1 Απρ 2017

Έμφυλες Ταυτότητες - Δυναμίτης στα θεμέλια της Παιδείας

Αποτέλεσμα εικόνας για Η ταυτότητα φύλου
ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Δυναμίτης στα θεμέλια της Παιδείας
 Του Βασιλείου Χ. Στεργιούλη
Έντονη ἀνησυχία καί βαθύτατο προβληματισμό προκαλεί η ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νά ὁρίσει τήν πραγματοποίηση στά Γυμνάσια τῆς χώρας μας επειγόντως και ὑποχρεωτικώς «Θεματική Ἑβδομάδα Ἐνημέρωσης καί Εὐαισθητοποίησης» (Ἔγγραφό του ὑπ’ ἀριθμ. Φ20.1/220482/Δ2 23-12-2016).

Θεματικοί ἄξονες τῆς ἐν λόγῳ ἑβδομάδος εἶναι οἱ ἑξῆς τρεις: διατροφή καί ποιότητα ζωῆς, πρόληψη τοῦ ἐθισμοῦ καί τῶν ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν, ἔμφυλες ταυτότητες.
Τό Ὑπουργεῖο θεωρεῖ, φαίνεται, τήν ἐν λόγῳ ἑβδομάδα ἄκρως σημαντική καί ἰδιαιτέρως μορφωτική, γι’ αὐτό καί τή χαρακτηρίζει ἐπείγουσα καί ὑποχρεωτική. Καί ὁρίζει νά διακοπεῖ ἡ διαδικασία μάθησης τήν ἑβδομάδα αὐτή, προκειμένου οἱ μαθητές τῶν 12 – 15 χρόνων νά ἐνημερωθοῦν σέ θέματα διατροφής και πρόληψης του εθισμού και των εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και σε θέματα, ὅπως τό βιολογικό καί κοινωνικό φύλο, ἡ ἀποδόμηση τῶν ἔμφυλων στερεοτύπων, ἡ ὁμοφοβία καί τρανσφοβία στήν οἰκογένεια καί στό σχολεῖο κ.ἄ.
Οι δύο πρώτοι άξονες, που σχετίζονται με την διατροφή και την πρόληψη των εξαρτησιογώνων ουσιών, μπορούν να συμβάλουν στο να αναθεωρήσουν οι νέοι την στάση τους στα κρίσιμα αυτά θέματα, αν και γεννιέται το ερώτημα με ποια πρότυπα συμπεριφοράς θα συμβεί αυτό. Ο τρίτος όμως άξονας πώς συνδέεται με την εκπαίδευση και την αειφόρο ανάπτυξη;
Ἀποβλέπει τελικῶς το Υπουργείο με τἡν ἑβδομάδα αὐτή στήν ἀποδόμηση τῶν ἔμφυλων στερεοτύπων, στήν κατάργηση τῶν φύλων καί στή διαμόρφωση ἑνός ἄφυλου ἰδεώδους, όπως στη Σουηδία και στις Η. Π. Α.; Ἐκεῖ δείχνει να ὁδηγεῖ ὁ τρίτος θεματικός ἄξονας. Στήν κατάργηση μέ ἄλλα λόγια τῆς ἀνθρώπινης φύσης, στήν ἀποδόμηση κάθε ὁρίου καί κάθε ταυτότητος (φυλετικῆς, ἐθνικῆς, πολιτισμικῆς).
 Έτσι καταστρέφεται ἡ ἀνθρώπινη προσωπικότητα καί ὅλες ἐν γένει οἱ ἀνθρώπινες ἀξίες. Και αναιρεῖται ἡ Γραφική διακήρυξη ὅτι ὁ Θεός «ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν...» (Γεν. 1, 27).
Εὐλόγως διερωτᾶται κάθε νουνεχής: Ποῦ πᾶμε; Ποιά μεγαλύτερη συμφορά θά προκαλοῦσε καί ὁ πλέον ἀδυσώπητος ἐχθρός μας ἀπό αὐτή πού προκαλοῦμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι στό κοινωνικό σῶμα; Τί κοινωνία ἑτοιμάζουμε γιά τίς ἑπόμενες γενιές μέ τήν πρωτοβουλία, την ἀνοχή και την συναίνεσή μας;
Αναστάτωση προκαλούν τα ὅσα ἄρρητα καί ἀθέμιτα συμβαίνουν ἐδῶ καί χρόνια στήν πατρίδα μας. Είναι ν’ απορεί κανείς πώς φθάσαμε ως εδώ; Επιβεβαιώνεται η έκφραση ότι ο εχθρός βρίσκεται «εντός των τειχών». Εμείς οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι ἀπέναντι στή νέα γενιά, πού ἀποτελεῖ τή χρυσή ἑλπίδα καί τό μέλλον τοῦ Ἔθνους. Και ὑπόλογοι ἔναντι τοῦ Ἀδεκάστου Κριτοῦ καί τῆς ἱστορίας.
Εμβάλλει σε σκέψεις το γεγονός ότι στο παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης της UNESCO (General Conference 37/2013), που υλοποιεί η κυβέρνηση, επισημαίνεται πως η αειφόρος ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται με οικονομικά κίνητρα και πολιτικές και τεχνολογικές λύσεις, αλλά «απαιτεί αλλαγές στον τρόπο που σκεπτόμαστε και ζούμε». Αυτό φαίνεται συμβαίνει με τις ταυτότητες τις έμφυλες (=μέσα στο ίδιο φύλλο). Σ’ αυτό προφανώς στοχεύουν, τα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας, Εσωτερικών και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα θέματα ισότητος των φύλων, του σεξουαλικού προσανατολισμού κ.α. Δηλαδή στην αλλαγή συμπεριφοράς των νέων από αυτά τα άγουρα χρόνια. Τα χρόνια της εφηβείας.
Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Δυναμιτίζει τα θεμέλια της παιδείας. Και συνιστά σοβαρή απειλή για την κοινωνία. Αρκετά μας βασανίζει η οικονομική κρίση που μας οδήγησε στα όρια της φτώχειας και της ταπεινωτικής επαιτείας. Ας μην οδηγηθούμε και στην ηθική παρακμή και την πνευματική διάλυση της κοινωνίας.
 eleftheria.gr 30 Μαρ 2017
Δείτε σχετικά και:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com