19 Φεβ 2016

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 19.2.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Νοσηραὶ νοοτροπίαι ταλανίζουν τὴν Ἐκκλησίαν.
Πανορθόδοξος Σύνοδος μὲ ἀποκλεισμοὺς Ἐπισκόπων. Tοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.
Κίνδυνος Σχίσματος; Τοῦ Καθηγητοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη.

Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος: «Εἶναι ὅλα σχεδιασμένα».
Ἡ Κάρτα καὶ τὸ κεφ. ΙΓ´ τῆς Ἀποκαλύψεως. Τοῦ Γέροντος π. Σάββα Λαυρεώτου.
Ἀρχ/της Χαράλαμπος Βασιλόπουλος (†): Ὁ ἀσυμβίβαστος καὶ ἀδέσμευτος ἐργάτης τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη (†).
Ἡ σπουδαιότης τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Μεταλήψεως. Τοῦ Πανοσ/του Ἀρχιμ. π. Κωνσταντίνου Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
Καθεύδει ὁ Χριστός; Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
Διατὶ οὐδέποτε ἔχουν διαταχθῆ σχετικαὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἀνακρίσεις;
Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;
«Ἥρωες καὶ Ἅγιοι». Τοῦ κ. Εὐαγγέλου Ἀποστόλου, πρώην Λυκειάρχου (Θεολόγου – Φιλολόγου).
Ἀντιπροσώπευσις καὶ μία ψῆφος εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον;
  Καμμίαν βαρύτητα εἰς τὴν Ἱ. Σύνοδον δὲν δίδει ὁ Ὑπ. Παιδείας.
Δυνατότης παρεμβάσεως διὰ τὴν Μεγάλην Σύνοδον.
Οἱ Λατῖνοι καὶ τὸ ΠΣΕ εἰς τὰ Πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύμων.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com