6 Οκτ 2016

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 7.10.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ναυάγια ναυαγιῶν εἰς τὸν διάλογον διὰ τὸ πρωτεῖον. Οἱ φιλοπρωτεύοντες πηδαλιοῦχοι εὑρίσκονται εἰς περιδίνησιν γύρω ἀπὸ τὸ ἀγκυροβόλιον τῶν σκοπιμοτήτων των.
Ἀνοικτὴ ἐπιστολή-ὁμολογία διὰ τὴν «Σύνοδον» τῆς Κρήτης.

Τὸ τρίτον εἶδος ἀθεΐας. Τοῦ Σεβ. Κυθήρων Σεραφείμ.
Σεβ. Πειραιῶς: “Προσβάλλεται τό θρησκευόμενο πρόσωπο”.
Ἀπάντησις εἰς Μητροπολίτην τῶν «Νέων Χωρῶν» διὰ τὸ ποῖοι διασποῦν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Π. Κερμενιώτης.
Περὶ τοῦ ψευδωνύμου μηνύματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Κύπρου. Τοῦ κ. Παναγιώτου Π. Νούνη, Θεολόγου.
Ἡ εὐθύνη τῶν Ἡγουμένων. Ἀνοικτὴ ἐπιστολή. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Κεσίδης.
Aἱ τεκτονικαὶ παρεμβάσεις εἰς τὴν Ἱστορίαν.
Θεολογικόν Συνέδριον εἰς τήν Ναύπακτον. Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία;
Τέλος εἰς τήν καταπίεσιν τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν Κυβέρνησιν ζητεῖ ὁμοφώνως ἡ Ἱεραρχία.
«Ἡ Ὀρθοδοξία τῆς Μ. Ἀνατολῆς προσβλέπει εἰς τήν Ἑλλάδα». Τοῦ Δημ. El Khoury.
Διὰ τὸν λεγόμενον “Ἐπανευαγγελισμὸν εἰς τὴν Εὐρώπην”. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Ἀόρατος πραγματικότης. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com