8 Ιαν 2017

Όροι 7 Οικουμενικών Συνόδων για τις αιρέσεις. (Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός)

Φωτογραφία του χρήστη Μοναχός Μακαριος Κουτλουμουσιανος.
Όροι 7 Οικουμενικών Συνοδων για τις αιρέσεις.
 Οι πρώτες 7  Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι, οι Όροι Πίστεως και Ιεροί Κανόνες αυτών είναι Δόγμα για την Εκκλησία. Σύμφωνα με Όρο των Θεοφόρων Πατέρων των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων, δεν μπορεί έως της συντέλειας του αιώνος να συνέλθει άλλη Οικουμενική Σύνοδος και να αλλάξει ή να αθετήσει το παραμικρό, από τα ήδη γραφόμενα και θεσπισμένα που είναι μέσα σε Αυτές, διότι εκπίπτει και γίνεται Αιρετική.

 Οι Θεόπνευστοι Οικουμενικοί διδάσκαλοι μας, είναι πολύ αυστηροί με τις Αιρέσεις και τους αμετανόητους Αιρετικούς. Στα Πρακτικά της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου οι Πατέρες ορίζουν σχετικά :
"Η  Αίρεσις χωρίζει από την Εκκλησία κάθε άνθρωπο. Όλοις τοις Αιρετικοίς, ανάθεμα. Ημείς τη αρχαία θεσμοθεσία της Καθολικής Εκκλησίας επακολουθούμεν, ημείς τους προστιθέντας τι ή αφαιρούντας εκ της Καθολικής Εκκλησίας Αναθεματίζομεν".
Τα κριτήρια ελέγχου της Εκκλησίας, το τι είναι ψευδές και Αιρετικό, και το τι είναι αληθές και Ορθόδοξο, είναι οι  Αποφάσεις και οι Ιεροί Κανόνες των Αγίων 7 Οικουμενικών Συνόδων. Μαζί με αυτές τις 7,η Εκκλησία δέχεται επίσης ως έγκυρες, τις δύο Τοπικές Συνόδους Οικουμενικού κύρους, την Η' του Αγίου Φωτίου, και την Θ' του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά διότι συμφωνούν με τις Αποφάσεις και τους Ιερούς Κανόνες των Αγίων Πατέρων, των πρώτων 7 Οικουμενικών Συνόδων. Αν δεν συμφωνούσαν με τις αποφάσεις και τους Ιερούς Κανόνες των Θεουμένων Πατέρων μας των πρώτων 7 Οικουμενικών Συνόδων, τώρα αυτές οι Σύνοδοι θα ήταν Αιρετικές και όχι Ορθόδοξες, και οι Άγιοι Φώτιος και Γρηγόριος Παλαμάς θα ήταν Αιρετικοί και όχι  Άγιοι.
Γιατί η Σύνοδος της Κρήτης για εμάς τους Χριστιανούς είναι Αιρετική και αδυνατούμε να την δεχτούμε για Ορθόδοξη; Διότι δε συμφωνεί, με τις Αποφάσεις και τους Ιερούς Κανόνες των Αγίων της Εκκλησίας των 7 Οικουμενικών Συνόδων, του Αγίου Φωτίου και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, αντιθέτως τις καταφρονεί.
Με τους Αντίχριστους Οικουμενιστικούς Όρους των Πατέρων, (εκτός ολίγων εξαιρέσεων) της Συνόδου της Κρήτης ότι, "Η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδέχεται την ιστορικήν ονομασία άλλων ετερόδοξων χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών... προς αποκατάστασιν της ενότητός των Χριστιανών...εις τον διηρημένον χριστιανικόν κόσμον...", αθετούντο Σεβάσμιο και Σωτήριο Σύμβολο της Πίστεως μας, παραβαίνουν το Σοφό αυτό Σύμβολο που θέσπισαν και έγραψαν οι Αλάθητοι Οκουμενικοί Πατέρες μας.Δεν αποδέχονται την Ενότητα τις Μοναδικής Ουσιαστικής, και Μοναδικής Ιστορικής, Καθολικής και Αποστολικής Αγίας Εκκλησίας Του Χριστού, και την αποκλειστικότητα του Βαπτίσματος Αυτής.
Πληροφορούμε τους καλούς Πατέρες της Αιρετικής Συνόδου της Κρήτης, ότι δεν νοείται ούτε λογικά, ούτε βέβαια δογματικά, αβάπτιστος-χριστιανός, ούτε βεβαίως βεβαίως, βάπτισμα δίχως ιεροσύνη, και ιεροσύνη έξω από Εκκλησία. Λοιπόν, για να μπορέσουμε εμείς οι Χριστιανοί να αποδεχτούμε τη Σύνοδο της Κρήτης ως Ορθόδοξη και όχι  ως Αιρετική, και τους Επισκόπους και όσους αποδέχονται τους Όρους της Συνόδου της Κρήτης, για Ορθοδόξους και όχι για Οικουμενιστές Αιρετικούς, που επιφέρουν Σχίσμα στην Εκκλησία Του Χριστού με τις Αιρετικές κακόδοξες διδασκαλίες τους, θυμίζοντας τους και τον φοβερό λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου,"το σχίσμα στην Εκκλησία είναι τέτοια αμαρτίαπου δεν συγχωρείται ούτε με το αίμα του μαρτυρίου", πρέπει να μας πούνε σύμφωνα με ποια απόφαση Οικουμενικής Συνόδου έως και του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά , βάσει ποιου Όρου, ποιου Ιερού Κανόνος , ποιου Κειμένου από Πρακτικά, έστω ποιας προτάσεως ποιας λέξεως, που το βρήκαν τέλος  πάντων κάπου να γράφεται αυτό. Να μας διαβεβαιώσουνοι Πατέρες, ποια Οικουμενική Σύνοδος ήταν η πηγή  της πληροφορίαςτους, όπως είχαν χρέος και δικαίωμα να ήταν, ότι δηλ. η ιστορική ονομασία των βλάσφημων Αιρέσεων είναι χριστιανικές εκκλησίες;
 Ότι οι Αναθεματισμένοι αμετανόητοι αβάπτιστοι Αιρετικοί είναι βαπτισμένοι χριστιανοί ωσάν τους Ορθοδόξους, και οι Οικουμενιστές Πατέρες με την περίσσια αγάπη που έχουν, περισσότερο δε και από τους Θεοφόρους Αγίους, και από τον ίδιο τον Χριστό θέλουν να μας ενώσουν για να μην είμαστε χωρισμένοι μεταξύ μας και στεναχωρημένοι; !!!
Γιατί λέτε Χριστιανοί μου χρειαζοταν να γίνει αυτή η Σύνοδος, που την ετοίμαζαν οι Οικουμενιστές εδώ και 100 χρόνια, αν υπήρχαν γραπτοί στις Οικουμενικές Συνόδους οι Όροι,  Αιρετικές-ετερόδοξες Χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες, ή αιρετικοί Χριστιανοί; Δεν υπήρχαν,  γι΄ αυτό χρειαζόταν να γίνει αυτή η Σύνοδος της Κρήτης, διότι αυτοί οι Όροι δεν έχουν γραφτεί ούτε σε μια λεξούλα από τους θεοσόφους Οικουμενικούς Πατέρες μας στις Οικουμενικές Συνόδους, αντιθέτως υπάρχουν Όροι Οικουμενικών Συνόδων και Ιεροί Κανόνες που ορίζουν ότι, οι Αιρετικοί μήτε Χριστιανοί είναι, μήτε Χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες, αλλά αβάπτιστοι αναθεματισμένοι λαϊκοί. Δηλαδή οι χριστιανοί τους θεοδίδακτους Οικουμενικούς  Αγίους Πατέρες μας θα τους περιφρονήσουμε; Θα τους καταργήσουμε; Το ήξεραν οι Οικουμενιστές αυτό, ότι δεν υπήρχαν γραμμένοι αυτοί οι Όροι, είχαν πρόβλημα, δεν μπορούσαν να ενωθούν, δεν ήταν επίσημη θέση Εκκλησίας αυτές οι κακοδοξίες τους, έπρεπε να διατυπωθούν Συνοδικώς Όροι, να γίνει επίσημη γραμμή της Εκκλησίας. Στην Αντιπατερική και Ανορθόδοξη Σύνοδοτης Κρήτης το πέτυχαν, τώρα οι Οικουμενιστές θα ενωθούν, είναι θέμα χρόνου. 
Χριστιανοί μου , ο Οικουμενισμός είναι η τελευταία αίρεση της Εκκλησίας, δεν θα υπάρξει άλλη.  Με αυτή την παναίρεση όπως την κατονομάζει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, θα φέρουν,οι ανά τον κόσμο Οικουμενιστές, τον Αντίχριστο. Προς απόδειξη αυτών που λέμε,οι παρακάτω φωτογραφίες είναι μετά την Αιρετική Σύνοδο της Κρήτης όπου πλέον αναγνωρίστηκαν Συνοδικώς οι Αιρέσεις Χριστιανικές εκκλησίες, και οι αιρετικοί βαπτισμένοι χριστιανοί.
Κάθισμα Αγίου Νικολάου.

