9 Μαρ 2017

Ο Σοδομισμός εισβάλλει στα σχολεία (Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Εν Πειραιεί τη 9η Μαρτίου 2017.
    Έχουμε γράψει επανειλημμένως για τη σύγχρονη ιλιγγιώδη προώθηση της ομοφυλοφιλίας παγκοσμίως και την νομική θεσμοθέτησή της από πολλές κυβερνήσεις κρατών, δυστυχώς και από την πατρίδα μας, ως ένα φαινόμενο, το οποίο δεν είναι δυνατόν να εξηγηθεί διαφορετικά παρά μόνον ως ένα «σημείο των καιρών» και ως μια σαφέστατη ένδειξη ότι η ανθρωπότητα μπήκε πλέον στην τελική ευθεία της ιστορικής της πορείας. 

Έχει ήδη επισημανθεί από πολλούς και είναι πλέον κοινός τόπος, ότι η προώθηση της ομοφυλοφιλίας και των άλλων συναφών σεξουαλικών παρεκκλίσεων εντάσσεται στους στόχους και στον τρόπο δράσεως της Νέας Εποχής και της «Νέας Τάξεως Πραγμάτων». Όπως επισημαίνουν ειδικοί ερευνητές, η προβολή της ομοφυλοφιλίας συμβαδίζει άριστα με την προβολή του αποκρυφισμού και της μαγείας, που αποτελούν την πνευματική μήτρα της Νέας Εποχής.  Η εξήγηση της παράλληλης προβολής και διαφήμισης είναι εύκολη, αφού και τα δύο αυτά μεγέθη, (ομοφυλοφιλία και Νέα Εποχή), στοχεύουν στην ανατροπή της χριστιανικής ηθικής και στην ανοικοδόμηση του νέου μοντέλου, της αντίστροφης ηθικής, που αποτελεί την ηθική της Νέας Εποχής. Όπως είναι γνωστό οι σχεδιαστές της επιδιώκουν εδώ και αιώνες τώρα να δημιουργήσουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την ανάδειξη μιας παγκόσμιας κυβερνήσεως με ένα παγκόσμιο ηγέτη, ενός πλανητάρχη, που θα λύσει όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Για να επιτύχουν αυτό τον στόχο, δεν θέλουν κοινωνία ρωμαλέα με κοινωνική συνοχή, κοινωνία που θα διαπνέεται από τις ηθικές αρχές και αξίες του ευαγγελίου και από την αγάπη προς την πατρίδα, αξίες, που μας κράτησαν όρθιους ως Γένος επί τρεις χιλιάδες χρόνια. Δεν θέλουν ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, αλλά άβουλα όντα, ανθρώπους ρομπότ, απογυμνωμένους από κάθε έννοια αρετής, ανδρείας και ηρωισμού, ανθρώπους που θα εκτελούν πειθήνια και χωρίς αντιρρήσεις τις εντολές, που θα δέχονται άνωθεν. Θέλουν να διαμορφώσουν μια κοινωνία ανθρώπων υποδουλωμένων στο χρήμα, στις ηδονές, και σε κάθε είδους σεξουαλική διαστροφή. Και αυτό το κάνουν διότι γνωρίζουν πολύ καλά, ότι άνθρωποι χωρίς ρίζες, χωρίς αξίες και ιδανικά, χωρίς ηθική προσωπικότητα και ηθικές αντιστάσεις απέναντι στο πολύμορφο κακό, είναι μια μάζα εύκολα χειραγωγήσιμη και διαχειρίσιμη από τους πονηρούς συνωμότες της Νέας Εποχής.
