7 Σεπ 2016

Απαντήσεις και εξηγήσεις σχετικά με την διακοπή μνημοσύνου από τον Αρχιμ. Παΐσιο Παπαδόπουλο ηγούμενο της Ι. Μ. Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Φιλώτα

Αποτέλεσμα εικόνας για Αρχιμ. Παΐσιο Παπαδόπουλο
Απαντήσεις και εξηγήσεις σε ερωτήματα, σχόλια σε αναγνώστες και θεατές των video που παρουσιάστηκαν σχετικά με την διακοπή μνημοσύνου από τον Αρχιμ. Παΐσιο Παπαδόπουλο ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Φιλώτα
Α. Σχετικά με το ότι δημιουργούμε σχίσμα
Γιατί ισχυρίζεσθε ότι εμείς κάνουμε σχίσμα εφ’ όσον θέλουμε να κρατήσουμε απαραχάρακτη την ορθή πίστη και ενεργούμε σύμφωνα με προηγούμενα παραδείγματα της εκκλησιαστικής ιστορίας και όχι εσείς που την νοθεύετε την εξ αποκαλύψεως πίστη αφού κηρύσσετε και ενεργείτε έχοντας εγκολπωθεί διαφορετικά από τους Αγίους Πατέρες είτε διότι δεν αντιδράτε στην αίρεση με την σιωπή και με το να μην παίρνετε θέση;

1. Για το πρώτο. Έχουμε πει ότι στην εποχή μας, όπου η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν κάνει άλματα και στην πληροφορική, η ενημέρωση και πληροφορία τρέχουν με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κοινωνικής δικτύωσης τόσο, που είναι πλέον εύκολο να αποδειχθεί τι πρεσβεύει κανείς από την μετάδοση ήχου και εικόνας, τα οποία είναι η καλύτερη κατάθεση μαρτυρίας των όσων γίνονται. Μια απλή και μόνο περιήγηση στο διαδίκτυο σε ιστολόγια που δίνουν μαρτυρία Ορθοδοξίας φτάνει για να αντιληφθεί ο καλοπροαίρετος αναγνώστης ότι οι οικουμενιστές έχουν ξεφύγει τελείως. Βρίθουν από περιπτώσεις και περιστατικά που καταδεικνύουν ότι οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν κρατούν Ορθοδοξία αλλά έχουν αποθρασυνθεί κιόλας με το να νομίζουν πως η Εκκλησία του Χριστού είναι τσιφλίκι τους που μπορούν να κάνουν ότι θέλουν και να χρησιμοποιούν τους κανόνες για να υπερασπίσουν την ασέβειά τους και να απειλούν με καθαίρεση όσους θέλουν να υπερασπίζονται την ορθή πίστη. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όμως επισημαίνει ότι κριτήριο και καθήκον ενότητος στην Εκκλησία δεν είναι μόνο η κοινωνία αλλά πρωτίστως η κοινή εξ αποκαλύψεως πίστη. «Ὅταν πάντες ὁμοίως πιστεύομεν τότε ἑνότης ἐστίν (ὑπάρχει)».Όπως γράφει ο π. Σάββας ο Λαυριώτης και συναγωνιστής «Πρῶτα προσβάλεται ἡ κοινὴ πίστη καὶ μετὰ ἡ κοινωνία. Τὴν παρέκκλιση ὅμως στὴν κοινὴ πίστη, ὅταν τὴν προκαλοῦν οἱ ἴδιοι οἱ Ἐπίσκοποι, τὴν ἀποενοχοποιοῦν καὶ ἐνοχοποιοῦν τοὺς συμμετέχοντες στὸ ἑπόμενο νόμιμο στάδιο, δηλ. αὐτὸ τῆς ἀντίδρασης καὶ διακοπῆς τῆς κοινωνίας. Ὁ Μ. Φώτιος σὲ μία ἐπιστολή του μᾶς πληροφορεῖ γιὰ μία Ἀποτείχιση ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν Καισάρεια. Τὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι, ὅτι θεωρεῖ ἀποστάτη τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Καισαρείας Παῦλο καὶ ὄχι τοὺς ἀποτειχισμένους. Διότι ἔγινε προδότης τῶν δογμάτων τῆς Πίστεως καὶ οἱ πιστοὶ ἀποτειχίστηκαν ἀπὸ αὐτόν, τὸν ἀποστρέφονταν τελείως καὶ οὔτε «“χαίρετε” δὲν τοῦ ἔλεγαν».
2. Για το δεύτερο, δηλαδή για εκείνους που ενώ γνωρίζουν ότι ο Πατριάρχης και οι συμφωνούντες μετ’ αυτού εξόκειλαν της ορθοδόξου πίστεως αλλά σιωπούν μη παίρνοντας θέση ο άγιος Αθανάσιος επισημαίνει: «Εἰ δέ τις προσποιεῖται ὁμολογεῖν μὲν ὀρθὴν πίστιν, φαίνεται δὲ κοινωνῶν ἐκείνοις (ἂν κάποιος προσποιούμενος ὁμολογεῖ τὴν ὀρθὴ πίστι, ἀλλὰ κοινωνεῖ μὲ τοὺς αἱρετικούς) τὸν τοιοῦτον προτρέψασθε ἀπέχεσθαι τῆς τοιούτης συνηθείας· καὶ ἐὰν μὲν ἐπαγγέλληται, ἔχετε τὸν τοιοῦτον ὡς ἀδελφόν· (καὶ ἐὰν σᾶς ὑποσχεθεῖ ὅτι θὰ διακόψει τὴν κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς -καὶ τὸ πράξει- νὰ τὸν ἔχετε ὡς ἀδελφὸ σας) ἐὰν δὲ φιλονίκως ἐπιμένῃ τὸν τοιοῦτον παραιτῆσθε (ξεκόψτε ἀπὸ αὐτόν)». Όλος ο αγώνας στην εν Χριστῲ ζωή εξαρτάται από την προαίρεση του ανθρώπου, και αν θέλεις πραγματικά να γνωρίσεις ένα πρόσωπο ψάξε να βρεις τα κίνητρά του. Αυτό είναι που δείχνει την ποιότητα του ανθρώπου! Ο άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας επισημαίνει κάτι ακόμη εν προκειμένω· το τι πραγματικά θέλει κανείς φαίνεται από δύο αισθήματα, την χαρά και την λύπη. Χαρά έχει ο άνθρωπος για εκείνα που πολύ αγαπά και θλίψη έχει για εκείνα που αποστρέφεται. Επομένως, διαπιστώνοντας με τί χαίρεται και με τι λυπάται κανείς μπορούμε πληροφορηθούμε που έχει δοσμένη και την ψυχή του. Ο λόγος του Θεού που απευθύνεται προς τα μέλη της Εκκλησίας διευκρινίζει όμως «μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ· ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί. καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ· ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα»(Α΄ Ιω. 2,15-17). Επομένως δεν είναι συμβατό ο πιστός και μάλιστα ο Ποιμήν να έχει κοσμικά κριτήρια. Δεν θα αλλάξουμε το Ευαγγέλιο επειδή ορισμένοι εκκλησιαστικοί ταγοί σκέφτονται ή θέλουν να ενεργούν με διπλωματία. Να προδώσουμε την πίστη μας για να κάνουμε πολιτική; Υπήρξε ποτέ στην Εκκλησία μας τέτοια νοοτροπία; Με αυτό που έγινε στο Κολυμβάρι και γενικά με τις οικουμενιστικές κινήσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των περί αυτό, ισχυρίζονται ορισμένοι επίσκοποι (κανονικά θα έπρεπε να τους ονομάσω αλλά δεν μου αρέσει αυτό το πνεύμα, αφού όμως μας κατηγορούν στο εξής θα καταγράφονται τα λεγόμενά τους και θα εκθέτονται ονομαστικώς) ότι, «η φαναριώτικη διπλωματία γλύτωσε την Ελλάδα από τον πόλεμο». Είναι αυτά επιχειρήματα να λέγονται από επίσκοπους ομιλώντας μάλιστα στις συνάξεις; Κρατούμε το Ευαγγέλιο ή μήπως τελικά προβάλλουμε κάτι άλλο; Μήπως, άθελά μας ενεργούμε σύμφωνα με την Βίβλο της Νέας Εποχής και με την Νέα τάξη πραγμάτων δια της οποίας προσπαθούν να μας οδηγήσουν κάπου αλλού; Αν ομιλούμε, να ξέρουμε τι λέμε!

Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος

38 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η Εκκλησιαστική μας ιστορία έχει π.Παϊσιε το παράδειγμα του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας για το πως διευθετούνται αυτά τα λεπτά ζητήματα στην Εκκλησία μας .
Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας πέρασε τότε από σύνοδο τον τότε πατριάρχη Νεστόριο , και η σύνοδος ως ένα σώμα από κοινού έκρινε τον Νεστόριο αιρετικό και τον καθαίρεσε .
Εσείς από την πλευρά σας απειλήσατε δημόσια ότι θα διακόψετε το μνημόσυνο του επισκόπου σας . Διακοπή της μνημόνευσης του ονόματος του και αποτείχηση από αυτόν ισοδυναμεί με τον αφορισμό του επισκόπου από την πλευρά σας .! Αφορισμό ενός Ορθοδόξου επισκόπου , ενός επισκόπου Ορθού Φρονήματος .!Κάτι τέτοιο κανένας Ιερός Κανόνας δεν προβλέπει .!
Κρίνετε εσείς τους άλλους και συγκεκριμένα τον επίσκοπο του επισκόπου σας .

Και σας ρωτάμε απλά πράγματα :

Εσείς τι είστε ;
Είστε από μόνος σας σύνοδος ;
Σας έδωσε εσάς το δικαίωμα Ο Κύριος για να βάλετε την τάξη στην Εκκλησία μας χωρίς να το γνωρίζουμε ;
Υπάρχει τέτοιος κανόνας ώστε να σας επιτρέπει να εξετάζεται τον επίσκοπο του επισκόπου σας ;

Περιμένετε την απόφαση από τις σκήτες όπως αναφέρατε για να διακόψετε και εσείς την μνημόνευση. Μόνο που έχετε μια διαφορά με τις σκήτες.
Αν δεν κάνω λάθος εκείνοι αν θα διακόψουν την μνημόνευση ενός ονόματος , θα είναι του ονόματος του επισκόπου τους σύμφωνα με τον 15 Κανόνα .
Ενώ εσείς επειδή κρίνετε ως "αιρετικό" τον επίσκοπο του επισκόπου σας διακόπτεται την μνημόνευση του δικού σας επισκόπου χωρίς να καλύπτεστε από κανέναν απολύτως κανόνα .!

Ο Επίσκοπος μας είχε χρέος να στείλει το θέμα σας στην σύνοδο , για να μην σας κρίνει ο ίδιος . Και καλά έκανε .! Εκείνος με αυτή του την πράξη έδειξε ότι σέβεται το θεσμό της συνοδικότητας σε αντίθεση με εσάς .! Το έχει αυτό το δικαίωμα και δεν μπορεί κανένας να του το στερήσει . Από εκεί και πέρα ότι πει η σύνοδος της Εκκλησίας μας .

Λ.Κ

Ανώνυμος είπε...

ΛΚ : "Αν δεν κάνω λάθος εκείνοι αν θα διακόψουν την μνημόνευση ενός ονόματος , θα είναι του ονόματος του επισκόπου τους σύμφωνα με τον 15 Κανόνα .
Ενώ εσείς επειδή κρίνετε ως "αιρετικό" τον επίσκοπο του επισκόπου σας διακόπτεται την μνημόνευση του δικού σας επισκόπου χωρίς να καλύπτεστε από κανέναν απολύτως κανόνα .! "

Εδώ ο ΛΚ είδε άλλα σχόλια σχολιαστών και τα αναμασά σωστά λόγια. Όμως διαφορετικοί είναι αυτοί από τον ΛΚ.

