5 Φεβ 2016

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 5.2.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
  Διατί ἐσιωπήσατε Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς διά τά Θρησκευτικά; Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου τοῦ Φιλαδέλφου.
  «Νάρκη» αἱ Νέαι Χῶραι διὰ τὴν Μεγάλην Σύνοδον; Οἱ Ἱεράρχαι δὲν πρέπει νά παραιτοῦνται τῆς προσωπικῆς συμμετοχῆς καὶ ψήφου εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον!

Πνευματική ἀνατομία τῆς ἐλευθεριότητος. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).
11η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος;
Πλοῦτος: Τὸ μεγάλο ἐμπόδιον. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα; Διατὶ οὐδέποτε ἔχουν διαταχθῆ σχετικαὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἀνακρίσεις;
Τὸ ἀληθινὸν πρόσωπον τοῦ σκανδάλου. Τοῦ Ἀρχιμ. Kυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν – Δρος Θεολογίας.
  «Οἱ Οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ». ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ: Ο 18ος ΨΑΛΜΟΣ. Γράφει ὁ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας.
Προώθησις τῶν οἰκουμενιστικῶν συμπροσευχῶν εἰς τὴν ὑφήλιον.
Μητροπολίτης Σισανίου: «Τέσσερις καναλάρχες ἑτοίμαζαν ἐπίθεση».
Δίκην στυγνῶν δικτατόρων οἱ ἀνάξιοι τῆς Ἱστορίας τοῦ  Ἑλληνισμοῦ πολιτικοί καταπατοῦν τό Σύνταγμα.  Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου τοῦ Φιλαδέλφου.
«Σύ, Κύριε, εἶσαι ἡ ἐλπίδα μου» (Ψαλμ.90, 9). Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γ. Παπαδημητρακοπούλου.
Μεταξὺ θείας ἀγάπης καὶ θείας δικαιοσύνης. Τοῦ κ. Γεωργίου Ποντίκα, δημοσιογράφου - συγγραφέως.
Στερεότυπα καί παρερμηνεῖαι. Τοῦ Σταύρου Σ. Φωτίου, καθηγ. εἰς τὸ Τμῆμα Ἐπιστημῶν τῆς Ἀγωγῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com