   Όπως ήταν αναμενόμενο, ο οίστρος προώθησης των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων μπήκε δυστυχώς και στον χώρο της παιδείας μας. Το Υπουργείο Παιδείας με  πρόσφατη εγκύκλιό του προωθεί σε όλα τα Γυμνάσια της πατρίδας μας την υλοποίηση Θεματικής Εβδομάδας με θέμα «Σώμα και Ταυτότητα». Οι θεματικοί άξονες του συγκεκριμένου προγράμματος είναι: α) διατροφή και ποιότητα ζωής, β) πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων, και γ) έμφυλες ταυτότητες. Σε αντίθεση με τους δύο πρώτους άξονες, ο τρίτος έχει προκαλέσει θύελλα διαμαρτυριών και αντιδράσεων, διότι προβλέπει την εκπαίδευση των μαθητών σε μια καινοφανή θεωρία την θεωρία περί «Βιολογικού και κοινωνικού φύλου». Σύμφωνα μ’ αυτήν, (και με βάση το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που έχει ετοιμαστεί και διατίθεται από τον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής),  ο κάθε άνθρωπος εκτός από το βιολογικό του φύλο έχει και ένα άλλο φύλο, το «κοινωνικό», το οποίο δικαιούται να προσδιορίσει σύμφωνα με την επιθυμία του. Μάλιστα κατά τον προσδιορισμό του κοινωνικού του φύλου ο έφηβος πρέπει να γνωρίζει, ότι δεν περιορίζεται από το βιολογικό του φύλο. Έτσι π.χ. ένα αγόρι που αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα πως το βιολογικό του φύλο είναι εκείνο του άνδρα, έχει κάθε δικαίωμα να επιλέξει ως κοινωνικό του φύλο εκείνο της γυναίκας. Άλλωστε όσα η κοινωνία μας αναγνωρίζει ως συμπεριφορές, η ρόλους των φύλων αποτελούν στερεότυπα και για το λόγο αυτό πρέπει να αποδομηθούν.
 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Σεραφείμ, σχετικά με το φλέγον αυτό θέμα, λίαν επιτυχώς πρώτος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στον εκκλησιαστικό χώρο και  απέστειλε επιστολή -καταπέλτη στον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, στην οποία διαμαρτύρεται για την άστοχη και απαράδεκτη αυτή ενεργεία του Υπουργείου. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι  «η ενότης ‘Έμφυλες ταυτότητες’ και η δι’ αυτής επιδιωκομένη στοχοθεσία αλλοτριώσεως της οντολογίας και φυσιολογίας των εφήβων εισάγεται δια πρώτην φοράν εις την εκπαιδευτικήν διαδικασίαν της χώρας μας και μάλιστα άνευ της γνώμης των γονέων και κηδεμόνων οι οποίοι αντιδημοκρατικώς και αυταρχικώς δεν ηρωτήθησαν, εάν επιθυμούν, η ανέχονται μίαν τοιαύτην στρέβλωσιν της φυσιολογίας των τέκνων των. Η μεθοδευμένη διαφήμισις της ανατροπής της ανθρωπίνης οντολογίας και φυσιολογίας εις αώρους και ευαισθήτους εφήβους αποτελεί και εκζητώ την Υμετέρανσυγγνώμην δια τον βαρύν όρον ‘έγκλημα καθοσιώσεως’ και διαπορώ ειλικρινώς πως Υμείς ως πανεπιστημιακός και παιδαγωγός επετρέψατε μίαν προδήλως αντιεπιστημονικήν και αντιανθρωπίνην μεθοδείαν εις βάρος των αώρων και σχηματιζομένων πνευματικώς και σωματικώς νέων Ελλήνων». Τέλος προειδοποιεί ότι «δεν θα επιτρέψωμεν εκ προσώπου των γονέων και κηδεμόνων, οι οποίοι με συγκεκριμένον σκοπόν εμπιστεύονται τα τέκνα των εις την εκπαιδευτικήν προσπάθειαν της Μητρός Εκκλησίας, τοιαύτας δαιμονιώδεις, αντιεπιστημονικάς, ως έχομεν καταδείξει εις το ημέτερον πόνημα: ‘Κόσμος: Εξέλιξις η Δημιουργία; Τυχαιότης η πάνσοφος σκοπιμότης; Φυσική επιλογή, η απερινόητος Θεία πρόνοια;’, (Πειραιεύς 2012) και ανερματίστους στρεβλώσεις του ανθρώπου που θίγουν βαναύσως εν ταυτώ και το συνταγματικώς προστατευόμενον έννομον δικαίωμά μας του άρθρου 13 της ελευθερίας της θρησκευτικής μας συνειδήσεως, η οποία προσβάλλεται καταφώρως από την καταναγκαστικήν επιβολήν της ανατροπής της ανθρωπίνης οντολογίας και του Θείου Νόμου ‘άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς’ (Γεν. 1,27) και της απενοχοποιήσεως και προωθήσεως των παρά φύσιν ασελγειών αι οποίαι κατά τον Ευαγγελικόν Νόμον επιφέρουν την σχάσιν από τας ακτίστους ενεργείας του εν Τριάδι Τρισαγίου Θεού (Α΄Κορ. 6, 9-10) και οδηγούν εις τον πνευματικόν θάνατον…».
