4 Οκτ 2016

Διωγμός π. Παϊσίου – Ἱ.Μ. Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ


Αποτέλεσμα εικόνας για Ἀρχ. Παϊσίου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Ἁγιορεῖτες Πατέρες.
  Ἃγιον Ὂρος  3/10 (20/9 ἐκ. ἡμ.)
 Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου
--ΕΚΤΑΚΤΟ—
          Ἡκλιμάκωση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ διωγμοῦ κατὰ τῶν γνησίων, καὶ ὄχι "μισθωτῶν" ποιμένων, εἶναι γεγονός. Ἡ ὑπεράσπιση ἀπὸ ἕναν ὀρθόδοξο λεβίτη τοῦ αὐτονόητου -γιὰ ἄλλες ἐποχές- δηλαδὴ τῆς ἀκεραιότητος καὶ καθαρότητος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἔναντιτῶν αἱρετικῶν, ψυχικὰ κολάσιμων, διδασκαλιῶν ὅσο καὶ ὁ, κατὰ τοὺς ἁγίους Πατέρες ὑποχρεωτικὸς, ἒλεγχος κατὰ τῶν διδασκόντων –συνευδοκούντων πρὸς αὐτές, σήμερα καθίσταται ΑΙΤΙΑ ΔΙΩΓΜΟΥ. Ἡ ἄρνηση σιωπῆς, ἐν καιρῷ κηρυσσομένης αἱρέσεως, ἀπὸ ἐπαινετὴ κατήντησε ψεκτή, δεῖγμα "φανατισμοῦ" καὶ ἀπόδειξη μή "διακριτικῆς" καί "ἀγαπώσης" καρδίας.

            Ἡ περίπτωση τοῦ γέροντος Ἀρχ. Παϊσίου, καθηγουμένου τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, εἶναι σὲ ὅλους τοὺς ἀντιοικουμενιστὲς πιστοὺς γνωστή. Ἀντὶ λοιπὸν τοῦ ὀφειλομένου ἐπαίνου, ἡ Μητρόπολις Φλωρίνης ἐπροχώρησε τὴν Παρασκευὴ 30 Σεπτεμβρίου στὴν ἀπόφαση ἔκπτωσης τοῦ γέροντος ἐκ τῆς ἡγουμενικῆς θέσης καὶ τοῦ διεβιβάσθη νὰ ἐγκαταλείψη τὴν μονή. Ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε καὶ στὶς περιπτώσεις τῶν Χιλανδαρινῶν πατέρων, τοῦ γέροντος Σάββα Λαυρεώτου καὶ τοῦ γέροντος Χερουβεὶμ τοῦ Ἱ.Κ. Ἁγ. Ἰωάννου Κουκουζέλη (Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας), ἔτσι καὶ ἐδῶ ὁ ὁμολογιακὸς ἀγώνας στέφεται μὲ τὶς δάφνες τοῦ διωγμοῦ, κατὰ τὸ ρητὸν " ὁ θέλων εὐσεβῶς ζεῖν, διωχθήσεται".
            Στὸ χῶρο αὐτοῦ τοῦ μικροῦ σημειώματος περιοριζόμαστε μόνο νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Ἱ.Μ. Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ ὄχι ἁπλῶς ἐξωραΐσθη ἀλλὰ κυριολεκτικῶς ἐκ βάθρων ἐκτίσθη ὑπὸ τοῦ γέροντος Παϊσίου, μέσω εἰσφορῶν πιστῶν χριστιανῶν ἐχόντων εὐλάβεια πρὸς τὸ ἔργο καὶ τὴν ἀγωνιστικότητα τοῦ  γέροντος.
Αὐτὸς εἶναι καὶ ἕνας λόγοςποὺ δὲν τιμᾶ οὐδόλως τὶς ἀστυνομικὲς ἀρχές, οἱ ὁποῖες διὰ τῆς συνεχοῦς παρουσίας ἀσφαλιτῶν, κάθε ἄλλο παρὰ διακριτικῆς, ἔχουν διαμορφώσει ἕνα κλῖμα φόβου καὶ ἀπειλῆς ἔξωθεν τῆς μονῆς, τόσο γιὰ τοὺς προσερχομένους πιστοὺς ὅσο καὶ γιὰ τὸν γέροντα.
            Ἐντέλει διωγμὸς αὐτός, ὅπως καὶ τῶν ἁγιορειτῶν πατέρωνδὲν συνιστᾶ τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν ἔμπρακτη ἐφαρμογὴ τῆς παραγράφου 22 τοῦ ἐπαίσχυντου κειμένου τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, αὐτοῦ περὶ τῶν σχέσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τοὺς αἱρετικούς, καὶ ὁποία ὁμιλεῖ περὶ καταδίκης τῶν "διασπαστῶν" τῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ "ἀτόμων ὁμάδων". γέροντας Ἀρχιμ. Παΐσιος διασπᾶ τὴν "ἑνότητα" καί "ἀγάπη"  τῶν συμπορευομένων μετὰ τοῦ οἰκουμενιστικοῦ Φαναρίου.

