29 Μαΐ 2016

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ: «Έσχατος κριτής επί θεμάτων πίστεως είναι η συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας».


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ: «Έσχατος κριτής επί θεμάτων πίστεως είναι η συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας».
Εκτενή επιστολή για τους προβληματισμούς και τις αντιρρήσεις των Αγιορειτών για τα θέματα της Πανορθόδοξης Συνόδου έστειλε μετά από μακρές συνεδριάσεις κατά την εβδομάδα των Μυροφόρων η Έκτακτη Σύναξη των Ηγουμένων και Αντιπροσώπων των 20 Ιερών Μονών του Αγίου Όρους στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μάλιστα αποφασίσθηκε η επιστολή να κοινοποιηθεί σε όλες τις Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες.
Στην επιστολή τονίζεται ότι ο όρος «Εκκλησία» δεν μπορεί να λέγεται για τους ετερόδοξους. Επίσης εκφράζεται η αντίθεση του Αγίου Όρους για τις συμπροσευχές και τις λειτουργικές πράξεις με τους ετερόδοξους. Ο «έσχατος κριτής» για θέματα πίστεως είναι η συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, που μπορεί να εκφράζουν ακόμα και μεμονωμένα πρόσωπα, αναφέρουν οι Αγιορείτες, και όχι μόνο οι Σύνοδοι όπως γράφει το κείμενο της Πανορθόδοξης. (Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός ανέτρεψε μόνος του τις αποφάσεις της Συνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας).
Είναι αναγκαία η αναγνώριση ως Οικουμενικών των Συνόδων επί Μεγ. Φωτίου και αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, που έδωσαν απάντηση σε όλες τις κακοδοξίες του Παπισμού (φιλιόκβε, παπικό πρωτείο κλπ.), αναφέρεται στην επιστολή. Μόνο σοβαρές αλλαγές στα κείμενα της Πανορθόδοξης μπορεί να αναπαύσουν όλους τους Ορθοδόξους, γράφουν οι Αγιορείτες. Διαφορετικά, μπορεί η Σύνοδος να γίνει αφορμή για νέα σχίσματα.
Παρακάτω αναφέρονται μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα της επιστολής:
α. « ... η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ... να αποφύγη τον όρον «Εκκλησία» δια τους ετεροδόξους, χρησιμοποιούσα αντ᾽ αυτού τους όρους «χριστιανικά δόγματα και ομολογίαι».
β. « ... η έννοια της ενότητος της Εκκλησίας χρήζει ωσαύτως διασαφήσεως .... εις την ενότητα Αυτής ανήκουν μόνον τα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως Σώμα Χριστού ... Περί τούτων μόνον λέγεται το «ίνα ώσιν εν, καθώς ημείς εν εσμέν», κατά την ερμηνείαν των θεοφόρων Πατέρων».
γ. « ... Ο τρόπος διεξαγωγής και η πορεία των θεολογικών διαλόγων δεν αναπαύει το σύνολον του πληρώματος της Εκκλησίας, η δε καθ’ ημάς Ιερά Κοινότης κατά καιρούς και εις διαφόρους περιστάσεις έχει εκφρασθή δι᾽ επισήμων κειμένων κατά θεολογικών συμφωνιών μετά των ετεροδόξων και έχει διαμαρτυρηθή δια συμπροσευχάς και άλλας λατρευτικάς πράξεις (λειτουργικούς ασπασμούς κ.λπ.), δι’ ων δίδεται η εικών ψευδούς ενώσεως μετ’ αυτών ... δέον να αποσαφηνισθή ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία ουδόλως δύναται να δεχθή την ενότητα της Εκκλησίας ως τινα διομολογιακήν προσαρμογήν η ως συμμετοχήν εις συμπροσευχάς και ετέρας λατρευτικάς πράξεις».
δ. « ... δεν δυνάμεθα να μη εκφράσωμεν τον έντονον προβληματισμόν και τας ευλόγους αντιρρήσεις ημών δια την περαιτέρω συμμετοχήν των Ορθοδόξων εις το «Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών» (Π.Σ.Ε)».
ε. « ... η εκκλησιαστική παράδοσις αναγνωρίζει ως έσχατον κριτήν επί θεμάτων πίστεως την συνείδησιν του πληρώματος της Εκκλησίας, την οποίαν εκφράζουν ενίοτε μεμονωμένα πρόσωπα η σύνοδοι ιεραρχών η ο πιστός λαός και η οποία επικυρούται δια συνοδικών αποφάσεων».
στ. « ... δέον να περιληφθή αναφορά και εις τας μετά την αγίαν Ζ´ Οικουμενικήν μεγάλας Συνόδους της Ορθοδόξου Εκκλησίας ... καθ' όσον δια της αναφοράς εις αυτάς τας συνόδους αι δογματικαί και εκκλησιολογικαί διαφοραί μετά των ετεροδόξων (περί το Φιλιόκβε, την κτιστήν Χάριν, το παπικόν πρωτείον κ.λπ.) αποσαφηνίζονται πλήρως».
Ακολουθεί αντίγραφο της επιστολής.

