9 Ιαν 2018

Ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης για το γλυπτό του Παλαιού Φαλήρου «PHYLAX»

Αποτέλεσμα εικόνας για PHYLAX
    «Ἀγαπητέ μου κ. Δήμαρχε,
    Μετά ἀπό τή συζήτηση πού εἴχαμε προχθές τά Θεοφάνεια, μέ τήν εὐκαιρία τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας στήν αἴθουσα τῆς ἐνορίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου, ἀναφορικά μέ τό γλυπτό πού προσφάτως τοποθετήσατε στόν παραλιακό δρόμο τῆς πόλεώς μας καί γιά τό ὁποῖο τόσος θόρυβος προκλήθηκε, θεώρησα καλό καί γραπτῶς νά σᾶς διατυπώσω τίς σκέψεις μου. Τό κάνω ἀκόμη καί γιά τόν λόγο πού σᾶς ἀνέφερα, ὅτι δηλαδή καί ἐγώ ἔγινα δέκτης πολλῶν παρεμβάσεων τηλεφωνικῶν καί γραπτῶν (ἄλλων εὐγενικῶν καί ἄλλων ἄκρως ἐπιθετικῶν) γιά τό ποιά εἶναι ἡ γνώμη μου γιά τό θέμα καί σέ ποιές ἐνέργειες προέβην ὡς ὑπεύθυνος ἱεράρχης τοῦ τόπου.

    1. Γιά τήν καλλιτεχνική ἀξία τοῦ ἔργου ἐκτιμῶ ὅτι δέν εἶναι θέμα τῆς ἁρμοδιότητός μου. Ἄλλοι ἄς τό ἀποτιμήσουν· οἱ εἰδικοί καί οἱ φιλότεχνοι καί καλλιεργημένοι Παλαιοφαληριῶτες συμπολίτες μας. Πάντως θά πρέπει νά παρατηρήσω πώς ὁ σχεδιασμός καί τό χρῶμα του δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τή ζωγραφική ἤ γλυπτική ἀπεικόνιση τῶν ἀγγέλων εἴτε ἀπό τήν ἐκκλησιαστική εἴτε ἀπό τήν «κοσμική» τέχνη.
    2. Οἱ ἀντιδράσεις προκλήθηκαν καί ὁ θόρυβος ξέσπασε ἀπό τήν ἀρχική δήλωσή σας ὅτι θά ἀποτελεῖ τόν φύλακα ἄγγελο τῆς πολεώς μας! Βεβαίως μέ νεώτερες δηλώσεις σας προσπαθήσατε νά ἀνασκευάσετε καί νά διορθώσετε τήν ἀρχική σας τοποθέτηση. Ἡ ζημιά ὅμως εἶχε γίνει. Καί οἱ πολλοί ἔμειναν στόν ἀρχικό σας χαρακτηρισμό γιά τό γλυπτό.
    3. Ἡ πόλη μας, ἀγαπητέ κ. Δήμαρχε, ἔχει, μετά Θεόν, προστάτη καί πολιοῦχο της τόν μεγάλο καί ἅγιο ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Ἀλέξανδρο καί παράλληλα σεμνύνεται γιατί στόν ἀρχαῖο φαληρικό λιμένα ἀποβιβάσατηκε ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος καί ἀπ᾽ἐκεῖ ὅδευσε πρός τήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν γιά νά κηρύξει ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο τό εὐαγγέλιο Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὡς ἐκ τούτου δέν νομίζω ὅτι ἔχει ἀνάγκη προστασίας ἀπό ἕνα γλυπτό ἀμφιβόλου συμβολισμοῦ, ὅποια —μικρή ἤ μεγάλη— καλλιτεχνική ἀξία κι ἄν ἔχει.
    4. Οἱ ἐπιφυλάξεις μου ἑστιάζονται περισσότερο στόν συγκεκριμένο χῶρο πού τό τοποθετήσατε. Ἀνάμεσα σέ δύο παρεκκλήσια ἰδιαιτέρως ἀγαπητά στούς Φαληριῶτες, τήν ἁγία Σκέπη καί τόν ἅγιο Γεώργιο, καί πολύ κοντά στό μνημεῖο τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Συμμερίζομαι τήν ἄποψη πολλῶν χριστιανῶν τῆς πόλεώς μας ὅτι δέν θά ἔπρεπε ἐκεῖ νά τοποθετηθεῖ, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ὅποια γνώμη μπορεῖ νά ἔχει κανείς γιά τό γλυπτό. Εὔκολα κάποιος —καί ὄχι μόνο ὁ κακοπροαίρετος— μπορεῖ νά ὁδηγηθεῖ στή σκέψη ὅτι τό ἐν λόγω γλυπτό τοποθετημένο στή συγκεκριμένη θέση προσβάλλει τή χριστιανική παράδοση τῆς πόλεως.
    5. Διατυπώθηκε ἡ ἄποψη ὅτι οἱ ἀντιδράσεις πού προκλήθηκαν ἔχουν ἐν πολλοῖς πολιτικά κίνητρα καί ἀντιπολιτευτική διάθεση. Δέν εἶμαι σέ θέση νά τό γνωρίζω καί σέ καμιά περίπτωση ὡς ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐπιτρέπω στόν ἑαυτό μου νά ἐμπλακεῖ σέ τέτοιες πρακτικές. Καθ᾽ ὅλη τήν μακρά ἱερατική καί ἀρχιερατική μου διακονία στάθηκα μακριά ἀπό κομματικές ἀντιπαραθέσεις καί «πολιτικά παιχνίδια» καί αὐτό πού ἐπιδίωξα πάντοτε ἦταν (καί εἶναι) ὁ λόγος μου νά ἐκφράζει τό ἦθος τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας.
    6. Καί τώρα ἐπί τοῦ πρακτέου. Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστός ὁ σεβασμός καί ἡ ἀφοσίωση πού τρέφετε στό ταπεινό μου πρόσωπο, ὅπως ἐπίσης καί ἡ πολλή ἐκτίμηση καί ἀγάπη μέ τήν ὁποία κι ἐγώ σᾶς περιβάλλω. Ἐν ὀνόματι αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ δεσμοῦ καί τῶν ἀμοιβαίων αἰσθημάτων καί προκειμένου νά κοπάσει ὁ ὅποιος θόρυβος ἔχει προκληθεῖ, παρακαλῶ θερμά νά μετακινήσετε καί νά τοποθετήσετε τό ἐν λόγω γλυπτό σέ κάποιον ἄλλο χῶρο τῆς πόλεώς μας. Ἐκτιμῶ ὅτι μιά τέτοια ἐνέργειά σας θά ἀποφορτίσει τό κλίμα.
    Ὁ εὐθύς καί θαραλλέος χαρακτήρας σας ἀλλά καί ἡ μακρά καί ἐπιτυχής δημαρχιακή σας θητεία, δείχνουν ὅτι μπορεῖτε νά τολμᾶτε. Υἱοθέτηση, λοιπόν, τῆς προτάσεώς μου, κατά τήν ἐκτίμησή μου, δέν θά σημαίνει ὑποχώρηση ἀλλά θά δείχνει ἄνδρα μέ χριστιανική εὐαισθησία, ταπεινό φρόνημα καί γενναιοψυχία».
Μέ πολλή ἐκτίμηση καί ἀγάπη ἐν Κυρίῳ
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†  Ο  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

