11 Αυγ 2017

Σάμου Ευσέβιος: Ανιστόρητες δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής

Αποτέλεσμα εικόνας για Σάμου Ευσέβιος
Ἐν Σάμῳ τῇ 11 Αὐγούστου 2017
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
 Ἐρωτηθείς ὁ Σεβασμιώτατος γιά τίς δηλώσεις τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς, ἀπήντησε ὡς ἐξῆς: «
«Εἶναι μεγάλη ἡ πικρία μας δυστυχῶς, ὅταν ἀκούγονται τέτοιου εἴδους ἀνιστόρητες ἀπόψεις καί μάλιστα ἀπό ἐπίσημα κυβερνητικά χείλη, πού φαίνεται πώς δέν μποροῦν νά ἀποτινάξουν τόν ζυγό τῆς ἰδεολογικῆς τους ἐμμονῆς καί νά ἀρθοῦν στό ὕψος τῶν ἀπαιτήσεων τοῦ Ἐθνικοῦ Φορέως, πού ἐκπροσωποῦν! Σάν νά μήν ἔφταναν τά ὅσα προβλήματα, κοινωνικά, ἐθνικά καί ἄλλα, ἔχουμε νά ἀντιμετωπίσουμε στήν ἀκριτική μας Ἐπαρχία, τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων καί κατ’ ἐπέκτασιν σ’ ὅλη τήν Πατρίδα μας, σάν καί νά λύθηκαν τά χρονίζοντα προβλήματα τῆς ἀπομόνωσης, τῆς ἐγκατάλειψης καί τῆς ἀδιαφορίας, πού ὡς ἀκρίτες βιώνουμε, νά πρέπει τώρα ὡς Ὀρθόδοξος Ἕλληνας Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας μας, νά ὑπογραμμίζουμε, ἐπαναλαμβάνοντας ὅσα ἀνέκαθεν γιά τήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας ἐθεωροῦντο δεδομένα καί αὐτονόητα καί διδάσκονταν ἀπό γενιά σέ γενιά.

Ὅταν οἱ Μαθητές τοῦ Κυρίου μας Τοῦ ἀνήγγειλαν, ὅτι οἱ Ἕλληνες ἐπιθυμοῦν νά τόν συναντήσουν, τότε Ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Νῦν ἐδοξάσθη ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου», προφητεύοντας τήν ἄρρηκτη ἑνότητα Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ. Σκεφθῆτε, πώς εὐθύς ἐξ  ἀρχῆς μέσα ἀπό τόν Ἑλληνισμό κηρύχθηκε τό Εὐαγγέλιο στά Ἔθνη καί ἐξαπλώθηκε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ πρωτότυπη γλῶσσα τῆς λατρίας τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἐκτός μόνον τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ματθαίου, εἶναι ἡ Ἑλληνική. Ἀκόμη καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρός τούς Ῥωμαίους, στά ἑλληνικά γράφει. Ἀργότερα, ὅταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος μετέφερε τό κέντρο τῆς Αὐτοκρατορίας ἀπό τήν παλαιά Ῥώμη στήν Νέα Ῥώμη, τήν Κωνσταντινούπολη, τότε ἑνώθηκε καί ἐπισήμως ὁ Ἑλληνισμός μέ τόν Χριστιανισμό. Καί ἐπειδή αὐτή ἡ ἑνότητα καί ἡ συμπόρευση ξεκίνησε ἐπισήμως ἀπό τήν Νέα Ῥώμη καί ἀφορᾶ μέχρι καί σήμερα στούς ὑπηκόους τῆς Νέας Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, γι’ αὐτό ἔκτοτε κι ὁ Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός καλεῖται Ῥωμηός καί ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνισμός, Ῥωμηοσύνη. Αὐτή ἡ ἑνότητα μάλιστα Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ, ὅπως συγκροτήθηκε στήν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή, γιατί στήν Ἀνατολή ἀνήκουμε καί ὄχι στή Δύση, ὅσο κι ἄν πολεμήθηκε ἤ ἔγινε καί ἀντικείμενο καπηλείας, παρέμεινε ἄτρωτη, ἄρρηκτη, μία καί μοναδική. Κανένα ἄλλο ἔθνος ἤ κράτος δέν ἔχει αὐτήν τήν ἰδιαιτερότητα ἤ νά τό ποῦμε καλύτερα, αὐτήν τήν εὐλογία. Μόνον οἱ Ἕλληνες εὐλογηθήκαμε ἀπό τόν Χριστό νά γίνει ἡ γλῶσσα καί ὁ πολιτισμός μας, τό ὄχημα μέ τό ὁποῖο κινεῖται ἡ Ἐκκλησία στό διάβα τῶν αἰώνων. Ἀμέτρητοι Πατέρες, Ἅγιοι, Μάρτυρες καί κυρίως Νεομάρτυρες Ἕλληνες, διέσωσαν τόν πολιτισμό καί τήν ἐθνική μας ταυτότητα, ἐπειδή τά ἐκχριστιάνισαν, κι ἀς λέει ὁ καθένας ὅ,τι θέλει. Τόσο πολύ συνταίριαξε ὁ Ἑλληνισμός καί ὁ Χριστιανισμός, ὥστε στά δύσκολα χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, ὁ Ἑλληνισμός διεσώθη ἐξαιτίας τῆς σχέσης καί τῆς ἑνότητός του μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό θεωρῶ, πώς εἶναι τουλάχιστον βλασφημία γιά τό Ἔθνος καί τήν Πατρίδα μας, ἴσως μάλιστα καί ἀναίδεια πρός τόν Σωτῆρα Χριστό νά ἐκστομίζονται τέτοιες ἀνιστόρητες ἀπόψεις!
Ἄν κάποιοι ἀμφιβάλλουν, ὅτι εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες καί πώς παρά τίς δυσκολίες καί τήν ἔσωθεν καί ἔξωθεν πολεμική συγκροτοῦμε ἕνα σύγχρονο Ὀρθόδοξο Κράτος, τότε πρέπει νά ξαναδιαβάσουν τήν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
Ἄν ἡ ἰδεολογία τους διδάσκει ὅτι ὁ Θεός τους πέθανε ἤ δέν ὑπάρχει, ἄς ἔλθουν νά ζητήσουν καί νά ζήσουν στήν χάρη τοῦ δικοῦ μας Θεοῦ. Ἄς ἔλθουν στό Καρλόβασι τό βράδυ τῆς Δευτέρας 14ης Αὐγούστου στήν λαοθάλασσα, πού θά περιβάλλει τόν Ἐπιτάφιο τῆς Παναγίας μας καί θά πάρουν τήν ἀπάντηση ἀπό τόν Ὀρθόδοξη Λαό μας.
Ἤ ἄς ἀκούσουν τήν λαϊκή μοῦσα νά ἀπαγγέλει τήν πεμπτουσία τῆς πίστης καί τῆς ζωῆς τοῦ Ὀρθόδοξου Ἑλληνισμοῦ:
« Ἡ Ρωμιοσύνη εἶν’ φυλή συνόκαιρη τοῦ κόσμου,
κανένας δέν ἐβρέθηκε γιά νά τήν ἐξαλείψει,
κανένας, γιατί σκέπει την ἀπ΄ τά ὕψη ὁ Θεός μου.