Ανώνυμος είπε...«Κρεῖσσον ἐσφαλμένως μετά τῆς Ἐκκλησίας ἤ ἀκριβολογεῖν καί ὀρθοδοξεῖν ἔξω τῆς Ἐκκλησίας».

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Ξένος είπε...

Λ.Κ. Πρέπει νά γνωρίζεις ότι ο άγιος Κύριλλος προέτρεπε και επαινούσε τούς πιστούς της Κων/πόλεως που διέκοψαν το μνημόσυνο του Νεστορίου. Ο ίδιος όμως ως Πατριάρχης Αλεξανδρείας (δηλ. άλλης τοπικής Εκκλησίας), κίνησε μαζί με τον Ρώμης την διαδικασία καθαιρέσεως. Επομένως για τον ίδιο η διακοπή της κοινωνίας με τον Νεστόριο, θα ήταν αδιάκριτη και αδικαιολόγητη. Όχι όμως και για τους Κων/πολίτες, κληρικούς και λαϊκούς.

Ανώνυμος είπε...

«κρείσσων πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ»

(Άγιος Γρηγόριος θεολόγος)


Λ.Κ είσαι εκτός τόπου και χρόνου! Επιμένεις να εθελοτυφλείς και να αποκαλείς ορθόδοξο έναν επίσκοπο που δεν είναι! και μη ζητάς πάλι στοιχεία αρκετά σου παρέθεσαν! Κουραστήκαμε να διαβάζουμε...

Ανώνυμος είπε...

6.46

Είναι δυνατόν όταν η αίρεση βρίσκεται μέσα στη δόξα κάι στην μεγαλοπρέπεια της εσεις να μιλάτε για ακριβολογία; Όταν ολόκληρο τό οικοδόμημα γκρεμίζεται εσέις να λέτε : Προσέξ'τε ,κάτι σάς έπεσε ! Γίνεστε τουλάχιστον γελοίος και εκτός τόπου και χρόνου Επικαλείστε άλλα αντί άλλων για τά οποία μίλησαν οι άγιοι!

Ανώνυμος είπε...

@ (7 Σεπτεμβρίου 2016 - 6:46 μ.μ) ::τα έργα του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου έχουν ακριβή εντοπισμο , πχ ΕΠΕ 22,5 , ΠΑτρολογία κλπ. !!
Υπάρχουν και οι ψευτο - περικοπές !!
ΓΜΕ

Ανώνυμος είπε...

Ναι ανώνυμε 9:21 μ.μ. αυτό θα ίσχυε αν ο Θεόκλητος ήταν Βαρθολομαίος.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Λ.Κ., εκτροχιαστήκατε τελείως από την αίρεσή σας, την αμάθειά σας και την κακή συμπεριφορά σας.

Ποια είναι τα κίνητρά σας και υπερασπίζεστε τον Μητροπολίτη Φλωρίνης που παραπέμπει τον Αρχιμανδρίτη του στην ΔΙΣ ενώ θα έπρεπε όχι να συμμαχήσει μαζί του, αλλά να ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ στον αγώνα εναντίον της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού;

Ποια είναι τα κίνητρά σας και υπερασπίζεστε «την σύνοδο της Εκκλησίας μας», με τον αιρετικό πρόεδρό της και πολλά αιρετικά μέλη, που έφερε το ΑΝΑΘΕΜΑ με την αναίρεση του 72ου Κανόνος της ΣΤ’ Οικουμενικής Συνόδου;

Ποια είναι τα κίνητρά σας και αρνείσθε την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ απομάκρυνση από την ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΗ ΑΙΡΕΣΗ;

Με όσα εσείς υποστηρίζετε κακώς έκανε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός που απομακρύνθηκε από την τότε ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΗ ΑΙΡΕΣΗ.