21 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η παύση του π.Παϊσίου από τα καθήκοντα του ηγουμένου είναι απολύτως δικαιολογημένη .! Διότι πρώτος ο π.Παϊσιος έπαυσε το μνημόσυνο της ορθόδοξης προϊστάμενης αρχής του .! Δηλαδή πράξη αντικανονική σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας μας .!

Το γεροντικό έχει ακριβώς ειδική περίπτωση για την αντιμετώπιση των αιρετικών .!
Δηλαδή το παράδειγμα του γέροντα με τον υποτακτικό .! Υποτακτικό που προπορευόταν του γέροντος στην συνάντηση που είχε στο δρόμο του με τον ειδωλολάτρη .!

Όσοι γνωρίζουν την συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρει το γεροντικό , γνωρίζουν και την κατάληξη του υποτακτικού .

Εύχομαι καλή μετάνοια στον π.Παϊσιο , και πιστεύω πως ο επίσκοπος μας λυπάται όπως ο γέροντας τον χαμό του υποτακτικού του .!

Λ.Κ

Ανώνυμος είπε...

Ο Πατέρας Παϊσιος επέλεξε μόνος Του την οδό της αληθινής Ομολογίας. Γνώριζε και περίμενε τα όσα θα επακολουθούσαν. Τον αληθινό έπαινο που του αντιστοιχεί θα τον λάβει από Τον Αγωνοθέτη Χριστό μας και τους αληθινούς δούλους Του. Στην πλούσια στα λόγια εποχή μας, αλλά ως αποδεικνύεται φτωχή στην Ομολογιακή πράξη, υπήρξε τουλάχιστον Αυτός ο Ένας Κληρικός, που έτρεξε προς Δόξα Χριστού, να λάβει το Στεφάνι του πνευματικού Μαρτυρίου Του

Αντωνίου Φ. είπε...

Παρακαλούμε το έγκριτο ιστολόγιο σας να μας πληροφορήσει ποιοι είναι οι "Αγιορείτες Πατέρες" της ανακοινώσεως αυτής. Ονόματα, Κελλιά κλπ.
Διαφορετικά αν έχει σταλεί έτσι όπως δημοσιεύεται η ανακοίνωση θεωρείται ανώνυμη και ουσιαστικά προβοκατόρικη. Υπερβολική και η χρήση της λέξεως Διωγμός, εφόσον ισχύει η διακοπή του μνημοσύνου του οικείου Ποιμενάρχου που λέει το προηγούμενο σχόλιο.

Ανώνυμος είπε...

Όλο αυτό ξέρετε τί μου θυμίζει; Τους τύπους που τηρούσαν οι Φαρισαίοι. Όταν έσωζε έναν ασθενή ο Χριστός το Σάββατο τον κατακεραύνωναν! Όταν έτρωγαν σιτάρι από τους αγρούς οι μαθητές τους κατέκριναν. Όταν δεν έπλυνε τα χέρια του τον έλεγχαν. Αντί να κοιτάμε την ουσία,βλέπουμε τους τύπους,φαρισαίζουμε...Δηλαδή δεν έκανε καλά ο πατέρας Παίσιος; Που υπερασπίζετε τα της ορθής πίστεως; Tι να πει κανείς,τόση τύφλα εν αρτιμελεία δε περίμενα να παρακολουθώ.

Ανώνυμος είπε...

Λέτε στο σχόλιό σας ΛΚ : "Διότι πρώτος ο π.Παϊσιος έπαυσε το μνημόσυνο της ορθόδοξης προϊστάμενης αρχής του .! "

Μπορείτε να αποδείξετε, όχι με δικά σας επιχειρήματα, αλλά με βάση την Αγία Γραφή, τους Ιερούς Κανόνες και τους Πατέρες της Εκκλησίας ότι ο νυν Μητροπολίτης Φλωρίνης είναι πραγματικά Ορθόδοξος ??? Αν μπορείτε να μας "διαφωτισετε" ???

Κυριάκος Βαρβέρης

Ανώνυμος είπε...