  Σε Εγκύκλιό του που εξέδωσε στις 24 Ιανουαρίου ε. ε., διευκρίνισε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται την προσωπική και ιδιωτική ζωή κάθε προσώπου, ως υπεύθυνη ελεύθερη επιλογή και ότι «δεν έχει πρόθεση ούτε να επέμβει ρατσιστικά, ούτε να αναστείλει δικαιώματα και ελευθερίες». Ωστόσο όμως ετόνισε ότι «η απενοχοποίηση, του εγκλήματος της ανατροπής της ανθρωπίνης οντολογίας και φυσιολογίας, με την θεσμική αναγνώριση των αισχίστων παθών της ομοφυλοφιλίας σήμερα, της παιδοφιλίας αύριο (βλ. Ολλανδία) και της κτηνοβασίας μεθαύριο (βλ. Γερμανία), αποτελεί ασύγγνωστο και τερατώδες κακούργημα εις βάρος του αιωνίου Θεού και του ανθρωπίνου προσώπου, το οποίο εξισώνεται πλήρως με την ύβρη των Σοδόμων και Γομόρων. Η αθώωση, υποστήριξη και παρουσίαση των αισχρών και ατίμων παθών ως φυσιολογικής καταστάσεως και ως απλής διαφορετικότητος προσκρούει στην πανανθρώπινη συνείδηση, η οποία ανά τους αιώνες γνωρίζει ως φυσιολογική σεξουαλική συμπεριφορά τις σχέσεις ανάμεσα στον άνδρα και την γυναίκα, στο άρσεν και το θήλυ. Αυτή είναι η ανθρώπινη φυσιολογία και οντολογία. Κάθε άλλη σχέση ανατρέπει την ανθρώπινη οντολογία, ως παρά φύσιν εκτροπή, η οποία δεν παρατηρείται ούτε και στα ζώα, παρά τα κατασκευασθέντα ‘ντοκυμαντέρς’ του Σιωνιστικού συστήματος….. Ιδιαίτερα η Αγία Γραφή, που εκφράζει το θέλημα του Θεού, του Δημιουργού του ανθρώπου και σοφού Γνώστη της ανθρωπίνης φύσεως, καταδικάζει την ομοφυλοφιλία ως πάθος, ατιμία και ασχημοσύνη, το οποίο τιμωρήθηκε αυστηρά με φωτιά και θειάφι στην πόλη των Σοδόμων και Γομόρρων. Για το σύνολο των Αγίων Πατέρων η ομοφυλοφιλία είναι το πιο σιχαμερό και ακάθαρτο αμάρτημα και αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τον Θεό - Δημιουργό του ανθρώπου σε άρσεν και θήλυ και βλάσφημη κατάργηση του Ευαγγελίου. Η δημόσια προβολή της ομοφυλοφιλίας, εκτός του ότι προσβάλλει την δημόσια αιδώ και την θρησκευτική μας συνείδηση, στέλνει προς τους νέους μηνύματα ανώμαλης σεξουαλικής συμπεριφοράς και αποτελεί τορπίλη στα θεμέλια της ελληνικής οικογένειας και της κοινωνίας με το οξύ δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και αιτία ψυχοπαθολογικών διαταραχών στα παιδιά, που θα ανατραφούν από ομοφυλοφιλικά ζεύγη, όπως επιδιώκεται». Τέλος καλεί τους γονείς της μητροπολιτικής του περιφερείας να δηλώσουν γραπτώς, συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο, την άρνησή τους να επιτρέψουν στα παιδιά τους να διδαχθούν την εν λόγω θεματική ενότητα. 
Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας σε ψήφισμα κληρικών της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «σαφέστατα και απροκάλυπτα το Υπουργείο Παιδείας προωθεί στα παιδιά έναν Σοδομισμό πολύ χειροτέρου τύπου από τη γνωστή ομοφυλοφιλία. …Δηλαδή, έκφυλη αποδόμηση κάθε τελευταίου ίχνους υγείας, ψυχικής και σωματικής. Γκρέμισμα όχι μόνο των αξιών, αλλά και αυτών των φυσικών νόμων, που ισχύουν ανέκαθεν στο ανθρώπινο γένος»! 
Ομάδα Ορθοδόξων Χριστιανικών Συλλόγων σε πρόσφατο δημοσίευμά τους πολύ εύστοχα παρατηρούν σχετικά με το εν λόγω θέμα: «Αλήθεια, με τέτοια μαθήματα εκπληρώνει η παιδεία τη Συνταγματική της αποστολή για ηθική αγωγή των Ελλήνων; Η μήπως η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων οδηγεί τη νεολαία μας στην ηθική εξαχρείωση; Αν στην κρίσιμη ηλικία της προεφηβείας και εφηβείας, καθώς το παιδί αρχίζει να συνειδητοποιεί την ταυτότητά του, του ενσπείρουμε την αμφιβολία, για το ποια είναι η ταυτότητά του αυτή, μπορούμε άραγε να κατανοήσουμε το μέγεθος του υπαρξιακού κλονισμού, που του προκαλούμε; Και σε περίπτωση που κάποιος έφηβος μέσα στην ανωριμότητα της ηλικίας του επιλέξει να αυτοπροσδιορίζεται με το αντίθετο από το βιολογικό του φύλο, μπορούμε να νοιώσουμε το διχασμό προσωπικότητας που στο εξής βιώνει; Αλήθεια, ποια μεγάλη πρόκληση είναι σε θέση να αντιμετωπίσει στη ζωή του ένας άνθρωπος, που αδυνατεί να βασιστεί εσωτερικά σε μια στερεή ταυτότητα του ‘εγώ’ του; Έτσι διαπλάθουμε ‘ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες’, όπως επιτάσσει το εθνικό μας Σύνταγμα, η μήπως με τον τρόπο αυτό παράγουμε χειραγωγήσιμα ανδράποδα; Μήπως από τέτοια προτιμούν κάποιοι να συγκροτείται στο μέλλον η κοινωνία μας;… Οι θεωρίες περί κοινωνικού φύλου και έμφυλων στερεοτύπων είναι παντελώς ξένες προς την παράδοσή μας, την πίστη μας, τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας, τους θησαυρούς αυτούς, στους οποίους στηρίζεται το Έθνος μας και στους οποίους οφείλει να επιστρέψει η Παιδεία μας, αν θέλουμε ο τόπος αυτός να επανέλθει σε πορεία προόδου αντάξια της Ιστορίας του».
   Πέραν αυτών δεν θα πρέπει να παραθεωρείται και η ιατρική πλευρά του θέματος. Έγκυρες επιστημονικές μελέτες ψυχιάτρων δηλώνουν ξεκάθαρα σε ψυχιατρικά εγχειρίδιά τους, ότι οι ομοφυλόφιλοι παρουσιάζουν πολύ συχνότερα κατάθλιψη, απόπειρες αυτοκτονίας, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, διαταραχή διαγωγής, χρήση ουσιών και αλκοολισμό. Επίσης οι ομοφυλόφιλοι άνδρες παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως σύφιλη, γονόρροια, ηπατίτιδα B και C,  έρπητα γεννητικών οργάνων  και AIDS, καθώς και ορισμένους τύπους καρκινωμάτων. Η  διάσημη ελληνίδα ψυχίατρος κ. Καλλιόπη Προκοπάκη σε σχετική μελέτη της αναφέρει ότι «η ομοφυλοφιλία συμπεριλήφθηκε ως ψυχιατρική διαταραχή, (κοινωνιοπαθητική διαταραχή προσωπικότητας), στην πρώτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχιατρικών Διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, το 1952».