Ανώνυμος είπε...΄΄ Σε μια εποχή που το παν έχει ισοπεδωθεί και ο συμβιβασμός με το κακό αποτελεί το κυρίαρχο μοντέλο συμπεριφοράς στην ελληνική κοινωνία βλέπουμε κάποιους να αναλαμβάνουν το ρίσκο να μη συμβιβασθούν αλλά να πολεμήσουν με σθένος για την πίστη τους παρόλο που είναι πιθανόν να καθαιρεθούν γι αυτήν τους την επιλογή.
Δε γνωρίζω αν έκανε καλά στη συγκεκριμένη περίπτωση και στη συγκεκριμένη συγκυρία ο συγκεκριμένος ιερομόναχος. Προφανώς βιώνει από καιρό μία κρίση συνειδήσεως και δεν υπέφερε άλλο η ψυχή του τα όσα αηδή και προδοτικά γίνονται στις μέρες μας.
Αποτελεί πάντως η πράξη του έκφραση ασυμβίβαστης διάθεσης και πόνου για την Ορθοδοξία που ασύστολα προδίδει ο πάπας της Ανατολής, συννηθισμένος επίσης να καρατομεί όποιον αντιστέκεται στις επιλογές του (ας θυμηθούμε το Μεθόδιο Φούγια, το Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου, το ΓΙΓΑΝΤΑ Νικόλαο Σωτηρόπουλο), τον οποίο κάποιοι επίσκοποι που φέρονται ως φιλοπαραδοσιακοί δεν τολμούν να ελέγξουν και υποδέχονται με τιμές στις επαρχίες τους...
Δεν είναι βέβαια τυχαίο το γεγονός ότι ο ομολογητής κληρικός διακονεί στην ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ παραδοσιακή και αντιοικουμενιστική μητρόπολη Φλωρίνης την οποία κλέισε ο π.Αυγουστίνος.
Ο τελευταίος όπως είναι γνωστό διέκοψε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα, έγραψε αντιοικουμενιστικά βιβλία και υπομνήματα, έστειλε τηλεγραφήματα και επιστολές και δεν καταδίκασε μονάχα τον οικουμενισμό αλλά επέκρινε και ονομαστικά τους πρωτουργούς του.
Τα όσα συμβαίνουν στις μέρες μας είναι, κατά τη γνώμη μου, απότοκος αφ ενός μεν της συντελούμενης προδοσίας αφ ετέρου δε της ακατανόητης ανοχής που έχουν επιδείξει κάποιοι ποιμένες απέναντι στην προδοσία και τους προδότες. Κατά τη γνώμη μου το μνημόσυνο του πατριάρχη Βαρθολομαίου θα έπρεπε να είχε διακοπεί τουλάχιστον μετά τα αηδέστατα γεγονότα του Νοεμβριου του 2006 στην Κωνσταντινούπολη. Τότε, ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ, δημιουργήθηκε μία άριστη ευκαιρία για να διακοπεί ο φρενήρης οικουμενιστικός κατήφορος του τελευταίου.
Έτω, όμως, και τώρα ήλθε η ώρα οι επίσκοποι που διατηρούν ακόμη ζώπυρα Ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας να αναλάβουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ τις ευθύνες τους.
Εννοείται πως ο πιστός λαός του Θεού δεν πρόκειται να δώσει σημασία στα όσα μη σοβαρά και θεολογικώς και εκκλησιολογικώς έωλα ακούγονται τελευταία περί ΔΗΘΕΝ ακυρότητος των μυστηρίων όταν ένας επίσκοπος δε μνημονεύει τον πατριάρχη! Δηλαδή οι χειροτονίες που έκανε ο π.Αυγουστίνος το 1970-1972 οπότε και είχε διακόψει το μνημόσυνο του Αθηναγόρα υπήρξαν άκυρες; Επιτρέπεται να λέγονται τέτοια πράγματα;
Η όλη κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, δεν προοιωνίζεται τίποτε θετικό. Πολύ πιθανώς να πάμε για σχίσμα με κύρια ευθύνη του πατριάρχη και του Φαναρίου γενικότερα και των ποιμένων που ανέχονται την προδοσία.΄΄Από όλη την μικρολογία των επαναλαμβανομένων σχολίων των ιδιων όπως φαίνεται ανωνύμων και ψευδωνύμων , που λένε εμμονικα τα ίδια πράγματα και λόγω της συγχύσεως και της ταραχής των δέν διαβάζουν τί τους λένε οι απαντώντες μέ πολύ σοβαρές τοποθετήσεις, θα ήθελα να ξεχωρίσω το σχόλιο που παραπάνω παραθέτω του δυστυχώς ανωνύμου σχολιογράφου Ας το διαβάσουμε μέ προσοχή όχι μόνο εμείς οι λαϊκοί αλλά καί οι επίσκοποι καί ο επίσκοπος Θεόκλητος και οι συνοδικοι που θά κρίνουν την συγκεκριμένη υπόθεση και θα πρέπει να διαμορφώσουν την στάση τους απένταντι στις κλιμακούμενες αντιδράσεις Η πλειονότητα των επισκόπων, που δέν έχουν ευαισθητοποιηθει καί έχουν οδηγήσει την εκκλησία σέ ένα τέλμα, θα πρέπει να προσέξουν να μήν χειραγωγηθούν απο τους επιθετικούς οικουμενιστές, οι οποίοι θελουν να οδηγήσουν την εκκλησία καί την φιλτάτη πατρίδα σέ περιπέτειες καθοδηγούμενοι σέ αυτό από τά σκοτεινα σιωνιστικά κέντρα της παγκοσμιοποίησης, τά οποία απεργάζουνται τον εθνικό καί εκκλησιαστικό μας αφανισμό Είναι αναγκαίο να έλθουν τά σκάνδαλα ,αλλά αλλοίμονο σέ αυτούς που θα τά προκαλέσουν Ειναι καλύτερα να φουντάρουν ....

Ανώνυμος είπε...

καλά τα λέει ο Λ.Κ.

Ανώνυμος είπε...

Προς 7 Σεπτεμβρίου 2016 - 9:21 μ.μ.

Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας εξηγούσε πράγματα λεπτά και δογματικά που ο λαός εκείνη την εποχή δεν τα γνώριζε σε βάθος .! Μπορεί όπως αναφέρεις να επαινούσε εκείνους τους κληρικούς και λαϊκούς της Κωνσταντινουπόλεως , αλλά το έκανε διότι εκείνοι είχαν να στηριχθούν επάνω του . Το Πρωτείο Αληθείας που είχε ήταν αναγνωρισμένο τότε από όλους , ακριβώς διότι είχε την φώτιση από Τον Θεό να εξηγεί σε βάθος πράγματα τα οποία δεν γνώριζε πολύ καλά ο λαός , αλλά και οι άλλοι πατριάρχες .!
Σήμερα δεν μπορεί να επαινέσει εκείνους που αποκόπτονται , διότι αυτοί που διακόπτουν την μνημόνευση δεν έχουν να στηριχθούν πουθενά και αποκόπτονται γενικά από το σώμα της Εκκλησίας μας , από την εξ΄ ολοκλήρου Εκκλησία.! Αποκόπτονται από όλους .! Δεν έχουν καμία κεφαλή , και σώμα χωρίς κεφαλή δεν υφίσταται .

Προς Ανώνυμο 10:25 μ.μ.

Το σχόλιο το οποίο σχολιάσατε δεν είναι δικό μου .! Δεν το έγραψα εγώ .! Τα δικά μου σχόλια υπογράφονται από κάτω με το Λ.Κ

Λ.Κ

Ανώνυμος είπε...

αγαπητε Λ.Κ.
Ο επισκοπος τον οποιο υπερασπιζεσαι, μας εζητησε υπακοη και μνημονευση του εκεινου Πατριαρχου, του ομολογουντος τον αβαπτιστο πάπα της Ρωμης και εομολογητου αλλοτριου θεου, ως επισκοπου της Εκκλησιας του Χριστου, εν νομιμω ποικιλια πιστεως.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.

