12 Αυγ 2017

Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας: «τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν»ANAKOINΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Ἀναστατωμένοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἱστορικῆς Ἐπαρχίας Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, πού ὑπηρετῶ, καί κλῆρος καί λαός της, γιά τά ὑποτιμητικά πρός τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας, τήν πίστη, τήν πατρίδα καί τήν οἰκογένεια, λόγια τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς κ. Ν. Βούτση. Τοιαῦτα λόγια, λεγόμενα ἀπό ἄρχοντα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, συνιστοῦν βλασφημία καί ἀγνωμοσύνη κατά τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἤδη ἔχουν ἐξεγερθεῖ πολλοί Ἱεράρχες γιά τήν ἀσέβεια αὐτή, κάθε δέ Ἱεράρχης ἄς μή θεωρηθεῖ ὡς ἕνα μεμονωμένο πρόσωπο, διότι καί ὁ τίτλος του, ὁ ὁποῖος τόν καθορίζει, δείχνει ὅτι σαρκώνει ἐν ἑαυτῷ καί ὅλο τό ποίμνιό του.

Ἐκφράζουμε λοιπόν καί ἐμεῖς, ὡς ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ εὐλογημένο καί πιστό στίς παραδόσεις τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας καί τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος μας, ἐκφράζουμε, λέγω, ὄχι ἁπλῶς τήν διαφωνία μας στά λόγια τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς, ἀλλά καί τήν ἀποστροφή μας σ᾽ αὐτά.
Ὁ κύριος Βούτσης παρουσιάζεται ὡς νά ἀγνοεῖ τήν μεγάλη ἀλήθεια, ἡ ὁποία διήκει ὅλες τίς σελίδες τῆς ἔνδοξης ἑλληνικῆς ἱστορίας μας, ὅτι ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι στενά δεμένη μέ τήν ψυχή τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τά ἀνδραγαθήματα τῶν Ἑλλήνων ἔχουν καί κίνητρο καί τέλος τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας. Οἱ ἄρχοντες τοῦ μαρτυρικοῦ αὐτοῦ τόπου δέν πρέπει νά τό λησμονοῦν αὐτό, πολύ δέ περισσότερο δέν πρέπει προκλητικά νά τό παραθεωροῦν, ὅπως ἔπραξε ὁ νῦν Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης. Δέν ἐξελέγησαν ἄρχοντες τοῦ λαοῦ γιά νά ὑποτιμοῦν καί νά παραθεωροῦν τήν Ὀρθόδοξη πίστη του, ἀλλά πρέπει μαζί μέ αὐτόν νά τήν σέβονται καί νά τήν τιμοῦν. Αὐτό πού περιμένουμε τώρα ἀπό τόν κ. Πρόεδρο τῆς Βουλῆς κ. Ν. Βούτση εἶναι νά ζητήσει συγγνώμη ἀπό τόν πιστό ἑλληνικό λαό καί ἡ πράξη του αὐτή ὄχι μόνο θά εὐφράνει τόν λαό πού ὑπηρετεῖ, ἀλλά καί θά δώσει στόν ἴδιο περιποιοῦσα τιμή καί ἀξία.
Ὡς Ἐκκλησία ἀποβλέπουμε στήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί αὐτοῦ βεβαίως τοῦ κ. Βούτση τήν σωτηρία. Διότι ἀπό τό κείμενό του ἀπέδειξε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη πίστη δέν τοῦ ἔχει μιλήσει δυνατά μέσα του καί εὐχόμεθα, ἔστω καί ἀπό τό παρόν γεγονός, νά λάβει ἀφορμή νά ἐγκύψει μέ τόν ἰσχυρό του νοῦ, ἀλλά καί μέ ἀγαθή τήν καρδία του, εἰς βάθος στήν πίστη τῶν πατέρων μας καί τότε θά γνωρίσει ἕνα γλυκό Θεό, πού ἱκανοποιεῖ καί τόν νοῦ καί τήν καρδιά, τόν Θεό τῶν πατέρων ἡμῶν! Πάντως ἐκεῖ πού ὕπουλα τό πηγαίνουν πολλοί τό θέμα, μέ τά διάφορα διατάγματά τους καί τίς περίεργες ἐνέργειές τους, τό νά κάνουν τήν πατρίδα μας ἐντελῶς ἄθρησκη, δέν θά τό ἐπιτρέψει ὁ ᾽Ορθόδοξος λαός, πολύ δέ περισσότερο δέν θά τό ἐπιτρέψουμε ἐμεῖς οἱ Ἱεράρχες καί ὅλοι οἱ κληρικοί, γιατί δέν μᾶς ἀφήνει ἡ ἱστορία μας. Ἕξι χιλιάδες (6.000) κληρικοί, λέγει ὁ ἱστορικός Πουκεβίλ, ἔπεσαν στούς ἀγῶνες γιά τήν ἐλευθερία, γιά νά ὑπάρχει ἐλεύθερη ἑλληνική πατρίδα. Τοιοῦτοι λόγοι, πού θέλουν νά δημιουργήσουν μία ξένη πρός τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας ἑλληνική πατρίδα, μέ αἰσχρά μάλιστα ἤθη, ὅπως εἶναι τό θέμα τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἔκαναν, νομίζω, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κοζάνης νά πεῖ τήν τολμηρή πράγματι ἔκφραση ὅτι «ἕνας βόθρος εἶναι ἡ βουλή τῶν Ἑλλήνων». Ἀλλά πρίν ἀπό αὐτόν ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Γραφή λέγει, «βόθρος βαθύς στόμα παρανόμου» (Παροιμίαι 22,14), μέ τήν ἔννοια τῆς δυσοσμίας καί τῆς θολώσεως τῆς καθαρᾶς ἀτμόσφαιρας τῶν ἰδανικῶν, τήν ὁποίαν προκαλοῦν οἱ βλάσφημοι πρό τήν πίστη λόγοι. Τό ἴδιο δέ νόημα θέλει νά ἐκφράσει καί ὁ ἄλλος ψαλμωδός πού λέγει «τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν» (Ψαλμ. 5,10), ὅτι δηλαδή ἀποπνέουν δυσοσμία τά βλάσφημα λόγια τῶν ἀσεβῶν, πού ἀντιστρατεύονται στίς μεγάλες ἀρετές, ὅπως αὐτές πού προσβάλλουν οἱ λόγοι τοῦ κ. Βούτση, τήν πίστη, τήν πατρίδα καί τήν οἰκογένεια.

