25 Φεβ 2016

Χαιρετισμός Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως Ἱερεμία γιά τήν Ἡμερίδα «Μένουμε Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι»Θά γίνει «ἀλλοτρία» ἡ θαυμαστή μέχρι τώρα ἀδελφή Θεολογική Σχολή, ἄν εἰσχωρήσει σ’ αύτήν καί διδασκαλία τοῦ Ἰσλαμισμοῦ.
            ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ
Δημητσάνα 13 Φεβρουαρίου 2016
Καλοί και ἐκλεκτοί φοιτητές
τῆς σεβασμίας και ἐνδόξου Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
            Ἀπό τήν Δημητσάνα, τήν γενέτειρα τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους μας, Γρηγορίου τοῦ Ε΄, πού ἀπαγχονίστηκε γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα, σᾶς ἀπευθύνω, ἀγαπητοί μου, θερμό και ἐγκάρδιο ἀγωνιστικό χαιρετισμό. Παρακολουθῶ και ἐγώ, με ὅλο το πλῆθος τῶν εὐσεβῶν, τον ὡραῖο ἀγώνα σας καί χαίρω, γιατί τον κρατᾶτε ψηλά και τόν διεξάγετε ἐκκλησιολογικά, κάτω ἀπό τήν σκέπη τῆς Μάνας Ἐκκλησίας. Ἀρχηγός σας εἶναι ὁ φημισμένος ὡς ἀγωνιστής Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας μας,Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, πού γνωρίζει ἀπό τήν πολύτιμη πείρα του τούς τρόπους και τήν μέθοδο για την ἐπιτυχία τῶν ἱερῶν ἀγώνων.

            Μία Θεολογική Σχολή, κύριοι φοιτητές, εἶναι παράδεισος, εἶναι κῆπος τῆς Ἐδέμ, στόνὁποῖο πνέει το ἄρωματῆς παναρέτου θεολογίας. Ἀλλά, ὅπως διαβάζουμε στήν Βίβλο, στόν παράδεισο παλαιά εἰσχώρησε φίδι καί παραπλάνησε την Εὔα, γι’ αὐτό καί ὁ Θεός ἔβαλε φύλακας ἀγγέλους, τά Χερουβίμ, για νά τόν φρουροῦν·ἔτσι και σεῖς, κύριοι φοιτητές, με τόν ἀγώνα σας, στο νά μην εἰσέλθει στήν Θεολογική σας Σχολή ἡ ξένη προς αὐτήν ἰσλαμική διδασκαλία, γίνεστε οἱ φύλακες ἄγγελοι τοῦ παραδείσου σας και μᾶς συγκινεῖτε με τον ἱερό σας αὐτόν ἀγώνα. Ἔχετε ἀγαπήσει ὡς νύμφη σας τήν θεολογία, καί καλότυχοι σεῖς, γιατί γίνατε ἐραστές τοιαύτης ὡραίας νύμφης, ὡραίας καί στην ὅψη και στό φρόνημα. Μεγάλη σας ἡ τιμή καί λαμπρή σας ἡ δόξα, ἀγαπητοί μου, γιατί σπουδάζετε την ἱερή ἐπιστήμη. Ἀλλά θά χάσει ἡ θεολογία σας την ὡραία της ὅψη και θα ἀλλοιωθεῖ στό φρόνημά της, ἄνσυνδιδάσκεταιμέτήνἰσλαμική διδασκαλία. Τόἕνα - ἡ θεολογία μας – εἶναι φῶς· τό ἄλλο - ὁ ἰσλαμισμός – εἶναι σκότος. Ἀλλά τίς«κοινωνία φωτός πρός σκότος;». Θά γίνει «ἀλλοτρία» ἡ θαυμαστή μέχρι τώρα ἀδελφή Θεολογική Σχολή, ἄν εἰσχωρήσει σ’ αύτήν καί διδασκαλία τοῦ Ἰσλαμισμοῦ. Καί τότε «πῶς ἄσωμεν την ὡδήν Κυρίου ἐπί γῆς ἀλλοτρίας;». Τότε, ὅταν στις Θεολογικές μας Σχολές ὑπάρχει συνδιδασκαλία Εὐαγγελίου καί Κορανίου, πού θά κατευθύνουμε τούς νέους και τίς νέες μας γιά καθαρή θεολογική σπουδή; Ἀλλά κάτι καλό θα βγεῖ, κύριοι φοιτητές, ἀπό τό κακό αὐτό πού μηχανεύονται. Και τό καλό εἶναι ὅτι τά πράγματα ὁδηγοῦν στο νά κάνει ἡ Ἐκκλησία μας δική της Θεολογική Σχολή και θα θυμηθοῦμε τότε ἀπό τήν Σχολή αὐτή τά λαμπρά χρόνια τῶν φημισμένων Κατηχητικῶν Σχολῶν Ἀντιοχείας και Ἀλεξανδρείας, ἀπ’ ὅπου βγῆκαν μεγάλοι πατέρες καί διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὦ γενναῖα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀγωνιστές φοιτητές τῆς θεολογίας μας! Κρατᾶτε ψηλά τον ἀγώνα σας. Ψηλά τά λάβαρά σας, ψηλά! Ἀφοῦ στήν προσλαλιά μου αὐτή σᾶς εἶπα «ἀγγέλους», φωνάξτε καί κράξτε, γιατί τά τάγματα τῶν ἀγγέλων εἶναι«βοῶντα και κράζοντα». Ἄλλο τίποτε δεν μᾶς ἔμεινε, καλοί μου φίλοι, ἀπό τόνά φωνάζουμε καί νά διαμαρτυρόμαστε. Και να κλαῖμε και νά προσευχόμαστε το κυριώτερο.
Εὔχομαι την ἐπιτυχία στον ἱερό σας ἀγώνα. Διαβιβάστε, παρακαλῶ, τά βαθύτατα προσκυνήματά μου στον Παναγιώτατο Ποιμενάρχη σας, τον Ὁποῖο εὐλαβοῦμαι και πολύ σέβομαι καί θαυμάζω γιά τούς λαμπρούς καί ἐπιτυχεῖς ἀγῶνες Του ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος.
Ὅλα θα λυθοῦν με τό Κοντάρι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Χαίρετε ἐν Κυρίῳ, χαίρετε!
Δείτε  και:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com