7 Φεβ 2017

Ναυπάκτου Ιερόθεος: ''Ο όρος «Εκκλησίες» ως «τεχνικός όρος»

Αποτέλεσμα εικόνας για Ναυπάκτου Ιερόθεος ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ὁ ὅρος «Ἐκκλησίες» ὡς «τεχνικός ὅρος»
Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
 Τώρα τελευταῖα κατά κόρον ἔχει ὑποστηριχθῆ ἀπό µερικούς ὅτι ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι «Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική» καί αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅµως µποροῦµε νά χρησιµοποιήσουµε τόν ὅρο «Ἐκκλησίες» καί γιά τούς ἑτεροδόξους καί στήν περίπτωση αὐτή πρόκειται γιά «τεχνικό ὅρο (terminus technicus)».
Ἡ ἄποψη αὐτή προκαλεῖ ἰδιαίτερη ἐντύπωση, γιατί δέν γράφεται µόνον σέ κείµενα, ἀλλά ὑποστηρίζεται καί ἀπό Ἐπισκόπους καί µάλιστα σέ Συνοδικά Ὄργανα, γιά νά ὑποστηριχθῆ ἡ ἀπόφαση τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» τῆς Κρήτης ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνοµασίαν τῶν µή εὑρισκοµένων ἐν κοινωνίᾳ µετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁµολογιῶν».
 Φυσικά ἔχω διαφορετική ἄποψη, τήν ὁποία θά ἤθελα νά διατυπώσω στό κείµενο αὐτό.
1. Τι σηµαίνει «τεχνικός όρος» 1
«Τεχνικός ὅρος» (terminus technicus), σύµφωνα µέ τό Λεξικό τοῦ Γ. Μπαµπινιώτη, εἶναι «ὅρος τόν ὁποῖον χρησιµοποιεῖ µιά τέχνη, µιά ἐπιστήµη ἤ µιά ἐπαγγελµατική εἰδικότητα».
Ἄν ἀνατρέξουµε στήν Πύλη γιά τήν Ἑλληνική Γλώσσα καί στήν ἀναφορά στίς εἰδικές γλῶσσες2 θά συµπεράνουµε ὅτι τεχνικός ὅρος (terminus technicus) εἶναι ὁ ὅρος πού χρησιµοποιεῖται στό πλαίσιο µιά τεχνικῆς γλώσσας, τῶν ἐπιστηµόνων κάθε εἰδικότητας, ὅταν ἐξετάζουν ζητήµατα τῆς εἰδικότητάς τους. Τεχνικός ὅρος, δηλαδή, εἶναι ὁ ὅρος πού χρησιµοποιεῖται γιά νά περιγραφοῦν ἀντικείµενα ἢ ἔννοιες πού εἴτε δέν ἔχουν ὄνοµα στήν τρέχουσα χρήση εἴτε καλύπτουν τήν ἀνάγκη νά περιγράψουν µέ ἕναν ὅρο πιό συγκεκριµένο, ἀποκλείοντας κάθε ἀµφισηµία, ἀντικείµενα τά ὁποῖα ἡ κανονική γλώσσα (τό κοινό λεξιλόγιο) ἤδη περιγράφει. Μέ ἄλλα λόγια τεχνικός ὅρος µπορεῖ νά εἶναι µιά νέα δηµιουργηµένη λέξη ἢ µιά λέξη ὑπαρκτή στό κοινό λεξιλόγιο µέ πιό συγκεκριµένη σηµασία, λίγο ἢ πολύ διαφορετική ἀπό τήν σηµασία πού ἔχει στό κοινό λεξιλόγιο.

Τὸ κείμενο (σὲ μορφὴ pdf)

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...


Δυνατό ομολογιακό κείμενο, ενός σύγχρονου ομολογητή Επισκόπου, το οποίο κονιορτοποιεί τις οικουμενιστικές διγλωσσίες!!!
Ευχαριστούμε Σεβασμιώτατε!
Λάμπρος Σκόντζος
Θεολόγος

Π.Ι. είπε...

Εγω ξερω το ναι ναι και το ου ου..τι μας λεει τωρα για τεχνικους ορους ενας ιεραρχης που θα επρεπε να μας δειχνει με το παραδειγμα του οτι το ναι ειναι ναι και το οχι..οχι

Απόστολο είπε...

Ορθοδοξότατο και επιστημονικότατα τεκμηριωμένο δοκίμιο που κονιορτοποιεί την Κολυμπαριανή γελοιότητα. Σεβασμιότατε ευχαριστούμε. Πες μας όμως και για την επόμενη ημέρα μιας και η κατάσταση σήμερα είναι αυτή.

Unknown είπε...

Εντάξει, τεκμηριώνει αυτό που ούτως ή άλλως προκύπτει αβίαστα από την κοινή λογική και το αίσθημα του ορθόδοξου, παίρνοντας θέση απέναντι στην σύνοδο, όπως έκανε και πριν τη σύνοδο. Υπάρχουν και άλλοι που το έκαναν και ακόμα το κάνουν αυτό. Εν το μεταξύ το αστείο είναι ότι αυτή η σύνοδος προκατασκευαζόνταν προ αμνημόνευτων χρόνων (το καλό πράμα αργεί να γίνει)... Όμως παρόλα αυτά ΕΠΙΣΗΜΩΣ, "πήγαμε" και "υπογράψαμε" στη σύνοδο και "όλα καλά" είναι με τη σύνοδο μέχρι και σήμερα... Εντάξει, σοβαρά όμως τώρα, κοινή λογική όμως είναι και το γεγονός ότι πρέπει κάποτε να βρεθεί το θάρρος από τους ομόψυχους επισκόπους κατά της συνόδου, των αιρέσεων και του οικουμενισμού (να ένας όρος που πρέπει να γίνει ΕΠΙΣΗΜΑ τεχνικός εκκλησιολογικά) να κάνουν κάτι ΕΠΙΣΗΜΑ και δεν μιλάμε για άρθρα κλπ αλλά κάτι με όλη την εκκλησιαστική επισημότητα, όπως ήταν και το θλιβερό γεγονός της συνόδου... Ας το κάνουν γιατί αφ' ενός το πράγμα χειροτερεύει ΕΠΣΗΜΩΣ όλο και περισσότερο και αφ΄ ετέρου όσο αδρανούν ΕΠΙΣΗΜΩΣ τόσο συγχέεται ο κόσμος και δημιουργούνται σχισματικές τάσεις...