Ἡ Ρωμιοσύνη θέ νά χαθεῖ, ὅταν ὁ κόσμος λείψει.»

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλά έκανε και διαμαρτυρήθηκε ο μητροπολίτης Ευσέβιος.

Ανώνυμος είπε...

Πολλοί Ιεράρχες έδειξαν την θρησκευτική και πατριωτική τους ευαισθησία και αντέδρασαν δίκαια με οξύτητα στις ανιστόρητες και εκτός πραγματικότητας δηλώσεις του προέδρου της Βουλής.Aυτό καλό είναι.Εκείνο που μας θλίβει όμως είναι ότι δεν έδειξαν την ίδια ευαισθησία και δεν αντέδρασαν με την ίδια οξύτητα στην μετατροπή του μαθήματος των Θρησκευτικών σε πολυθρησκειακή προπαγάνδα.Στην καλύτερη εκδοχή, μάλλον δεν κατάλαβαν την σπουδαιότητα του ζητήματος , το θεώρησαν δευτερεύον και προτίμησαν την ησυχία τους. Όμως είτε συνειδητά είτε από αδιαφορία (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που μετριούνται στα δάκτυλα της μιάς χειρός), έδωσαν το πράσινο φώς στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην εθνομηδενιστική και χριστιανομάχα πολιτική της κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την αψυχολόγητη απόφαση της έκτακτης ΙΣΙ του Ιουνίου για το ΝΠΣ στα Θρησκευτικά.
Τώρα κόπτονται για τις δηλώσεις Βούτση. Αφέλεια, υποκρισία, συναλλαγή, σκοπιμότητα???......
Περιμένετε πατέρες μας τίποτα καλύτερο???... Τους δώσατε την συγκατάθεσή σας σε θέματα πίστεως και περιμένετε διαφύλαξη της Ελληνορθόδοξης ταυτότητάς μας...
Σε λίγα χρόνια με τις "υποχωρήσεις" σας πράγματι η Ελλάδα «Δεν [θα] είναι η Ελλάδα του Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια και του Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών... [Πράγματι] δεν [θα] είμαστε λαός ορθόδοξος."... Αφού με το ΝΠΣ αποδομείται και θρησκειοποιείται η Ορθοδοξία.
Το δόγμα της "δημοκρατίας των Βρούτσηδων" είναι του τύπου «αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας τόσο το χειρότερο για την ίδια».
Βέβαια κυβέρνηση έγιναν από τους ψήφους αυτών των Ελλήνων Ορδοδόξων "ταλιμπάν" που θα τους στείλουν και πάλι στο πραγματικό τους ποσοστό του 2,5% ...αλλά η ζημιά έγινε και φταίμε κι εμείς κι εσείς.
Η πρόληψη της αρρώστιας είναι πολύ πιο εύκολη από τη θεραπεία της... ας περιμένουμε λοιπόν τα χειρότερα.... Ψυχραιμία!!!!!!!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com