21 Μαΐ 2016

Ο κ. Φίλης και ο ΓορίλλαςΘέλει νά τόν ποῦμε, κ. Γορίλλα;
Στήν ἐκπομπή «Καλημέρα Ἑλλάδα» τοῦ δημοσιογράφου κ. Γ. Παπαδάκη ὁ ὐπουργός Παιδείας κ. Ν. Φίλης εἶπε στίς 11.5.2016 μεταξύ ἄλλων: «Δέν μποροῦν νά μπαίνουν στά σχολεῖα ἱερωμένοι, πού θά ἀμφισβητοῦν χωρίς ἀντίλογο τή θεωρία τοῦ Δαρβίνου γιά τήν ἐξέλιξη. Ἐκεῖ στηρίζεται τό σχολεῖο. Δέν θά μπαίνει ἕνας ἱερωμένος νά λέει ἄλλα πράγματα».
Τό ποῦ στηρίζεται τό σχολεῖο καί γενικά ἡ Παιδεία στήν Ἑλλάδα τό καθορίζει τό Ἑλληνικό Σύνταγμα (ἄρθρο 16, παράγρ. 2) καί δέν τό καθορίζει μία ἀθεϊστική «πίστις» σέ μιά ξεπερασμένη ἐπιστημονικά «θεωρία», ἐπειδή συμβαίνει νά τήν πιστεύη ὁ κ. Φίλης.
Ἀντιγράφουμε τό τί λέει τό Σύνταγμα: «Ἡ Παιδεία ἔχει σκοπό τήν ἠθικη, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης, καί τή διάπλασή τους σέ ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους πολίτες».

Ἐρωτᾶται: Μπορεῖ ὑπουργός τῆς Παιδείας νά ἀγνοῆ παντελῶς τό σκοπό τῆς Παιδείας, ὅπως καθορίζεται ἀπό τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος; Καί μέ τόν λεγόμενο «πολιτικό ὅρκο» ὑποσχέθηκε, ὅτι θά τηρῆ τό Σύνταγμα καί τούς νόμους τοῦ Κράτους. Ὑπεράνω, λοιπόν, τοῦ Συντάγματος εἶναι μιά «γνώμη» τοῦ ὑπουργοῦ, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ Παιδεία «στηρίζεται στή θεωρία τοῦ Δαρβίνου»;
Ὁ κ. Φίλης μπορεῖ νά κρατήση τήν τιμητική γι’ αὐτόν καταγωγή του ἀπό τόν... πίθηκο, ἀλλ’ ὀφείλει νά παραδώση τή θέσι τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας. Δέν έχει τό δικαίωμα νά ὑποβιβάζη τήν Παιδεία στό επίπεδο ἑνός... ζώου, τό ὁποίο φυσικά οὔτε ελευθερία οὔτε συνείδησι διαθέτει.
Ἄν ὁ ἄνθρωπος κατάγεται ἀπό τόν πίθηκο, σύμφωνα μέ τήν ἐξελικτική θεωρία, τότε ποῦ βρῆκε τή δυνατότητα τῆς «πνευματικῆς ἀγωγῆς», πού ὁρίζει τό Σύνταγμα ὡς σκοπό τῆς Παιδείας; Ἐξελίσσεται κάτι πού ὑπάρχει, ἔστω καί ἐν σπέρματι. Ἔχουμε, λοιπόν, στόν πίθηκο (γορίλλα κ.λπ.) τό παραμικρό δεῖγμα πνευματικῆς δυνατότητας; Πῶς ἐξελίχθηκε κάτι, πού δέν ὑπάρχει κἄν;
Ἄν ὁ ἄνθρωπος κατάγεται ἀπό τόν πίθηκο (οὐρακοτάγκο κ.λπ.), σύμφωνα μέ τόν κ. Φίλη, τότε ποῦ βρέθηκε στόν ἄνθρωπο ἡ συνείδησις καί ἡ ἐλευθερία, γιά τήν ὁποία μιλάει τό Σύνταγμα; Ἐρωτᾶται: Στή βιολογική παρουσία τῶν ζώων, ὅπως ὁ πίθηκος, ἔχουμε δεῖγμα ξεπεράσματος τῶν ἐνστίκτων, τά ὁποῖα ἄλλωστε ἀποτελοῦν καί τό μονόδρομό τους; Ἔχει συνείδησι ὁ πίθηκος; Ἔχει ἐλευθερία; Ἔχει ὑπευθυνότητα; Μποροῦμε νά καταδικάσουμε ἕνα πίθηκο, γιατί εἶναι... ἀνεπίδεκτος μαθήσεως ἤ γιατί προέβη σέ παραβατικές ἐνέργειες;
Ἄν ὁ κ. Φίλης δέν ἦταν ἕνας ἁπλός ἀριστερός δημοσιογράφος καί εἶχε στοιχειώδεις ἐπιστημονικές γνώσεις, θά ἤξερε, ὅτι τρεῖς πραγματικότητες ἔχουν ἀναγκάσει τήν ἀληθινή ἐπιστήμη νά ἀπορρίπτη τή θεωρία τῆς ἐξελίξεως τῶν εἰδῶν.
Ἡ μία πραγματικότητα: Γιατί, ἄν ποτέ λειτούργησε, σταμάτησε ἡ ἐξέλιξις πιθήκων σέ ἀνθρώπους; Γιατί σήμερα νά μήν ἔχουμε ἕνα πίθηκο στό τελευταῖο στάδιο ἀνθρωποποιήσεώς του;
Ἡ ἄλλη πραγματικότητα: Ὁ ἀπέραντος πνευματικός κόσμος, πού ἐνυπάρχει στόν ἄνθρωπο, πῶς ἐμφανίστηκε; Ἀπό ἀνύπαρκτη πνευματική δυνατότητα, πού χαρακτηρίζει τόν πίθηκο, πῶς ἐξελίχθηκε ὁ πλούσιος καί πολυποίκιλος πνευματικός κόσμος τῶν ἀνθρώπων;
Ἡ τρίτη πραγματικότητα: Ἡ θεωρία τοῦ Δαρβίνου δέν λύνει τό πρόβλημα τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου. Ἁπλῶς τό μεταθέτει.
Σέ ἕνα σχόλιο βέβαια δέν ἐξαντλεῖται τό θέμα μέ τή θεωρία τοῦ Δαρβίνου, στήν ὁποία «πιστεύει» ὁ κ. Φίλης. Σάν νά λέη: «Πιστεύω ὄχι σέ ἕνα Θεό, ἀλλά σέ ἕνα πίθηκο, πού μέ... δημιούργησε»!

