5 Μαΐ 2017

Το Τάμα του Έθνους πάντα επίκαιρο, τελευταία έκκλησις προς τον Μακαριώτατον

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ, ΠΡΙΝ ΔΟΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

                                                                       2.5.2017
Πρὸς τὸν Μακαριώτατο ἔχουμε γράψει ἐπανειλημμένως καὶ ἐκτενῶς πολλὲς ἄλλες πραγματικότητες στὴν ὠμὴ ρεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀλήθειας καὶ τοῦ τὰ ἔχουμε πεῖ «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια». Στὸ  τελευταῖο μας ἔγγραφο ὑπ’ ἀριθμ. 204/3.4.2017, τὸ ὁποῖο ἔλαβε ἀρ. πρωτοκ. 1665/3.4.2017 ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ 3508/4.4.2017 ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς,  μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἀντικρούσαμε ὅλα τὰ σατανικὰ φληναφήματα ποὺ κυκλοφοροῦν κατὰ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀπὸ ἐκεῖνον καὶ ἀπὸ τοὺς στυλοβάτες του.
Λόγῳ τῶν Ἁγίων ἡμερῶν τοῦ Πάσχα τοῦ ἐθέσαμε προθεσμία μέχρι τέλος Ἀπριλίου νὰ μᾶς δεχθῇ, νὰ λυθοῦν τυχὸν παρανοήσεις, παρεξηγήσεις καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν νίλες καὶ συμφορὲς καὶ νὰ τεθοῦν  ὑγιεῖς βάσεις ὑπὸ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε τὴν ἑπόμεη ἡμέρα μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν συνάντηση νὰ ἀρχίσῃ ἡ πραγματοποίηση τοῦ Τάματος, πρὸς καταισχύνη τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν διαβόλου καὶ τῶν ὀργάνων του.
Φαίνεται ὅμως ὅτι ὅλα τὰ «ἑξαπτέρυγα» τοῦ Μακαριωτάτου συνέχισαν νὰ τὸν παραπληροφοροῦν καὶ λόγῳ ἡλικίας ἴσως νὰ ξεχνᾷ ὁ Μακαριώτατος τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἐπιμένῃ στὴν φρικτότατη πλάνη ποὺ τὸν ἔχουν ὁδηγήσει.
Ἐμεῖς ποὺ πασχίζουμε νὰ παραμείνουμε πιστότατα μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἐμπράκτως, καὶ διὰ τοῦτο δὲν θέλουμε νὰ δημοσιευθοῦν οἱ πικρότατες αὐτὲς ἀλήθειες γιὰ νὰ μὴ λάβουν ἀφορμὴ οἱ ἄθεοι, οἱ ἀντίχριστοι, οἱ φαῦλοι, οἱ ἀμοραλιστὲς καὶ ἐν γένει τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ χύνουν περαιτέρω δηλητήριο αὐτὲς οἱ ἄκρως ἐπικίνδυνες «δίποδες βασσιλικὲς κόμπρες» ἐναντίον τῆς ἀμωμήτου πίστως μας καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος μας.
Πρὸς τοῦτο ἐκφράσαμε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν  ἀπερίγραπτη θλίψη καὶ καταγανάκτηση μας εἰς πολλοὺς Μητροπολίτας – Συνοδικοὺς καὶ τοὺς παρακαλέσαμε νὰ ἀποκτήσουν θάρρος καὶ παρρησία καὶ νὰ κρούσουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου στὸν Μακαριώτατο πρίν αὔριο εἶναι πάρα πολὺ ἀργά.
Ἐπ’ ουδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ δώσουμε στὴ δημοσιότητα πληθώρα ἐπιστολῶν μας πρὸς τὸν Μακαριώτατο, διότι θὰ βλάψουν ἀφαντάστως  τὸ μνημεῖο δοξολογίας εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη / Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Καὶ στὸ πάρον ἄρθρο μας ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος φυγαδεύται ὁ διάβολος καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει  πρόθεσις διὰ καλόπιστο διάλογο βασιλεύει  καὶ κυριαρχεῖ ὁ διάβολος.
