20 Σεπ 2017

Ανακοινωθέν της Ι’ Επετειακής Συνδιάσκεψης του Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών μελέτης θρησκειών και καταστροφικών λατρειών και αιρέσεων

I’  ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ
                                   14  - 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
         ΣΟΥΠΡΑΣΛ – ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ἩI’Διορθόδοξη Συνάντησητοῦ Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν,συνῆλθε ἀπότίς 14 ἕως τίς 17 Σεπτεμβρίου 2017στήν πόλη Σουπράσλ τῆς Πολωνίας, ὑπό την εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ.κ.Σάββα, φιλοξενήθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Μπιαλιστόκ καὶ Γκντάνσκ κ. Ἰάκωβο,μέ τήν εύγενῆ καί ὁλοπρόθυμη φροντίδα τοῦ καθηγουμένου καί τῶν ἀδελφών τῆς Ἱεράς Μονῆς τοῦ Εύαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σουπράσλ, καθώς καὶ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀκαδημίας Σουπράσκα, καί ἀσχολήθηκε μὲ τὸ γενικό θέμα: «Φονταμενταλιστικές τάσεις θρησκευτικῶν, παραθρησκευτικῶν λατρειῶν καὶ ἰδεολογικῶν ὀργανώσεων καὶ ἡ ἀλλοίωση τοῦ φρονήματος τοῦ λαοῦ μας: παραδείγματα ἀπό τίς τοπικές Ἐκκλησίες». Σ’ αὐτήν ἔλαβαν μέρος ἐπίσημοι ἐντεταλμένοι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων ᾽Εκκλησιῶν: Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τῶνΠατριαρχείων Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, τῶν ΑὐτοκεφάλωνἘκκλησιῶν Κύπρου, Ἑλλάδος, Τσεχίας και Σλοβακίας, καί τῆς Οὐκρανίας (Πατριαρχεῖο Ρωσίας), δεκάδες εἰδικοί Συνεργάτες ἀπό ὅλη τήν Ὀρθοδοξία καθώς και ἐκπρόσωπος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ὀρθοδοξίας.
Μέ τίς ἐπιστημονικά και θεολογικά τεκμηριωμένες εἰσηγήσεις τους οἱ εἰδικοί γιά τό θέμα ἐρευνητές, σχολίασαν δημοσιευμένους ὁρισμούς γιὰ τὸν φονταμενταλισμό, ἀναφέρθηκαν στήν προτεσταντική προέλευση τοῦ ὅρου, περιέγραψαν φαινόμενα φονταμενταλισμοῦ στίς διάφορες θρησκεῖες μέ ἔμφαση στό ἀκραίο-ριζοσπαστικό Ἰσλάμ, στίς πολυποίκιλες χριστιανικές αἱρέσεις, στίς καταστροφικές λατρεῖες, σὲ ἰδεολογικά ρεύματα, σὲ ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις, σὲ κοινωνικά, πολιτικά, οἰκονομικά κινήματα, ἀλλά ἀκόμη καί ἀνάμεσα στόν Χριστιανικό κόσμο.
Μὲ τὶς διεργασίες τῆς Συνδιασκέψεως συνάχθηκαν σημαντικὰσυμπεράσματα γιὰ τὰ γνωρίσματα, τὴν ἐπικινδυνότητα καὶ τὴν ἀντιμετώπιση συγχρόνων φαινομένων φονταμενταλισμοῦ. Εἰδικότερα,ὡς πρὸς τὰ γνωρίσματα τοῦ φονταμενταλισμοῦ ἀναφέρθηκαν: α) ἡ τυπολατρικὴ προσκόλληση καὶ ἐμμονὴ σὲ πλανεμένα δόγματα ἤ σὲ λανθασμένες ἑρμηνεῖες ὀρθῶν δογμάτων καὶ ἠθικῶν κανόνων, β) ἡ ἀπόλυτη ἀπαίτηση μέ κάθε μέσον, κυρίως αὐτό τῆς ἐπιβολῆς, γιὰ ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας κατὰ τὴν ὑποκειμενική τους ἄποψη, καὶ γ) ἡ υἱοθέτηση συχνά βιαίων ἀντιδράσεων καὶ συμπεριφορῶν, ὄχι μόνον σωματικῶν, ἀλλά καὶ ψυχολογικῶν.
Διαπιστώθηκε ὅτι δέν μπορεῖ νά κρίνεται μία πίστη ώς φονταμενταλιστική ἀπό τίς φονταμενταλιστικές ἐνέργειες ὁρισμένων πιστῶν της, ἀλλά ἀπό τήν ἴδια τή διδασκαλία καί τίς ἀρχές της. Τονίσθηκε ἰδιαίτερα ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη καί Παράδοση καί ἡ ὑγιής ἀφοσίωση σέ αὐτές,ποτέ δέν ὁδηγεῖ στό φονταμενταλισμό.
Ὡς πρός τήν ἐπικινδυνότητα, ἐπισημάνθηκε ὅτι τά συνεχῶς αὐξανόμενα φαινόμενα φονταμενταλισμοῦ, πού ἐκδηλώνονται μέ φανατισμό, μισαλλοδοξία, ἐκδικητικότητα, ψυχολογική βία καί τρομοκρατικές ἐνέργειες, ἀποτελοῦν πολύ σοβαρούς καί ἄμεσους κινδύνους γιά τήν ἀνθρώπινη κοινωνία. Ἰδιαίτερα τονίσθηκαν οἵ καταστροφικές ἐπιδράσεις ἀπό τή  ραγδαία ἐξάπλωση τῶν ἀποκρυφιστικῶν πρακτικῶν σε ζωτικούς τομεῖς γιά τή σωματική, ψυχική καί πνευματική ὑγεία τῶν παιδιῶν, ὅπως αὐτή τοῦ παιγνιδιοῦ, τῆς μάθησης καί τῆς διασκέδασης.
Τέλος, σχετικά μέ τήν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου τοῦ φονταμεταλισμοῦ, ὑποστηρίχθηκε ὅτι ἡ ὑπέρβασή του, μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μέ τήν ἀξιοποίηση τῆς θεολογίας τῆς Όρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία διατηρεῖ τήν ἀκαινοτόμητη ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια, το χριστομίμητο ἦθος καί τήν αὐθεντική μυστηριακή ζωή.

Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ὅταν εἶναι ἀφοσιωμένος στήν ὀρθή Πίστη, ὅταν τηρεῖ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὅταν δέχεται τήν ἄκτιστη θεία χάρη μέ τή συμμετοχή του στά ἄγια Μυστήρια, τότε πορεύεται πρός τήν πνευματική τελείωση, τήν κατά χάρη θέωση, καί ἀποκτᾶ τὴν ποιότητα τοῦ πνευματικού ἀνθρώπου, αὐτοῦ πού γνωρίζει νά «ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ» (Ἐφ. 4,15)  καί νἀ «ἀγαπᾷ ἑν ἀληθείᾳ» (Α’ Ἰωάν. 3,18) καί δέν μπορεῖ νά ἐνεργεῖ φονταμενταλιστικά. Αὐτός ὀ «καινός» (καινούργιος) ἐν Χριστῶ ἄνθρωπος, ἀποτελεῖ τὴ μοναδικὴ ἐλπίδα τῆς σύγχρονης ἀνθρωπότητας, ή ὁποία εὑρίσκεται ἀπελπιστικά στὰ καταστροφικὰ ὅρια τῶν συμπληγάδων τοῦ φονταμενταλισμοῦ.

4 σχόλια:

Φαίη είπε...

Διάβασα διάβαζα και ένοιωθα σα να βρίσκομαι στη Ζώνη του Λυκόφωτος διότι κάτι μου έλεγε μέσα μου ότι αυτά που διάβαζα και καταλάβαινα αλλιώς εκείνοι τα εννοούνε. Διότι δεν υπάρχει ασθένεια χωρίς ασθενή. Ποιος είναι ο ασθενής κύριοι, ποιος είναι ο 'φονταμενταλιστής'; Δεν τον κατονομάζουν αλλά τον υπονοούν, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται ως αγαπητικοί της Παραδόσεως.
Να λοιπόν τι βρήκα για δαύτους. Ξεκίνησα από την Ακαδημία Σουπράσκα γιατί το μυαλό μου πήγε αμέσως στην Ακαδημία Βόλου. Τα ίδια σκουπίδια παντού.

«3. Misją Akademii jest pielęgnowanie, rozwój i upowszechnianie tradycji, wartości i duchowości prawosławia jako źródła odpowiedzi na wyzwania współczesności, wkład w życie Kościoła prawosławnego poprzez działalność badawczą, edukacyjną i wychowawczą oraz działania na rzecz zbliżenia i współpracy między kulturami, religiami i wyznaniami w dziele budowy wspólnoty ludzkiej opartej na dobru i szacunku.»
γκουγκλομετάφραση
«3. Η αποστολή της Ακαδημίας είναι η καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση των παραδόσεων, αξιών και την πνευματικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως πηγή απαντήσεων στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, συμβολή στη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μέσω της έρευνας, της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και τη δράση υπέρ της προσέγγισης και συνεργασίας μεταξύ των πολιτισμών, θρησκειών και δογμάτων στο έργο να οικοδομήσουμε μια ανθρώπινη κοινότητα βασισμένη σε καλή και σεβασμό.»