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Έχω μια απορία.
Το κείμενο αυτό το υποστήριξαν όλες οι μονές ή πάρθηκε απόφαση για αποστολή του κειμένου κατά πλειοψηφία.Αν δεν συμφώνησαν όλες οι μονές για την σύνταξη του κειμένου, καλό είναι να μάθουμε ποιες μονές δια του φόβου των Ιουδαίων
(Βαρθολομαίων) δεν το στήριξαν.

Παναγιώτης Τελεβάντος είπε...

Συγχαρητήρια επειδή πρώτοι και για την ώρα μόνοι φέρατε στο φως της δημοσιότητας το εξαίρετο αυτό ομολογιακό κείμενο.

Ανώνυμος είπε...

Η συγκεκριμένη παρέμβαση του Αγίου Όρους αφ ενός μεν αποτελεί ισχυρό ράπισμα στις επηρμένες παρειές των συνταξάντων τα επαίσχυντα και προδοτκά προσυνοδικά κείμενα που βρίθουν κακοδοξιών, υπηρετούν τον επάρατο οικουμενιστικό συγκρητισμό και όζουν ιεροκρατίας και δεσποτισμού, αφ ετέρου δε διασκεδάζει και αμβλύνει, κάπως, την προκληθείσα αγανάκτηση και, γιατί όχι, το σκανδαλισμό του πιστού λαού εξ αιτίας της άχρι τούδε σημειωθείσης ουσιαστικής και συλλογικής ελλείψεως αντιδράσεως από την πλευρά του Άθωνα απέναντι στα όσα εδώ και πολύ καιρό τεκταίνονται στο ερεβώδες παρασκήνιο αναφορικά με τη σκοπιμότητα της συγκλήσεως της ΔΗΘΕΝ "Αγίας και Μεγάλης Συνόδου", την προβληματική θεματολογία της και την πάντη αντικανονική διαδικασία με την οποία αυτή συγκαλείται και επί τη βάσει της οποίας πρόκειται να διεξαχθούν οι εργασίες της.
Ναι, σεβαστοί πατέρες! Βραδύνατε να αντιδράσετε! Αργήσατε χαρακτηριστικά! Παρήλθαν τόσοι μήνες από τότε που είδαν το φως της δημοσιότητος τα γνωστά και μη εξαιρετέα κείμενα και σεις σιωπήσατε σκανδαλωδώς! Και μόλις λίγες μέρες προ της συγκλήσεως της ψευδο-συνόδου διατυπώσατε τις θέσεις σας!
Ο λαός του Θεού, πάντως, ικανοποιήθηκε περισσότερο από την έμπονη και αγωνιώδη κραυγή διαμαρτυρίας μεμονωμένων αγιορειτών καθώς και από κάποιες περισσότερο συλλογικές αντιδράσεις που εκπορεύθηκαν από το Περιβόλι της Παναγίας και που αποτυπώνουν με ανάργεια το ομολογιακό σθένος τους και την ανυποχώρητη διάθεσή τους να μην επιτρέψουν την προδοσία της Ορθοδοξίας που πρόκειται να υλοποιηθεί με τις τυχόν μειοδοτικές αποφάσεις της "συνόδου" του Κολυμπαρίου, παρά με τη δική σας καθυστερημένη παρέμβαση...
Κατόπιν της σημειωθείσης εξελίξεως, αναμένουμε την επί συνάξει σφοδρή και ανυποχώρητη αντίδραση του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, που πρόκειται να συμμετάσχει στις εργασίες της συνόδου ως μέλος της αντιπροσωπείας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, μνήμονος των όσων διαλαμβάνει το πρόσφατο ιεροκοινοτικό κείμενο, απέναντι στην επιχείρηση εκκλησιαστικής και εκκλησιολογικής "νομιμοποιήσεως" του οικουμενισμού διά της προσδώσεως εκκλησιαστικότητος στις σχισματοαιρετικές κοινότητες της δυτικής χριστιανωσύνης, απέναντι στις συμπροσευχές, στους βλαπτικούς και επιζημίους διαλόγους, στην απόπειρα νοθεύσεως του θεσμού της νηστείας και εν όψει άλλων ζητημάτων που τυχόν θα προκύψουν!
Το κάλλιστον, βεβαίως, θα ήταν η αποφυγή συμμετοχής αγιορειτών στη "μάζωξη" της Κρήτης για λόγους που έχουν εχουν σχέση, μεταξύ των άλλων, και με την προφανή και καταφανή αντικανονικότητα της συνθέσεώς της καθώς και του τρόπου διαξαγωγής των εργασιών της.
Εφ όσον, όμως, αλλέως έδοξε τοις αγιορείταις, ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν σεβαστέ καθηγούμενε της μονής Σταυρονικήτα! Υπερμαχήσατε στερρώς του δεινώς βαλλομένου Ορθοδόξου Δόγματος και του τεχνηέντως και πονηρώς νοθευομένου Ορθοδόξου Ήθους!
Αείποτε ο Ορθόδοξος Ανατολικός Μοναχισμός υπήρξε ο προμαχώνας της Ορθοδοξίας! Μη μας απογοητεύσετε!
Υ.Γ. Ποια η άποψη της Ιεράς Κοινότητος αναφορικά με τη συμμετοχή γυναικών (η μία, μάλιστα, τυγχάνει και Ορθόδοξη μοναχή) στην υποτιθέμενη σύνοδο; Λίαν προσφάτως, μάλιστα, έσκασε και μία βόμβα μεγατόννων!Προχθεσινό δημοσίευμα της αγωνιστικής εφημερίδος ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ αποκαλύπτει την επαγγελματική ιδιότητα αλλά και τις θέσεις της κυρίας Ελισάβετ Προδρόμου που πρόκειται να συμμετάσχει στη "σύνοδο" με την αντιπροσωπεία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ!!!) και της οποίας η παρουσία, καθώς διαφαίνεται από το προδιαληφθέν δημοσίευμα, μόνο αγαθά δεν πρόκειται να προσπορίσει στην οικουμενική Ορθοδοξία (τον οικουμενισμό πάντως σίγουρα θα ωφελήσει)! Το δημοσίευμα, μάλιστα, φέρει το όνομα του αγιορείτου μοναχού Επιφανίου Καψαλιώτου! Τι έχει να πει επ αυτών η Ιερά Κοινότης;
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

