8 Φεβ 2016

Η αναφορά στο Σαμπεζύ για τη Μία, Αγία Εκκλησία, δεν επιτρέπει αθεολόγητες εκτροπέςΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΑΜΠΕΖΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΜΙΑ, ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ
Η αναφορά στη δημοσιευθείσα απόφαση της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, που πραγματοποιήθηκε στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ Γενεύης  (21-28 Ιανουαρίου 2016), ότι «η Ορθόδοξος Εκκλησία, ούσα η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία» (Παρ. 1), θα πρέπει να αποτελεί το κατ’ εξοχή κριτήριο των αναφορών στον Παπισμό, τους Μονοφυσίτες και το πλήθος των Προτεσταντικών παραφυάδων που εμφωλεύουν στο Π.Σ.Ε.  Η αναφορά τούτη καταρρίπτει παντελώς την αθεολόγητη  θεωρία της ‘’διηρημένης Εκκλησίας’’ και της θεωρίας των ‘’δύο πνευμόνων’’.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.  Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς αναφέρει σχετικά : «Η Εκκλησία δεν είναι μόνο μία, αλλά και μοναδική.  Εν τω Κυρίω Ιησού δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν πολλά σώματα, κατά τον ίδιον τρόπον δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εν αυτώ πολλές Εκκλησίες.  Εν τω θεανθρωπίνω αυτού σώματι η Εκκλησία είναι μία και μοναδική, όπως ο Θεάνθρωπος, ο  Χριστός, είναι ένας και μοναδικός».   Η Ορθόδοξη εκκλησιολογία που πηγάζει από την αναφορά αυτή του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, δεν επιδέχεται εκκλησιολογικές στρεβλώσεις.
Η ομολογία ότι «η Ορθόδοξος Εκκλησία, ούσα η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία» (Παρ. 1), καθορίζει χωρίς ασάφειες ποια είναι η Μία Αγία Εκκλησία.   Το Ορθόδοξο εκκλησιολογικό ήθος, δεν επιτρέπει αθεολόγητες εκκλησιολογικές εκτροπές.
Συνεπώς αυτά που αντίκεινται στην προλογική ομολογία της δημοσιευθείσας απόφασης της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, ότι «η Ορθόδοξος Εκκλησία, ούσα η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία» (Παρ. 1), θα πρέπει να απορρίπτονται ως ξένα προς την  Ορθόδοξη εκκλησιολογία.  Οποιαδήποτε αναφορά αντίκειται στην ομολογία τούτη, αποτελεί θεολογική ασυνέπεια και εκκλησιολογική στρέβλωση.
Δείτε σχετικά και:

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς όμως το κείμενο κάνει ακριβώς αυτό! Λίγες γραμμές πιο κάτω, στην παράγραφο 6, λέγει αντιφατικώς : "Κατά τήν ὀντολογικήν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἑνότης αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νά διαταραχθῇ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τήν ἱστορικήν ὕπαρξιν ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ᾽αὐτῆς,..." !!!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com