11 Μαρ 2016

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 11.3.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Καινοφανές! Μεγάλη Σύνοδος μὲ παποπατριαρχικὸν πρωτεῖον; Κρυφή συνεννόησις Πάπα καί Πατριάρχου νά παραπλανήσουν μέ ἐπιφανειακήν «περεστρόϊκα» τοῦ Παπισμοῦ;
Ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης Συμεών, πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον διὰ τὴν Πανορθόδοξον Σύνοδον.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας διὰ τὴν Μ. Σύνοδον.

Ἔκθεσις πεπραγμένων εἰς Γενεύην. Τοῦ Σεβ. Ἠλείας Γερμανοῦ.
Ἡ προσφορά τοῦ ΤΡΙΩΔΙΟΥ εἰς τόν σύγχρονον ἄνθρωπον. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Ἀθ. Παλούκας.
Ἀνακοινωθέν περί τῆς Ἁγίας καί Μ. Συνόδου.
Ὑπόμνημα διὰ τὴν ἀπόρριψιν τοῦ συνοδικοῦ κειμένου «σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον». Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Διατὶ οὐδέποτε ἔχουν διαταχθῆ σχετικαὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἀνακρίσεις; Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;
Ἡ γραμμή τοῦ «Ο.Τ.».
Τὸ ἓν τρίτον τῆς Ἱεραρχίας ἀντιτίθεται πλήρως εἰς τὴν Μ. Συνόδον
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ὑψώσατε τὸ ἀνάστημά σας!
Πρωτοστάτης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὁ Κοσμήτωρ τῆς Θεολ. Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
Ἔχει τὸ Φανάρι Σύνοδον;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com