21 Ιουν 2016

Μία ἁπλὴ σύγκριση

Μία ἁπλὴ σύγκριση
Γιὰ νὰ μὴν περιπλὲκουμε τὰ πράγματα καὶ γιὰ νὰ ἐξαφανίσουμε λόγῳ τῶν πολλῶν κατηγοριῶν κάθε σκανδαλισμὸ ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς τῇ πίστει, ἀρκεῖ μία ἁπλὴ σύγκριση, γιὰ νὰ φανεῖ ληστρικότητα τῆς κολυμπαρίου συνόδου.
Ἃγ. Κοσμᾶς Αἰτωλός:τὸν πάπα νὰ καταρᾶσθε, διότι αὐτὸς θὰ εἶναι αἰτία.
Ἃγ. Παΐσιος:Γιὰ νὰ ποῦμε τὸ "Πάτερ ἡμῶν", τοὺς λέω, πρέπει νὰ συμφωνοῦμε καὶ στὸ δόγμα, ἀλλὰ μεταξὺ ἡμῶν και ὑμῖν χάσμα μέγα ἐστί.
Γέροντας Σωφρόνιος: Δὲν ὑπάρχει κάτω ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἄλλη ὁδὸς γνωστὴ στοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴ σωτηρία, πιὸ τέλεια ἀπὸ αὐτήν, ποὺ διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία".
Στάρετς Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα:Στοὺς θρόνους τῶν ἱεραρχῶν καὶ στὰ Μοναστήρια δὲν θὰ μποροῦν νὰ βρεθοῦν ἄνθρωποι ποὺ νὰ εἶναι δοκιμασμένοι καὶ πεπειραμένοι στὴν πνευματική ζωή.Γι' αὐτό τὸ λόγο θὰ διαδοθοῦν παντοῦ αἱρέσεις, καὶ θὰ πλανήσουν πολλούς.
Ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής: Τὴν ὀρθότητα τῶν Ἀποφάσεων τῶν ἑκάστοτε Συνόδων ἐπικυρώνει ἡ εὐσεβὴς πίστις καὶἡ ὀρθότης τῶν δογμάτων.
Ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός:ὅποιος ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς αἱρετικούς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἑνωμένος μὲ τοὺς Ἁγίους.
Οἰκ. Πατριάρχης Βαρθολομαῖος:Τὴν αὐτοῦ Ἁγιότητα Φραγκίσκον πάπα Ῥώμης, πεφιλημένον ἡμῖν ἀδελφόν
Ὁ Περγάμου Ἰ. Ζηζιούλας (συνοπτικά):Ἡ ἀνάγνωση τοῦ"Πάτερ ἡμῶν"μέσω τοῦ βαπτίσματος ἀναδεικνύει τὴν ἐνότητα τῶν Χριστιανῶν.
Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ὁ Βόλου Ἰγνάτιος, ὁ Γαλλίας, ὁ Γερμανίας, ὁ Προύσσης κτλ.:Πολλοὶ δρόμοι ὁδηγοῦν στὴ σωτηρία.
Μητρ. Σισανίου Παῦλος:Ποιὸς θὰ μὰς πεῖ τἠν ἀλήθεια; Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κανεὶς δὲν εἶναι πάνω ἀπ’ αὐτήν.
Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος: Νὰ μὴν ἀναλωθοῦμε μόνο μὲ τὶς θεολογικές ἀναλύσεις ἀλλά νὰ σταθοῦμε καὶ στὴν οὐσία… Τί θὰ πεῖ ὁ κόσμος;
Ἀλβανίας Ἀναστἀσιος:Ἐγωκεντρικοὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν θέλουν τὸν διάλογο
Αὐτὲς εἶναι ἐλάχιστες συγκρίσεις, ἀπὸ τὶς πολλὲς, ποὺ μποροῦν να γίνουν. Ὅλες ὅμως ἀποδεικνύουν τὸ αὐτονόητο. Ὅτι δηλαδὴ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ καταργοῦν συνειδητὰ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων. Γιατὶ ἂν ἦταν ἀσυνείδητα θὰ εἴχαν ἐλαφρυντικά. Ἐπειδὴ  ὅμως κάνουν αὐτό, ἐνῶ γνωρίζουν αὐτὰ ποὺ προσποιοῦνται, ἡ κατηγορία ἐναντίον των εἶναι βαρυτέρα, διότι ὅταν μὲν σκέπτωνται διὰ τὰἰδικά των, ἀσχολοῦνται μὲ ζῆλον, ὅταν δὲ γράφουν περὶ τῆς πίστεως εἰς τὸν Κύριόν μας τότε παίζουν, καὶ κάθε ἄλλο παρὰ λέγουν τὴν ἀλήθειαν. Καὶ τότε ἀποκρύπτουν μὲν αὐτὰ διὰ τὰὁποῖα κατηγορεῖται ἡ αἵρεσίς των, προφέρουν δὲ τὰ λόγια τῶν Γραφῶν.(Μ. Ἀθανασίου, Πρὸς τοὺς Ἐπισκόπους Αἰγύπτου καὶ Λιβύης, Ἐπιστολὴ Ἐγκύκλιος κατὰ Ἀρειανῶν).
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί ἐν Χριστῷ, ἀς μᾶς ὀνομάζουν ταλιμπάν. Ἐὰν μὲ αὐτὸν τὸν ὂρο συγκαταλεγόμαστε μὲ τὸν ἅγιο Μάξιμο, μὲτὸν Μέγα Ἀθανάσιο, μὲ τὸν ἅγιο Γρηγόριο, μὲ ὅλους τοὺς ἁγίους καὶ τοὺς θέλοντες εὐσεβῶς ζεῖν, τότε κὲρδος ἔχουμε.Ὅπως προέβλεψαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἑμεῖς, οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι καὶ μάλιστα πρῶτος ἐγὼ, δὲν ἔχουμε νὰ ἐπιδείξουμε καμία ἄλλη ἀρετὴ ἐκτὸς τῆς ὁμολογίας. Ὁμολογία λοιπὸν εἶναι τὸ ἐλάχιστο καὶ παράλληλα ὕψιστο χρέος μας ἀπέναντι στὸν Πανάγαθο Θεό.Ὅσο γιὰ τὶς ἀπειλὲς ποὺ ἐξαπολύονται καθημερινῶς, ἀς μὴν φοβηθοῦμε τὸ μικρὸ ποίμνιο. Εἰ ὁ Θεὸς μεθ̓ ἡμῶν τίς καθ̓ἡμῶν;