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αναρωτιέμαι αν χιλιάδες, για να μη πω εκατομμύρια Έλληνες που θυσίασαν τη ζωή τους, για να απελευθερωθεί αυτός ο τόπος, και είχαν ως σημαία τους για του Χριστού τη πίστη την αγία και της πατρίδας την ελευθερία είχαν τις ιδέες και το φρόνημα τέτοιων ανθρώπων τι θα ήταν αυτή η πατρίδα σήμερα; Χρειάζεται ερώτημα; Ρητορικό το ερώτημα, επειδή σήμερα θα ήταν οι περισσότεροι λάτρεις του Μωάμεθ του πορθητή και του Ερντογάν, για να μη πω και των μαχητών του ισλαμικού κράτους! Μιλάμε τη γλώσσα των προγόνων μας, μια γλώσσα που ο Θεός τη τίμησε ώστε κι αυτός ο λόγος του να καταγραφεί με τα νοήματά της, κι εκφράζονται κάποιοι περιφρονητικά για τη πίστη στο Χριστό και την ορθοδοξία εκμεταλλευόμενοι της θέσης τους. Κι ούτε μια συγνώμη...

Ανώνυμος είπε...

Πολλοί Ιεράρχες έδειξαν την θρησκευτική και πατριωτική τους ευαισθησία και αντέδρασαν δίκαια με οξύτητα στις ανιστόρητες και εκτός πραγματικότητας δηλώσεις του προέδρου της Βουλής.Εκείνο που μας θλίβει όμως είναι ότι δεν έδειξαν την ίδια ευαισθησία και δεν αντέδρασαν με την ίδια οξύτητα στην μετατροπή του μαθήματος των Θρησκευτικών σε πολυθρησκειακή προπαγάνδα. Μάλιστα είτε συνειδητά είτε από αδιαφορία (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που μετριούνται στα δάκτυλα της μιάς χειρός), έδωσαν το πράσινο φώς στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην εθνομηδενιστική και χριστιανομάχα πολιτική της κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την αψυχολόγητη απόφαση της έκτακτης ΙΣΙ του Ιουνίου ξια το ΝΠΣ στα Θρησκευτικά.
Τώρα κόπτονται για τις δηλώσεις Βούτση. Αφέλεια, υποκρισία, συναλλαγή???......
Περιμένετε πατέρες μας τίποτα καλύτερο... τους δώσατε την συγκατάθεσή σας σε θέματα πίστεως και περιμένετε διαφύλαξη της Ελληνορθόδοξης ταυτότητάς μας...
Σε λίγα χρόνια με τις "υποχωρήσεις" σας πράγματι η Ελλάδα «Δεν [θα] είναι η Ελλάδα του Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια και του Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών... [Πράγματι] δεν [θα] είμαστε λαός ορθόδοξος.
Το δόγμα της "δημοκρατίας των Βρούτσηδων" είναι του τύπου «αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας τόσο το χειρότερο για την ίδια»...
Βέβαια κυβέρνηση έγιναν από τους ψήφους αυτών των Ελλήνων Ορδοδόξων "ταλιμπάν" που θα τους στείλουν και πάλι στο πραγματικό τους ποσοστό του 2,5% ...αλλά η ζημιά έγινε και φταίμε κι εμείς κι εσείς.
Η πρόληψη της αρρώστιας είναι πολύ πιο εύκολη από τη θεραπεία της... ας περιμένουμε λοιπόν τα χειρότερα....

george dionas είπε...

O <> λαός τα έχει αποδεχθεί όλα γέροντα. Ανοίγει και ψωνίζει τις Κυριακές,(ας είναι καλά κάποιοι αναρχικοί και συνδικαλιστές που αντιδρούν προς όνειδος μας) σιωπά για την διαφήμιση της ομοφυλοφιλίας, κάνει γιόγκα μαζί με τα παιδιά του, αποδέχεται την εξαφάνιση του μαθήματος των θρησκευτικών κ.λ.π. κ.λ.π. κ.λ.π.

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΛΑ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ! ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Απο τους λίγους μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδας που μιλάνε με την γλώσσα της αλήθειας.

Ανώνυμος είπε...

Ο george dionas είπε...12 Αυγούστου 2017 - 6:09 μ.μ
O λαός τα έχει αποδεχθεί όλα γέροντα. Ανοίγει και ψωνίζει τις Κυριακές,(ας είναι καλά κάποιοι αναρχικοί και συνδικαλιστές που αντιδρούν προς όνειδος μας) σιωπά για την διαφήμιση της ομοφυλοφιλίας, κάνει γιόγκα μαζί με τα παιδιά του, αποδέχεται την εξαφάνιση του μαθήματος των θρησκευτικών κ.λ.π. κ.λ.π. κ.λ.π.


ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη

.

Ανώνυμος είπε...

Καλή κίνηση του αντιοικουμενιστή μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία. Οι άλλοι;;;

Ανώνυμος είπε...

Οι άλλοι μητροπολίτες τί έγιναν; Δεν τα βλέπουν όλα αυτά;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com