15 Μαρ 2016

«Τα Θρησκευτικά για να μείνουν θα αλλάξουν» Σκέψεις και προβληματισμοί«ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ»
Σκέψεις και προβληματισμοί
Διαβάζω το Σύνταγμα της Ελλάδος και σημειώνω τα εξής:
Στο προοίμιο γίνεται επίκληση "εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος", και η θρησκεία της "Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού" αναγνωρίζεται ως "επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα" στο Άρθρο 3 του Συντάγματος. 
Στο Άρθρο 13 του Συντάγματος κατοχυρώνεται συνταγματικά το δικαίωμα της θρησκευτικής ανοχής και ελευθερίας . 
Στο Άρθρο 16 αναφέρεται πως η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και μεταξύ άλλων έχει σκοπό "την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων".

Μεταξύ των διαφόρων θρησκειών στην Ελλάδα, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί το δόγμα που αντιπροσωπεύει την πλειονότητα του πληθυσμού και αναγνωρίζεται συνταγματικά ως "επικρατούσα θρησκεία" του κράτους. (https://el.wikipedia.org)
Διαβάζω το Κοινοτικό Δίκαιο να δω τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη.
 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ανεξιθρησκία. Η πιο κοινή θρησκεία στην Ευρώπη είναι ο Χριστιανισμός  
Η Ευρωπαϊκή  Ένωση προτιμά το ομολογιακό και όχι το θρησκειολογικό περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών στα λεγόμενα Ευρωπαϊκά Σχολεία που χρηματοδοτούνται από την Commission, η οποία  και καθορίζει το πρόγραμμα και την ύλη. Οι γονείς καλούνται να δηλώσουν αν είναι Ορθόδοξοι, Ρωμαιοκαθολικοί κ.λπ. και οι μαθητές χωρίζονται στις αντίστοιχες ομάδες ώστε το μάθημα να έχει ομολογιακό περιεχόμενο.  Οι διδάσκοντες και η  ύλη επιλέγονται από την ηγεσία των τοπικών θρησκευτικών κοινοτήτων.
Στη  Γερμανία το μάθημα των Θρησκευτικών είναι κατά το Σύνταγμα ( άρθρο 7, παρ. 2 και 3)  υποχρεωτικό και ισότιμο με τα άλλα μαθήματα. Οι μαθητές που δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν ομολογιακά θρησκευτικά υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μάθημα Ηθικής. Στην Ιταλία το μάθημα έχει σαφώς ομολογιακό περιεχόμενο βάσει του Νόμου 121 της 25-3-1985, ο οποίος βασίζεται στο Κονκορδάτο της 18-2-1984 μεταξύ Βατικανού και Ιταλικής Δημοκρατίας και  πάνω από το 90% των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες επιλέγει τα Ρωμαιοκαθολικά Θρησκευτικά. Το βελγικό Σύνταγμα προβλέπει ( άρθρο 24, παρ. 1) ότι τα δημόσια σχολεία πρέπει να διδάσκουν ομολογιακό μάθημα Θρησκευτικών και οι απαλλασσόμενοι να παρακολουθούν μάθημα Ηθικής. Στην Ισπανία το μάθημα είναι ομολογιακό και θεμελιώνεται  στις αρχές της Ρωμαιοκαθολικής πίστης.  Στην Αυστρία η νομοθεσία προβλέπει ομολογιακό μάθημα Θρησκευτικών στα δημόσια σχολεία. Στην Δανία  υπάρχει σε όλες τις τάξεις υποχρεωτικό μάθημα «Χριστιανικών σπουδών».  Στην Ρουμανία το μάθημα επανήλθε μετά από 65 χρόνια. Τα Θρησκευτικά διδάσκονται με βάση την Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία πλην ορισμένων περιοχών, όπου κατοικούν Ρωμαιοκαθολικοί.
Στην Γαλλία από το 1905 απαγορεύεται κάθε θρησκευτική διδασκαλία μέσα στο πρόγραμμα του δημοσίου σχολείου, όμως γίνονται συζητήσεις ώστε  το ισχύον καθεστώς να αλλάξει μετά από διαβούλευση με τις μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες. Επιτρέπεται, πάντως, να έρχεται κληρικός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για κήρυγμα στα σχολεία, αν το ζητήσει ο προβλεπόμενος από τον νόμο αριθμός γονέων. Εξ άλλου το 90% των ιδιωτικών σχολείων ανήκουν στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και εκεί διδάσκεται υποχρεωτικό μάθημα Θρησκευτικών. Το Ηνωμένο Βασίλειο  παρέχει υποχρεωτικό μάθημα Θρησκευτικών Σπουδών στα δημόσια σχολεία. Το Σουηδικό μοντέλο είναι απόλυτα θρησκειολογικό . Θεωρείται εφαρμόσιμο μόνο  στη συγκεκριμένη χώρα λόγω των πολύ χαλαρών δεσμών της πλειοψηφίας του πληθυσμού με την επικρατούσα θρησκεία. Παρά το θρησκειολογικό περιεχόμενο γίνεται προσπάθεια να τονισθεί η συμβολή του Χριστιανισμού στην κοινωνία και στον πολιτισμό  της Σουηδίας. Στη Νορβηγία ο μαθητής σε όλες τις βαθμίδες πρέπει να επιλέξει μεταξύ του μαθήματος που ονομάζεται Χριστιανική Παιδεία και του μαθήματος που ονομάζεται Θρησκειολογική και Ηθική Εκπαίδευση.  Στην Πορτογαλία το μάθημα των Θρησκευτικών έχει ομολογιακό (Ρωμαιοκαθολικό) περιεχόμενο. Οι μαθητές που δεν επιθυμούν να το παρακολουθήσουν επιλέγουν κάποιο μάθημα Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Στην Πολωνία ,Φιλανδία και Κύπρο το μάθημα είναι βασικό σε όλες τις βαθμίδες, ομολογιακό και δημοφιλέστατο. (Πηγή: Κ.Χολέβας Αύγουστος 2015)