Ο παπας της Ρωμης δια του filioque ομολογει αλλοτριο θεο.

Ο εξ Ορθοδοξιας συμπροσευχομενος μετα του παπα της Ρωμης, συνομολογει τον λατινικο αλλοτριο θεο του παπα της Ρωμης, το οποιο ειναι αναφαιρετο δικαιωμα του ,ενεκα του θεοσδοτου αυτεξουσιου, αλλα ομως συναμα συνιστα και αρνηση του οντως ενος τρισυποστατου Θεου.

Τον εξ Ορθοδοξιας συνομολογουντα εν συμπροσευχη και συνιερουγιας αλλοτριο λατινο θεο, εχωμεν ως αποστατησαντα εκ της πιστεως , αδελφο και εν υπακοη και αγαπη Χριστου, παυωμεν την λειτουργικη μνημονευση του, δια να υποστουμε την συνενοχη της ιδικης του αμαρτιας.


Ατγαπητε Λ.Κ.
Ο επισκοπος τον οποιο υπερασπιζεσαι μας ζητα να υποκειψουμε στην ομολογια του λατινοκου αλλοτριου θεου, δια της υπακοης εις επισκοπους της Εκκλησιας, οι οποιοι, ακριτως και δολιως , αν και ισως ανεπιγνωστως, συνομολογουν τον εωσφωρικο λατινο θεο.

Εαν ο επισκοπος τον οποιο υπερασπιζεσαι, ειχε το σθενος να ομολογησει τον Χριστον και την μια αγιαν καθολικην και αποστολικην Εκκλησια, εν ομολογια ενος Κυριου , μιας πιστεως και ενος βαπτισματος, τοτε καθηκοντως ωφειλουμε την εν Χριστω αγια υπακοη εις αυτον.

Η μη διακρισις των επισκοπων της Εκκλησιας, εις επισκοπους εκεινους τους ευσεβως αρνουμενους την λατινικη ασεβεια και εις ασεβεις επισκοπους τους ομολογητας της οικουμενιστικης υποταγης στον παπα της Ρωμης, φερει αυτον εις επιμαχον θεσιν.

Αγαπητε Λ.Κ. ο επισκοπος ο οποιος υπερασπιζεσαι ομολογησαι και αναθεματισε τον παπα της Ρωμης ευθεως και κατα λεξιν; ΟΧΙ

Αγαπητε Λ.Κ. ο επισκοπος ο οποιος υπερασπιζεσαι συνομολογει ως ευσεβεια Χριστου την συμπροσευχη και συνιερουργια των Ορθοδοξων μετα του αβαπτιστου παπα της Ρωμης, του δικερου αλλοκοτου τερατος συμφωνως του αγιου ΝΙκοδημου του Αγιορειτου και της ολης Ορθοδοξιας; ΝΑΙ

Η σωτηρια των ανθρωπων εξαρταται εκ της ακριβους αποδοχης και τηρησεως του λογου του Κυριου ημων Ιησου Χριστου, δια της γνωσεως του Θεου Πατρος και του Υιου και του Αγιου Πνευματος.

Ο παπας της Ρωμης και οι συμπροσευχομενοι και συνιερουσγουντες μετ΄ αυτου Ορθοδοξοι, συνομολογουν ετερον θεον, παντελως ασχετον του οντως Θεου,προς αλλαγην τυς πιστεως των Ορθοδοξων

Αυτους υπερασπιζεσαι εσυ αγαπητε Λ.Κ. μετα του επισκοπου τον οποιο εσυ υπερασπιζεσαι.

Η εγκυκλιος του Οικουμενικου Πατριαρχειου του 1848, βεβαιωνει την μη εν συνοδω της Εκκλησιας αντιστασι του ευσεβους λαου στην οποια αλλαγη της πιστεως.

Βασιλειος Παλαμας,
Μελβουρνη.

Ανώνυμος είπε...

οικουμενισμος=παναιρεση!!!!
ΑΞΙΟΣ!!!πατερα Παϊσιε προχωρα!!!!ειμαστε μαζι σου!!!!
εξω οι λυκοποιμενες απο την εκκλησια μας!!!

Αντικοικουμενιστής είπε...

Εκκλησία άνευ Ορθοδοξίας ουκ έστι Εκκλησία. Αδελφοί, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Ας αποφασίσουν κάποιοι αν είναι ορθόδοξοι ή οικουμενιστες και μετα ας μιλήσουν για σχίσματα, σχισματικούς και καλοκάγαθους ταχα επισκοπους που απο τη πόλη καλοκαγαθοσυνη τρέχουν πίσω απο τους αιρεσιάρχες του οικουμενισμου για το ποιος θα πάρει τα περισσότερα μπράβο απο τον αιρεσιάρχη. Η πίστη φαίνεται απο τα έργα. Έγινε ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ σύνοδος ΑΡΑ η αιρεση του οικουμενισμου κηρύσσεται γυμνή.

Ανώνυμος είπε...

@ 8 Σεπτεμβρίου 2016 - 9:53 π.μ.

"ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΗ ΑΙΡΕΣΗ"
Με το συμπάθειο αλλά γράφεις αρλούμπες...

Ανώνυμος είπε...

Την καλοκαγαθια του Φλ.Θεοκλητου δεν μπορειτε να την αρνεισθε 3,09

Ανώνυμος είπε...

Όταν πολλά παιδία παίζουν μαζί και γίνει καποια ζημια όλα αρνούνται την ζημιά και λένε όχι εγώ ,όχι εγω ....Αυτή ειναι η σοβαρότητα και η ορθοδοξότητα των επισκόπων Η αίρεση κατοχυρώθηκε συνοδικά Πώς εγινε έγινε αυτό άν όλοι τους ειναι ορθοδοξοι; Απορίας άξιον !

Ανώνυμος είπε...

