19 Μαΐ 2017

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 19.5.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Φιλόδοξοι ξιφουλκοῦν διὰ τὸν ἔλεγχον τοῦ «Ο.Τ.». Ἡ φωνὴ τοῦ Ο.Τ. χάριτι Θεοῦ ἦτο, εἶναι καὶ θὰ παραμείνη ἐλευθέρα, ἀνεξάρτητος καὶ ἀδέσμευτος. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς.
Παράξενος ὁ θάνατος τοῦ Ἐπισκόπου Ἔγγρας τῆς Σερβίας. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Παππᾶς.

Πρῶτος ἄνευ ἴσων ἢ ἴσοι ἄνευ πρώτου; Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.
Ἄγευστοι Ὀρθοδοξίας ἀποφασίζουν διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν!
Παραβίασις τῆς ἀμεροληψίας εἰς τήν ἀξιολόγησιν διά τά Θρησκευτικά. Τοῦ κ. Χρήστου Μπονατάκη.
Προσπάθεια ἐκφοβισμοῦ καὶ παραπλανήσεως συναδέλφων ἀπὸ Σύμβουλον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Δελτίον Τύπου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ)
Ὁ Μετσοβίτης Νεομάρτυς Νικόλαος. Τοῦ  κ. Μιχαήλ Γ. Τρίτου, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
Ἡ ἀναξιοπιστία τῶν δηλώσεων. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ἡμέρα ξεπεσμοῦ. Γράφει ὁ κ. Θ. Γεωργόπουλος, θεολόγος.
«Διαρρήξωμεν τούς δεσμούς αὐτῶν καί ἀπορρίψωμεν ἀφ’ ἡμῶν τόν ζυγόν αὐτῶν» (Ψαλμ. Β΄ 3). Γράφει ὁ μοναχός Παΐσιος, Ἡσυχαστήριον Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.
Κινητοποιήσεις Ἱ. Μητροπόλεων κατά τῆ­ς καταργήσεως τῆ­ς ἀργίας τῆς Κυριακῆ­ς.
Ἀπεγνωσμέναι προσπάθειαι, διά νά περισωθῆ­ τό Κολυμβάριον.
Διαθρησκειακή Ναοδομία εἰς Βερολῖνον. Τοῦ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com