29 Ιουν 2016

Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, Η ψευτοκαθολική Εκκλησία

Η ΨΕΥΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ . Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ
Τούς Παπικούς τούς αποκόψαμε τό 1054 , λόγω τής προσθήκης τού " φιλιόκβε " στό Άγιο Σύμβολο τής Πίστεως . Από τότε , έχουν υιοθετήσει πολλές νέες , πολύ σοβαρές αιρέσεις . Μερικές από αυτές είναι :

α) Η άσπιλος σύλληψη τής Θεοτόκου ( ενώ η Αγία Άννα συνέλαβε μετά από συνεύρεση μέ τόν Άγιο Ιωακείμ ) ,
β) ο βλάσφημος χαρακτηρισμός γιά τίς Ενέργειες Τού Θεού ώς " κτιστές " ( ενώ είναι άκτιστες , όπως απέδειξε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στόν Βαρλαάμ ) ,
γ) τό αλάθητο τού πάπα ( ενώ μόνο ο Χριστός είναι αλάθητος ) καί

δ) η χρήση αζύμων στό « μυστήριο » τής Θείας Ευχαριστείας ( ενώ τήν μεγάλη Πέμπτη οί Εβραίοι έχουν ένζυμο άρτο ) κ.λ.π. . Οί Παπικοί , όπως καί όλοι όσοι είναι χωρισμένοι από τήν Μία , Αγία , Καθολική καί Αποστολική Εκκλησία Τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού , έχουν αποξενωθεί από τήν Κοινωνία μέ Τόν Θεό καί επομένως καί από τήν Σωτηρία πού Αυτός χαρίζει στό Σώμα Τού Υιού Τού . Όποιος φρονεί , πώς έχει έγκυρα Μυστήρια καί Σωτηρία , οποιαδήποτε άλλη Εκκλησία εκτός από τήν δική μάς , διαστρέφει καί αυτός τό Άγιο Σύμβολο τής Πίστεως , τό οποίο θαυματουργικώς , έχει εντός τού όλα τά γράμματα , εκτός από τό " ψ " ( = ψεύδος -- ψεγάδι )! Ευχόμεθα τήν επιστροφή όλων τών αιρετικών καί σχισματικών στό Σώμα Τού Χριστού . Ψευτο καθολική εκκλησία , ο παπισμός είναι παν αίρεση , αιρετικοί , Ορθοδοξία , Χριστιανισμός , Ιησούς Χριστός , Ορθόδοξη Εκκλησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com