Το πρόβλημα στη βάση του δεν είναι η παύση του μνημοσύνου αλλά το ότι ο κ. Θεόκλητος ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΙΡΕΤΙΚΟ!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ε.Κ.
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΗ....ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΠΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ....ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ....Η ΜΟΝΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΞΟΔΑ ΧΤΙΣΤΗΚΕ!!!!ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ΟΥΤΕ Ο ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ!!!!ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ,ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΪΣΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ.....ΜΕ ΤΑ 1500 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΣΤΑ 18 ΧΡΟΝΙΑ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΗ....ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!!!!

Ανώνυμος είπε...

Κυριάκο Βαρβέρη σοβαρά μιλάτε ή μας κάνετε πλάκα;
Το ερώτημα σας είναι μόνο για γέλια. Δεν χρειάζεται καμμία απάντηση.

Φυσικά και ο Φλωρίνης Θεόκλητος είναι Ορθόδοξος.


Αλ.

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Παΐσιος είναι ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ.

ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.

ΚΡΙΜΑ...
ΔΕΝ ΑΞΙΖΕ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ.

ΚΡΙΜΑ
ΚΡΙΜΑ
ΚΡΙΜΑ

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 10,24μμ δική σας έωλη η άποψη οτι ο π. Παΐσιος είναι ομολογητης.
Άδικη και έωλη η άποψη ότι ο μητρ. Θεόκλητος στηρίζει τους Οικουμενιστές.
Για σοβαρέψου.

Ανώνυμος είπε...

Προς κύριο /α Αντωνίου Φ.

Υπογράφουν οι : γέρων Γαβριήλ της μονής Κουτλουμουσίου ,γέρων Σάββας Λαυρεώτης καί γέρων Χαρίτων Καρυές Παραλείπονται οι υπογραφές όλων των υπολοιπων γιατί δέν είναι δυνατον αυτό να γίνεται πάντα λόγω δυσκολίας στην επικοινωνία κ.τ.λ.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ 8:54 εσυ σοβαρέψου,
Μιλάμε για την πίστη μας και τους παραδοπιστους οικουμενιστες.
Η αυλοκολακεια πρέπει να έχει και όρια.
Προσπαθείτε να αναγαγετε επισκόπους σε μικρούς πάπες.
Καθόλου παριεργο μιας και όλοι οι οικουμενιστες έχετε χάσει το μπούσουλα περί τη πιστη. Γνωστός οικουμενιστης επίσκοπος υποστηρίζει ότι η εκκλησία ειναι επισκοποκεντρικη. Καταλαβετε επιτέλους ότι η εκκλησία έχει κέντρο τον Χριστό, την Ιερά Παραδωση όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 1:18 π.μ. εσύ να σοβαρευτείς.
Ο 8:54 μίλησε για τον Φλωρίνης Θεόκλητο, όχι για οικουμενιστή.
Ο 8:54 δεν είναι αυλοκόλακας. Μην κάνεις τον έξυπνο και τον ξερόλα.
Ο 8:54 δεν ανάγαγε τον Φλωρίνης Θεόκλητο σε μικρό πάπα, ούτε κανένα επίσκοπο.
Ο 8:54 δεν είπε ότι η Εκκλησία δεν έχει κέντρο τον Χριστό, την Ιερά Παράδοση όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες.
Πριν γράψεις σκέψου λιγάκι και μην πετάς ό,τι σου κατέβη στο μυαλό σου.

Σ.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Αλ. παραθέστε επιχειρήματα κι αφήστε τις αερολογίες!

Λ.Κ. λυπάμαι που δε μπορείς να δεις καθαρά! Πέρα από το γεγονός ότι ορθώς έπαυσε το μνημόσυνο του π.Θεοκλήτου ο π.Παΐσιος, ακόμα, και λάθος να ήταν...

ο χαμογελαστός και όλος αγάπη Μητροπολίτης εκδικείται; τιμωρεί; διώκει;

Κρίμα γιατί και δίκιο να είχε, αυτοκαταστρέφεται με το μίσος που δείχνει και με τη μανία που κυνηγάει όσους πραγματικά αγωνίζονται και δε σπέρνουν υποκριτικά χαμόγελα και προδίδουν την πίστη!

α! και το γνωστό τροπάρι περί ορθοδοξότητας του Επισκόπου μην το ξαναρχίσεις... έχει καταντήσει γελοίο το θέμα! Δε γίνεται να επαινείς τον Βαρθολομαίο και να είσαι Ορθόδοξος! 1+1=2!

