13 Μαρ 2017

Ο κ. «μειλίχιος» και η «Θεματική Εβδομάδα»

 
………Ἡ «Θεματική» (ἤ καλύτερα Ἐμετική Ἑβδομάδα) θά γίνει ὁπωσδήποτε (!) καί ἡ παρακολούθησή της ἀπό τούς μαθητές θά εἶναι ὑποχρεωτική, δήλωσε πρός ἐκφοβισμό ὁ «μειλίχιος» ὑπουργός Κώστας Γαβρόγλου, ὁ ὁποῖος γκρεμίζει πιό ἀποτελεσματικά ἀπό τόν «ἐπιθετικό» Νίκο Φίλη. 

Παρά τίς ἀντιδράσεις ἀπό γονεῖς καί καθηγητές, ὁ ὑπουργός «δέν κάνει πίσω».Σημασία ἔχει καί ἡ σημειολογία καί ἡ χρονική συγκυρία. Ὁ κ. «μειλίχιος» λίγες ἡμέρες πρίν ἀποφανθεῖ ὅτι ἡ παρακολούθηση τῆς ἐμετικῆς ἑβδομάδας εἶναι ὑποχρεωτική, εἶχε πεῖ ὅτι ἡ παρουσίατῶν μαθητῶν γιά τή σχολική ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν δέν εἶναι  ὑποχρεωτική. 
Ὁ κ. «μειλίχιος» μάλιστα ἔστειλε καί ἐπιστολή στήν Ἱερά Σύνοδο, γιά νά πεῖ στούς Ἀρχιερεῖς ὅτι κακῶς κάποιοι‒μεταξύ αὐτῶν καί ἐπίσκοποι (ἄξιοι τῆς ἀποστολῆς των, συμπληρώνουμε ἐμεῖς)‒θορυβήθηκαν μέ τήν «θεματική ἑβδομάδα»,ἡ ὁποία δέν θά ἔχει τίποτε κακό.Καί ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀντί νά τοῦ ἐπιστρέψει ὡς ἀπαράδεκτο τό ἔγγραφο, τό προώθησε σέ ὅλους τούς ἀρχιερεῖς,πρός ἐνημέρωσίν τους!
Οἱ ἀποδομητές, πού ἔχουμε τώρα στό κεφάλι μας, καί οἱ ἄλλοι, πού εἴχαμε πρίν ἀπ᾽ αὐτούς, γνωρίζουν τήν τεράστια δύναμη, πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία,  ἄν θελήσει νά κουνήσει τό δακτυλάκι της. Μόνο πού ὁ γίγαντας μᾶλλον κοιμᾶται!
 Ἐάν  Σύνοδος σιωπήσει ‒ὅπωςκαί σιωπᾶ ὡς σῶμα, μέχρι στιγμῆς‒ καί δέν ἀντιδράσει δυναμικά στό ἐπαπειλούμενο ἔγκλημα τῆς ἐξωθήσεως τῶν παιδιῶν μας στή διαφθορά καί στήδιαστροφή ‒μέ προαγωγό τήν ἴδια τήνΠολιτεία (!)‒ τότε πότε θά ἀντιδράσει;
Θά ρωτήσει κανείς: «Πῶς νά ἀντιδράσει;» Ἀπαντοῦμε: Ὑπάρχουν πολλοί τρόποι. Ἕνας εἶναι νά καταστήσει σαφές ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στήν κυβέρνηση ὅτι θα σταματήσει κάθε ἐπικοινωνία μέ τόν ὑπουργό Γαβρόγλου καί τήν κυβέρνηση, ἄν ἐπιμείνουν σ᾽ αὐτά τά «ρεζιλίκια».Οἱ γκρεμιστάδες, πού ἔχουμε ἀπέναντί μας, δοκιμάζουν τίς ἀντοχές μας.
 Ἐάν ἐμεῖς  εἴμαστε   ψοφοδεεῖς, αὐτοί   ἀποθρασύ-νονται καί προχωροῦν.