Για τον ΙΕ’ Κανόνα της Α’ και Β’ Συνόδου

Ο ΙΕ’ Κανών είναι υποχρεωτικός επειδή:

- Υποχρεώνει την σύνοδο, στο πρώτο μέρος του, να καθαιρέσει τον κληρικό που διακόπτει την μνημόνευση του Πατριάρχου, κατηγορώντας τον για εγκλήματα, προ συνοδικής κρίσεως.

- Υποχρεώνει την σύνοδο, στο δεύτερο μέρος του, όχι μόνο να μην καθαιρέσει αλλά να τιμήσει ως ορθόδοξο τον κληρικό που διακόπτει την μνημόνευση του Επισκόπου/Μητροπολίτου/Πατριάρχου, που διδάσκει γυμνή τη κεφαλή αίρεση κατεγνωσμένη από συνόδους ή πατέρες, προ συνοδικής κρίσεως.

Η διακοπή μνημοσύνου αιρετίζοντος Επισκόπου/Μητροπολίτου/Πατριάρχου προ συνοδικής κρίσεως δεν αναφέρεται ως υποχρεωτική στον Κανόνα. Λέγει: Αυτοί που διακόπτουν το μνημόσυνο… όχι μόνο δεν τιμωρούνται αλλά είναι άξιοι τιμής.

Όμως, ο μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος αναφέρει στην επιστολή του προς τον π. Νικόδημο, εκτός από τον ΙΕ’ Κανόνα που ισχύει για ΟΡΘΟΔΟΞΗ Τοπική Εκκλησία, και την περίπτωση που ολόκληρη Τοπική Εκκλησία έπεσε σε αίρεση. Λέγει:

«…ἡ πτῶσις ἐκκλησίας τινὸς εἰς αἵρεσιν παρέχει δικαίωμα εἰς ὑπερορίους Ἐπισκόπους νὰ παρέμβουν.»

Πτώση της Εκκλησίας σε αίρεση σημαίνει ότι η Εκκλησία απομακρύνθηκε από την Ορθόδοξη Αλήθεια και δέχθηκε αιρετικά δόγματα, όπως έγινε στην Σύνοδο της Κρήτης αλλά και στην Ιεραρχία του περασμένου Μαΐου (π.χ. η αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας της συνόδου Κρήτης, το κείμενο «Το μυστήριον του γάμου και τα κωλύματα αυτού» κ.λπ.).
Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, οι ορθόδοξοι πιστοί έχουν την υποχρέωση να απομακρυνθούν από την αίρεση. Όχι μόνο από τους επισκόπους που την κηρύττουν αλλά και από τους επισκόπους που ναι μεν δεν την κηρύττουν αλλά παραμένουν σε κοινωνία μ’ αυτήν. Και αν οι πιστοί μένουν χωρίς επίσκοπο, τότε έχουν καταφύγιο στην υπερόρια Εκκλησία.

Ανώνυμος είπε...

Εωλες οι γνωμες σου ανων. 9'01μμ. Ο ιε κανων ειναι Προαιρετικος! Δεν τα μαθες καλα.

Ανώνυμος είπε...

Β. Παλαμα ειναι παρατραβηγμενα αυτα που γραφεις και πολλα ανοητα. Προσεχε τι γραφεις.

Ανώνυμος είπε...

@ 8 Σεπτεμβρίου 2016 - 9:01 μ.μ.

«Συμφώνως τῷ ΙΕ’ Κανόνι τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Τοὖτο ὅμως εἶνε το ἔσχατον βῆμα, εἰς τὸ ὁποῖον δύναται νὰ προχώρηση, ἅν θέλη νὰ μὴ εὑρεθῆ εἰς σχίσματα καὶ εἰς ἀνταρσίας. Παύων δηλαδὴ τὸ μνημόσυνον, δὲν θὰ μνημονεύη ἑτέρου Ἐπισκόπου (ἐκτὸς ἅν πιστεύη ὅτι ὅλη ἡ ἐκκλησία ἠμῶν ἐπεσεν εἰς αἵρεση!), ἄλλα θὰ ἀναμένη, ὡς προέγραψα, ἐν τὴ «Ἐπιστολιμαία Διατριβή» μου, μετ' ἠρέμου συνειδήσεως τὴν κρίσιν Συνόδου...Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες παρέχουν δικαίωμα παύσεως μνημοσύνου τοὖ αἱρετικᾶς διδασκαλίας κηρύσσοντος Ἐπισκόπου ἡ Πατριάρχου. Δὲν παρέχουν ὅμως δικαίωμα παύσεως μνημοσύνου καὶ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι, Ὀρθόδοξοι ὄντες, ἀνέχονται αὐτόν.
Μεγάλη προσοχὴ εἰς τὸ σημεῖον τοὖτο! Ὀφείλομεν νὰ διακρίνωμεν μεταξὺ τῶν δύο καταστάσεων: Ἄλλο ὁ κηρύσσων αἱρετικὰ φρονήματα καὶ ἄλλο ὃ Ὀρθοδόξως φρονῶν καὶ διδάσκων, ἀλλὰ, κατ' οἰκονομίαν, ἀνεχόμενος τὸν πρῶτον καὶ κοινωνῶν μετ' αὐτοὖ...ἡ διακοπὴ τοὖ μνημοσύνου, «πρὸ Συνοδικῆς διαγνώσεως» καὶ καταδίκης, δὲν ἔχει τὴν ἔννοιαν ἀποφυγῆς μολυσμοὺ ἐκ τῆς κηρυττομένης αἱρέσεως! Ὄχι, ἀδελφέ μου! Ἂν εἶχεν αὐτὴν τὴν ἔννοιαν, τότε οἱ Κανόνες δὲν θὰ παρεῖχον ἁπλῶς δικαίωμα παύσεως μνημόσυνου δι’ αἵρεσιν «πρὸ Συνοδικῆς διαγνώσεως», ἀλλά θὰ ἐθέσπιζον ρητὴν καὶ σαφῆ ὑποχρέωσιν μετ' ἀπειλῆς βαρυτάτων ποινῶν ἐν ἐναντία περιπτώσει». (Γέροντας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

Ανώνυμος είπε...