Το μοναστήρι που έγινε η συνάντηση και η επισκοπή Μπιαλιστόκ συνεργάζονται με την Ακαδημία. Το λέει και εδώ:

5. W swoich działaniach Akademia współpracuje z Prawosławnym Męskim Klasztorem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu oraz Prawosławną Diecezją Białostocko-Gdańską oraz z innymi organizacjami i instytucjami.
γκουγκλομετάφραση
5. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Ακαδημία συνεργάζεται με την Ανδρών Ορθόδοξη Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Suprasl και την Ορθόδοξη Επισκοπή του Bialystok-Γκντανσκ και άλλους οργανισμούς και ιδρύματα.

Στους κύριους σκοπούς της Ακαδημίας βλέπουμε ένα 'ανακάτεμα' για να μπερδεύεται ο κόσμος, όπως και με την ψευδοΣύνοδο. Μαζί με την παράδοση κτλ που λένε ότι αγαπάνε και θέλουν να την γνωρίσουν στον κόσμο αναφέρουν και τα κάτωθι:
«8) wspieranie dialogu, otwartości na drugiego człowieka bez względu na jego narodowość, pochodzenie, status społeczny czy wyznanie;
9) wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.»
γκουγκλομετάφραση
«8) στήριξη του διαλόγου, διαφάνεια σε άλλους ανθρώπους ανεξαρτήτως εθνικότητας, προέλευσης, κοινωνικής θέσης ή θρησκείας ·
9) υποστήριξη ενεργειών για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος

από εδώ: -http://www.akademiasupraska.pl/page.php?id=15


Πίσω από την Ακαδημία αυτή βρίσκεται το ίδρυμα OIKONOMOS απ' ότι κατάλαβα. Όσο ψάξει κανείς στην ιστοσελίδα τους όλο και κάποιο κελεπούρι θα βρει.
-http://www.oikonomos.pl/#3

Στη σελίδα τους στο φατσαμπούκα θα δείτε ότι σκοτώνονται στις εκδηλώσεις.
-https://www.facebook.com/akademiasupraska/

Και πήγαν εκεί και οι δικοί μας για να αυτό-αθωωθούν αφού τα πορίσματα των 'ειδικών' και των 'επιστημόνων' λένε ότι άλλοι είναι οι «φονταμενταλιστές» που καταλαβαίνουν στραβά τους Ιερούς Κανόνες και ότι αυτοί είναι οι καλοί και οι σωστοί.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΝΑΕΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΝΕΙ. Ε ρε ξύλο που τους χρειάζεται.

Ανώνυμος είπε...

Θα ήταν πιο ωφέλιμο και σωστό σε αυτό το ανακοινωθέν να εκδηλώνουν καθαρά ποιοι ήταν οι ομιλητές και ποιο ήταν το τίτλο των ομιλιών, παρά να τα κρύψουν σε αυτές τις γενικότητες, γιατί ξέρουμε σήμερα από διγλωσσία και στρεβλώσεις και πως, ενώ μιλούν για "φονταμενταλισμό" λ.χ. εννοούν τους πιστους Ορθξοδοξους και την αγιοπατερικη θεολογια, και όταν λένε "τυπολατρική προσκόλληση καὶ ἐμμονὴ σὲ πλανεμένα δόγματα ἤ σὲ λανθασμένες ἑρμηνεῖες ὀρθῶν δογμάτων καὶ ἠθικῶν κανόνων" η "ἀπόλυτη ἀπαίτηση μέ κάθε μέσον, κυρίως αὐτό τῆς ἐπιβολῆς, γιὰ ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας κατὰ τὴν ὑποκειμενική τους ἄποψη", μπορούν να σκοπεύουν τους Ορθοδόξους που αντιδρούν στον οικουμενισμου και στην ψευδό-σύνοδο του Κολυμπαρίου, μια που ήταν παρών και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης και άλλοι στηρικτές της ψευδό-συνόδου.
Ούτος η άλλος, και αυτήν την φορά δεν μίλησαν για την μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη αίρεση των καιρών μας, την παναίρεση του οικουμενισμού, η μαλλον χειρότερο ακόμα, την δικαιολόγησαν και άσπρισαν


Ανώνυμος είπε...


Τό νά κάνουμε ὄτι θέλουμε, ὄτι μᾶς ἀρέσει (πχ νά λέμε «ξύλο πού τούς χρειάζεται»), εἶναι λάθος.