11 σχόλια:

Σάββας Ηλιάδης είπε...

Αδελφέ Αδαμάντιε, αδαμάντινα τα λόγια σου!Έχουμε ανάγκη από την ομολογία της πίστης μας, της πίστης των Αγίων.Να ζήσεις!

Απόστολο είπε...

Πολύ χρήσιμα!

Ανώνυμος είπε...

Διαμαντή τιμάς την Ομογένεια του Εξωτερικού αδελφέ με τα γραφόμενά σου και στηρίζεις και τους εν Ελλάδι αδελφούς που όλοι μαζί χειμαζόμαστε από την αίρεση των Οικουμενιστών!

Ανώνυμος είπε...

Δεν έχεις ιδέα από θεολογία λες ευσεβίστικες θρησκόληπτες και ανόητες μπούρδες αλλά χαίρεσαι με αυτές και εσύ και ο κάθε ανίδεος θεολογικά φονταμενταλιστής.

Ανώνυμος είπε...

Οποιος δεν συμφωνει με τους Ουκουμενιστές ειναι Φονταμελιστής. Όποιος δεν είναι φιλοπαπικός ή φιλοπροτεστάντης είναι ευσεβιστής. Οσους ευσεβιστές γνωρίζω είναι φιλαράκια σου, βλεπε Αλβανίας. Ενα εστω επιχείρημα Θεολογικό έχεις ανώνυμε? με αφορισμούς και τέτοιους χαρακτηρισμούς δεν πείθετε κανέναν. Αφού θέλετε να ενωθείτε με τους παπικούς και τους άλλους αντε μας στο καλό, γιατί πρέπει να σας ακολουθήσουμε όλοι προς το γκρεμό?

