18 Σεπ 2017

Ἀποφασισμένοι οἱ γονεῖς ἀναλαμβάνουν τὴν εὐθύνη τῆς θρησκευτικῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν τους

vivlia thrhskeytikwn 01
Ἀποφασισμένοι οἱ γονεῖς ἀναλαμβάνουν τὴν εὐθύνη τῆς θρησκευτικῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν τους
Ὀρθόδοξη Δασκάλα
Ἀνησυχία καί ἀποτροπιασμό ἔχουν δημιουργήσει στίς περισσότερες ἑλληνικές οἰκογένειες τά νέα βιβλία Θρησκευτικῶν, πού μέ ἔμμεσο καί ὕπουλο τρόπο στοχεύουν νά ἀντικαταστήσουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά ἑλληνικά Σχολεῖα, μέ "θρησκειολογικοῦ χυλοῦ".   

Πρόκειται γιά βιβλία μέ ἀναφορές σέ θρησκεῖες ἀλλότριες, ἀλλά καί προσπάθεια νά μυηθοῦν τά παιδιά βιωματικά στίς διδαχές αὐτῶν τῶν θρησκειῶν (μέ προβολή τῶν προσευχῶν τους, τῆς εἰκονογραφίας τους κ.τ.λ.), χωρίς νά ἐξετάζεται ἀπό παιδαγωγικῆς ἤ ψυχολογικῆς ἀπόψεως ἡ ἐπίδραση τῶν διδασκαλιῶν αὐτῶν στήν μόλις τώρα διαμορφούμενη ψυχοσύνθεση τῶν παιδιῶν.
Ποιός ὕψωσε φωνή, νά καταδείξει, ὄχι μόνο τά παραπάνω ἀνακόλουθα, ἀλλά καί τήν ἀντίθεση τῶν διδαγμάτων αὐτῶν σέ συγκεκριμένα ἄρθρα τοῦ Συντάγματός μας (Ἄρθρο 3 και Ἄρθρο 16, παράγρ. 2) πού ἐπιτάσσουν ὡς βασική ἀποστολή τῆς ἐκπαίδευσης στό Σχολεῖο, τήν «ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν», ἀλλά καί ρητῶς ἀναφέρουν τήν Ἀνατολική Ὀρθόδοξη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία τῶν Ἑλλήνων, στήν ὁποία πρέπει νά ἀναζητοῦνται τά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού, κατά τόν Νομοθέτη, θά ἀναπτύξουν τήν θρησκευτική συνείδηση τῶν μαθητῶν;
Τά Ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα δέν θά διαμορφωθοῦν "κατά παραγγελία" μέσα από τήν ὑποχρεωτική καί ἐπιλεκτική διδασκαλία τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Καθώς ἐπιτάσσει τό Σύνταγμα πρέπει νά καλλιεργηθοῦν μέσα στό Σχολεῖο τους σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί ὄχι μέ τίς ἀλλότριες θρησκεῖες εἰδικά σέ ἀνώριμη παιδική ἡλικία πού ἐπιβάλλονται καί προωθοῦνται γιά νά ἁλωθοῦν οἱ πεποιθήσεις καί τό φρόνημα τῶν Νεοελλήνων.
Γιά ἄλλες θρησκευτικές κοινότητες ὁ νόμος προβλέπει νά διδάσκονται τή θρησκεία τους μέ δασκάλους καί βιβλία τῆς ἐπιλογῆς τους. Γιά τά παδιά μας, πού εἶναι Ὀρθόδοξα ποιός "σοφός" ἐπεφύλαξε αὐτή τήν ἄδικη μεταχείρηση;
Ἄς τό πάρουμε εἴδηση πιά ὅλοι: τά αὐτονόητα τελείωσαν. Δέν θά μαθαίνουν τήν πίστη τους ἀπό τό Σχολεῖο καί τούς Δασκάλους τους τά παιδιά. Τά νέα βιβλία φασιστικά ἐπιβάλλουν τά «ἄθεα γράμματα». Γι’ αὐτό λοιπόν:
• Οἱ Γονεῖς ἄς πάρουν στά χέρια τους τήν εὐθύνη τῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν τους.
• Ἄς καταθέσουν νομική δήλωση στό Ὑπουργεῖο κι ἄς γνωστοποιήσουν τήν ἀντίρρησή τους στό νά διδαχθοῦν καί νά δεχθοῦν τά παιδιά τους βιωματικές ἐμπειρίες ἀπό ἄλλες θρησκεῖες (ἰσλαμική, ἰουδαϊκή κ.τ.λ.) πρίν καλά καλά μάθουν τήν δική τους θρησκεία καί διαμορφώσουν τήν κρίση καί τή συνείδησή τους μ’ αὐτήν , ὅπως ἐπιτάσσει τό Σύνταγμα καί κατανοεῖ κάθε λογικός ἄνθρωπος.
• Ἄς προβάλλουν τίς ἀντιρρήσεις τους στήν μετατροπή τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό μάθημα μέ ὁμολογιακό χαρακτήρα, ὅπως ἔχει τώρα, σέ ἕνα μάθημα– θρησκειολογικό χυλό, πού θά ταϊζει σάν τήν μάγισσα Κίρκη τήν πολιπολιτισμική κοινωνία πού ἐπιδιώκουν νά ἐγκαθιδρύσουν, προκειμένου νά προωθοῦν τούς ἰδιοτελεῖς σκοπούς τους καί νά ἀπελευθερώνουν τά ἄνομα ἔνστικτά τους.
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΑΣΚΑΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com