29 Ιουλ 2023

Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου - Λαὸς άξιος των υλικών αγαθών (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)


Λαὸς ἄξιος τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν
«Ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἶδε πολὺν ὄχλον…» (Ματθ. 14,14)
Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου, διὰ θαύματος τρέφει μέσα στὴν ἔρημο ἕναν ὁλόκληρο λαό. Δὲν εἶνε θαυμαστὸ νὰ βγαίνῃ τόσος κόσμος στὴν ἔρημο; Ἔγινε ἄλλοτε κάτι τέτοιο; Μόνο ὅταν ὁ Μωυσῆς ὡδηγοῦσε τὸν Ἰσραὴλ στὴ Γῆ τῆς ἐπαγγελίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com