1 Ιουλ 2016

Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος: Γιατί δεν υπέγραψα το κείμενο "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον"


Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος: Γιατί δεν υπέγραψα το κείμενο "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον"

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε και τον δεύτερο Κύπριο επίσκοπο για την ομολογία του.
Δεν είναι όμως άξιον απορίας αδελφοί μου?
Η Εκκλησία της Ελλάδος πήγε στη Σύνοδο έχοντας δεσμευτεί στο Θεό και στο λαό Του Θεού, να υπερασπιστεί τα της πίστεως.
Και μόνον ένας Ιεράρχης στάθηκε στο ύψος του.Ο Άγιος Ναυπάκτου.
Η Εκκλησία της Κύπρου έχοντας απογοητεύσει από πρίν και Το Θεό και το Λαό Του Θεού, με έτοιμες από καιρό τις οικουμενιστικές-αιρετικές θέσεις, σε ότι αφορά τα της πίστεως, παρουσιάζει έναν Αρχιεπίσκοπο ανελέητο οικουμενιστή, να εξυβρίζει και να εξανίσταται, όμως να παρουσιάζει και 5 ομολογητές επισκόπους που αρνούνται να υποκύψουν στην τρομοκρατία που άσκησε και αυτός και άλλοι.
Τι έχει να πει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου που το 1/3 της Συνόδου του διαφωνεί μαζί του?
Άρα πολύ ωραία τα σκηνοθέτησαν όλα με την μία ψήφο μόνο των προκαθημένων.Προγνώριζαν πως επίσκοποι όπως ο Λεμεσού θα διαφωνούσε.
Άγιε Λεμεσού βροντοφώναξε σε όλους το Στώμεν Καλώς.
Και ο λαός θα σταθεί δίπλα σας.
Ιεράρχες μας είναι όσοι αγαπούν το Θεό. Και ας ανήκουν γεωγραφικά αλλού.
Τα έβγαλες μόνος σου τα μάτια σου Αρχιεπίσκοπε Κύπρου.
Έλεγες είμαστε πρώτα Ορθόδοξοι και μετά Έλληνες.Πρώτα Ορθόδοξοι και μετά Κύπριοι.Πρώτα Ορθόδοξοι και μετά Σέρβοι.Γι αυτό και εμείς που είμαστε πρώτα Ορθόδοξοι και μετά Έλληνες βλέπουμε πως Ορθόδοξοι Επίσκοποι στην Κύπρο, όπως ο Λεμεσού γίνεται τώρα και δικός μας.
Η Εκκλησία της Ελλάδος μας πούλησε.
Δεν έδωσε τη μάχη ως όφειλε.
Πρέπει τώρα να δώσει λόγο σε όλους μας για τη δειλία της να ομολογήσει την αλήθεια.
Θα πορευτούμε μαζί με τους λίγους Ορθόδοξους ποιμένες που ο Θεός θα μας χαρίσει να πορευτούμε τον καλόν αγώνα.
Τα ψέματα τελείωσαν.
Θα ξεχωρίσουν οι πάντες.
Ή με Τον Χριστόν, ή με τον αντί Του Χριστού.

Αντιοικουμενιστής είπε...

Αδελφοί συγχωρέστε με, αλλά ουδένα πιστεύω εξ όσων έμειναν εις την σύνοδον και μετά "την απομάκρυνσιν εκ του ταμείου" δεν υπέγραψαν την σύνοδον! Οι μητροπολίται όφειλαν να αποχωρήσουν εφόσον κατά την εξέλιξιν της συνόδου διαπίστωναν ότι το πράγμα οδεύει εκεί όπου τελικώς όδευσεν! Πρωτίστως δεν έπρεπε να συμμετάσχουν εις την σύνοδον καθότι ως ορθώς μας πληροφορεί το Πατριαρχείον Αντιοχείας η συμφωνία ήταν δια ομοφωνίαν απάντων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και ουχί δια μερικήν σύγκλισιν τινός υποσυνόλου. Ύστερον να θέσω και μιαν ετέραν ερώτησιν: Αφού κάθε Εκκλησία εκπροσωπήθηκε εξ είκοσι και τεσσάρων επισκόπων διατί δεν εδέχθησαν την ατομικήν ψήφον κάθε επισκόπου; Και εν τελευταίον. Ούτοι οι "μη υπογράψαντες" διαφώνησαν τελικώς με τον αρχιεπίσκοπόν των, ος τελικώς υπέγραψε τας αποφάσεις της συνόδου. Δηλαδή παραμένουν υπό τον αρχιεπίσκοπον με τον οποίον διαφωνούν; Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν· ή γαρ τον ένα μισήσει καί τον έτερον αγαπήσει, ή
ενός ανθέξεται και του ετέρου καταφρονήσει· ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και μαμωνά. Τρισχειρότεροι των οικουμενιστών επισκόπων εισί εκείνοι οίοι προσποιούνται τους "ορθοδόξους" και τους "ευσεβείς". Και ο Ναυπάκτου και ο Λεμεσού εις το παρελθόν έχουν προδώσει τον αντιοικουμενιστικόν αγώνα: ο πρώτος διότι εφιλοξένησε προσφάτως εις την επαρχίαν του τον οικουμενικόν πατριάρχην δίχως να τον ψέξη ουδόλως δια τας πολλαπλάς οικουμενιστικάς και πανθρησκειακάς εκτροπάς του. Ο δεύτερος δια τας απαράδεκτας δηλώσεις του εις την Γερμανίαν, ος μεταξύ άλλων ανέφερε: "Οι Χριστιανοί πρέπει να κάνουν υπακοή στην Εκκλησία και να μην αντιδρούν. Η αντίδραση οδηγεί στο σχίσμα και την καταστροφή. Όσοι κατακρίνουν τις πράξεις των Πατριαρχών και Επισκόπων, όσοι στηλιτεύουν και καταδικάζουν τις πράξεις τους, αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία". Δηλαδή ο Λεμεσού και ο Ναυπάκτου ποιούν "υπακοήν" εις την διοικούσαν "εκκλησίαν" αποδεχόμενοι μόνον de facto τας αποφάσεις της ψευδοσυνόδου; "Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς· Βλέπετε μη τις υμάς πλανήσῃ. πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες, εγώ ειμί ο Χριστός, και πολλούς πλανήσουσι". Και κάτι δια τον μακαριότατον Αθηνών: διατί και δια ποίον λόγον μετέβαλες την απόφασιν της ιεράς συνόδου δια τας ομολογίας; Είσαι και συ "πάπας"; Ώστε όλα δια όσα κατηγορούσες τον προκάτοχόν σου Χριστόδουλον δια τον τρόπον λειτουργίας της συνόδου και κατά πόσον παρενέβαινε ούτος εις τας αποφάσεις αυτάς, τα εποίησες συ εις πολλαπλόν; Αδελφοί, ο Άγιος Τριαδικός, Ύψιστος Θεός ας ελεήση και συγχωρήση ημάς, Αμήν!