τι γραφει το δημοσιευμα του π. επιφανιου

Ανώνυμος είπε...

Ποια άλλα επιχείρημα θέλουν, για να εννοήσουν; Άρα δεν είναι θέμα επιχειρημάτων. Είναι αποφασισμένοι, κακήν κακώς και ετσιθελικώς, να προχωρήσουν σ` αυτά που σχεδίασαν.
Η.Σ.

Ανώνυμος είπε...

Η παρέμβαση της Ι. Κοινότητας του Αγίου Όρους είναι ευπρόσδεκτη. Ασχολήθηκε με τα προβληματικά (να μη πούμε και έως αιρετικά) σημεία των προσυνοδικών κειμένων. Ίσως όμως θα έπρεπε να αναφερθεί και στην ελλειματικότητα, μάλλον στην φτώχεια, όχι μόνο των κειμένων αλλά και των θεμάτων της συνόδου εν γένει, τα οποία προετοιμάζονται δήθεν περίπου 50 χρόνια τώρα. Τα θέματα στα οποία τελικά κατέληξαν στερούνται σε στοιχειώδη θέματα τα οποία προκάλεσαν σχίσματα και διαιρέσεις στην νεώτερη εποχή μας. Καμία αναφορά στην νεωτερικότητα, εκτός από το περιβόητο κείμενο περί της "ελευθερίας" του λανθασμένα διατυπωμένου "ανθρωπίνου προσώπου". Δεν αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν προβλήματα στην Εκκλησία τα οποία χρήζουν επιλύσεως εκτός από τα προνομιακά και τα δικαιδοσιακά των επισκόπων και τοπικών εκκλησιών. Δεν ανέφερε τίποτε εξ επόψεως ορθόδοξης γνωσιολογίας σε σχέση με την νεωτερική και σύγχρονη επιστήμη. Τα όσα άγγιξε περί (βιο)ηθικής και προστασίας του περιβάλλοντος είναι λειψά και φτωχά εξ επόψεως ορθόδοξης θεολογίας και παραδόσεως. Τέλος, τα ίδια τα κείμενα στερούνται τον δοξολογικό χαρακτήρα όλων των προγενεστέρων συνοδικών κειμένων. Είναι φανερό πλέον ότι το σώμα των επισκόπων στερούνται θεολογικά, και θα έπρεπε τα κείμενα αυτά να είχαν συνταχθεί από άλλους διακεκριμένους και αναγνωρισμένους από ολόκληρο το Σώμα της Εκκλησίας (όχι ακαδημαϊκών μόνο) ορθόδοξους θεολόγους.
Ίσως τα θέματα θα έπρεπε να επιλεχθούν από το ίδιο το Σώμα της Εκκλησίας, για να ασχοληθεί η προσυνοδική επιτροπή με αυτά μέχρι να επιλυθούν, εννοώντας να διατυπωθεί η επίσημη θέση της Εκκλησίας σε πλήρη αρμονία με την προγενέστερη παρακαταθήκη και παράδοση.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com