Ἄς καμαρώνη ὁ κ. Φίλης ὡς πρόγονό του κάποιον γορίλλα! Ἐμεῖς πιστεύουμε, ὅτι εἴμαστε παιδιά τοῦ πανσόφου Δημιουργοῦ Θεοῦ.

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο τέλειος εξευτελισμός του ανθρώπου να λέει ότι ο ίδιος κατάγεται από ουραγκοτάγκους και άλλα πιθηκοειδή!ένας ψαλμός 31ος λέει:Μη γίνεσθε ως ίππος και ημίονος,οις ουκ εστί σύνεσις..Κι όμως ο άνθρωπος θέλει να ξεπεράσει ακόμη κι αυτή τη σύγκριση,ξεπεράσαμε και τον ημίονο,προτιμούμε το γορίλα!Αυτό αποδεικνύει αυτογνωσία του αφελή,έτσι αισθάνεται,το πιστεύει κιόλας,επειδή το είπε ένας αφελής,επειδή αποφάνθηκαν κάποιοι παρατηρώντας τη φύση και τα απολιθώματα,εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία,φάσκοντες είναι σοφοί εμωράνθησαν.Αν αυτό είναι ορθή κρίση ανθρώπου τότε μας αξίζουν το κτήνος και οι κτηνωδίες σε αυτή τη ζωή που συμβαίνουν αλλά θα τις μεταλαμπαδεύσουμε και στην άλλη ζωή,εκεί που το κτήνος δε θα τελευτά εις τον αιώνα.

Ηλιάδης Σάββας είπε...

Τι να πει κανείς για έναν ολόκληρο λαό, που κάνει υπομονή με το ασήμαντο αυτό και άσχετο "πρόσωπο-εμπόδιο", που προέκυψε μέσα στην ευλογημένη παράδοση του; Που τον υβρίζει κατά την κύρια έννοια της λέξης, τον υβρίζει αυτόν και τους προγόνους του και την ιστορία του και τα πιστεύω του, χωρίς ίχνος αιδούς!
Ούτως ή άλλως "΄ήλθε, είδε και θα παρέλθει", αλλά θα αφήσει πίσω πολλήν κόπρον προς καθαρισμό. Ευχόμαστε ο Θεός να οικονομίσει την ταχεία απαλλαγή από την παρουσία του, αφού δεν διαφαίνονται άλλες δυνάμεις, που να θέλουν να το πράξουν κατά το νόμο.

Ανώνυμος είπε...

Θρησκοληψία και θεολογική αμορφωσιά συνθέτουν το τραγικά παιδαρίωδες αυτό κείμενο του ιεροκήρυκα. Τόσες βλακείες μαζεμένες και μάλιστα θα νομίζει πως μιλάει και ως εκκλησιαστικός λόγιος! Τραγικό!

Ανώνυμος είπε...

Ο κάθε Φίλης ή Φίδις μπορεί να λέει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι...


