24 Αυγ 2016

Η αλφαβηταλφάβητος ομολογίας ορθοδόξου πίστεως κατά του οικουμενισμού προς τους οικουμενιστές και τους ομόφρονες ή σιωπώντες επισκόπους- ιερείς- μοναχούς και λαϊκούς

H AΛΦΑΒΗΤΑΛΦΑΒΗΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΡΟΝΕΣ Η’ ΣΙΩΠΩΝΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ -ΙΕΡΕΙΣ- ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥΣ
Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος, Ηγούμενος της Ι. Μ. Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά Φιλώτα
Ο φόβος του Θεού είναι [Α] αρχή της αρετής αλλά και της αθανασίας

Επειδή ο Δεσπότης και Κύριος μας Ιησούς Χριστός σαφώς εδήλωσε: «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ.ι΄, 32-33) αλλά και επειδή, ρητώς, μας υπαγόρευσε «ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν»(Μθ.5,19), φοβούμαστε μην καταστούμε υπόλογοι αν αθετήσουμε τις εντολές που μας παρέδωσε να τηρήσουμε.
Γνωρίζοντας από τις Γραφές ότι ο Θεός δεν ευαρεστείται όταν οι πιστοί, που είμαστε κατά Χάριν παιδιά Του, υποχωρούμε σε ζητήματα πίστεως «ἐὰν ὑποστείληται, (εάν υποχωρήσετε) οὐκ εὐδοκεῖ (δεν ευαρεστείται) ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ· ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεώς μου ζήσεται»(Ἀμβ.β’,4) θέλουμε με την Χάρη του Θεού να κρατήσουμε την ομολογία της πίστεως που μας παρέδωσε με την διαδασκαλία Του.
Μολονότι είμαστε πνευματικά μικροί και αδύνατοι δεν φοβούμαστε διόλου τις ανθρώπινες απειλές, διότι σκεπτόμαστε πως αν αθετήσουμε το θέλημά Του κοινωνώντας με κακόδοξους επισκόπους θα αποδοκιμασθούμε εν ημέρα Κρίσεως και δεν θα μεσιτεύσει για εμάς στον ουράνιο Του Πατέρα ο Μέγας αυτός Αρχιερεύς, και έτσι στερηθούμε την Βασιλεία Του, όχι προσκαιρα αλλά αιώνια, διότι «ἡ βασιλεία (Του sic) βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων, καὶ ἡ δεσποτεία (Του sic) ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ»(Ψλμ.144,13).
Η στέρηση της Βασιλείας του Θεού για εμάς είναι μια ακοινωνησία που συνιστά την κόλαση και επειδή δεν θέλουμε να διακόψουμε την κοινωνία μας με τον Μέγα Αρχιερέα Ιησού Χριστό, ο οποίος «διὰ …τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ῞Αγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος»(Εβρ.9,12) το θέμα είναι σαφώς οντολογικό για την ύπαρξή μας, αφού αν συνεχίσουμε να κοινωνούμε μαζί σας επειδή κοινωνείτε με την αίρεση εξ αιτίας σας θα στερηθούμε εμείς την Όντως Ζωή. Απ’ αυτή την ομολογία της εξ αποκαλύψεως πίστης μαρτυρείται ποιος έχει αληθινή κοινωνία με τον Θεό, δηλαδή, αν έχει μαζί με την πίστη και την ομολογία! «Πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι» (Α΄ Ἰωάν. 4, 2-3). Δεν μπορείς να ονομάζεσαι Χριστιανός και να φοβάσαι να μιλήσεις γιατί θα φανερωθείς. Πολύ περισσότερο δεν μπορείς να λέγεσαι ποιμένας να είσαι Πρεσβύτερος πόσο μάλλον Επίσκοπος της Εκκλησίας και να κρύβεσαι σε καιρό που η Ορθόδοξος Πίστις παραχαράσσεται, αλλοτριώνεται και διώκεται. Πρέπει να πηγαίνεις μπροστά από το ποίμνιο. Τι είπε ο Κύριος για τον καλό ποιμένα; «ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ· ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν» (Ιω.10, 4-6). Και επειδή «πιστὸς Κύριος ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ»(ψλμ. 146,13) γι’ αυτό «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πραξ.5,29). Και εφ’ όσον με την συγκατάθεση ή και την σιωπή σας γίνεσθε συνεργοί στην παρανομία θα τηρήσουμε τον λόγο των Αποστολικών Διαταγών: «τος τ γνώμ το Θεο ναντία δογματίσασι μ πλησιάζετε μηδ κοινωνο τς σεβείας ατν γίνεσθε, λέγει γρ κα Θεός… ποσχίσθητε κ μέσου ατν, να μ συναπολσθε ατος…ξέλθετε κ μέσου ατν, κα φορίσθητε, λέγει Κύριος, κγ εσδέξομαι μς» (Διατ. Ἁγ. Ἀποστ. βιβλ. ΣΤ΄§Δ΄ καὶ Ε΄). 

