10 Απρ 2017

Εγκύκλιος του Πάσχα 2017 Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ιερεμία

Αποτέλεσμα εικόνας για Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ιερεμία
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή τοῦ Πάσχα 2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017
1. «Χριστός Ἀνέστη», ἀδελφοί χριστιανοί τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, Γορτυνίας καί Μεγαλοπόλεως. Ὁ ἀναστάσιμος αὐτός χαιρετισμός μας ἀποτελεῖ καί μήνυμα ὅτι ὅλο τό χῶμα τῆς γῆς δέν μπορεῖ νά θάψει τήν ἀλήθεια καί τό «Χριστός Ἀνέστη» διαλαλεῖ ὅτι εἶναι ἀληθινή ἡ πίστη μας, γιατί ἔχουμε ἀναστημένο καί ὄχι πεθαμένο ἀρχηγό. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἀρχηγός τῆς πίστης μας, εἶναι καί Ἐσταυρωμένος καί Ἀναστημένος. 

Ἡ Σταύρωση καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφοί, εἶναι δυό μεγάλες ἀλήθειες τῆς πίστης μας, οἱ μεγαλύτερες καί οἱ κυριώτερες, πού πρέπει νά ρυθμίζουν τήν ζωή μας ὡς χριστιανῶν. Γι᾽ αὐτό καί τίς γιορτάζουμε ὄχι μόνο μία φορά τό χρόνο, ἀλλά κάθε Κυριακή εἶναι ἕνα μικρό Πάσχα, ὅπως καί κάθε Παρασκευή εἶναι μιά Μεγάλη Παρασκευή. Καί τά δύο αὐτά, μά ἰδιαίτερα τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, τά ζοῦμε, ἀδελφοί μου, σέ κάθε θεία Λειτουργία, γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερέας πού τήν τελεῖ φοράει λαμπρή ἐνδυμασία καί ὄχι τό πένθιμο ράσο του. Κάθε θεία Λειτουργία εἶναι Πάσχα.
2. Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καταργήθηκε ὁ θάνατος. Θανατώθηκε ὁ θάνατος! «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν ἅδου τήν καθαίρεσιν»! Ὁ θάνατος ἦρθε ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἀλλά, ἀφοῦ μέ τήν σταυρική Θυσία τοῦ Χριστοῦ συγχωρέθηκαν οἱ ἁμαρτίες μας, καταργήθηκε καί τό ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας, δηλαδή, ὁ θάνατος. Ὁ Χριστός μέ τόν Σταυρό του ἔσφαξε τήν μητέρα, δηλαδή, τήν ἁμαρτία καί, λοιπόν, πέθανε καί τό παιδί της, δηλαδή, ὁ θάνατος, λέει κάπου ὁ Χρυσόστομος.
3. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφοί, δίνει Χάρη καί δύναμη στόν κάθε πιστό νά νικήσει τά φθαρτά καί τά χαμαίζηλα καί νά ζήσει μιά ἄλλη, μιά ἀναστημένη καί ἀνώτερη ζωή! Ὁ χριστιανός δέν πρέπει νά ζεῖ στά μνήματα τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπιθυμιῶν του, ἀλλά νά τιναχθεῖ καί νά ἐγερθεῖ ἀπό αὐτά καί νά ζεῖ τήν ὄμορφη ζωή, πού χάρισε ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή Του.
4. Μέ τήν πίστη πάλι στό «Χριστός Ἀνέστη» οἱ πατέρες τοῦ Ἔθνους μας ἅρπαξαν τά ἄρματα καί εἶπαν ὅτι καί ἡ Ἑλλάδα θά ἀναστηθεῖ ἀπό τόν τάφο τῆς σκλαβιᾶς της. «Χριστός Ἀνέστη» καί ἐλευτεριά στή δούλα πατρίδα. Καί ἔτσι καί ἔγινε μέ τήν πίστη στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Τήν ἴδια ὅμως αὐτή πίστη ἔχουμε καί ἐμεῖς οἱ Νεοέλληνες, πιστοί ἀπόγονοι τῶν ἡρωϊκῶν προγόνων μας. Καί ὅπως ὁ καθένας μας φροντίζει νά ζεῖ ἀναστημένη ζωή, ἔτσι θέλουμε καί τήν πατρίδα μας ζωντανή καί ἔνδοξη στίς παραδόσεις της, φωτεινή στούς ξένους καί τρομερή στούς ἐχθρούς της, ἀναστημένη Ἑλλάδα, λουσμένη στό ἔνδοξο Φῶς τοῦ ἀναστημένου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
5. «Χριστός Ἀνέστη», ἀδελφοί, σέ ὅλους καί στούς ἀπανταχοῦ εὑρισκομένους συμπολῖτες καί πατριῶτες μας. «Χριστός Ἀνέστη» καί στά μνήματα, στούς ἀθάνατους ἀγαπημένους μας νεκρούς, πού πιστεύοντας στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ζοῦμε μέ τήν χαρά νά τούς ξανασυναντήσουμε μία ἡμέρα καί νά ξαναβρεθοῦμε μαζί τους, ὅλοι ζωντανοί καί ἀναστημένοι στήν οὐράνιο Βασιλεία, ὑμνοῦντες αἰώνια τόν Ἀναστημένο Χριστό εἰς αἰῶνας αἰώνων, ΑΜΗΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com