12 Μαΐ 2017

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 12.5.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Νὰ σταματήσουν ἄμεσα οἱ διωγμοί! Οἱ καιροὶ εἶναι ἰδιαζόντως δύσκολοι καὶ ὀφείλομεν νά ἐπιδιώξωμεν τὴν ὁμόνοιαν καὶ νὰ ἐπανεύρωμεν τὴν ἑνότητα.
Ἀμοιβαῖος σεβασμὸς διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῆς ἑνότητος.
Ἐπιστολὴ τοῦ Σεβ. Ἠλείας πρὸς τὸν «Ο.Τ.».

Διάλογος περὶ Οὐσίας καὶ Ἐνεργείας. Ἐρώτησις κ. Περσυνάκη πρὸς κ. Καραλῆ. Ἀπάντησις κ. Καραλῆ πρός κ. Περσυνάκην.
Ἐλεύθερον βῆμα.Ὑστάτη ἀνάγκη πάντων ἡμῶν ἐστίν ἡ Ἕνωσις τῶν Ὀρθοδόξων Κρατῶν. Ὑπό τοῦ κ. Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton.
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ διά τό «σκήνωμα» τῆς Ἁγ. Ἑλένης. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
Τὴν παραίτησιν τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας ζητεῖ ἡ ΠΕΘ.
Ἑλληνορθόδοξος Παιδεία, ὄχι ἄθεα γράμματα.
Ἔμπονος κραυγή Κελλιωτῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
«Ἄς γίνουμε μικροὶ Ἀπόστολοι». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ἐπηρεάζει ἡ Μασονία τοὺς Ἄρχοντας καὶ τὴν πορείαν τῆς «φωτισμένης» Εὐρώπης μας;
«Ἡ κοίμησις τῶν Δικαίων». Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀποστόλου, Θεολόγος- Φιλόλογος - πρώην Διευθυντὴς Λυκείου Νέας Ἐρυθραίας.
Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ηὐτομόλησε πρὸς τὸν Ἀγγλικανισμόν;
Ἐτέθη εἰς διαβούλευσιν τὸ νομοσχέδιον διὰ τὴν ἀλλαγὴν τοῦ φύλου! 
«Μεγάλα βλάπτουσι τοὺς ἀσυνέτους οἱ ἐπαινέοντες» (Δημόκριτος).
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com