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...Ευχαριστούμε Άγιε Καθηγούμενε. Ο λόγος σας είναι ξεκάθαρος.Κυριάκος Βαρβέρης

Ανώνυμος είπε...

KAΛΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΛΛΑ ΕΓΙΝΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΝΩΣΗ΄;

Ανώνυμος είπε...

Εύγε Γέροντα Παΐσιε! Ο λόγος σας μεστός και θεολογικότατος! Μακάρι να σας ακολουθήσουν και άλλοι ηγούμενοι και ειδικά του αγ. Όρους.

Ανώνυμος είπε...

Δεν αρκεί να έχεις στόχους...Πρέπει να ξέρεις και Σημάδι !

Ιερομόναχος Παϊσιος είπε...

Είναι σαν να ρωτάς αν βρείς τηνγυναίκα σου με ξένο άνδρα αν συνέλαβε! Δεν έχουμε στοιχειώδη αίσθηση του τί γίνεται με τον Οικουμενισμό. Τουλάχιστον να είχαμε κάτι λίγο από τους προγόνος μας και τον Σρατηγό Μακρυγιάννη που έλεγε:τούτη την πίστη να τη λογαριάζετε ως ένα τζιβαΐρι που το κρατά ο άνθρωπος και περπατεί και φόβος είναι να μην του πέσει. Και η πατρίδα δεν είναι ενός ούτε ολίγων αλλά την έχουμε όλοι μαζί, ότι όλοι μαζί την ελευτερώσαμε.
Ώστε αν αμελήσετε την πίστιν όπου σας παραδώσαμεν Ορθόδοξην Ανατολικήν και σας την κλέψουν, αν πέσετε στες παραλυσίες και αφήσετε τα κάστρα αφύλακτα και σας τα πάρουν, ούτε να ζήσετε μπορείτε ούτε να πεθάνετε παρηγοριέστε, ότι θα βρείτε εκεί που θα πάτε τους γενναίγους πατέρες σας, το Διάκο, τον Υψηλάντη, τον Κολοκοτρώνη, το Δυσσέα, και θα σας ζητήσουν τα αίματα πίσω που χύθησαν για την ελευθερία της πατρίδος. Και καθώς τα αίματα δεν γυρίζουν πλέον, θε να είστε καταδικασμένοι. Όθεν, αγαπητά μου Ελληνόπουλα, κάνετε τα καλά σας και μη σκολάτε τις μετάνοιες σας για τούτη την άγια πατρίδα, τηράτε να 'χετε το νου καθαρό και Ορθόδοξο και το σώμα τυραννισμένο, για να αντέχει τους κόπους και να πηγαίνετε τούτες τις μέρες στους τάφους μας και να στοχάζεστε τα χρέη σας. Ότι εμείς από μέσ' απ' αυτούς τους τάφους μας μια μέρα θ' αναστηθούμε και θα σας κρίνουμε.

Ανώνυμος είπε...

Οι λαικοί που αποτειχίστηκαν αλλά και ορισμένοι από τους Κελλιώτες μοναχούς που έκαναν ή προτίθενται να κάνουν αποτείχιση, εφάρμοσαν ή θα εφαρμόσουν ακοινωνησία. Δηλαδή θα διακόψουν κάθε εκκλησιαστική σχέση, όχι μόνον με τον Πατριάρχη αλλά και με κάθε Μονή και Συνοδεία που δεν διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχη. Σ’ αυτή την περίπτωση φυσικά δεν μιλάμε για διακοπή μνημοσύνου αλλά για σχίσμα.

Ανώνυμος είπε...

ΜΗΠΩΣ ΠΡΩΟΡΙΖΕΣΕ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΣ ?

Ανώνυμος είπε...

ΕΙΠΑΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΣΥΝΟΔΟ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ; ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΛΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥΣ ΝΑΠΑΙΞΟΥΝ ΤΑΒΛΙ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ & ΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ;
ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΝΣΟΦΟΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΕΣ, ΣΟΦΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΗΧΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΟΥΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΑΣ ΜΗ ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΑΝΕΜΥΛΟΥΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΞΙΟΣ!!!

Ανώνυμος είπε...

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ= ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ

Ανώνυμος είπε...

Εύγε Πατερ.Ετσι να ειστε παντα με την χάρη του Θεου:Υψηπετης αετος και όχι γλαρος.

Ανώνυμος είπε...

Ἰδοὺ ὠδίνησεν ἀδικίαν, ΣΥΝΕΛΑΒΕ πόνον καὶ ἔτεκεν ἀνομίαν.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com