 Ἡ ὁμοφυλοφιλική κοινότητα συνεχάρη τόν ὑπουργό  γιάτήν πρωτοβουλία του αὐτή (24.1.2017)καί παράλληλα ζήτησε νά ἐνταχθεῖ στό σχολικό πρόγραμμα ἡ ἐνημέρωση γιά τίς«ἔμφυλες [καλύτερα ἔκφυλες] ταυτότητες» καί γιά τήν «ἀποδόμηση τῶν ἔμφυλων στερεοτύπων». Δηλαδή ὄχι μία ἑβδομάδαστό Γυμνάσιο ἀλλά ὅλο τόν χρόνο καί στό Δημοτικό καί στό Γυμνάσιο καί στό Λύκειο. Καί γιά ὅσους δέν ἔχουν καταλάβει, τά «ἔμφυλα στερεότυπα», πού πρέπει νά ἀποδομηθοῦν (γκρεμισθοῦν), εἶναιἡ ἀντίληψη τῶν φυσιολογικῶν ἀνθρώπων, ὅτι οἰκογένεια σημαίνει: ἄνδρας, γυναίκα καί παιδιά.
 Αὐτό πρέπει νά γκρεμισθεῖ καί νά υἱοθετηθεῖ  ἄποψη ὅτι οἰκογένεια εἶναι καί δύο γυναῖκες (λεσβίες) μαζί ἤ δύο ἄνδρες (ὁμοφυλόφιλοι) μαζί! Δηλαδή, πλήρης ἀνατροπή  τῆς  ἀνθρώπινης  φυσιολογίας  καί  ὀντολογίας.
Μάλιστα ἡ ἑπόμενη νομοθετική ρύθμιση θά εἶναι, αὐτοί καί αὐτές νά μποροῦν νά υἱοθετοῦν καί παιδιά, τά ὁποῖα θά εἶναι καί τά μεγάλα θύματα.
Τά ζαγάρια ὅταν τά σκιάξεις κάνουν πίσω, διαφορετικά ‒ἄν τά φοβηθεῖς‒ σέ παίρνουν φαλάγγι.
Ζητῆστε ἐγγράφως καί μέ ἐπιμονήτήν ἀπαλλαγή τῶν παιδιῶν σας ἀπότό «μάθημα» διαφήμισης τοῦ «κουσουριοῦ», ὅπως τό ἔλεγε καί ὁ μακαρίτης Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος.
Ταράξτε τους στίς μηνύσεις· χρησιμοποιῆστε κάθε νόμιμο μέσο. Στεῖλτε τους καί τό μήνυμα τοῦ «μαυρίσματος» στίς προσεχεῖς ἐκλογές.
 Αὐτό τό τελευταῖο θά εἶναι ἴσως καί τό πιό ἀποτελεσματικό γιά τούς σημερινούς, χθεσινούς καί αὐριανούς «σωτῆρες» μας, πού συνευδοκοῦν μέ τά σημερινά ρεζιλίκια ἤ «ποιοῦν τήν νῆσσαν», γιά νά τά συνεχίσουν καί αὐτοί,ὅταν πάρουν στά χέρια τους τήν ἐξουσία.
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δείτε σχετικά και:

1 σχόλιο:

Dioskouros είπε...

Η ΙΕΡΆ ΣΎΝΟΔΟΣ ΠΡΟΔΊΔΕΙ ΤΟ ΛΑΌ. Ο ΛΑΟΣ ΠΡΟΔΊΔΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΊΖΑ ΈΧΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ; ΌΛΑ ΘΑ ΓΊΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΎ ΣΎΝΤΟΜΑ. ΑΛΩΣΤΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΘΕΑΤΉΣ ΚΑΙ ΑΔΙΆΦΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΨΗ ΠΟΥ ΘΑ ΝΕΚΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ . ΆΛΛΗ ΛΟΓΙΚΉ ΕΞΗΓΗΣΗ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com