24 Νοε 2016

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 25.11.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Μήδεια διὰ τὸ δημογραφικὸν τὸ «Σύμφωνον» τῶν πολιτικῶν. Τά κόμματα δέν ἐνδιαφέρονται διά τό Εὐαγγέλιον, ἀλλά διά τό φραγγέλιον τῆς Εὐρώπης!
Ὁ Τρὰμπ καὶ τὰ Θρησκευτικά! Ἡ ἐπανάστασις τῆς σιωπηλῆς πλειοψηφίας, ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὰς ρίζας καὶ τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

Μασωνία - Θεολογία - Πολιτική. Μία ἀπάντησις εἰς ἕν σχόλιον. Γράφει ὁ πρωτοπρ. π. Βασίλειος Ἐ. Βολουδάκης.
Μεταναστευτικόν: Ἡ ἔνταξις εἰς τὰ δημόσια σχολεῖα καὶ ἡ κυβερνῶσα «ΑΡΙΣΤΕΡΑ». Προσπαθοῦν νὰ βάλουν ταφόπλακα εἰς τὴν Παιδείαν μας. Ὅταν τὸ Κράτος βάλλη κατὰ τοῦ Ἔθνους-Γένους, ὀφείλομεν νὰ ἀντιδράσωμεν. Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Γ. Κρητικός, διδάσκαλος.
Ἡ ἑκούσιος πτῶσις τοῦ Πάπα. Τοῦ μοναχοῦ Ἀρσενίου, Ἱ. Σκήτη Κουτλουμουσίου Ἁγ. Ὄρους.
Δικαίωμα εἰς τὴν δυστοπίαν. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Ζιαμπάρας.
Τοῖς «κείνων» ρήμασι πειθόμενοι οἱ πολιτικοί. Ταπεινῶς πρὸς τοὺς ἀγωνιζομένους διὰ τὴν πίστιν κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς σημείωμα ἐνημερωτικὸν διὰ στοιχείων ἀδιασείστων.
Κράτος καὶ Ἐκκλησία. Τοῦ κ. Χρίστου Γ. Ρώμα, θεολόγου καί φιλολόγου.
Ἡ υἱοθεσία ἀπό ὁμόφυλα “ζευγάρια’’ δέν θά ἀργήση. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Τὰ αἴτια τῆς θείας ἐγκαταλείψεως. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου Παπαδάκη Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας.
Διαπλοκλή καί Δωροδοκία. Ποία προηγεῖται καὶ ποία ἀκολουθεῖ; Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη.
Ἡ χρῆσις τοῦ ὅρου “Ἐκκλησία” διὰ τὰς Χριστιανικὰς ὁμολογίας.
Ὁ Πανάγιος Τάφος καὶ ὁ Ἑλληνισμός.
Οἱ ἀγωνιζόμενοι δικαιώνονται. Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μπούσιας, Καθηγητής, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
Ἡ μάχη διὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπικὴν διαδοχήν.
Τὸ Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως καὶ σύμβουλοι κατηύθυναν τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com