17 Ιαν 2017

Καθηγούμενος Μονής Δοχειαρίου Γρηγόριος, Το μπαταρισμένο καράβιΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΣΜENΟ ΚΑΡΑΒΙ
Επίκαιρο άρθρο του Καθηγουμένου της Ι.Μ. Δοχειαρίου Αγ. Όρους Γέροντα Γρηγορίου
Δὲν εἶναι οὔτε τὸ Μοσχάνθη, οὔτε τὸ Ἄνδρος, οὔτε τὸ Δεσποινάκι, οὔτε τὸ Κυκλάδες, οὔτε τὸ Κατερίνη, οὔτε τὸ Παντελῆς. Εἶναι ἡ ἔνδοξη καὶ περιώνυμη Ἑλλάδα!
Εἶναι ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ κόσμου, εἶναι ὁ βράχος στὴν ἀκροθαλασσιά, ποὺ τὸν χτυπᾶν αἰῶνες τὰ κύματα, καὶ ὅμως δὲν μετακινήθηκε καὶ κόλλησαν ἀπάνω του ὅλα τὰ στρείδια καὶ μύδια τοῦ πελάγους καὶ διασώθηκαν· δὲν τὰ κατέφαγαν τὰ μαλάκια. Εἶναι τὸ ψηλὸ βουνό, ποὺ ἔδειξε στὸν κόσμο πῶς νὰ σκέπτωνται καὶ νὰ ζοῦνε οἱ ἄνθρωποι. Εἶναι ἡ ἑστία, εἶναι τὸ τζάκι, ποὺ συγκέντρωσε γύρω του ὅλο τὸν κόσμο, γιὰ νὰ ἀπολαύση θαλπωρή. Στὸ τραπέζι της ἤπιαν λιαστὸ κρασὶ ὅλα τὰ ἔθνη.

Ἀπὸ χρόνια εἶναι ὁ συλημένος οἶκος, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ὅλοι οἱ ψευτοπολιτισμένοι ἔκλεψαν ἀκόρεστα ὅ,τι ὁ ὑψηλὸς νοῦς ἔφτιαξε τῶν Ἑλλήνων. Γέμισαν τὰ μουσεῖα τους, τὰ σπίτια τους, μὲ τὰ καμώματα τῆς ὑψηλῆς σκέψης καὶ τῆς ἀριστοτεχνίας τῶν Ἑλλήνων. Ὅπου καὶ νὰ πᾶς στὴν Εὐρώπη, θὰ σκοντάψης στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, γιὰ νὰ ξυπνήσης. Μὲ τὴν ἴδια ἀριστοτεχνία καὶ ἐπιδεξιότητα συνέχισε τὰ χρόνια τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανισμοῦ ἡ Ρωμιοσύνη. Ὅταν ἀκόμα οἱ πολιτισμένοι Εὐρωπαῖοι ἔτρωγαν μὲ τὰ χέρια, οἱ πρόγονοί μας σκάλιζαν στὰ ξύλα τέμπλα καὶ ζωγράφιζαν ἅγιες εἰκόνες. Καὶ ἡ ἀργυροχοΐα τους ἦταν θαυμαστὴ καὶ ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τους ἀξιοθαύμαστη. Μποροῦσες μὲ τὴν πέτρα ποὺ τοποθετοῦσαν στὸν τοῖχο νὰ κουβεντιάσης καὶ μὲ τοῦ ἀργαλειοῦ τὴν τέχνη νὰ ζήσης καὶ νὰ ἀναπνεύσης εὐωδιά.
Ποιός ἀληθινὸς Ἕλληνας θὰ βρεθῆ νὰ καταγράψη τὶ ἡ Εὐρώπη ἔκλεψε ἀπὸ τοῦ Ἕλληνα τὸν νοῦ καὶ τὸ χέρι; Εἶναι μιὰ ἔρευνα ποὺ ἀνεπίτρεπτα λείπει ἀπὸ τοὺς γραμματισμένους Ἕλληνες.
Αὐτὸ τὸ καράβι οἱ πατέρες μας ἔθεσαν μπροστὰ στὰ μάτια ὅλου τοῦ κόσμου. Πολεμήθηκε καὶ σήμερα μπατάρισε. Ἔπεσε τὸ πάθος τῶν δαιμόνων, ἡ ζήλεια καὶ ὁ φθόνος, πάνω σ᾽ αὐτὸ τὸ πανώριο καράβι καὶ σήμερα ἀκοῦμε τὸν καπετάνιο νὰ φωνάζη ἀπὸ τὴν γέφυρα: «Τὸ καράβι παίρνει τὴν τελευταία κλίση του. Ὅσοι εἶστε στὴν γέφυρα τοῦ καραβιοῦ καὶ ξέρετε κολύμπι, κάνετε ἕνα μακροβούτι, νὰ μὴ σᾶς πάρη ἡ δίνη κάτω». Τὸ ναυάγιο ἔγινε μόνον ἀπὸ τὴν θαλασσοταραχὴ τῶν ξένων ἢ καὶ τὴν δικιά μας; Ἐπιτρέψατέ μου νὰ ὁμολογήσω ὅτι ἐμεῖς ναυαγήσαμε τὸ καράβι, γιατὶ τοποθετήσαμε καπεταναίους ἀθέους καὶ ἀντιχρίστους. Οἱ πρόγονοί μας μὲ τὸν σταυρὸ στὸ χέρι ἐπέζησαν καὶ ἐπιζοῦμε καὶ ἐμεῖς. Ὅταν οἱ νέοι μας καῖνε τὴν σημαία ἀτιμωρητί, μὲ ποιά σημαία θὰ ταξιδέψη αὐτὸ τὸ καράβι ποὺ λέγεται Ἑλλάδα; Ὅταν βρίσκεται στὰ πελάγη, ποιός θὰ τὸ ἀναγνωρίζη ἑλληνικὸ καράβι;
Ἐσμικρύνθημεν παρὰ πάντα τὰ ἔθνη. Πετάξτε τὶς ἁλυσίδες καὶ φωνάξτε: «Ἐμεῖς θέλουμε Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα!». Ἕλληνες, σηκῶστε ἱερὸ πόλεμο καὶ διῶξτε ὅποιον κάνει ἔργο διαβόλου σ᾽ αὐτὴν τὴν ματωμένη χώρα. Δὲν σηκώνει ἄλλο. Ἐξεγέρθητε καὶ μὴ ὑπνῆτε, γιατὶ ἐγγὺς τὸ τέλος, ὄχι τοῦ κόσμου, ἀλλὰ τῆς Ἑλλαδίτσας.
ὁ Καθηγούμενος Δοχειαρίου

Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης

4 σχόλια:

Σάλπισμα Ζωής είπε...

Άγιε καθηγούμενε Ιεράς Μονής Δοχειαρίου
Γέροντα Γρηγόριε
Βάζω μετάνοια. Ασπάζομαι την δεξιάν σας. Πες μας και για την Εκκλησία. Πού πάμε μετά την Κρήτη; Ποία η γνώμη σου για τα καμώματα των ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ; Πες μας και γι αυτά γέροντα...
π. Φώτιος Βεζύνιας

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε για το ωραιότατο κείμενο Σεβαστε Καθηγούμενε.

Γράφετε :"Εμείς θέλουμε Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα!"

Μια ερώτηση : Εσείς ποιόν μνημονεύεται στις λειτουργίες σας ??? Μήπως τον Βαρθολομαίο ???

Αντιοικουμενιστής είπε...

Σεβαστέ γέροντα να έχομεν την ευχήν υμών! Πείτε όμως και κάτι δια το ψευδοσυνέδριον του Κολυμβαρίου! Ή μήπως συνυπογράφετε και υμείς το κείμενον της.. Συνάξεως; Αδελφοί, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Σεβαστέ γέροντα την ευχή σας.
Σεις γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι χωρίς Χριστό όλα επιτρέπονται!
Ο λαός της πατρίδας μας έμεινε ακατήχητος πολλά πολλά χρόνια τώρα,έρμαιο στα νύχια της Νέας Εποχής.
Οι Πνευματικοί μας Ταγοί δυστυχώς είχαν "σοβαρότερα θέματα" ν'ασχοληθούν.
Τα γνωρίζετε φαντάζομαι.
Η πίστις, οι αξίες, τα ιδανικά,ήταν θέματα δευτερεύουσης σημασίας γι' αυτούς!
Επομένως και κατά την ταπεινή μου άποψη δεν θα πρέπει να μας κάνουν εντύπωση οι συμπεριφορές των νέων παιδιών!
Φτάσαμε σήμερα και μετά την Σύνοδο της Κρήτης να δίνουν την χαριστική βολή σε ότι Ορθόδοξο είχε απομείνει σ'αυτή την πολύπαθη πατρίδα.
Να διώκουν και να λοιδορούν αυτούς τους ελάχιστους πιστούς,κληρικούς,μοναχούς και λαικούς, που δεν θέλουν να προδώσουν το αίμα των μαρτύρων καιομολογητών της πίστης μας.
Διδάσκουν έναν ΝΕΟ ΧΡΙΣΤΟ στα μέτρα που τον θέλουν οι εχθροί του ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Τι να περιμένουμε από δω και πέρα; Tίποτα δεν άφησαν όρθιο!
Εσείς σεβαστε γέροντα τι λέτε για όλα αυτά;
Eμείς πάντως,θα θέλαμε να δούμε όλους εσάς τους Αγιορείτες Πατέρες να πρωτοστατείτε στον αγώνα,τον υπέρ της Ορθοδοξιας.
Η επίσημη θέση πάντως του Αγίου Όρους σίγουρα δεν μας αναπαύει.
Ταπεινά και πάλι ζητώ την ευχή σας.
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ.


Επομένως και κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση η συμπεριφορά των νέων παιδιών και η απαξίωση και ο ευτελισμός της ανθρώπινης ύπαρξης.
Χάθηκαν οι αξίες και τα ιδανικά και σίγουρα δεν ευθύνονται τα παιδιά.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com