20 Ιαν 2017

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 20.1.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Διατὶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀρνεῖται να δώση ἐξηγήσεις; Ὁ Πατριάρχης ἠρνήθη νὰ ἀπαντήση εἰς τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἐζήτησεν ὁ ἴδιος νὰ ἀποστείλωμεν.
Ἡ ἀγάπη σείει τὴν γῆν. Τοῦ Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου (†).
Ἱεροκοινοτική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Ἐν Κρήτῃ Συνόδου.

Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Ἐλευθερουπόλεως περὶ τοῦ κινήματος «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»
Xαίροις τῶν πατέρων ὁ μιμητής, καί τῶν διδασκάλων, ὁ θεόσοφος ἐκφραστής. Ἐπιμνημόσυνος ὁμιλία διὰ τὸν μακαριστὸν π. Ἐπιφανιον Θεοδωροπουλον. Τοῦ Ἀρχιμ. π. Νικοδήμου Γ. Ἀεράκη.
Ὁ ταπεινὸς καὶ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου π. Μᾶρκος. Γράφει ὁ κ. Κλεομένης Στεργίου, Γυμνασιάρχης.
Τὸ θανάσιμον πλῆγμα κατὰ τοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τοῦ κ. Στεφάνου Κοντοστάνου, Συνταξιούχου διδασκάλου.
Θεολογικόν Σχόλιον εἰς τὴν Ἐγκύκλιον τῆς Ἱ. Μ. Φλωρίνης.
Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ. Μία ἑλληνορθόδοξος κριτικὴ ἐναντίον τῆς ἀοράτου δικτατορίας τῶν Σιωνιστῶν. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος.
Ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ εἰς τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖον
Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τοῦ λαοῦ. Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης σύμμαχος καὶ προαγωγὸς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Τό λειτουργικόν τυπικόν τῆς Μ.τ.Χ. Ἑκκλησίας.
Μασωνικὸν τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς διασκέψεως Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν!
Τὸ Ἰσλὰμ εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ ἡ σύγκρουσις τῶν πολιτισμῶν. Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Χαλαζιᾶς.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com