Κανουμε ὄτι θέλουμε , ὄτι μᾶς ἀρέσει, γιατί ἔτσι τό θέλουμε, καί τίποτα ἄλλο…

Ἀφού τό προγραμμα δέν τό εἴδαμε, τό τί εἰπώθηκε δέν εἶναι γνωστό, γιατί νά λέμε αὐτά… ;

Ἀφού ἦταν ἐκεῖ καί οἱ αποκαλούμενοι ἀπό πολλούς ὠς «ἀντι-οἰκουμενιστές», πχ. ὁ π. Ἀ.Βλ., ὁ Ἀν.Γκ. καί ἄλλοι πχ Ρώσοι, γιατί νά λέμε ὄτι θέλουμε;;

Τόσο εὔκολα κατηγοροῦμε τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι ὀ Χριστός;

Φαίη είπε...

Αγαπητέ ανώνυμε
αδυνατώ να κατανοήσω τις δύο πρώτες γραμμές του σχολίου σας, επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι δεν σας υποχρεώνει κανείς να καταφύγετε σε αυτήν την 'βάρβαρη' και 'απολίτιστη' συμπεριφορά, να τους δώσετε δηλαδή το 'ξύλο που τους χρειάζεται'. Νοσταλγώ τις παλιές καλές εποχές που οι άνθρωποι μιλούσαν ντόμπρα και ανοιχτά δίχως τις 'πολιτισμένες' φιγούρες και τις ψευτοευγένειες. Τότε οι άνθρωποι ένοιωθαν ακόμη ως προσωπική τους υπόθεση την υπεράσπιση των δικαίων τους και δεν αναλώνονταν σε καθωσπρεπισμούς ούτε στο να ξεσκονίζουν τους άλλους.

Εν τοιαύτη περιπτώσει το θέμα μας είναι αλλού. Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ανακοίνωσης δεν το έβγαλα εγώ, το έβγαλαν εκείνοι που διοργάνωσαν την συνάντηση.
Μία συνάντηση που έχει ως θέμα « «Φονταμενταλιστικές τάσεις θρησκευτικῶν, παραθρησκευτικῶν λατρειῶν καὶ ἰδεολογικῶν ὀργανώσεων καὶ ἡ ἀλλοίωση τοῦ φρονήματος τοῦ λαοῦ μας: παραδείγματα ἀπό τίς τοπικές Ἐκκλησίες» θα έπρεπε να έχει ως κορυφαία επικεφαλίδα, τονισμένη και με μεγάλα γράμματα την ψευδοΣύνοδο της Κρήτης, η οποία βιαίως επέβαλε την αίρεση και όλο το κακό σκουπιδαριό και κακό συναπάντημα του οικουμενισμού στην Εκκλησία του Χριστού. ΒΙΑΙΩΣ και χωρίς την συγκατάθεση εκατομμυρίων Ορθοδόξων. Αν αυτό δεν είναι φονταμενταλιστική συμπεριφορά τότε δεν ξέρω τι άλλο είναι. Αντιθέτως, διαβάσαμε αυτό που ακούμε όλον αυτόν τον καιρό από τους θιασώτες του οικουμενισμού. Τι;;;; Ότι δεν συμβαίνει τίποτα, να το πω έτσι απλά. Ασχολήθηκαν όμως με τις «φονταμενταλιστικές ενέργειες ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΝ». Δεν βλέπω εδώ να ασχολούνται με την ψευδοΣύνοδο αγαπητέ. Έγραψαν για «ψυχολογική βία», «φανατισμό», «μισαλλοδοξία», «εκδικητικότητα», «τρομοκρατικές ενέργειες», απίστευτα πράγματα, και όλα αυτά την ώρα που ΟΙ ΗΕΓΕΣΙΕΣ των Τοπικών Εκκλησιών παραδίδονται η μία μετά την άλλη στην παναίρεση του οικουμενισμού. Που αποσκοπεί όλο αυτό; Για πείτε μου; Την ώρα που φλεγόμαστε αντί να ασχοληθούν με τους ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ, ασχολούνται με «ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ» και δεν χρειάζεται πολύ φαντασία να καταλάβει κανείς που πάει αυτό.

Οι «αντιοικουμενιστές» που συμμετείχαν, όποιοι και αν είναι αυτοί, καλό θα είναι να κάνουν πρώτα μία έρευνα όταν τους καλούνε κάπου για να μαθαίνουν ποιοι είναι αυτοί που τους καλούν. Και βεβαίως όλοι αυτοί που συμμετείχαν είναι μέλη της Εκκλησίας, όπως είμαστε κι εμείς και δεν είναι οι ίδιοι Εκκλησία. Είναι βλασφημία όταν τους βάζετε αγαπητέ στην κεφαλή της Εκκλησίας η Οποία είναι ο Χριστός και μόνο Αυτός. Η Εκκλησία, το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, δεν είναι επισκοποκεντρική.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com