Ανώνυμος είπε...

Προς 10:26: το ύφος με τον οποίο απευθύνεσαι στο συντάκτη του άρθρου είναι ανοίκειο.
Καταλαβαίνουμε ότι οι αλήθειες που καταθέτει ο αρθρογράφος τσούζουν και τσιγαρίζουν τους ενόχους και τους υποστηρικτές τους αλλά κάτι τέτοιο δεν αποτελεί σοβαρό λόγο για να αποσιωπώνται.
Σου συνιστώ να συνέλθεις τάχιστα και να εγκαταλείψεις την ξύλινη γλώσσα των φονταμενταλιστών της πολιτικής ορθότητας και του οικουμενισμού.

Ανώνυμος είπε...

@22 Ιουνίου 2016 - 4:39 μ.μ.

Επιχειρήματα αμέτρητα αλλά για εκείνους που έχουν συνείδηση Εκκλησίας και θεολογική αντίληψη.

Aδαμάντιος Tσακίρογλου είπε...


Αξιότιμε κύριε Ανώνυμε,

σε ευχαριστώ για τα απαξιωτικά σχόλια σου. μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς

Αδαμάντιος Τσακίρογλου

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 22 Ιουνίου 2016 - 9:17 μ.μ. Δηλαδή εχουν συνείδηση Εκκλησιαστική και θεολογική αντίληψη όσοι συμπροσεύχονται με τους αιρετικούς? όσοι τοποθετούν την Ορθόδοξη διδασκαλία στην ίδια θέση με τα θρησκεύματα? Οσοι δίνουν δώρο το κοράνι? που αυτό σημαίνει ότι ο Μωαμεθανισμός είναι Ισότιμος & ισόκυρος με την Ορθόδοξη διδασκαλία και άρα δεν χριάζεται η Αγία Γραφή. Καλά που απευθύνεσαι σε πρωτόγονους? Δηλαδή οι σημερινοί (όσοι από τους σημερινούς) είναι πιο φωτισμένοι από τους Πατέρες που πήγαν εξορίες από τους Πατέρες που ασκήθηκαν στη ζωή τους? Από τους Αγίους μας που έθεσαν όρια για να μας προστατεύσουν από πλάνεσ? Αλλά ξέχασα Μη μας λες ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΕΠιΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, ένα!!!!!! Να καταράσθε τον Πάπα ποιος το είπε? Ηταν Ταλιμπάν ή Φονταμελιστής ο Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός? Μαρκος δεν υπέγραψε Ουδέν εποιήσαμε!!

Ανώνυμος είπε...

"Επιχειρήματα αμέτρητα αλλά για εκείνους που έχουν συνείδηση Εκκλησίας και θεολογική αντίληψη.".
Σε αυτούς ανήκει μονάχα η αφεντιά σου προφανώς! Έεεεε;;;;;
Σαν πολύ ψηλά δεν έχετε σηκώσει τον αμανέ μερικοί;
Για σοβαρευθείτε επιτέλους γιατί δε σας παίρνει άλλο!
Η θρασύτητά σας έχει ξεπεράσει κάθε όριο!

Ανώνυμος είπε...

Μιας και σας αρέσουν τα χωρία της Βίβλου και βγάλατε κάθε χολή κατά της Αγίας και Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου -τους εθνικιστές χριστιανούς δεν τους έδιωξε κανείς απλά δεν πήγαν γιατί δεν προεδρεύουν, άρα Πανορθοδόξου- θυμηθείτε ένα ακόμα χωρίο:

31 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεταιτοῖς ἀνθρώποις• 32 καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ• ὃς δ' ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι.
33 Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλόν, καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρόν, καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν• ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται. 34
Ματθαίον 12:32-33.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com