόν συγκρητισμό, τήν πανθρησκεία καί τόν ἀγνωστικισμό.
Στά νέα Θρησκευτικά δέν προβάλλεται καί δέν ὁμολογεῖται ὁ Χριστός ὡς ἡ μόνη Ἀλήθεια καί μοναδικός Σωτήρας τοῦ κόσμου, ἀλλά ὡς ἕνας διδάσκαλος μέσα σέ πολλούς καί ἴσος μ᾿ αὐτούς ὅπως εἶναι ὁ Μωάμεθ, ὁ Κομφούκιος, ὁ Βούδας καὶ ἄλλοι. Ὑποβαθμίζεται ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἐξισώνεται μέ τίς διάφορες αἱρέσεις, πού προβάλλονται ὡς «χριστιανικές παραδόσεις»· ἐξισώνεται καί μέ τίς ὑπόλοιπες θρησκεῖες, πού δέν εἶναι στήν πραγματικότητα τίποτε ἄλλο παρά ἀνθρώπινες ἐπινοήσεις. Ἐκμηδενίζεται ἡ μοναδική ἰδιαιτερότητα τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος καί τῆς ἱερᾶς ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως. Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καταβιβάζεται στό ἐπίπεδο ἑνός ἁπλοῦ κοινωνικοῦ ἤ φιλοσοφικοῦ κινήματος σάν καί τόσα ἄλλα.
Καταγγέλλουμε τήν ἐπιβολή τῶν νέων Θρησκευτικῶν ὡς ἀντισυνταγματική. Τό Σύνταγμα ἐπιβάλλει τήν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν Ἑλλήνων μέσῳ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος. Καταγγέλλουμε ἐπιπλέον καί τήν εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας ἀνισονομία. Στίς θρησκευτικές μειονότητες δίδεται τό δικαίωμα μέ εἰδικές νομοθετικές ρυθμίσεις νά διδάσκονται τά παιδιά τους τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μέ ὁμολογιακό χαρακτήρα, ἐνῶ αὐτό ἐμποδίζεται στά παιδιά τῶν Ὀρθοδόξων.
Δηλώνουμε ὅτι δέν θά ἐπιτρέψουμε τή συνέχιση αὐτῆς τῆς ρατσιστικῆς τακτικῆς ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς.
Ἀπαιτοῦμε ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία, μέ βάση τό Σύνταγμά μας, τούς νόμους τοῦ Κράτους, τή νομολογία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί τίς διεθνεῖς συμβάσεις, νά ἀποσύρει ἄμεσα τά Νέα Προγράμματα καί τούς Φακέλους τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό τήν Α΄βάθμια καί Β΄βάθμια Ἐκπαίδευση. Ἀπαιτοῦμε ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία νά χορηγήσει τό ταχύτερο δυνατόν στούς Ὀρθόδοξους μαθητές σχολικά ἐγχειρίδια πού θά προσφέρουν ἀνόθευτη ὀρθόδοξη χριστιανική ἀγωγή.
Αὐτό ἀπαιτεῖ ἡ ὑπόσταση τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσης τοῦ ἔθνους μας.
Αὐτό ἀπαιτοῦμε ἐδῶ ὅλοι ἐμεῖς.
ΟΧΙ στά νέα Θρησκευτικά. ΝΑΙ στήν ἑλληνορθόδοξη ἀγωγή τῶν παιδιῶν μας.
Από tideon
Δείτε και:
-10 Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία της Λάρισας συμμετέχουν στο συλλαλητήριο της Αθήνας κατά των Νέων Θρησκευτικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com