@9 Σεπτεμβρίου 2016 - 9:11 π.μ.
@9 Σεπτεμβρίου 2016 - 1:57 μ.μ.

Ο μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος ουδέποτε θα έλεγε ότι ο ΙΕ’ Κανών της Α’ και Β’ Συνόδου είναι προαιρετικός. Διότι αυτό θα σήμανε ότι επιτρέπονται τα σχίσματα! Θα σήμανε:

1. Ότι είναι προαιρετική η τιμωρία του κληρικού που διακόπτει την μνημόνευση του Πατριάρχου του προ συνοδικής κρίσεως με την κατηγορία ότι ο Πατριάρχης διέπραξε κάποιο έγκλημα (βλ. πρώτο μέρος του Κανόνος).

2. Ότι είναι προαιρετική η επιβράβευση του κληρικού που φύλαξε την Εκκλησία από αιρέσεις και σχίσματα, διακόπτοντας την μνημόνευση του Επισκόπου/Μητροπολίτου/Πατριάρχου του πρό συνοδικής κρίσεως, επειδή κηρρύττει γυμνή τη κεφαλή κάποια αίρεση κατεγνωσμένη από συνόδους ή πατέρες, (βλ. δεύτερο μέρος του Κανόνος).

Τρελά πράγματα δηλαδή. Αν διαβάσετε προσεκτικά την επιστολή του π. Επιφανίου, θα δείτε ότι σχετικά με τον ΙΕ’ Κανόνα αναφέρει ότι η ΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ αιρετικού επισκόπου είναι προαιρετική (όχι ο ίδιος ο ΙΕ’ Κανών).
Αλλά πότε είναι προαιρετική η παύση του μημοσύνου αιρετικού επισκόπου; Όταν, όπως μας λέγει ο π. Επιφάνιος, η Εκκλησία είναι ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗ. Εδώ είναι το πρόβλημα. Μετά την τελευταία Ιεραρχία και την Σύνοδο της Κρήτης, η Εκκλησία της Ελλάδος, μαζί με άλλες εννέα Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, έπεσε σε αίρεση!

Στην επιστολή του ο π. Επιφανίος επισημαίνει:

«Ἡ ὅλη κατάστασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶνε σήμερον λίαν θλιβερά. Ἴσως τελικῶς δὲν θὰ ἀποτραποὖν μεγάλαι περιπέτειαι.»…

και για την παύση του μνημοσύνου λέγει:

Αἱ θέσεις τῆς «Ἐπιστολιμαίας Διατριβῆς» ἰσχύουν ἒφ' ὅσον ἡ Ἐκκλησία ἠμῶν εἶνε Ὀρθόδοξος καὶ ὄχι αἱρετική. Tὸ νὰ «ὑγιαίνη» ἔχει πολλὴν εὐρύτητα. Ἀπόλυτον ὑγείαν (κανονικήν, διοικητικήν, ἤθικην κ.λ.π. ) δὲν δυνάμεθα νὰ ζητῶμεν παρὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοὖ αὐτὴ σύγκειται ἐξ ἀτελῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων. εὔκταιον θὰ ἦτο νὰ ὑγιαίνη ἐν παντί. Ἀλλ’ εἶνε τοὖτο δυνατόν; Ἄρκει λοιπὸν νὰ εἶνε ἐκκλησία Ὀρθόδοξος καὶ οὐχὶ αἱρετική. ….Ἂν δὲ ἡ συνείδησις τινος δὲν ἀνέχηται νὰ μνημονεύη τοὖ ὀνόματος αὐτοὖ, ἔχει τὸ δικαίωμα, προβαίνων ἔτι περαιτέρω, νὰ παύση τὸ μνημόσυνον αὐτοὖ, συμφώνως τῷ ΙΕ’ Κανόνι τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Τοὖτο ὅμως εἶνε το ἔσχατον βῆμα, εἰς τὸ ὁποῖον δύναται νὰ προχώρηση, ἅν θέλη νὰ μὴ εὑρεθῆ εἰς σχίσματα καὶ εἰς ἀνταρσίας. Παύων δηλαδὴ τὸ μνημόσυνον, δὲν θὰ μνημονεύη ἑτέρου Ἐπισκόπου (ἐκτὸς ἅν πιστεύη ὅτι ὅλη ἡ ἐκκλησία ἠμῶν ἐπεσεν εἰς αἵρεση!), ἄλλα θὰ ἀναμένη, ὡς προέγραψα, ἐν τὴ «Ἐπιστολιμαία Διατριβή» μου, μετ' ἠρέμου συνειδήσεως τὴν κρίσιν Συνόδου….Ἔχομεν δηλαδὴ δικαίωμα, παρεχόμενον ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων, νὰ παύσωμεν τὸ μνημόσυνον αὐτοὖ, δὲν εἴμεθα ὅμως ὑποχρεωμένοι νὰ πράξωμεν οὕτω. Κατ' ἀκολουθίαν, ἅν τίς, χρησιμοποιῶν τὸ δικαίωμα αὐτοὖ, παύση τὸ μνημόσυνον, καλῶς ποιεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ ἐλέγχηται ὑπὸ τῶν ἄλλων.

Ανώνυμος είπε...

8 Σεπτεμβρίου 2016 - 4:03 μ.μ.

Την καλοκαγαθία του την αρνήθηκε ο ίδιος!! παραπέμποντας, παρανόμως, έναν ιερέα που διαμαρτύρεται για μια αίρεση, στη σύνοδο! μιλώντας απαράδεκτα ειρωνικά προ 1,5 μήνα για όσους διαμαρτύρονται!! και προσβάλλοντας τη μνήμη του π.Αυγουστίνου με το να επαναλαμβάνει ότι η παύση του μνημοσύνου ακυρώνει τα μυστήρια!! πάπαλα η καλοκαγαθία!! (για να μην το ξεκινήσουμε από νωρίτερα, από το '70 το πράγμα με τα σχίσματα που έκανε και το μπερδέψουμε πολύ!!!)