6 σχόλια:

Σάλπισμα Ζωής είπε...

Ευλόγησον γέροντα.
Καθαρός ΛΟΓΟΣ - καθαρό ΧΡΥΣΑΦΙ.
Συνέχισε. Είμαστε δίπλα σου.
π. Φώτιος Βεζύνιας

ΣΕΒΑΧ Ο ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ είπε...


ΑΞΙΟΣ ΠΑΤΕΡ ΜΑΚΑΡΙΕ, ΜΗΝ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ.

ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΕΣ ΕΙΝΑΙ, ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ. ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ.ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΤΣΙ;!

ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΙΕΡΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΛΕΕΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΕΑΣ ΣΤΟ 11.55 ΛΕΠΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 31.55 ΛΕΠΤΟ. ΜΕΤΑ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ ΚΙ ΟΛΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ; ΕΤΣΙ ΠΑΡΑΣΥΡΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ.

ΝΑ ΤΟ ΔΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ.

ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ.

Gedenkgottesdienst anlässlich des Anschlages am Breitscheidplatz in Berlin am 19. 12. 2016

https://youtu.be/NxhV92JKgqI

ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΕΒΑΧ Ο ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

Απόστολο είπε...

Πόσο σύντομα περιεκτικός, ξεκάθαρος, θεολογικός λόγος που αναπαύει!

Ανώνυμος είπε...

Άστο πάτερ μου, δεν το κατέχεις το "άθλημα" της θεολογίας!

Ανώνυμος είπε...

Ξαναχτύπησε ο μέγας θεολόγος της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ασυναρτησίας 5:07. Στο χώ ξαναπεί άντε να ανάψεις κάνα κηροπήγιο τύπου Ασίζης μαζί με παπικους, μουσουλμάνους , κόπτες, προτεστάντες ,βουδιστές ,ινδουιστές και το Βαρθολομαίο .

ΑΣΙΚΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ είπε...

ΕΥΛΟΓΗΣΟΝ.ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com