Εὐχηθῆτε, Ἅγιοι πατέρες, μοναχοὶ καὶ εὐλαβεῖς λαϊκοί, ὁ Κύριος νὰ φωτίζῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο, νὰ παύσῃ νὰ δέχεται «μὲ τὸν τόννο» λιβανωτὸ ἀπὸ τοὺς παρατρεχάμενους και ἰδιοτελεῖς κόλακες συναργάτες του καὶ νὰ καταδεχθῇ ἐπιτέλους νὰ μᾶς δεχθῇ ὄχι νὰ τοῦ προσφέρουμε λιβανωτό, ἀλλά, μὲ τὴν  βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ τοῦ ἀποδείξουμε ὅτι ἡ μέχρι τώρα στάση του ἦταν ἐντελῶς καὶ ἄκρως ἀρνητικὴ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη.
Ἐκ μέρους μας θυριομαχοῦμε νὰ πείσουμε τὰ δικαιολογημένως ἀναστατωμένα μέλη μας, συνεργάτες μας, φίλους καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας  νὰ κάνουν ὑπομονὴ  μιᾶς – δύο ἑβδομάδων ἀκόμη, πίνοντας τὰ πικρότατα ποτήρια τοῦ καθημερινοῦ μαρτυρίου ποὺ μᾶς δημιουργοῦν αὐτοὶ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ πρωτοστατοῦν ὑπὲρ τοὺ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.
Ἄς παρακαλοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας ἐπαναλαμβάνοντας τὴν θερμὴ προσευχή «Παναγία Τριὰς φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν».
Παρερχομένων τῆς μιᾶς ἤ ἔστω δύο  ἑβδομάδων, θὰ ἀναγκασθοῦμε :
Α)Νὰ δημοσιεύσουμε ὅλες τὶς ἐπιστολές μας πρὸς τὸν Μακαριώτατο, οἱ ὁποῖες θὰ ἀποτελέσουν ἀτομικὲς καὶ ὑδρογονικὲς βόμβες καὶ διηπειρωτικοὺς πυραύλους γιὰ τοὺς δαιμονιωδῶς ἀντιδρῶντες.
Β) Νὰ πραγματοποιήσουμε  τοὺς ἀνιδειοτελέστατους σκοπούς μας μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια μὲ ἄλλα Πατριαρχεῖα ἤ μὲ Μητροπολίτας ποὺ δὲν πιστεύουν χρυσὸ ἀλλὰ Χριστὸ καὶ δὲν ζοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, κυκλοφοροῦντες μία μαύρη βίβλο μὲ χρυσὰ γράμματα : «Εἰς αἰώνια καταισχύνη καὶ ἐντροπὴ τῶν δαιμονιωδῶς ἀντιδρασάντων, συκοφαντούντων καὶ πολεμίων τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τῶν ἀειμνήστων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀναγράφοντας καὶ τὸ ἐν λόγῳ κείμενο στὸ μνημεῖο δοξολογίας εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ στὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη / Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Εὐχόμαστε ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μας νὰ μὴ ἀναγκασθοῦμε νὰ το κάνουμε αὐτό.
Μακάρι καὶ ἄλλοι λόγιοι νὰ μὴ τὰ λέν μόνον σὲ μᾶς ἀλλὰ νὰ ἀποκτήσουν θάρρος καὶ παρρησία καὶ νὰ κυκλοφορήσουν  τὶς ὑγιεῖς σκέψεις τους στὰ Μ.Μ.Ε.  καὶ νὰ μὴ εἶναι ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἀκούοντες τό «κατασυκοφαντούμενος, κατατρεχόμενος, καταταλαιπωρούμενους ἤμουν καὶ ἀδιαφορήσατε…».
Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com