αγγελος είπε...

ευχαριστουμε πολυ.επιτελους

Ανώνυμος είπε...

Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου εἶναι εἰλικρινής καί ἀκέραιος ἄνθρωπος καί ἀληθινός θεολόγος. Ὅμως θά μᾶς συγχωρέσει νά τόν στενοχωρήσουμε λίγο μέ ὅσα θά ἐκφράσουμε μέ πολύ σεβασμό καί πόνο ψυχῆς στή συνέχεια. Ἀναμφισβήτητα τά ὅσα γράφει εἶναι καί ὀρθά καί ὠφέλιμα καί ἀπαραίτητα γιά τήν προστασία τῶν πιστῶν ἀπό τούς ἀποστάτες πού ἐμφανίζονται ὡς διπλωμάτες καί πρέπει κι ἐμεῖς νά μή γινόμαστε διπλωμάτες φοβούμενοι νά μαρτυρήσουμε τήν ἀλήθεια καί λέγοντάς τους εὐγενῶς ἁπλά διπλωμάτες. Ὁ διπλωμάτης κάποιες φορές πιστεύει ἄλλο καί λέει ἄλλο, ἐνῶ αὐτοί δικαιολογοῦνται ὅτι χρησιμοποιοῦν τήν διπλωματία ἐνῶ εἶναι πραγματικά μειοδότες! Ποῦ ὅμως εἶναι τό λάθος τοῦ θαρραλέου καί μᾶλλον μονώτατου ἀγωνιζομένου Μητροπολίτου; Ταπεινῶς θεωροῦμε ὅτι τό λάθος του εἶναι ὅτι δέν θέλει νά πιστεύσει ὅτι ματαιοπονεῖ προσπαθώντας νά πείσει τούς δεδηλωμένους αἱρετικούς (διότι τέτοιοι εἶναι οἱ οἰκουμενιστές ἐφ'ὅσον ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι παναίρεση, ἤ μήπως τό λέμε γιά νά τό λέμε;) ὅτι σφάλλουν θεολογικῶς, ἐνῶ αὐτούς τό τελαυταῖο πού τούς νοιάζει εἶναι ἡ πιστότητα στήν ὀρθόδοξη Θεολογία. Καί κάτι ἄλλο ἡ τόλμη τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι τόλμη ἑνός ἐντίμου καί πιστοῦ Κληρικοῦ, δέν εἶναι ὅμως ἡ τόλμη ἑνός ὁμολογητοῦ Ἐπισκόπου ὁ ὁποῖος βλέποντας νά συντελεῖται μέ ὕπουλο τρόπο μία νέα ἀθεωτάτη μεταστοιχείωση τῶν πάντων ὅπως γινόταν στήν περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας ἔπρεπε νά τολμήσει νά πεῖ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Καθηγητής Καρμίρης εἶχε στήν ἐκκλησιολογία του ὑποστηρίξει σαφῶς ὅλες τίς νεοεκκλησιολογίες τῶν οἰκουμενιστῶν μιλώντας γιά τίς διαχωριστικές γραμμές τῶν αἱρέσεων ὡς ἰσχύουσες μόνο γιά τά ἐν τῶ κόσμω καί ὄχι γιά τά ἐν οὐρανῶ! Τό πρόβλημα εἶναι βαθύ, δουλεύει ὑπογείως καί ἔτσι φθάσαμε σήμερα σέ μία ἀνήκεστη βλάβη. Ὁ Ἅγιος Ναυπάκτου πάντως νά εἶναι βέβαιος ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός δέν φοβᾶται τίς θεολογικές παρεμβάσεις ἀλλά τρέμει τήν καταδίκη του καί αὐτοῦ καί τῶν φορέων του μέ ταυτόχρονη διακοπή κοινωνίας. Διότι ἐδῶ συμβαίνει τό ἑξῆς ἱστορικά παράδοξο γιά τά ἐκκλησιαστικά δεδομένα καί τήν ὀρθόδοξο Παράδοση: Καταγγέλεται αἵρεση, καταγγέλονται ἔστω κάι μέ μισόλογα φορεῖς της (πρόσωπα) άλλά συνεχίζεται ἠ κοινωνία μαζί τους καί ἔτσι μποροῦν καί δροῦν ἀνενόχλητοι μέχρι νά φᾶνε σάν τό σαράκι ὅλο τό ξύλο! Στῶμεν καλῶς, Σεβ/τε. Ὁ Θεός νά σᾶς ἐνδυναμώνει καί νά κλιμακώσεται τόν ἀγώνα σας πρίν σᾶς περιθωριοποιήσουν τελείως διότι στίς Θεολογικές Σχολές ἤδη σᾶς χλευάζουν οἱ ἴδιοι οἱ Καθηγητές μας, ἡ πλειοψηφία τῶν ὁποίων εἶναι φανεροί ἤ κρυφοί Οἰκουμενιστές καί κάποιοι φιλοπαπικοί, δυστυχῶς!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com