12 Μαΐ 2016

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 13.5.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Τουρκικὸς ἐπίτροπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ πράξις τοῦ 1928!
Καταιγισμὸς ἀντιδράσεων ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος.
«Ὁμοφωνία» καί «Αὐθεντία» τῆς Μελλούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Τοῦ Ἱερομονάχου Ἀρσενίου, Γέροντος Ἱ. Κελλίου «Παναγούδα» (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου) καί τῆς συνοδείας.

Μεταπατερικός οἶστρος καί διαβολή κατά τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ. Τοῦ κ. Παναγιώτου Π. Νούνη.
Μικτοὶ γάμοι: Ὁ Δούρειος Ἵππος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
Ὁ Ἱεροσολύμων, τό Αὐτοκέφαλον καί ὁ Οἰκουμενισμός ἀκυρώνουν τήν Μ. Σύνοδον. Τοῦ κ. Διονυσίου Πελέκη τοῦ Ἀλεξίου, δικηγόρου Ἀθηνῶν.
Ἐγκατάλειψις τῆς Ἱεραποστολῆς χάριν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;
Ἡ Εὐρώπη ὑποκλίνεται εἰς τὸν αἱρεσιάρχην Πάπαν!
Ἡ Κυβέρνησις ἐξυφαίνει σχέδιον χωρισμοῦ Πολιτείας – Ἐκκλησίας!
«Ὅλα εἶναι συμφωνημένα»
Μία Ἐκκλησία, δύο παραδόσεις;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com