Ανώνυμος είπε...

Η καλοκαγαθια του μητροπολιτη Θεοκλητου ειναι ηλιου φαεινοτερη!
Ανωνυμε 11.02πμ το παθος σου σε τυφλωνει και δεν την βλεπεις. Ποσο δυστυχισμενο εισαι...

Ανώνυμος είπε...

Ο ιε κανων ειναι προαιρετικος.
Αυτο λεει ο π.Επιφανιος.
Τελεια και παυλα.

Ανώνυμος είπε...

Δεν τον παραπεμψε παρανομως αλλα νομιμα. Αν ο σεβασμιωτατος Θεοκλητος ηταν αιρετικος και κηρυττε γυμνη τη κεφαλη αιρεση τοτε ναι θα τον παραπεμπε παρανομως. Τωρα νομιμα.

Ανώνυμος είπε...

Το γεγονός ότι ο επίσκοπος μας δεν κρίνει τον συγκεκριμένο αρχιμανδρίτη που τον απείλησε δημόσια με διακοπή , τον ανυψώνει στα μάτια του ποιμνίου του .! Άξιος ο επίσκοπος μας !

Λ.Κ

Ανώνυμος είπε...

Λ.Κ. ο π. Παϊσιος δεν τον απείλησε με δημόσια διακοπή, διέκοψε το μνημόσυνο του.

Ανώνυμος είπε...

Λ.Κ είσαι ό,τι να 'ναι!!! για βραβείο!

Ανώνυμος είπε...

"ο π. Παϊσιος δεν τον απείλησε με δημόσια διακοπή, διέκοψε το μνημόσυνο του."

Τον απείλησε δημόσια με διακοπή . Διότι μέχρι τότε τον μνημόνευε κανονικά ενώ περίμενε όπως ο ίδιος έλεγε την διακοπή της μνημονεύσεως του πατριάρχη από τις σκήτες για να κάνει το ίδιο και εκείνος με τον επίσκοπο του .
Άλλο διακόπτω και τον ενημερώνω για την διακοπή με μια επιστολή , και άλλο του στέλνω τελεσίγραφα δημόσια ότι με το που διακόψουν οι σκήτες την μνημόνευση αυτόματα σου κόβω και εγώ την δική σου .! Αυτό είναι δημόσια απειλή που αιτία έχει την μνημόνευση του πατριάρχη από την πλευρά του επισκόπου του .!

Λ.Κ

Ανώνυμος είπε...

Το παράνομα μάλλον πάει στο ότι δεν πέρασε επισκοπικό δικαστήριο...

Ανώνυμος είπε...

Γιατι ανωνυμε 11,54 ; το να περασει ο κληρικος απο επισκοπικο δικαστηριο ειναι υποχρεωτικο;

Ιλαρίων είπε...

Τοτε στην περιπτωση του παπακαισαρισμου, στην Κυπρο,ο μακαριστος Επιφανιος εγραφε για τους Ι. Κανονες."φτωχοι Κανονες, γινατε κανονια και σας στρεφουν οπου θελει ο καθενας". Αφου ειναιτοις πασι γνωστη η παραβαση των Ι.Κανονων περι συμπροσευχης με αιρετικους,απο τον πατριαρχη,καιειναι ενοχος καθαιρεσεως, τι συζητατε και τσακωνεστε αδικα; Τα περι προστασιας του Φλωρινης μυριζουν,η αγνοια η προσωπολατρεια.Νομιζω αρκετα λεχθηκαν.Ειναιτοσο μεγαλη η αναποφασιστικοτητα αυτων που πρεπει να δρασουν και ναπροστατεψουν την Εκκλησια που μας απογοητευει ολους.

Ανώνυμος είπε...

Η ΑΥΛΗτοκρατία ζει και βασιλεύει και ο οικουμενισμός τον κοσμο κυριεύει.
Σημεία των καιρών...

Ανώνυμος είπε...

Το σχολιο σου ειναι αστοχο 5,57.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ είπε...

Εφόσον όλοι κάνουμε εύστοχα σχόλια, καλό είναι να πούμε ότι' όσοι γράφουν ως ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΝ!
- ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥΣ, ΔΗΛΑΔΗ Ο ΦΟΒΟΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΊ! με άρνηση ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ; της πίστης;;;[Ο "καιρός του Οικουμενιστικού αντιχρίστου" είναι παν- πόνηρος!) Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί, γιατί η παπότροπη-παπική Πέτρια φιλοσοφία της "έντεχνης άρνησης" έχει κατακτήσει πολλούς "εκλεκτούς ιερείς-αρχιερείς και πανεπηστημιακούς καθηγητές!.... "ΟΥΑΙ ΤΙΣ ΔΕΙΛΟΙΣ".ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΟΙ "ΑΝΩΝΥΜΟΙ", ΑΥΤΉ Η ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΦΑΡΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΠΟΤΑΛΟΥΝ ΌΛΟΙ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ, τουτέστην οι "Ολιγοάσχετοι" (και συγνώμη για το θάρρος μου!).
Όσο για την Ορθότητα της πράξεως του Π. Παϊσίου... ο ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΔΕΙΞΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ.

ΑΣ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ Σ' ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΒΑΖΟΥΝ ΣΕ "ΚΙΝΔΥΝΟ" ΤΗΝ ΨΥΧΉ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ... ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΜΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΑΑΑΑ, ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΊΣΣΕΨΑΝ

ΜΕ ΤΙΜΗ
ΚΑΙ ΠΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΠΡΟΣ ΓΚΡΕΜΟ, ΑΛΛΑ,ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΌ... ΤΟ ΑΡΝΙΟΝ ΕΞΗΛΘΕ ΝΙΚΩΝ ΙΝΑ ΝΙΚΗΣΗ (ΤΟΝ ΑΠΙΣΤΟ, ΑΘΕΟ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ σιωπής!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com