6 σχόλια:

Αντιοικουμενιστής είπε...

"...καί προκειμένου νά κοπάσει ὁ ὅποιος θόρυβος ἔχει προκληθεῖ, παρακαλῶ θερμά νά μετακινήσετε καί νά τοποθετήσετε τό ἐν λόγω γλυπτό σέ κάποιον ἄλλο χῶρο τῆς πόλεώς μας. Ἐκτιμῶ ὅτι μιά τέτοια ἐνέργειά σας θά ἀποφορτίσει τό κλίμα". "...και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου" Ψαλμ. Ν΄ στιχ. 12. Εις τινά τόπον να οδεύσει το γλυπτόν σεβασμιότατε; Μήπως εις την αυλήν του μητροπολιτικού σας μεγάρου; Που επήγε το "ευθές" πνεύμα υμών; Εγενίκατε χαλεπότεροι των διγλώσσων και των διπροσώπων πολιτικάντηδων και διπλωματών. Αδελφοί φεύγετε των οικουμενιστών, των φιλοοικουμενιστών, των κρυφοοικουμενιστών, των κολυμπαριστών, των τεκτόνων και κρυφοτεκτόνων ως τις φεύγη εκ του όφεως, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Ντρεπομαι για τον μητροπολιτη. Ποσο πιο κοσμικο πνευμα μπορει να εχει καποιος;

Ανώνυμος είπε...

Γλυπτό-Σίχαμα!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ μου φίλε δήμαρχε,

Ε! πήγαινέ το κι εσύ λίγο πιο πέρα.
Είναι ανάγκη να το βλέπουν όλοι;
Κρύψτο λίγο...

..........

Ανώνυμος είπε...

Χαιδεύει αφτιά, γιατί αν είχε το θάρρος θα ήταν περισσότερο στηλιτευτικός. Αλήθεια, τόση σπουδή για ένα τερατούργημα? Και πού, στην Ελλάδα. Χάθηκε να φιλοτεχνηθεί ένας μεγαλέξανδρος, ένας Καραισκάκης, ένας Περικλής, ένας έστω Ποσειδώνας στην άκρια του Φαληρικού δέλτα? Όοοχι, να δείξουμε ότι είμαστε πολυπολιτισμικοί, γιατί όχι και δαιμονιολάτρες, έχουμε κι απ΄αυτούς ένας σωρός...

Ανώνυμος είπε...

Λίαν ορθώς οι σχολιαστές εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για τη χλιαρή και σφόδρα "ευγενική" αντίδραση του οικείου μητροπολίτη.
Αδιανόητη μπορεί να θεωρηθή η προς τον τοπάρχη του Φαλήρου επισκοπική προτροπή περί μετακινήσεως του εκτρώματος-βδελύγματος σε κάποιον άλλο χώρο της πόλεως...
Λ.Ν.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com