6 Ιαν 2017

Ε’ Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Τὸ οἰκουμενιστικὸ ἀγλάϊσμα τῆς ὑποκρισίας καὶ τοῦ ψεύδους.

400F
Τὸ οἰκουμενιστικὸ ἀγλάϊσμα τῆς ὑποκρισίας καὶ τοῦ ψεύδους.
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου, Κλασσικὸς Φιλόλογος, Ἱστορικός.
Τὸ κείμενο ποὺ ακολουθεῖ, ἀποτελεῖ τὴν διακήρυξη γιὰ τὸ ἐπερχόμενο «Φόρουμ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών», ποὺ θὰ λάβει μέρος στὸ Παρίσι, στὶς 9-12 Ιανουαρίου 2017 

(πηγή:http:/fanarionblogspot.de). Σὲ αὐτὸ τὸ κείμενο φαίνεται ξεκάθαρα, ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῆς ψευτοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου κάθε ἄλλο παρὰ κακῶς ἑρμηνευόμενες καὶ λάθος κατανοημένες εἶναι ἀπὸ τοὺς Ὀρθόδοξους,καὶ κάθε ἄλλο παρὰ μελέτη χρειάζονται, ὅπως διακηρύττουν οἱ φιλοοικουμενιστὲς Ἐπίσκοποι, ἀλλὰ ξεκάθαρα κατανοητὲς καὶ αἱρετικές. Τὰ σχόλια ποὺ ἀκολουθοῦν εἶναι τονισμένα μὲ μαῦρο χρῶμα.
Ε’ Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών
Παρίσι, Γαλλία, 9-12 Ιανουαρίου 2017
Συνέρχεται το 5ον Φόρουμ των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρώπη και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Επισκοπικών συνελεύσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας (Council of European BishopsConferences of RomanCatholic Church) στο Παρίσι, Γαλλία, μεταξύ 9 και12 Ιανουαρίου 2017για να ασχοληθεί με το ζήτημα: “Η Ευρώπη αντιμέτωπη μετον φόβο της τρομοκρατίας, που προκαλεῖται από τον φονταμενταλισμό,και η αξία του ανθρωπίνου προσώπου και η θρησκευτική ελευθερία”(Τὰ Πατριαρχεῖα λοιπὸν συναντιοῦνται μὲ τοὺς Λατίνους να μιλήσουν γιὰ θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ τὴν ἀξία τοῦ προσώπου, ἐνῶ συκοφαντοῦν καὶ διώκουν, ὅσους ἀντιστέκονται στὶς αἱρετικές τους θέσεις. Γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους οὔτε ἴχνος ἐλευθερίας. Ἐὰν αὐτὸ δὲν λέγεται συνειδητὴ διπροσωπία καὶ αἵρεση τότε τί εἶναι;). Τό Φόρουμ αποτελεί πρωτοβουλία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Επισκοπικών συνελεύσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας (Ποιός μπορεῖ πιὰ νὰ ἀμφισβητήσει ὅτι ἐδῶ, δὲν πρόκειται πιὰ γιὰ ἱστορικὲς ὀνομασίες καὶ τὰ τοιαῦτα ἀλλὰ γιὰ καθαρὴ ἀποδοχὴ τοῦ ὅρου «Ἐκκλησία» στοὺς αἱρετικούς) και του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την σύμφωνη γνώμη των Ορθοδόξων Εκκλησιών (ἂς μὴν λένε λοιπὸν οἱ Ἐπίσκοποί μας, ὅτι δὲν συμπράττουν μὲ τὴν αἵρεση) που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.Την συνάντηση θα φιλοξενήσει η Ρωμαιοκαθολική Αρχιεπισκοπή των Παρισίων... Οι συμμετέχοντες εκπροσωπούν το Συμβούλιοτων Ευρωπαϊκών Επισκοπικών συνελεύσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ((Πιστεύω σημειώσατε, ὅτι αὐτὴ ἡ ἀνακοίνωση γινεται ἀπὸ “ὀρθοδόξους” κι ὄχι ἀπὸ Παπικούς!Τὸ ἴδιο λάθος, λοιπόν, δὲν γίνεται δύο φορές. «Ἡ δεύτερη φορὰ δὲν εἶναι λάθος. Εἶναι ἐπιλογή», Μενέλαος Λουντέμης)και τις Ορθόδοξες Εκκλησίες στην Ευρώπη.Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι δύο αντιπροσωπείες θα εξετάσουν θέματα πουσχετίζονται με την εξής θεματολογία: Η ανθρώπινη αξιοπρέπειακαι η θρησκευτική ελευθερία·ηαπουσία θρησκευτικής ανεκτικότητας,(ὦ τῆς ὑποκρισίας. Τὸ Πατριαρχεῖο μιλάει γιὰ ἀπουσία θρησκευτικῆς ἀνεκτικότητας. Τὸ Πατριαρχεῖο ποὺ ἀπειλεῖ, διώκει, ἐπιβάλλει, μιλάει γιὰ ἀνεκτικότηταπρὸς ὅλους, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀντιτιθέμενους Ὀρθοδόξους· ἀλλὰ ἔτσι ἦταν πάντα οἱ αἱρετικοί) οι διακρίσεις και οι διώξεις·(τελικά, γιὰ τοὺς Οἰκουμενιστές, στὸ σπίτι τοῦ κρεμασμένου μιλάνε γιὰ σχοινί) φονταμενταλισμός και τρομοκρατία σήμερον,·κοινωνική συνοχή καί τό φαινόμενο του φόβουστην λειτουργία του νόμου, εν σχέσει πρός την αποστολή του νομοθέτου και την συνεισφορά της Εκκλησίας (ποιᾶς Ἐκκλησίας;)·η δέσμευση των Εκκλησιών(τελικὰ θὰ ἀποφασίσουν ἐκεῖ, πόσες Ἐκκλησίες θέλουν νὰ φτιάξουν ἀντιθέτως μὲ τον λόγο τοῦ Χριστοῦ;) στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων και στηνπροαγωγή του κοινού αγαθού (ποιό εἶναι αὐτό, ποὺ δὲν το εἴχαμε ὡς Ὀρθόδοξοι; Φυσικά, τὸ νέο κοινὸ καλὸ τῆςΠανθρησκείας!) και της αλληλεγγύης και, τέλος, το κήρυγμα του Ιησού Χριστού (τοῦ «ἄλλου» Χριστοῦ, ποὺ θέλουν νὰ δημιουργήσουν, ἐπιβάλουν αὐτοί) ως απάντηση στην απειλή του φονταμενταλισμού και τηςτρομοκρατίας.Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου, μέ την υιοθέτηση τουτελικού μηνύματος από τους συνέδρους.Κατά την διάρκεια της συνάντησης, οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να προσευχηθούν μετις αντίστοιχες τοπικές Χριστιανικές Κοινότητες(μὰ ποιός λογικὸς ἄνθρωπος δὲν καταλαβαίνει, ὅτι μᾶς δουλεύουν; Ποιός θὰ πεῖ, ὅτι δὲν ὑπάρχουν συμπροσευχές;):
ΤηνΤρίτη, 10 Ιανουαρίου, στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί Δοξολογίαστον Καθεδρικό Ναό τουΑγίου Στεφάνου Παρισίων της Ελληνορθόδοξης Μητρόπολης Γαλλίας, υπό την αιγίδα του Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ (Οικουμενικό Πατριαρχείο)(ὦ τῆς φαναριώτικης διπλωματίας καὶ τοῦ ψεύδους! Κρύβουν, ὅτι θὰ εἶναι παρόντες καὶ οἱ ἄλλοι), ενώ τηνΤετάρτη, 11Ιανουαρίου, θα λάβει χώρα Οικουμενική Προσευχή (ἐδῶ ὅμως φαίνεται καθαρά, μία σ’ εμᾶς καὶ μία σ’ ἐσᾶς) στον Ρωμαιοκαθολικό Καθεδρικό Ναό Notre Dame, υπό την αιγίδα της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής των Παρισίων. Υπενθυμίζεται ότι τό Φόρουμ Διαλόγου μεταξύ των Ορθοδόξων και των ωμαιοκαθολικών της Ευρώπης αποσκοπεί στην εξέταση κοινωνικών, ποιμαντικών,πολιτιστικών και ανθρωπολογικών θεμάτων που αφορούν τις Χριστιανικές Εκκλησίες (καὶ αὐτὴ «ἱστορικὴ ὀνομασία»;) στηνΕυρώπη, θέματα κρίσιμης σημασίας για το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας, μεαπώτερο σκοπό την αναζήτηση κοινής στάσης (τόσα περὶ μεθοδεύσεως) επί κοινωνικών και ηθικών ζητημάτων, καίδεν ασχολείται με θεολογικά δογματικά ζητήματα (δὲν χρειάζεται πιά, ἀφοῦ συμπροσεύχονται καὶ ἀλληλοαναγνωρίζονται «ὡς Ἐκκλησίες»), τα οποία αντιμετωπίζονται σε άλλα Οικουμενικά Φόρα. (Νὰ λοιπὸν ἡ «πανορθόδοξη» συνεργασία στὴν αἵρεση, ἐπειδὴ μερικοὶ ἡρωοποιοῦν τοὺς ἐκτὸς Ἑλλάδος).
