1 Ιουλ 2016

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 1.7.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ποῖος ὑπηγόρευσε καὶ ὑπεκίνησε τὴν σύγκλησιν τῆς Συνόδου; Ἀπό τό Κολυμβάρι εἰς τό Φανάρι καί ἀπό τήν Ρώμην ἕως τήν Οὐάσιγκτων ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τήν διελκυστίνδα τῶν διεθνῶν συμφερόντων.
Μόνιμον πρόβλημα ὁ χαρακτηρισμός τῶν Δυτικῶν «Ἐκκλησιῶν». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

Ἀνοικτή ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Παροναξίας κ. Καλλινίκου πρός τόν ὑπ. Παιδείας κ. Φίλην.
Οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Ἕλληνες πατριάρχαι. Τοῦ κ. Χαραλάμπους Μηνάογλου.
Ὁ ρόλος τῶν λαϊκῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη» Σύνοδος. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Ἐμμανουήλ, ἱεροψάλτης.
Δογματικὸς Διάλογος. π. Ἐμμανουὴλ Χατζηδάκης - π. Βασίλειος Βολουδάκης.
Οἰκουμενιστικὴ ἐκκλησιολογία καὶ «Μεγάλη» Σύνοδος. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου
Αἱ σχέσεις Παπισμοῦ-Μασονίας κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνας
Ποῖον ἔπρεπε νὰ ἦτο τὸ ἔργον τῆς Μ. Συνόδου; Τοῦ κ. Παναγιώτου Ράπτη.
Ὁ κύβος ἐρρίφθη!
π. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς: «Ἕνα ποῦρο εἶναι ἁπλῶς ἕνα ποῦρο καὶ τίποτα ἄλλο· ἔτσι καὶ ἡ Σύνοδος εἶναι μία Σύνοδος δὲν χρειάζεται νὰ ἐρευνᾶτε ὡς κατάσκοποι τί κρύβεται ἀπὸ πίσω»!
Ἔκλεισεν ὁριστικῶς τὸ ζήτημα τῶν Μητροπόλεων τῆς Βορείου Ἑλλάδος;!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com