20 Νοε 2016

Εισόδια της Θεοτόκου- Η νοητή περιστερά (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Ἡ νοητὴ περιστερὰ
«…Ἡ περιστερὰ ἡ ἀμόλυντος… ἐν σκηνώματι ἁγίῳ κατοικεῖν ᾑρε- τίσατο» (ᾠδὴ γ΄, β΄ καν. Εἰσοδ., δ΄ τροπ.). «Ἡ …ἁγνὴ περιστερὰ προσηνέχθη κατοικεῖν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ…» (ᾠδὴ στ΄, β΄ καν. Εἰσοδ., γ΄ τροπ.
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, 21 Νοεμβρίου εἶνε μεγάλη θεομητορικὴ ἑορτή· ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὰ Εἰσόδια τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com