Αν όντως είναι ορθόδοξος ο μητροπολίτης να βγει και να αναιρέσει τις κατηγορίες κι όχι να αφήνει τον κάθε Λ.Κ να συμμαζεύει τα ασυμμάζευτα... Να βγει καθαρά μετά από αυτόν τον χαμό και να πει καταδικάζω τις ενέργειες του Πατριάρχη, καταδικάζω τη σύνοδο για τις αποφάσεις της (όχι έστειλα ένα υπόμνημα, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΩ), καταδικάζω κάθε κίνηση μητροπολίτη όπως του Ελπιδοφόρου, του Ιγνατίου κλπ. Μέχρι να βγει και να το πράξει αυτό αντρίκια και ορθόδοξα ό,τι μα ό,τι λες είναι χωρίς αξία, χωρίς αντίκρισμα και χωρίς ουσία!!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ 10:19 ηρεμησε και διάβασε καλύτερα τι σου γράφουν γιατί οι φωνές δε κάνουν δεν καλο στο διαλογο ούτε βοηθουν την επιχειρηματολογία σου.
Αντιστρέφοντας απλως τα επιχειρήματα των συνομιλητών σου δε σε βοηθά , μάλλον σε μπερδεύει.

Διαφωνεις σε κάτι από αυτά που γράφει ο 1:18;

Ή αυλοκολακεια αγαπητέ ειναι τόσο φανερή που κάνει μπαμ, διαφωνεις μήπως ότι ή αυλοκολακεια πρέπει να έχει όρια;

Το αν κάποιος μητροπολίτης είναι ορθόδοξος και όχι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ φαίνεται από τις πράξεις του .
ΤΟΣΟ ΑΠΛΌ. Προς τι οι φωνές;

Το σίγουρο είναι πως αν ένας μητροπολίτης διώκει ιερείς που πολεμούν τον οικουμενισμό και παράλληλα επαινεί και συνοργανωνει φιεστες με πρωτοπαλίκαρα του οικουμενισμου τότε αυτός ο μητροπολιτης ΝΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ,ΚΟΙΜΙΖΕΙ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥ και ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ.

Αν με αυτές τις οικουμενιστικες πράξεις φωτογραφίζεται ο οποίος μητροπολίτης ο Α ή ο Β ή ο δικός μου ή ο δικός σου τότε αυτό σημαίνει πως οι συγκεκριμένες μητροπόλεις πάσχουν βαριά από την ασθένεια του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. Αν τώρα αυτοί οι μητροπολίτες έχουν και υποστηρικτές τότε με συγχωρείς ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ είναι και ο επίσκοπος ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΕΠΙΣΚΌΠΟΥ.
ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

Ανώνυμος είπε...

Επιχειρηματολογία να παραθέσουν οι ανώνυμοι που γράφουν ότι επιτρέπεται ο κληρικός να διακόπτει το μνημόσυνο του Ορθόδοξου επισκόπου του.
Η διακοπή του μνημοσύνου του ορθόδοξου επισκόπου από ιερέα της επισκοπής του ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από τους Κανόνες της Εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 7 Οκτ. 11:00 μ.μ. άφησε στην άκρη τις συκοφαντίες ότι ο Φλωρίνης Θεόκλητος είναι Οικουμενιστής διότι γελάνε μαζί σου και τα παρδαλά κατσίκια!!!!

Άφησε και τις φωνές και το πάθος σου για τον Φλωρίνης Θεόκλητου. Δεν πείθουν αυτά.

Ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΟΥΤΕ ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ.
ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

Ανώνυμος είπε...

Άνώνυμε 7 Οκτ. - 12:20 π.μ. πρέπει να είχες πιεί πολύ αλκοόλ όταν έγραφες το σχόλιο σου.
Άκου εκεί που θα μας πεις ότι ο καλοκάγαθος Φλωρίνης Θεόκλητος έχει μίσος.
Δεν είσαι με τα καλά σου μου φαίνεται.

Μετανόησε διότι οι συκοφαντίες δεν είναι αστείο πράγμα για έναν τόσο καλό μητροπολίτη.

Ανώνυμος είπε...

Ο Σ. 6 Οκτ. 2016 - 10:19 π.μ. αναποδογύρισε τις φαντασίες του ανώνυμου 6 Οκτ. 2016 - 10:19 π.μ.

Ανώνυμος είπε...

Λάθος το σχόλιο 12:24 μ.μ
Ο Σ. 6 Οκτ. 2016 - 10:19 π.μ. αναποδογύρισε τις φαντασίες του ανώνυμου 6 Οκτ. 2016 - 1:18 π.μ.

Ανώνυμος είπε...

Ο 7 Οκτωβρίου 2016 - 12:20 π.μ. να παραθέσει επιχειρήματα και να αφήσει τις αερολογίες. Μην γράφει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι του.Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com