Την Ορθόδοξη Εκκλησία κατά την συνάντηση των Παρισίων θα εκπροσωπήσουν οι Μητροπολίτες Σασίμων Καθ. Δρ. Γεννάδιος, Ορθόδοξος συμπρόεδρος,και Γαλλίας Εμμανουήλ,Πρόεδρος της συνέλευσης των εν Γαλλία Ορθοδόξων Επισκόπων,και ο Δευτερεύων των Πατριαρχικών Διακόνων Δρ. Θεόδωρος Μεϊμάρης, Ορθόδοξος Γραμματέαςτου Φόρουμ (Οικουμενικό Πατριαρχείο), ο εν Παρισίοις και Δυτική Ευρώπη ΜητροπολίτηςΙγνάτιος (Πατριαρχείο Αντιοχείας), ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Δρ. Ιλαρίων (Πατριαρχείο Μόσχας),συνοδευόμενος υπό του Ηγουμένου Φιλαρέτου Bulekov,ο Μητροπολίτης Ζάγκρεμπ και Λουμπλιάνας Πορφύριος (Πατριαρχείο Σερβίας), οεν Δυτική και Νοτίω Ευρώπη Μητροπολίτης Δρ. Ιωσήφ (Πατριαρχείο Ρουμανίας), ο Πρωτοπρεσβύτερος Καθ.Δρ. Γεώργιος Zviadadze(Πατριαρχείο Γεωργίας), ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Καθ.Δρ.Βασίλειος (Εκκλησία της Κύπρου), ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Kαθ.Δρ. Χρυσόστομος (Εκκλησία της Ελλάδος) (ἐμεῖς νομίζαμε, ὅτι ὁ Μεσσηνίας αὐτὸν τὸν καιρὸ μελετᾶ, κατὰ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος, ἂν τὰ κείμενα τοῦ Κολυμπαρίου εἶναι αἱρετικά), ο Μητροπολίτης Ελμπασάν Αντώνιος (Εκκλησία της Αλβανίας) και ο Μητροπολίτης Μιχαλουπόλεως Δρ. Γεώργιος (Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας). Υπό την ιδιότητα του συμβούλου έχουν κληθεί ο Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας (ΟικουμενικόΠατριαρχείο) και οι Καθηγητές Jean-François Colosimo, Καθηγητής του Ορθόδοξου Θεολογικού Ινστιτούτου «Άγιος Σέργιος» στό Παρίσι, (Πατριαρχική Εξαρχία Ορθοδόξων Παροικιών Ρωσικής Παραδόσεως, Οικουμενικό Πατριαρχείο) και Χρήστος Τσιρώνης, Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».
Ὑπάρχει πραγματικὰ κανένας εὐφυὴς ἄνθρωπος, ποὺ δὲν καταλαβαίνει, ὅτι δὲν μᾶς λένε τὴν ἀλήθεια; Ὑπάρχει πραγματικὰ κανένας εὐφυὴς ἄνθρωπος, ποὺ θὰ πιστέψει, ὅτι δὲν ἀναγνώρισαν τοὺς αἱρετικοὺς ὡς «Ἐκκλησίες», ὅτι δὲν συμπροσεύχονται, ὅτι δὲν προωθοῦν ἀκάθεκτοι τὰ ἐμετικὰ καὶ αἱρετικὰ σχέδια τους; Ὑπάρχει πραγματικὰ κανένας ὀρθόδοξος, ποὺ θὰ συνεχίσει νὰ συμπράττει μὲ τὴν στάση του στὴν ὁλοκλήρωση αὐτῆς τῆς μοναδικῆς,ὡς πρὸς τὴν δημιουργία καὶ τὴν διεκπεραίωση, στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία παναίρεσης; Ἂν ἀντιλαμβανόμαστε τὸ οἰκουμενιστικὸ ἀγλάϊσμα τῆς ὑποκρισίας καὶ τοῦ ψεύδους καὶ δὲν ἀντιδράσουμε ἀνάλογα μὲ τοὺς θεραπευτικοὺς καὶ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀποφασισμένους, Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία, τότε σὲ τί διαφέρουμε ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com