    Μια άλλη σημαντική παράμετρος του θέματος, που δεν πρέπει να μας διαφεύγει, είναι το γεγονός ότι ο φορέας που σχεδίασε το όλο Πρόγραμμα είναι η Μη Κυβερνητική Οργάνωση με τον τίτλο «ΑΝΤΙΓΟΝΗ», που αυτοχαρακτηρίζεται ως «Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία». Οι δε διασυνδέσεις της συγκεκριμένης Οργανώσεως με αυτές των ΛΟΑΤ φανερώνουν τον προσανατολισμό της.
Από ό, τι πληροφορηθήκαμε, μετά τις θυελλώδεις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από Ιερές Μητροπόλεις, Ορθοδόξους Συλλόγους, εκπαιδευτικούς, Συλλόγους Γονέων και κηδεμόνων, γονείς και μαθητές, το Υπουργείο αναγκάσθηκε τελικά να τροποποιήσει το περιεχόμενο του τρίτου θεματικού άξονα και να δηλώσει ότι αυτό θα εστιασθεί στις σχέσεις των δύο φύλων. Ωστόσο πιστεύουμε ότι υποχώρηση του Υπουργείου είναι προσωρινή, γι’ αυτό και θα πρέπει οι πάντες να επαγρυπνούμε.
Οι μέχρι τώρα γενόμενες σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις πιστεύουμε ότι καλύπτουν από όλες τις πλευρές το θέμα και επομένως δεν θεωρούμε σκόπιμο να προσθέσουμε τίποτε περισσότερο.
Κλείνοντας, επιθυμούμε να ενώσουμε και εμείς με όλους τους παρά πάνω φορείς και πρόσωπα την ιδική μας πενιχρή φωνή, ως μια ελάχιστη συμβολή στον συνεχή, πολύπλευρο και κατά πάντα αξιέπαινο αγώνα που διεξάγουν, όσοι ασχολούνται με τα θέματα της παιδείας και παίζουν κάποιο ενεργό ρόλο σ’ αυτά. Κάνουμε δραματική έκκληση προς την Διοικούσα Εκκλησία, να λάβει επίσημη θέση στο εν λόγω θέμα. Με αγωνία περιμένει ο πιστός λαός του Θεού την δυναμική παρέμβασή της στο Υπουργείο για την ολοσχερή, οριστική και αμετάκλητη απόσυρση του τρίτου θεματικού άξονα για τις «Έμφυλες Ταυτότητες».  Καλούμε τους καθηγητές Γυμνασίου, να αντιδράσουν συλλογικά και να μη δεχθούν να διδάξουν τον συγκεκριμένο θεματικό άξονα, επικαλούμενοι τα άρθρα του Συντάγματος, που καθορίζουν τους στόχους της παιδείας, προς τους οποίους είναι τελείως ξένος ο ως άνω θεματικός άξονας. Καλούμε τους γονείς των μαθητών Γυμνασίου να εκφράσουν στον Διευθυντή του σχολείου των παιδιών τους την αντίθεσή τους στη διδασκαλία για τις «Έμφυλες Ταυτότητες», να κινητοποιήσουν τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε κοινή αντίδραση, καθώς επίσης να καταθέσουν στο σχολείο Δήλωση Απαλλαγής των παιδιών τους από την παρακολούθηση του συγκεκριμένου άξονα, ασκώντας το δικαίωμά τους που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Τη Δήλωση Απαλλαγής μπορούν οι γονείς να την αναζητήσουν στο Διαδίκτυο. Κάνουμε τέλος έκκληση σε κάθε πιστό, να κάνει θερμή προσευχή, αυτή την ιερή περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής προς το Θεό, να γίνει ίλεως, προς τη σύγχρονη αποστατημένη ανθρωπότητα, η οποία με την πνευματική και ηθική της αποστασία, αναβίωσε τις «ημέρες του Νώε» και την κοινωνία των «Σοδόμων και Γομόρρων», ως ανησυχητικά φαινόμενα των εσχάτων καιρών! Επί αυτού ο νεοφανής άγιος Παΐσιος είχε προειδοποιήσει: «Μία είναι η αξία της ζωής, η οικογένεια. Μόλις σβήσει η οικογένεια θα σβήσει και ο κόσμος»!
Δείτε σχετικά και:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com