Κι όμως στην Ελλάδα ο αρμόδιος Υπουργός  δηλώνει: « Το μάθημα των Θρησκευτικών πρέπει να αναμορφωθεί…Τα Θρησκευτικά πρέπει να πάψουν να είναι ομολογιακό μάθημα και να γίνουν μάθημα γνώσης των θρησκειών... Είμαστε σε διάλογο με εκπροσώπους της Εκκλησίας. Είναι προφανές ότι η αναμόρφωση των Θρησκευτικών είναι προϋπόθεση για να παραμείνουν υποχρεωτικό μάθημα».(Εφημ Καθημερινη 12.3.2016)
Με αυτά τα δεδομένα αναρωτιέμαι μήπως άλλαξε το Σύνταγμα της χώρας μας και δεν το γνωρίζουμε;
Μήπως το υπουργείο δεν ξέρει τι συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη;
Μήπως πρέπει κάποιος να  εξηγήσει στους αρμοδίους  πως δεν μας κάνουν χάρη αφήνοντας το μάθημα των θρησκευτικών ως υποχρεωτικό αλλά είναι συνταγματική υποχρέωση τους;
Μήπως δεν αντιλαμβάνονται ότι παραβιάζουν τα δικαιώματα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού όπου   το 95% δηλώνουν Χριστιανοί Ορθόδοξοι( έρευνα Metron Forum της Metron Analysis) με το να προσπαθούν να μετατρέψουν το μάθημα των θρησκευτικών  σε μία θρησκειολογική αναφορά   του Ισλάμ και του Χριστιανισμού; Όποιος δεν είναι χριστιανός ας έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το μάθημα Ηθικής και όχι να υποχρεώσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού που είναι χριστιανοί να «κατηχηθούν» στο Ισλάμ.
Κανείς δεν κατανοεί ότι οι πρακτικές του υπουργείου  αντιτίθενται στις Ευρωπαϊκές αρχές του δικαίου , της ισότητας και της ανεξιθρησκίας;
Εν τέλει για να αλλάξει το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει πρώτα να αλλάξει δημοσκοπικά το δηλωθέν θρήσκευμα  του λαού και να τροποποιηθεί  το Σύνταγμα της χώρας μας .Εκτός αν το δημοκρατικό μας πολίτευμα επιβάλλει στη μειοψηφία να εξουσιάζει την πλειοψηφία;
Η αλλαγή του μαθήματος από ομολογιακό σε θρησκειολογικό  δεν είναι ούτε απαίτηση του λαού, ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά άποψη μίας κυβέρνησης που ομολογεί ανοιχτά το μαρξισμό και τον αθεϊσμό.
Επομένως για ποιο λόγο προσέρχεται η Εκκλησία σε διάλογο για το παρόν θέμα; Για να νομιμοποιήσει την αντισυνταγματικότητα άλλης μίας κυβέρνησης που προπαγανδίζει κατά του Θεού;
Πριν περίπου δέκα χρόνια μία άλλη ηγεσία του ίδιου υπουργείου προσπάθησε να εξισλαμίσει το έθνος παραλλάσσοντας τα ιστορικά δεδομένα γράφοντας στα σχολικά βιβλία πώς στη Σμύρνη έγινε συνωστισμός. Η αποτυχία του εγχειρήματος και το κατάντημα των αρμοδίων είναι γνωστό σε όλους.
Σήμερα το ίδιο πάλι  Υπουργείο με άλλους εκπροσώπους προσπαθεί να αποχριστιανοποιήσει το λαό αλλάζοντας το μάθημα των θρησκευτικών προσδοκώντας πως θα λάβει και  τις ευλογίες της Εκκλησίας. 
Οι άνθρωποι στις θέσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αποφάσεις τους όμως μένουν και γράφονται στην  ιστορία. Ας σκεφτούν λοιπόν  πολύ οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας πριν να βάλουν την υπογραφή τους σε μία τέτοια απόφαση.
Ας σκεφτούν αν ζυγίζει περισσότερο η συνθηκολόγηση που τώρα τελευταία ονομάζουμε διπλωματία από τα χρόνια που θυσίασαν στο μαύρο ράσο τους.
 Ας σκεφτούν πολύ αν θέλουν να είναι η μοναδική Εκκλησία της Χριστιανικής Ευρώπης που θα έχει επιτρέψει τον εξισλαμισμό του χριστιανικού πληρώματος της.
Ο ιστορικός του μέλλοντος ή  θα γράψει πως κάποτε σε μία ταλαίπωρη και χρεωκοπημένη  Ελλάδα υπήρχε μία ισχυρή Εκκλησία που κράτησε το λαό όρθιο και δεν παρέδωσε « τα άγια τοις κισσοί» ή θα γράψει  πως δεν υπήρχε ισχυρή φωνή  και η Εκκλησία παρέδωσε  με φτηνά ανταλλάγματα την πίστη του λαού της στους άθεους.   
Ο χρόνος θα δείξει…… 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com