Η πραγματικότητα είναι μία. ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ από τον οποίο καταγόμαστε! κι αν ο ορθολογιστής κος υπουργός θέλει να Τον δει για να βεβαιωθεί ως ορθολογιστής...απαντάμε κι εμείς πως θέλουμε να δούμε το ίδιο το μυαλό του οντολογικά για να πειστούμε ότι υπάρχει!!! προς το παρόν οι ενέργειες του υποδηλώνουν κενό αέρος!

Εμείς στα σχολεία θα διδάσκουμε Χριστόν Εσταυρωμένο, Αναστάντα εκ νεκρών και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!!!!!!!!!!!!!!
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΖΕΙ!!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ανωνυμε των 4,58 οι κατηγοριες που πετας χαρακτηριζουν εσενα!!! Εσυ εισαι ο θρησκοληπτος του επιστημονικοφανους εξελικτισμου!

Δημοσθενης

Ανώνυμος είπε...

Ο κυριος Φιλης είναι ενας μικρος δημοσιογραφακος θελει ο καημενος να παραστηση τον επιστημονα αλλα επιστημονικες γνωσεις δεν εχει και ουτε είναι επιστήμονας.
Άλλο πραγμα είναι οι επιστημονικες αποδειξεις και άλλο πραγμα οι επιστημονικες υποθεσεις ,η δε θεορια του Δαρβίνου είναι μια ξεπερασμενη εποστημονικη υποθετικη θεορια.
Ο καημενος ο κυριος Φιλης εχει μεινει λιγο πισω ,είναι λιγο καθηστεριμενος,αφου δεν είναι επιστημων γελοιοποιηται μ αυτά που λεει.
Ο Θεος μωραινει τη σοφια των σοφων,μονον ο λογος του Θεου είναι αληθεις και επειδή πασα γραφη θεοπνευστος,αληθει είναι αυτά που λεει η Αγια Γραφη,ωστε μετα από πολύ μοχθο ,και κοπο και επιπονη ερευνα να αποδεικνυουν οι επιστήμονες αυτά που διακηρυσει τρανοτατε η Αγια Γραφη.

Ανώνυμος είπε...

Ανωνυμε 22/5 εχετε απολυτα δικαιο οι καημενοι οι δαρβινιστες δεν επιβεβαιωθηκαν απο τα επιστημονικα δεδομενα!
Δυστυχως οι μεγαλες δικτατοριες του εικοστου αιωνα -φασισμος και κομουνισμος-καθως και νεα ταξη πραγματων τον εικοστοπρωτο ,προσπαθουν να μας πεισουν οτι ο νεος Ανθρωπος που θελουν να μας επιβαλουν σαν μοντελο της ζωης μας,προκυπτει απο την συγχρονη επιστημη.
Αυτες οι προηγουμενες δικτατοριες ειχαν εκατομυρια θυματα και η σημερινη εχει σαν στοχο ολα τα ευρωπαικα εθνη ,τα οποια θα μπορουσαν να αντισταθουν και τα οποια μισουν θανασιμα.
ΕΙΔΙΚΑ Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΤΡΟΦΟΔΟΤΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΑ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΑ ΚΕΛΕΥΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΤΟ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.ΚΑΜΜΕΝΗ ΓΗ ΑΦΗΝΟΥΝ ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ

Ανώνυμος είπε...

Πρόκειται για μία αυθαίρετη, αστήρικτη και αναπόδεικτη υπόθεση. Εδράζεται, μήπως, στο πείραμα ή την αποδεικνύουν τα απολιθώματα; Ή μήπως οι λεγόμενοι "εξελικτικοί επιστήμονες" ήταν παρόντες στη δημιουργία του ανθρώπου και αποφαίνονται τόσο αξιωματικά για την ορθότητα της ιδεοληπτικής θεωρίας τους; Πολύ "επιστημονικό" έρεισμα διαθέτει κατά τα άλλα!
Τι δε να πούμε και για το ρατσιστικό αποκλεισμό και την πολεμική που ασκείται σε κάποιους κορυφαίους επιστήμονες στις ΗΠΑ εξ αιτίας της αντιεξελικτικής τοποθέτησής τους!
Κλασσική περίπτωση αυτή του εφευρέτη του μαγνητικού τομογράφου Raymond Damadian.

Ανώνυμος είπε...

Η αναπόδεικτη αυτή θεωρία έχει υποστεί καίρια πλήγματα από τη στιγμή που εμφανίστηκε, χαρακτηρίζεται από τεράστια χάσματα και κενά και μάλλον χρησιμοποιήθηκε προς την κατεύθυνση της απομάκρυνσης της έννοιας του Θεού και του πνευματικού κόσμου από τη ζωή του ανθρώπου.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com