Ανώνυμος είπε...

Ο μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος ορθοτόμησε ΟΝΤΩΣ τον λόγον της αληθείας όπως ευχόμαστε για τους ποιμενάρχες στη Θεία Λειτουργία.
Απέδειξε, διά της ομολογιακής του στάσεως, ότι τον διακατέχει αίσθημα αυξημένης ποιμαντικής ευθύνης και ότι διατελεί μνήμων της ιεράς αποστολής του.
Δεν έστερξε να συντονίσει την πρακτική του με τις υποθηκες της σκοπιμότητας και της "ηθελημένης ασάφειας", κατά τον επίσης αξιέπαινο άγιο Μόρφου, αλλά υπήκουσε στη φωνή της αρχιερατικής του συνειδήσεως.
Η πεπαρρησιασμένη στάση του αγίου Λεμεσού όπως και των υπολοίπων, μη υπογραψάντων, το καμουφλαρισμένα προδοτικό σχετικό "συνοδικό" κείμενο, αποτελεί μέτρο κρίσεως για τους επισκόπους εκείνους που "συνευδόκησαν τοις πράσσουσι την προδοσίαν" διά της υπογραφής τους και ο νοών νοείτω...
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Ο Άγιος Λεμεσού έμπρακτα, με το να μην υπογράψει το καμουφλαρισμένο προδοτικό κείμενο, διορθώνει όσα είχε δηλώσει προ καιρού στη Γερμανία.
Υπακοή στους Επισκόπους κάνουμε σε όλα εκτός όταν προδίδουν την πίστη των πατέρων μας.
Γιατί δεν έχουν μόνο οι Ομολογητές Αχιερείς Ορθόδοξη συνείδηση.
Και ο πιστός λαός Του Θεού την ίδια συνείδηση έχει.
Γιατί κοινωνεί το ίδιον Πανάχραντο Σώμα και Πανάγιον Αίμα Του Σωτήρα Χριστού που κοινωνεί και ο κλήρος.

Ανώνυμος είπε...

Λογια λογια!Οι πραξεις ομως δειχνουν οτι πηρε μερος σε μια παρανομη οικουμενιστικη συνοδο

Ανώνυμος είπε...

Πήρε μέρος ναι.
Δεν υπέγραψε όμως.
Τι δεν καταλάβεις Ανώνυμε 7.16?

Ανώνυμος είπε...

Aνωνυμε 900 Ο Λεμεσου πηρε μερος στην σκοτεινη Συνοδο με αιρετικα κειμενα,με αντισυνοδικες διεργασιες και ψηφοφοριες,με αιρετικους παρατηρητες!!!!!!! εσυ τι δεν καταλαβαινεις ?Ολοι οι Ελληνες τους πηραν ειδηση!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Το σωστό είναι να πήγαιναν όλοι οι γνήσιοι Αρχιερείς σ'αυτή την σύνοδο για να έδειχναν το ΓΝΗΣΙΟ και ΑΛΗΘΙΝΟ... δεν είναι λύση το να μην πήγαινε κανείς γιατί έτσι αφήνεται ελεύθερο το πεδίο... Αν δεν πήγαινε και ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός δεν θα μιλάγαμε σήμερα... Αυτό σε απάντηση για όσους φοβισμένους νομίζουν ότι μολύνθηκαν με την παρουσία τους οι αληθινοί αρχιερείς που πήγαν στο Κολυμπάρι

Ανώνυμος είπε...

Aνωνυμε,1,26 μην ξεχνας οτι ο Αγιος Μαρκος ψηφιζε ,δεν εκανε την γλαστρα οπως οριζει το νεοταξικο καταστατικο

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com